Je Hartruimte Binnengaan: Naar Buiten Treden in Echtheid

Laatste wijziging: zondag 25 januari om 19:31, 12442 keer bekeken
 
Groningen, zondag 25 januari 2009

 

 

De Aarde ervaart weer eens een versnelling van haar energieveld op haar pad van persoonlijke Ascensie en Evolutie. Voor ons, als mensen op Aarde, voorziet het ons weer van een gelegenheid om onze persoonlijke groei te versnellen. Aartsengel Michael brengt ons deze informatie over de opening van onze HARTRUIMTE en het naar buiten treden in ECHTHEID om ons op dit moment te helpen. We bereiden ons voor om ons aan onze nieuwe energielichamen aan te passen en worden HART-GECENTREERDE WEZENS.

 

Het Pad van Liefde: Het Verstand/Ego Uitschakelen en het Hart weer Horen

Om toe te laten dat onze ware essentie en echte natuur als wezen van liefde en creativiteit tevoorschijn komt, moeten jullie datgene loslaten wat deze verwerkelijking tegenwerkt. Dat deel van jullie dat in angst, schaarste, gebrek, verlating, afwijzing en pijn gelooft.

Dit deel van jullie is het rationeel verstand en het met haar verbonden persoonlijkheidscomplex, het ego. Jullie rationele geest moet bezig blijven en zal de angstverhalen van alle andere geesten rondom jullie, op TV, de Radio en in de Krant voor je blijven herhalen. Tot je het uitschakelt - en begint te luisteren naar de uitzending van je HART. Jullie hart zal je gevoelens van liefde, vrede, sereniteit, compassie en aanvaarding sturen. Nu is het tijd om jullie af te stemmen op onze boodschap. Zeg tegen je verstand dat het werd ontworpen om je te helpen bij je ontvouwing op aarde, niet om te domineren. Jullie geest is een angstig kind - jullie hart is een wijze en liefdevolle ouder. Jullie hart spreekt de waarheid van de ziel. Volg liever de stem van je ziel/hart dat met Spirit spreekt en in liefde wordt geleid.

 

Naar Buiten treden in Gevoel en Echtheid

Wanneer jullie deze wissel maken zullen jullie meer beginnen te VOELEN dan te DENKEN. Jullie kunnen je voorstellen dat dit prachtig zal zijn - en zo moet het ook zijn. Maar de meesten onder jullie hebben je gevoelens onderdrukt sinds jullie kinderen waren. Jullie ouders, leraren en de cultuur in het algemeen vertelden jullie wat te denken en te voelen, en zo schakelden jullie je echt voelende stem - je hart - uit en onderdrukten en ontkenden jullie je ware gevoelens. Ergens waren ze niet "goed" of werden ze niet "geaccepteerd" door degenen rondom jullie.

Celia Fenn

Als volwassenen zijn jullie onderworpen aan VERSLAVINGEN: medicatie, alcohol, nicotine, voedsel, televisie, werk, seks of zelfs religie. Alle manieren om gevoelens en echtheid te vermijden ten gunste van ontsnapping en andere kant-en-klare oplossingen voor jullie leven.

Wanneer jullie je hartstem weer "inschakelen" kan het zijn dat jullie veel pijnlijke ervaringen die jullie sinds jaren onderdrukt hebben, onder ogen moeten zien. Velen onder jullie kunnen slepende DEPRESSIES en VERDRIET voelen terwijl je worstelt om te begrijpen waarom je je zo voelt. Dit zijn echte gevoelens dus wijs ze niet af of veroordeel jezelf niet. Begrijp liever dat je ziel je vraagt deze heel oude gevoelens, verbonden met onechtheid, te erkennen - en te zuiveren.

Het proces van zuivering gebeurt door VERGEVING en het naar buiten treden van KWETSBAARHEID en TEDERHEID in je leven toe te staan. Vergeving zal gebeuren wanneer jullie naar buiten treden in COMPASSIE, want jullie zullen begrijpen dat ons allen geleerd werd het hart uit te schakelen en het verstand te volgen als een techniek om te overleven. Degenen die ons dit leerden dachten dat ze hun best deden om ons te helpen "echt" en "rationeel" te zijn. Dus hoeven wij niet vast te houden aan boosheid of wrevel uit het verleden wanneer wij naar deze nieuwe en krachtige plaats van VRIJHEID bewegen om te zijn wie we echt zijn.

