Staat 22 februari 2010 in code op het Amerikaanse dollar biljet?

Laatste wijziging: dinsdag 2 maart om 13:33, 9171 keer bekeken
 
Groningen, dinsdag 2 maart 2010


Links het bekende voorbeeld van het gevouwen $ 20 biljet, met daarop de in brand staande Twin Towers. Rechts: de 2:22 aanwijzende klok op het $ 100 dollar biljet.

Veel mensen zijn op de hoogte van het feit, dat als het Amerikaanse biljet van $ 20 dollar op een speciale manier gevouwen wordt, aan beide zijden de aanslagen van 9/11/01 op de Twin Towers en het Pentagon lijken te worden afgebeeld. De openlijke Vrijmetselaars- en Illuminati-symbolen op de achterkant van het $ 1 dollarbiljet zijn vorig jaar uitgebreid besproken in de serie 'De opkomst van Apollyon'. Wat de meesten echter niet weten is dat het $ 100 dollarbiljet een geheime code bevat, die wijst op twee datums: 21 december 2012, het iedereen bekende einde van de Maya-kalender, en... 22 februari 2010, oftewel: vandaag.

William Frederick, auteur van het boek 'The Coming Epiphany' (De Komende Openbaring), is er na uitgebreid onderzoek van overtuigd dat de twee gecodeerde datums de periode aanduiden waarin de Oude Wereldorde zal worden vervangen door de Nieuwe Wereldorde. De geplande verwoesting van de Verenigde Staten zal hier volgens hem deel van uitmaken.

De Verenigde Staten: 1776 - 2012
In de serie 'De opkomst van Apollyon' (zie links onder) wordt zeer uitgebreid uitgelegd, dat de op het $ 1 dollar afgebeelde symbolen, te weten aan de rechterkant de voorkant van het Grote Zegel van de Verenigde Staten en aan de linkerkant de achterkant van dit Zegel (de pyramide met daarboven de zwevende hoeksteen en daarin het alziende oog), geheime profetiën bevatten over de komst van de anti-messias ('Apollyon'), de Bijbelse anti-christ, in het jaar 2012. Volgens Tom Horn, auteur van de bestseller 'Apollyon Rising 2012', geven zowel vroegere als moderne hoge Vrijmetselaars -zoals Manly P.Hall- toe dat de Verenigde Staten zelfs speciaal voor dit doel zijn opgericht, en zowel het Grote Zegel als de pyramide naar dit doel verwijzen.

Er zijn talloze bewijzen dat de 'founding fathers' van de VS niet alleen Vrijmetselaars waren, maar volledig op de hoogte waren van dit verborgen doel van de oprichting van Amerika. Zij kozen om diverse redenen doelbewust het jaar 1776 uit, op het dollarbiljet in Romeinse cijfers te lezen onder de basis van de pyramide. Zo was de eerste 'katun' in de Grote Cyclus van de Mayakalender katun 1776, en is de laatste (uit een korte cyclus van 13 katuns) katun 2012, waarmee de Grote Cyclus tot een einde zal komen. De eerste katun eindigde 33 dagen vóór het tekenen van de onafhankelijkheidsverklaring (het belang van het getal '33' in de Vrijmetselarij is in eerdere artikelen al vaker onderstreept). De laatste katun eindigt dus in het jaar 2012.

Zowel William Frederick, Tom Horn als de op deze site eveneens uitgebreid besproken David Flynn wijzen op het feit, dat op en rond zowel de noordelijke als de zuidelijke 19.47e breedtegraad de pyramides op Aarde zijn gebouwd. Op en rond dezelfde 19.47e breedtegraad verschijnen op de Zon de meeste zonnevlekken en vinden op veel hemellichamen de meeste vulkaanactiviteiten plaats. Ook de wervelstormachtige vlekken op de planeten Jupiter en Neptunus bevinden zich op de 19.47e breedtegraad.

