Christenen wegbereiders Nieuwe Wereld Orde. Deel III: Op weg naar het einde

Laatste wijziging: maandag 11 oktober om 15:03, 4717 keer bekeken
 
Groningen, maandag 11 oktober 2010

Religie in welke vorm dan ook wordt beschouwd als een verderfelijke en opzettelijke leugen, verspreid en aangemoedigd door heersers en geestelijken ten behoeve van hun eigen belangen, aangezien het gemakkelijker is om macht uit te oefenen over onwetenden.” Bertrand Russelli

John Nelson Darby en zijn volgelingen hebben tijdens het negentiende eeuwse réveil (=opwekking) een cruciale rol gehad in de verspreiding van het christen-zionisme (zie deel II). In zijn voetsporen verkondigen Britse en later Amerikaanse kerkleiders dat de terugkeer van Israël een noodzakelijk teken is voor de ‘laatste dagen’ en de wederkomst van het Licht der Wereld op de wolken.

Politici als Lord Palmerston en Lord Shaftesbury oreren dat “met name Engeland de goddelijke taak [heeft] gekregen om de joden te helpen zich weer in het Midden-Oosten te vestigen”. Reeds in 1891, zes jaar voor het eerste Zionistencongres, overhandigt evangelist en christen-zionist William Blackstone een petitie aan de Amerikaanse president ondertekend door bankiers-zionisten als John D. Rockefeller en J.P. Morgan om Palestina aan het ‘Volk Gods’ terug te geven. Blackstone is sterk beïnvloed door Darby.’ii


Nog meer handen en voeten krijgt het nieuwe judeo-christelijk gedachtegoed door de als evangelische christen en dispensationalist opgevoedde Lord Balfour (1801 – 1885), wiens inzet als Minister van Buitenlandse Zaken leidt tot de Balfour Declaratie van 1917. Daarin willigt Engeland Lord Walter Rothschilds verzoek in om een ‘Nationaal Tehuis’ te creëren voor “Gods uitverkoren volk”. De declaratie is bestemd voor de Zionistische Federatie. De consequenties van dit onaanzienlijke getypte briefje voor de Semieten te Palestina (Palestijnen) en de wereld als geheel, blijken dramatisch.


Mondiale verspreiding en bestendiging christen-zionisme: Cyrus Schofield
Het is de oorlogsveteraan, zwendelaar, overspelige alcoholist, ex-gedetineerde en eveneens als advocaat opgeleide Cyrus I. Schofield die, bekeerd door de Here, het stokje van Darby overneemt en het christen-zionisme verspreidt in de Verenigde Staten van waaruit in de twintigste eeuw de gehele wereld wordt bestookt door grote christen-zionisten als Hall Lindsey en Billy Graham.

Bron / Lees verder: Anarchiel.com