 

Kwetsbaarheid en Tederheid: "Echt" worden

 

We werden grootgebracht om te geloven dat we sterk moeten zijn om te overleven en liefde en aanvaarding te winnen, en zo leren wij alle gevoelens te onderdrukken die "zwakheid" vertegenwoordigen zoals wij het kennen. Ons werd via films en televisiesoaps geleerd dat "liefde" een gebroken hart, afwijzing en verlating inhoudt, en wanneer we deze dingen ervaren of ze ons voorstellen, sluiten wij ons hart en koesteren wij onze boosheden en gekwetstheden.

Maar de echte stem van ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE en AANVAARDING zegt dat deze dingen verstand-gecreëerde illusies zijn, en dat wij enkel ons echte wezen hoeven binnen te gaan om de ondersteunende en allesomvattende liefde te ervaren die ons omringt. Maar om deze HARTRUIMTE binnen te gaan moeten wij bereid zijn om KWETSBAAR te zijn.

Om anderen te tonen wie we echt zijn en te VERTROUWEN dat zij ons zullen aanvaarden. Ook al is deze aanvaarding niet tegemoetkomend, echt zijn en in integriteit handelen zal een enorme kracht loslaten in jullie psyche. Het zal jullie toestaan om je realiteit echt te VOELEN en eerder te handelen vanuit een plaats van kracht dan uit slachtofferschap.

Naar buiten treden uit Kwetsbaarheid is TEDERHEID, een diep gevoel van compassie en aanvaarding. Een begrip van je eigen kwetsbaarheid en dat van anderen, wat zachtmoedigheid, vriendelijkheid en zorgzaamheid oplevert, wat de omstandigheden ook mogen zijn. En deze tederheid zal een waar begrip van de ervaring van liefde in het centrum van alle dingen tot gevolg hebben, en dat elke ervaring een geschenk van liefde is en alzo geleefd kan worden, zonder boosheid of gekwetstheid.

Tederheid en Kwetsbaarheid leveren de brug van een hart naar een ander en creëren een ruimte voor DELEN en GROEI.

 

De Brug naar Globale Compassie

 

Eens jullie geleerd hebben meester over je eigen gevoelens te worden door echtheid en aanvaarding, zal jullie gevraagd worden naar het volgende niveau te gaan. Dit is waar jullie de onderdrukte gevoelens en het verdriet van het Planetaire Collectieve Bewustzijn zullen ervaren. Vele Lichtwerkers en Kristal wezens kanaliseren vandaag het verdriet van het collectieve door hun lichaam om de planeet te helpen deze emoties los te laten.

En wanneer elke Lichtwerker zijn eigen Hartruimte binnengaat en begint te handelen vanuit echte ziel-gemotiveerde gevoelens zal de mensheid zich weer eraan HERINNEREN hoe lief te hebben.

Jullie zullen ophouden met je leven te leven zoals jullie het nu doen, in een krankzinnige strijd om geld, erkenning en bezittingen. Jullie zullen weer over de waarde van het menselijk leven leren, van mensen, dieren, planten - van de planeet zelf.

Jullie zullen weer begrijpen hoe waardevol deze dingen zijn omdat jullie weer zullen zien hoe waardevol jullie zijn.

Wanneer jullie ophouden je waarde te beoordelen aan je prestaties en wat je verbruikt of verwerft, dan zullen jullie begrijpen dat jullie een voertuig voor de liefdevolle, creatieve en delende energieën van je Ziel en Spirit zijn. Jullie zullen weer beginnen lief te hebben, te dansen, zingen - om echt LEVEND te zijn.

Dan zullen jullie ten volle je erfenis van Menselijke Engel kunnen binnengaan - Spirit in een Menselijk Lichaam.Bron: starchildglobal