Het Zegel van Salomo, de bekende Davidsster op de vlag van Israël, bestaat in drie dimensies uit hoeken van 19.47 graden. Het jaar 1947 wordt gekenmerkt door de dood van twee hoge satanisten (Aleister Crowley en Nicholas Roerich), de wedergeboorte van de staat Israël (internationale erkenning volgde in 1948) en het beruchte Roswell UFO-'weerballon' incident in de Verenigde Staten. David Flynn rekende uit dat precies 1/3 van een uur 19,79 minuten is, wat overeenkomt met 19 minuten en 47 seconden (en niet 20 minuten, omdat onze tijdrekening is gebaseerd op het in de oude wiskunde en astronomie gebruikte sexagesimale stelsel, dat als grondgetal 60 heeft, en niet 10!). Deze '33 1/3' van één uur vinden we ook terug in het jaar 1947: 19+47 = 66 (= 2x33 of 3x22; zowel 22 als 33 zijn zeer belangrijke esoterische getallen in de Vrijmetselarij; denk maar aan de '33e graad' Vrijmetselaars).

Nemen we het duidelijk dus zeer belangrijke getal 19.47 als uitgangspunt voor de pyramide, die boven de basis van het jaar 1776 bestaat uit 12 lagen, dan volgt automatisch de berekening 12 x 19.47 = 233,64 jaar, oftewel 233 jaar en 233 dagen. Zowel Frederick, Horn als Flynn komen -mede op basis van archieven en gegevens van de Vrijmetselaars zélf- tot deze conclusie.

De eerste dag van de oprichting van de Verenigde Staten is 4 juli 1776. Tellen we daar 233 jaar en 233 dagen* bij op, dan komen we op 22 februari 2010 - vandaag. De drie eerder genoemde researchers merken op, dat 19.47 x 12,12 ons brengt bij 21 december 2012, het veel besproken beruchte einde van de Maya kalender (en merkwaardig genoeg (?) tevens precies de datum waarop het kontrakt van de Amerikaanse overheid met de FED afloopt!), dat volgens Frederick, Horn en Flynn tevens het al in 1776 geplande einde van de huidige Wereld Orde en het Christendom zal betekenen, en het begin van 'het tijdperk van licht' zoals de Vrijmetselaars en Illuminati dit voor ogen staat.

* Al enige jaren heb ik met de regelmaat van de klok gelezen over situaties en 'visioen'achtige dromen van Christenen in met name de VS, waarin zij op een bijzondere wijze werden geconfronteerd met het getal 234. Zou het zo kunnen zijn dat dit een voorteken was van het feit, dat de Verenigde Staten in hun 234e jaar aan hun einde zullen komen?

Op de achterkant van het $ 100 dollar biljet vinden we een bevestiging van de eerste einddatum 22 februari 2010. Op de hier afgebeelde klok zien we dat het 2:22 uur is (de officiële overheidswebsite vermeldt 4:10 uur, maar duidelijk is te zien dat de kleine, dikkere wijzer net voorbij de 2 staat, en de dunne, grotere wijzer net voorbij de 4). Is het enkel toevallig dat 2:22 exact overeenkomt met 22-2-2010, de dag van vandaag waarop de VS 233 jaar en 233 dagen oud is?


Daarnaast zijn er uitgaande van 222 nog meer opmerkelijk verbanden te leggen. Zo is Barack Obama de 44e president van de VS (= 2x22) en is het 111de Congres in zitting. Iedere 2 jaar zijn er nieuwe verkiezingen voor het Congres: 2x111 = 222. Daarnaast is het vandaag 1 jaar, 1 maand en 1 dag geleden dat Barack Obama werd ingezworen als de nieuwe president van Amerika, opnieuw '111', oftewel drie énen* (Voor '111' geldt overigens hetzelfde als voor '234'. Zie bijvoorbeeld ook het artikel van 8 mei 2009: 11:11 - waarom zien miljoenen mensen over de hele wereld overal 'elven'?).

