Ian Crane over de Codex Alimentarius

Laatste wijziging: vrijdag 12 december om 17:51, 4113 keer bekeken
 
Groningen, vrijdag 12 december 2008

De Codex Alimentarius bestaat uit een lijst van voedingsstoffen die zijn verboden, of juist zijn toegestaan. Inmiddels is deze lijst ondertekend (geratificeerd) door de WHO, de Wereld Gezondheids Organisatie. Het is de bedoeling dat deze lijst op 31 december 2009 in de Verenigde Staten tot wet wordt. Maar ook in andere landen krijgt deze lijst binnenkort de status van wet. De WTO, de Wereld Handels Organisatie, wil deze lijst opleggen aan alle aangesloten landen, waaronder ook Nederland. Daarmee komt er voorgoed een einde aan de vrijheid om zelf te bepalen wat gezond is en wat niet.

In oktober 2007 gaf Ian R. Crane een lezing in Devon over de Codex Alimentarius. Nadat hij een jaar lang de Codex had bestudeerd, was hij zeer verontrust. Het meest verontrustende was echter, dat vrijwel niemand op de hoogte was van de invoering van de Codex. En wie er van heeft gehoord, gelooft het eenvoudig niet. Maar dat maakt het niet minder waar!

Ian Crane plaatst de Codex Alimentarius in een breder perspectief: het verlangen van de rechtse Amerikaanse zakenlieden en politici naar een Nieuwe Wereldorde, naar de totale dominantie van de grote corporaties over de hele wereld. Voedsel blijkt dan een belangrijk middel om de wereld te beheersen. Maar het gaat niet alleen om het voedsel, allerlei andere politieke trends gaan in dezelfde richting: globalisering. In feite wil dat zeggen dat een kleine groep zeer rijke mensen, via de grote corporaties, de macht krijgt over alle grondstoffen en daarbij tevens over de levens van alle andere mensen.

De Codex Alimentarius geeft hen de wereldwijde macht over ons voedsel. De codex bepaalt welke voedingsmiddelen er mogen worden verkocht. Alle andere voedingsmiddelen worden van de handel uitgesloten. Zij zullen dus niet langer te koop zijn.

Maar de codex gaat nog verder: hij verplicht alle landen die zijn aangesloten bij de World Trade Organisation om alle voedingsmiddelen die niet zijn opgenomen in de Codex verboden te verklaren. Voeding die wel in de Codex staat, moet echter worden afgenomen. Op dit moment weigert Europa om met groeihormonen behandeld vlees uit de VS af te nemen. Daarom moet de Europese Gemeenschap aan de WTO een boete betalen. Als de Codex een feit is, dan gaat hetzelfde gelden voor genetisch gemanipuleerde gewassen en bestraald voedsel. Onbestraald voedsel wordt daarentegen verboden. Kruiden en vitaminen worden ook uitgesloten. Naast het belachelijke paddoverbod kunnen we dan nog een veel langere lijst van verboden “drugs” verwachten.

Deze extreme aspecten van de Codex Alimentarius hebben gemaakt dat de meeste mensen niet geloven dat instanties als de WTO, de WHO en de Wereldbank aan deze regeling meewerken. Helaas blijkt niets minder waar. De grote corporaties hebben zich in deze instantie ingekocht en bepalen daar nu het beleid. Dit is nog slechts gericht op winst voor de corporaties.

Er zijn op dit moment slechts drie mensen die substantiële tegenstand bieden: Paul Anthony Taylor, voorzitter van de National Health Foundation (NHF), Scott Tips, president van de NHF en dr. Robert Verkerk, uitvoerend directeur van de NHF. Een interview met dr. Verkerk staat hier. Meer informatie over het werk van Ian Crane is te vinden op de website fool me once.

Ian Crane over de Codex Alimentarius duurt anderhalf uur.

Bekijk video in groter formaatBron: nwo-info