Het nummer 666

Laatste wijziging: dinsdag 13 maart om 09:09, 4746 keer bekeken
 
Groningen, dinsdag 13 maart 2012


Kwam net dit artikel tegen... wel weer apart... Denk ik plaats hem even.. Ben zelf geen religie aanhanger echter soms zijn dingen toch apart :-)

Sudden

//

Wist je dat het gebruik van het numerieke alfabet, getoond in deze video, opmerkelijke uitkomsten geeft?  

A=06 B=12 C=18 D=24 E=30 F=36 G=42 H=48 I=54 J=60 K=66 L=72 M=78 N=84 O=90 P=96 Q=102 R=108 S=114 T=120 U=126 V=132 W=138 X=144 Y=150 Z=156  

De alfabet waarden die worden gebruikt door deze calculator veranderen nooit. De waarden zijn op basis van een 6 + 6 systeem: A = 6 B = 12 C = 18 D = 24 enzovoort. 6, 12, 18, 24, 30,3 6 etc. 

Alle woorden en samengestelde woorden in dit artikel werden berekend middels dit numerieke alfabet. Het is het enige alfabet voor de 444, 666, 888 en 906 bevindingen. Deze resultaten kunnen niet worden gedupliceerd door een andere numerieke sleutel of taal! Probeert het maar eens te weerleggen. Jezus komt spoedig, zo ook het oordeel voor degenen die zijn vergeving afwijzen. De naam van de Antichrist - wie hij ook is - zal ook het getal 666 krijgen, door het gebruik van deze calculator.

De 666 Calculator Name Check Tool: Antichristcalculator.tripod.com/antichrist.html

Digital ID Chip=666
VeriShield=666
Monsanto=666
Mark of Beast=666
Bio-Implant=666
Mondexchip=666
Sorceries=666
Necromancy=666
Witchcraft=666
Confucius=666
Corrupt=666
Insanity=666
Horrors=666
Treacheries=666
Slaughter=666
Computer=666
Calculation=666
Monetary=666
False Market=666
Stubborn=666
Unruly=666
Illusion=666
Book of the Dead=666
Geneticist=666
Quarrels=666
Falling Away=666
Fallen Church=666
Hardened Heart=666 


Lucifer, Muhammad & Jesus tellen een totaal van 444

God heeft ook een 444 match patroon ontworpen in het Engels, dat als argument zou kunnen worden gebruikt tegen sceptici of niet gelovigen. 
Een groep van woorden, die een exact totaal van 444 hebben door het alfabet hierboven, zijn de woorden: Jesus, Cross, Gospel, Messiah. De zelfde Gematria numerieke alfabet-sleutel zijn de 444 totalen van de woorden: Lucifer, Muhammad, nuclear en weapon. 

Het is een soort keuze, een keuze ontworpen en gecodeerd in het Engels door God. Met andere woorden, God codeerde het tegengestelde om sceptici en ongelovigen voor de keuze te stellen. Het zal uiteindelijk een keuze zijn tussen goed of kwaad, Jezus, Mohammed of Lucifer. Zie je, God heeft een debat en een argument toegestaan, ​​omdat het wiskunde ontwerp dat hij gemaakt heeft, wanneer eenmaal begrepen, zo krachtig is. 

Samengestelde woorden met een totaal van 666 of 888
Met behulp van deze zelfde alfabet waarden voor elk berekend woord worden een aantal schokkende waarheden, die zowel prachtig als ontnuchterend zijn voor de tijd waarin wij leven, onthuld. Gebruikmakend van dit numerieke alfabet zullen de woorden en samengestelde woorden van:
Mark of beast, Monetary, False Market, Bio-Implant, Sorceries, Necromancy, Witchcraft, Diabolical plan, Evil plot, Wicked tactic en nog veel meer, allemaal 666 tellen, met dezelfde numerieke waarden.

Dit patroon is een duidelijke indicator van God dat dit het systeem is om de naam en het nummer van de Antichrist te berekenen.  

Maar het wordt nog veel beter wanneer we deze alfabet waarden gebruiken voor de woorden en samengestelde woorden van:

Divine Presence = 888
Omnipresent = 888
Messiah Jesus = 888
Coming Truth = 888
A Holy Truth = 888
Law of Liberty = 888
King of the Sabbath = 888
The King Jesus = 888
Finished Cross = 888
The Lion of Judah = 888
Scriptures = 888
The Trinity = 888
The Lord’s Time = 888
The House of God = 888
The Doings of God = 888
Morning Star = 888
Biblical Prophet = 888

Woorden die bijna overeenkomen met 666 maar net niet helemaal:

Adolf Hitler=660
Osama Bin Laden=660
Christmas=660
President=660
Perdition=660

Openbaring 13:11-18
En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, zodat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. 

Woorden die 444 tellen:

Jesus=444
Yshua=444
Messiah=444
Cross=444
Gospel=444
Jewish=444
Menorah=444
Joshua=444
Obedient=444
Increase=444
Forgave=444
English=444
Gematria=444
Church age=444
En tot slot 906 woorden:

Jesus is Lord = 906
Jesus Christ = 906
Jesus Power = 906
Son of the Lord = 906
Lord's Prayer = 906
Holy Spirit = 906
Lord of Hosts = 906
Through Love = 906
Jesus Glory = 906
Jesus Is Alive = 906
Redeemer From God = 906
Jesus Sacrificed = 906
Shed Blood For Man = 906
Prophetic King = 906
Unconditional = 906
Healing Promise = 906
Love is the Law = 906  Bron: eindtijdnieuws