Op de voorkant van het dollar biljet staat de laatste letter van het Griekse alfabet, de Omega (symbool van 'het einde'), om een afbeelding van George Washington heen. George Washington werd geboren op 22-2-1732. De diameter van het Grote Zegel van de VS op het dollarbiljet is, inclusief de omringende witte cirkel, 1 3/16 inch. Iedere helft van het zegel meet dus 1,11; beide helften bij elkaar opgeteld: 222. Zijn dit eveneens aanwijzingen dat er met '222' iets bijzonders aan de hand is? Volgens Frederick is de kans dat al deze (en andere*) aanwijzingen 'toevallig' uitkomen op 2:22 slechts 1 op 69 biljoen, en móet het dus wel doelbewust gecodeerde informatie zijn.
 
* Voorbeeld: 222 x 8 = 1776, het jaar van de oprichting van de VS. 222 dagen staat gelijk aan 5348 uur = 3 x 1776 uur = 8 x 666 uur = 24 x 222 uur = 48 x 111 uur. En wiskundig: (sin) 19.47 (.333) x 666 = eveneens 222.
 
Staat de VS vandaag, 22-2-2010, iets bijzonders te wachten? Of is het vooral een datum voor zaken die zich alleen voor de ingewijden 'achter de schermen' afspelen. Daarnaast is er nog een andere mogelijkheid. In diverse artikelen hebben we laten zien, dat de Vrijmetselaars / Illuminati gebruik maken van 'Hollywood' (films en tv) om hun plannen, verweven in allerlei fantasieverhalen, kenbaar te maken. In de film 'National Treasure' luidt de tijd op de klok achterkant van het $ 100 dollar biljet niet 2:22, maar 3:22. Zou de machtselite mogelijk een bepaalde geplande gebeurtenis hebben verschoven van 22 februari naar 22 maart? We zullen het moeten afwachten.
 
Shattered Union
Er zijn al diverse scenario's aan bod gekomen over hoe de geplande vernietiging van de VS uitgevoerd zal worden, zoals de 'dood' van de dollar, een terroristische aanslag (al dan niet met een kernwapen) op Washington DC / het Witte Huis en mogelijk ook op een aantal andere Amerikaanse steden, en daardoor het uiteenvallen van de VS in vier, zes of meer verschillende delen.   Uit diverse hoeken, ook van financiële specialisten en economische analisten- wordt regelmatig gesuggereerd, dat de Dow Jones beursindex doelbewust weer omhoog is gestuwd, totdat de bankiers en de elite gereed is voor het 'eindspel'. Ergens in 2010 of 2011 volgt dan een enorme crash, waarbij de beurzen wereldwijd met 90% zullen instorten. Dat zal de komst van een wereldwijde economische éénheid en dus een Nieuwe Wereld Orde mogelijk (en in de ogen van de meeste mensen zelfs noodzakelijk) maken.
 
Amerikaanse tieners lijken al sinds 2005 voorbereid te worden op een dergelijk scenario. De game 'Shattered Union' gaat uit van een inmiddels lang zo fictief niet meer zijnde toekomst van een 'betwiste' presidentsverkiezing in de VS (!, drie jaar vóór de verkiezing van Barack Obama dus). Uiteindelijk leidt dit tot een aantal binnenlandse terreurincidenten, waarbij gewelddadige groeperingen tegenover elkaar komen te staan. Als een atoombom het Witte Huis en het grootste deel van Washington wegvaagd, waardoor er van de president en de regering niets meer overblijven, valt de VS uit elkaar in zes elkaar bestrijdende delen. De EU voert, in een poging om de orde te herstellen, vervolgens een militaire invasie uit in het gebied rond Washington DC.

