Web Bot komt met update: financiële implosie?

Laatste wijziging: maandag 5 oktober om 11:16, 3610 keer bekeken
 
Groningen, maandag 5 oktober 2009

 

Op of rond 25 oktober zou dan eindelijk gaan gebeuren wat steeds meer economen, analisten en bijvoorbeeld ook de toonaangevende Europese Denktank LEAP/E2020 al een jaar of langer verwacht, namelijk de definitieve instorting van het huidige financiële wereldsysteem. De handel in grondstoffen, valuta, alsmede ook veel andere digitaal verhandelde goederen en diensten zal worden opgeschort, in sommige gevallen zelfs permanent. Tevens bestaat er de mogelijkheid dat in veel landen de banken hun deuren zullen sluiten en dat ook de Centrale Banken niet langer meer kunnen functioneren.
 
De kern van de implosie zal zich in de Verenigde Staten bevinden, maar zich uitbreiden tot de hele angelsaksische wereld (dus ook Europa). Als gevolg van de instorting van de Verenigde Staten verwacht het Web Bot dat Obama en consorten wanhopig zullen proberen de rest van de wereld over te halen om financieel bij te springen, en nieuw leven in het dode Amerikaanse / Westerse bankensysteem te blazen.  
 
De makers van het Web Bot schrijven dat deze verwachting van een financiële implosie voortkomt uit de zogenaamde 'kleinere modelruimte', die normaal minder nauwkeurig is als de 'grotere modelruimte', en daarom een hogere foutenmarge heeft. Toch geven ze deze krachtige waarschuwing af, omdat er zeer veel indicatoren zijn dat er rond 25 oktober een krachtige 'emotionele verschuiving' op de Aarde zal plaatsvinden, die zich zal toespitsen op de financiële wereld.

Indien deze verwachting correct is, dan zal dit niets minder dan 'The Big One' betekenen, de doodsklap voor de dollar en het Centrale Bankensysteem. Alles in de moderne wereld is gebouwd op deze structuur. De instorting hiervan zal dan ook grote sociale gevolgen hebben.
 
De eerste tekenen van de dood van de dollar, die veel dramatischere gevolgen zal hebben dan aanvankelijk werd verwacht, zullen volgens het Web Bot tussen 10 en 15 oktober zichtbaar gaan worden. Niet alleen 25 oktober, maar ook de periode van 4 november tot 10 december komt daarbij naar boven als een buitengewoon spannende en hevige periode.
 
Ondanks het gebruikelijke voorbehoud dat wordt gemaakt schrijven de makers dat de impact, ongeacht de juistheid van de verwachting, op iedereen enorm zal zijn. Daarnaast betekent de aanstaande financiële implosie volgens hen niet dat de oorlog tussen Israël en Iran nu van de baan is.

'Als u dit weekend niets anders te doen hebt, dan zou bij uzelf te rade kunnen gaan hoe u dit denkt te gaan overleven, en hoe lang dit nodig zou kunnen zijn als het elektronische betalingsverkeer inderdaad geblokkeerd wordt,' schrijft George Ure, één van de Web Bot makers, op urbansurvival.com. Daarbij wijst hij op landen als Argentinië en IJsland, zodat de mensen in de VS en Europa misschien zullen gaan beseffen wat hen waarschijnlijk te wachten staat.
 
Hoewel de beurzen al enige maanden flink opveren en er veel gepraat wordt over een naderend herstel van de economie en over de noodzaak van een 'sterke dollar', zal op zeer korte termijn blijken dat dit slechts mythen zijn. 'De Amerikaanse droom staat op het punt de Amerikaanse nachtmerrie te worden,' aldus Ure.

Faber, Rogers, Celente en Dent: Grote Crash staat voor de deur
Voor degenen die Marc Faber, Jim Rogers, Gerald Celente en Harry Dent hebben gevolgd, de 'tegendraadse' economen, financiële experts, analisten en trend-voorspellers die al heel vaak gelijk bleken te krijgen met hun sombere toekomstverwachtingen, zal de financiële implosie niet als een verrassing komen. Marc Faber, uitgever van het beruchte Gloom, Boom & Doom Report, waarschuwde in maart dat er 'waarschijnlijk een totale ineenstorting in de tweede helft van dit jaar zal plaatsvinden, als duidelijk wordt dat de economie een complete ramp is.' Op 3 september gaf hij beleggers feitelijk het advies om zo snel mogelijk hun aandelen van de hand te doen.
 
Gerald Celente's Trends Research Institute, waar we op deze site regelmatig aandacht aan besteden, had het op 23 september over de 'Christmas Crash'. De grote ineenstorting kan volgens hem al ergens in deze herfst plaatsvinden, met een mogelijk uitstel tot januari of februari 2010. 'Het zal heel erg worden. Daarom dringen we er bij iedereen op aan om voorzorgsmaatregelen te nemen en zich op het ergste voor te bereiden. Geef geen cent teveel uit!'
 
Beursgoeroe Jim Rogers, die tijdens de recessie in de jaren '70 vele miljoenen verdiende, waarschuwde ruim een jaar geleden al voor de komende 'Super Crash'. In september 2008 antwoordde hij op de vraag wanneer de grote ineenstorting volgens hem zou gaan komen: 'Wanneer alle leden van de Amerikaanse regering voldoende geld op hun Zwitserse bankrekeningen hebben staan.' Op 30 september 2009 was zijn advies aan beleggers om nergens meer ter wereld nog aandelen te kopen.
 
Tenslotte schreef Harry Dent, die in zijn boek 'De volgende grote zeepbel uitbarsting' de instorting van de huizenmarkt járen van tevoren voorspelde, in zijn Economic Forecast Alert aan zijn abonnees, dat de markten op dit moment zwaar overgewaardeerd zijn en de top inmiddels bereikt is. Hiermee suggereerde ook hij dat het tij binnenkort zal gaan keren.
 
Voormalige directeur Beurs New York: Overheid liegt, het ergste komt nog
De voormalige directeur van de NYSE (New York Stock Exchange), de investeringsbankier Ken Langone, heeft zich in niet mis te verstane bewoordingen aangesloten bij de 'doemdenk voorspellingen' van bovengenoemde heren.Volgens hem zijn de economische stimulanspakketten pure fraude, liegt de overheid het publiek voor met valse cijfers en moet het ergste nog komen.

'Als wij zaken zouden doen op de manier waarop de overheid dit doet, door te blijven roepen dat het 'beter' gaat, dan zouden we in de gevangenis belanden vanwege manipulatie of fraude. Het zal níet beter gaan en het zou ook niet beter móeten gaan,' aldus Langone.
 
Over het al zeven maanden durende herstel op de beurzen zei hij: 'Dat snap ik niet. Iedereen die ik spreek, beleggers en anderen, krabben zich allemaal op hun hoofd omdat ze het niet begrijpen. Ik spreek heel veel mensen uit het zakenleven en ze zeggen allemaal dat het vreselijk is en het alleen maar slechter gaat. September was erger dan augustus.' Ken Langone verwacht dan ook dat Amerika een 'verschrikkelijke economische storm' te wachten staat.
 
 
Xander
 
Bronnen:
 


Bron: xandernieuws