Het helende veld

Laatste wijziging: donderdag 14 januari om 20:44, 2293 keer bekeken
 
Groningen, donderdag 14 januari 2010


Hun licht ging letterlijk uit of werd uit hen gezogen. Verschillende onderzoeken naar hartpatiënten geven ook aan, dat het gevoel van afgescheiden te zijn – van jezelf, de gemeenschap en je spiritualiteit – meer nog dan lichamelijke condities, zoals hoog cholesterol, een van de grootste oorzaken van de ziekte is. Onderzoek naar mensen die lang leven toont aan dat zij niet alleen geloven in een hoger spiritueel wezen, maar zich ook het sterkst deel van de gemeenschap voelen.

Ieder levend organisme stemt voortdurend af op de collectieve blauwdruk van gezondheid van de eigen soort.

De Duitse arts Frits-Albert Popp liet als eerste een instrument bouwen dat in staat is fotonen (lichtdragers) te meten en zelfs één voor één te tellen. Hij komt tot de conclusie dat gezondheid niets anders is dan geordend licht en dat ieder levend organisme voortdurend met het Zero Point Field communiceert om af te stemmen op de collectieve blauwdruk van gezondheid van de specifieke soort. Popp ontdekte dat bij zieke mensen niet alleen de innerlijke communicatie is verstoord, maar ook de communicatie met het Zero Point Field. Zieke mensen bleken te weinig of juist te veel licht uit te zenden.

Hun licht ging letterlijk uit of werd uit hen gezogen. Verschillende onderzoeken naar hartpatiënten geven ook aan, dat het gevoel van afgescheiden te zijn – van jezelf, de gemeenschap en je spiritualiteit – meer nog dan lichamelijke condities, zoals hoog cholesterol, een van de grootste oorzaken van de ziekte is. Onderzoek naar mensen die lang leven toont aan dat zij niet alleen geloven in een hoger spiritueel wezen, maar zich ook het sterkst deel van de gemeenschap voelen.

Als afstemmen op de ‘gezonde’ holografische informatie in het Zero Point Field inderdaad tot gezondheid leidt, is het dan mogelijk jezelf en anderen van ernstige ziekten te genezen? In de jaren zestig had bioloog Bernard Grad van McGill University in Montreal hier al mee geëxperimenteerd. Hij was begonnen met planten. Zijn onderzoek liet zien dat water dat was ‘ingestraald’ door helers een positief effect had op de groei van zaden. Grad kon aantonen dat de moleculaire structuur van ‘ingestraald’ water werkelijk veranderde, te vergelijken met het effect van magneten. Wat hij ook meette, is dat zaden die werden gevoed door water dat was ‘ingestraald’ door depressieve mensen niet goed gedijden.

Ook het beroemde experiment van dokter Randolph Byrd uit 1988, waarbij voor de helft van de vierhonderd hartpatiënten van zijn afdeling werd gebeden, liet zien dat gericht bewustzijn effect heeft op gezondheid. De patiënten waren op willekeurige wijze dubbelblind in twee groepen verdeeld, wat betekent dat noch de patiënten, noch de artsen, noch de verpleegsters wisten tot welke groep deze patiënten behoorden. Katholieke of protestantse gebedsgroepen van vijf tot zeven personen, die in verschillende steden van de Verenigde Staten bijeenkwamen, richtten elke dag hun gebed tot iemand wiens naam en lichamelijke conditie zij kenden. De patiënten van de tweede controlegroep hadden niemand die voor hen bad. De mensen voor wie werd gebeden, waren er na verloop van tijd significant beter aan toe: ze hadden vijf keer minder antibiotica nodig, drie keer minder last van longoedeem, niemand had behoefte aan intubatie als hulp bij het ademhalen, terwijl twaalf personen van de controlegroep dat wel nodig hadden.

Elisabeth Targ was echter niet overtuigd. Als orthodox psychiater schoot zij een aantal gaten in Byrds experiment. Zo had Byrd vooraf de mentale gesteldheid van beide groepen niet in ogenschouw genomen. Zij besloot een programma op te zetten dat effecten van andere factoren zou uitsluiten. Zij deed er maanden over om het protocol te ontwerpen. Uiteindelijk meette zij het effect van veertig verschillende helers op aidspatiënten. De resultaten waren niet mis te verstaan: wat voor vorm van heling ook werd gebruikt, de helers leverden op afstand een enorme bijdrage aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de patiënten.

Targ ontdekte dat het niet uitmaakte welke methode de helers gebruikten, zolang de intentie was om de patiënt te helen. Of het nu Jezus, Spiderman of grootmoeder was die werd aangeroepen – voor het effect maakte het niet uit. Wat alle helers wél gemeenschappelijk hadden, was hun vermogen om ‘niet in de weg te staan’. Zij gaven zich over aan een helende kracht, alsof zij een deur openden en iets dat groter was dan henzelf toelieten.

Dat er met helers inderdaad werkelijk iets gebeurd, liet onderzoeker Elmer Green uit Kansas zien. Het blijkt dat helers tijdens hun helende sessies een abnormaal hoog elektrisch veld om hen heen hebben.

copyright tekst: http://www.kristijn.com/?subpage=37



Bron: aquariusage.com