Frederick vraagt zich af of, zodra de VS eenmaal economisch ten onder gaat na de val van de dollar, het misschien wérkelijk ongeveer zo zal gaan. Volgens hem is het de bedoeling om Amerika op vergelijkbare wijze op te nemen in de Nieuwe Wereld Orde, in een unie met Canada en Mexico, en uiteindelijk mogelijk zelfs met Europa. Frederick wijst overigens daarbij op het Bijbelse eindtijdscenario, en verwacht dat Amerika -volgens hem het moderne 'Babylon' uit het boek Openbaring-, na een aanvankelijk herstel, uiteindelijk volledig vernietigd zal worden.

De Vrijmetselaars en de herbouw van de Tempel in Jeruzalem
De hoge Vrijmetselaar Many P.Hall onthulde in zijn boek The Secret Teachings of All Ages deels de verborgen bestemming van de Verenigde Staten, weergegeven op het Grote Zegel en onder andere te vinden op de dollarbiljetten. In 2010, 236 jaar na de stichting van de VS, moeten al deze uiterst nauwkeurig voorbereide geheime Vrijmetselaars / Illuminati plannen resulteren in de komst van hun 'messias', in de Bijbel omschreven als de anti-christ, die vanuit een herbouwde Tempel van Salomo in Jeruzalem over de wereld moet gaan heersen.

Hoge Vrijmetselaars geloven namelijk al zeer lange tijd dat er zich onder de Tempelberg gewelven bevinden, met daarin kennis en voorwerpen met bovennatuurlijke kracht. Volgens sommige verklaringen was het de bedoeling om veel eerder in het bezit van het huidige Israël en deze verborgen kennis en voorwerpen te komen, maar gooide de onverwachte wedergeboorte van de staat Israël daarbij roet in het eten. Inmiddels zijn de Illuminati / Vrijmetselaars -die om deze reden Israël haten en dit land net als de VS willen vernietigen, zodat ze er zelf over kunnen gaan heersen- echter vergevorderd met de voorbereidingen om hun plannen ten uitvoer te brengen. Tevens is er steeds meer steun voor diverse Joodse groeperingen, die eveneens de Tempel van Salomo op de Tempelberg willen herbouwen. In Israël wordt inmiddels steeds openlijker gepraat over de mogelijke komst van deze Derde Tempel.

In het licht van de Bijbelse profetiën over de eindtijd wordt duidelijk, op wat voor enorme manier de wereld misleid zal worden en op wat voor wijze de wereldbevolking hier al geruime tijd met valse informatie, afkomstig uit de koker van onder andere hoge Vrijmetselaars zoals Manly P.Hall, op voorbereid wordt. Jammer genoeg zijn ook grote aantal Christenen hier ingetrapt, waardoor zij zich tegen Israël hebben gekeerd. De stichting van een onafhankelijk (Joods) Israël is echter een enorme barrière geweest voor de verwezenlijking van de duistere plannen van de Vrijmetselaars / Illuminati, namelijk om door middel van hun eigen messias vanuit Jeruzalem over de hele wereld te regeren.
 
Dit duidt er niet alleen op dat er achter de schermen meerdere groeperingen lijnrecht tegenover elkaar staan, maar tevens dat God onafhankelijk van -maar ook zelfs dóór- het handelen van deze groeperingen Zijn in de Bijbel aangekondigde plannen vervullen zal. Israël is hersteld en de Joden keren vanuit alle uithoeken terug naar hun thuisland, volgens de Vrijmetselaars met als doel om daar uiteindelijk in de herbouwde Tempel de 'messias' van de mensheid te aanbidden. Dit zal echter leiden tot een vernietigingsoorlog waarbij de Joden uitgeroeid dreigen te worden. Dan zal de échte Messias, Jezus Christus, hoogstpersoonlijk ingrijpen, en het wérkelijke Koninkrijk van God op Aarde oprichten.


Xander
 
Gebaseerd op o.a.:  
 
The Dollar Code (door William Frederick) (PDF)
 
Zie o.a. ook:
 

 Bron: xandernieuws