Vierde ruiter van de Apocalyps bij rellen in Egypte?

Laatste wijziging: donderdag 10 februari om 16:18, 3750 keer bekeken
 
Groningen, donderdag 10 februari 2011

ROTTERDAM - Een griezelig mysterie rond opnames van de opstand in Egypte. Sommigen menen een groene figuur te zien in deze video, die de vierde ruiter uit de Apocalyps zou moeten zijn. De vier ruiters van de Apocalyps zijn de ruiters die genoemd worden in het meest mystieke deel uit de Bijbel, hoofdstuk zes van het boek 'Openbaring' uit het Nieuwe Testament. De vierde en laatste ruiter van de Apocalyps is de dood zelf. Er wordt gesproken over de dood door ziekten, hongersnood en de wilde beesten; kortom de dood in vele aspecten. De vale of grijs/groene  kleur van de ruiter staat symbool voor het verdwijnen in de dood, het uitwissen van het levende.

De tekst in de Bijbel luidt letterlijk:

"En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.

Inderdaad is op de video bij 1:18 minuut een groene schim te zien die door de groep mensen rijdt en daarna  opstijgt.  Voor sommige Bijbelvaste kijkers dus een teken van God, voor nuchtere toeschouwers een weerspiegeling in de lens. In ieder geval voer voor discussie. (EBO)

 Bron: ad.nl