De waarheid: niet iets om voor te sterven

Laatste wijziging: dinsdag 31 augustus om 12:49, 3312 keer bekeken
 
Groningen, dinsdag 31 augustus 2010

Laatst vertelde Ervin Laszlo – voorzitter van de Club van Boedapest – dat er in The British Library ongepubliceerde spirituele teksten liggen van Isaac Newton. Na het succes van zijn werk over het mechanische universum, had hij het – volgens Laszlo – niet aangedurfd deze wereldkundig te maken. Hierdoor bleef de wereld verstoken van de grotere context en de nuancering waarvoor Newton ook oog had en werden zijn eendimensionale theorieën over het heelal als machine tot ‘waarheid’ gebombardeerd.

Ook Charles Darwin was niet de hardliner die later van hem is gemaakt. Hij schijnt er gaandeweg van overtuigd te zijn geraakt dat ‘liefde’ uiteindelijk toch sterker was dan ‘overleving’. Maar dat leren we niet op school. Van Louis Pasteur leerden we dat bacteriën en virussen ons ziek maken.Voor de miljardenindustrie die vervolgens ontstond om deze ziekteverwekkers uit te roeien, komt het niet goed uit dat Pasteur aan het eind van zijn leven tot de conclusie kwam dat ‘de ziekteverwekker zelf niets is’. Volgens Pasteur was de bodem waarop hij valt daarentegen, alles.

Er is een grapje van een man die in een klooster verblijft, waar de monniken niets anders doen dan de geschriften kopiëren. Na dit proces enkele dagen te hebben aanschouwd, stapt de man op de abt af en zegt: ‘Ik zie dat die kopieën steeds slechter worden, is het niet verstandig om terug te gaan naar de originelen en díe te kopiëren?’ De abt vindt het een prachtplan en verdwijnt de kelder in om de originelen te halen. Na een dag is hij nog steeds niet terug, waarop de man besluit de abt te gaan zoeken. In een van de ondergrondse vertrekken zit de abt zachtjes te huilen met een groot boek op zijn schoot. ‘Wat is er aan de hand?’, vraagt de man. De abt slaat zijn bedroefde ogen neer en wijst op een passage in het boek: ‘Er staat hier celibrate, niet celibate.’

Zo gaat dat nu altijd: iemand roept iets, het klinkt aannemelijk, we nemen het over en voor je het weet is het ‘waarheid’ geworden. Vervolgens moet die waarheid te vuur en te zwaard worden verdedigd. En dat is raar, want niemand zou de waarheid hoeven te verdedigen. Dat kan de waarheid heel goed zelf. De waarheid bewijst zichzelf toch wel, of we dat nu leuk vinden of niet. Wie de waarheid denkt te moeten verdedigen, leeft niet vanuit waarheid, maar vanuit dogma. Het toppunt van dogmatisch denken komt van mensen die beweren uit Gods naam te handelen. Zij handelen namelijk niet alleen vanuit ‘de waarheid’, maar vanuit de ‘heilige waarheid’. Vanuit de heilige waarheid menen zij anderen hun mening op te moeten leggen. Sommigen menen zelfs uit Gods naam te mogen doden. Hoe ver kun je van de waarheid verwijderd zijn?

John Lennon zong ooit: nothing to kill or die for. Wie bereid is te doden of the sterven voor de waarheid, heeft de waarheid niet begrepen.

Attentie: aquariusage.comBron: kristijn.com