David Icke- children of the matrix

Laatste wijziging: maandag 8 december om 19:29, 3538 keer bekeken
 
Groningen, maandag 8 december 2008

 


David Icke's "Children of the Matrix".


Wie regeert in werkelijkheid de wereld?

David Icke's eigen website.
Wij vinden het ook voor onze website een toepasselijke introductie, hetgeen de reden is waarom we het hier plaatsen.)

Welkom op de David Icke website. Ik ben een gewezen journalist en televisiepresentator uit Engeland, die de laatste tien jaar besteed heeft met het blootleggen van het grootste geheim: wie in werkelijkheid de wereld controleert en dit al gedurende duizenden jaren doet.

Ik heb tien boeken geschreven, zoals "Het Grootste Geheim", "...en de waarheid zal je bevrijden" en "Ik ben ik, ik ben vrij". Bridge van de Love Publications, mijn uitgever, heeft ook verschillende video's geproduceerd zoals "De Weg der Vrijheid", "Het keren van het Tij", "Openbaringen van een Moeder Godin" en "De Reptielen Agenda".

Ik doe uit de doeken hoe een mondiale geheim genootschap met de naam Illuminaties (de Verlichten, zoals ze zichzelf noemen) sinds de oude tijden de macht over de wereld hebben uitgeoefend, terwijl ze hun macht vanuit het Midden en Nabije Oosten (en andere centra) hebben uitgebreid om eerst Europa te controleren om daarna, dankzij het Britse Rijk en andere Europese rijken, Amerika, Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, Azië en andere over te nemen.

Toen deze rijken zich ogenschijnlijk uit deze gebieden terugtrokken, lieten de Illuminaties de geheime netwerken en de bloedlijnen van de Illuminaties achter en deze controleren en orkestreren nog steeds alle gebeurtenissen. Er zijn twee soorten gevangenissen of dictaturen. Er bestaat een open variatie, de duidelijk herkenbare dictaturen (communisme, fascisme etc) en er bestaat de meest effectieve vorm van alle: de verborgen dictatuur, die de `vrijheid' als dekmantel gebruikt.

De mensen komen niet in opstand tegen dictatuur wanneer ze denken dat ze vrij zijn.

De Illuminaties hebben lang gewerkt aan een plan en aan een gecoördineerde agenda om een wereldregering te creëren, een centrale bank, een bevolking met microchips die gekoppeld is aan een mondiale computer. Iedereen met werkzame hersenen kan zien dat al die dingen die nu ontdekt worden in een stroomversnelling komen.

Dit bouwwerk van mondiale macht is ontworpen om superstaten te creëren, zoals de Europese Unie (een uitvloeisel van de EEG), de Amerikaanse Unie (ontstaan uit de APEC vrijhandelszone). De NATO (versmolten met de UN peacekeeping operatie) moet een wereldleger worden, de mondiale politiemacht om die landen onder controle te houden die hun soevereiniteit niet wensen over te dragen aan de wereldregering der Illuminaties, die van plan is om zich via de Verenigde Naties te ontwikkelen.

De structuur van de mondiale controle is een piramidevorm, piramides in piramides. Zoiets als Russische poppen, de ene pop in de andere. Iedere organisatie is in deze dagen als een piramide gestructureerd.
De mensen die zich lager in de piramide bevinden hebben geen idee wat de werkelijke plannen zijn van de organisatie waar ze werken. Ze doen alleen maar hun werk en gaan iedere dag naar huis. Ze weten niet hoe hun werk in verband staat met de bijdrage van andere mensen om een zeer duidelijke en sinistere vorm en richting te creëren. Alleen de paar aan de top weten dat. Op deze manier kunnen enkelen duizenden anderen in een organisatie manipuleren om een agenda te ontwikkelen waarvan die duizenden het bestaan niet kennen. Mondiaal bestaat hiervan een versie die miljarden op dezelfde wijze manipuleren.

Deze `individuele' organisaties, die de banken, multinationals, mediamachten, NATO etc. zijn, sluiten zich aan tot zelfs nog grotere piramides. Dus je vindt bijvoorbeeld dat aan de top van de mondiale bankpiramide uiteindelijke alle banken gecontroleerd worden door dezelfde mensen: de Illuminaties. Dit zelfde geldt voor de multinationals, de media etc. Er bestaat een mondiale piramide die de piramiden omgeeft van de banken, bedrijfsleven, media, militairen, politici en de andere instituten die de wereld regeren. Aan de top van deze piramide vind je de elite van de Illuminaties die hun agenda voor mondiale controle orkestreren door al hun, ogenschijnlijk onafhankelijke organisaties.

Daarom bestaat er een onophoudelijk streven tot centralisatie van mondiale macht op alle terreinen van ons leven, het bankwezen, zakenwereld, media, politiek, wat dan ook. Het wordt door DEZELFDE mensen georkestreerd volgens DEZELFDE agenda. Je zult een stroom artikelen op deze site vinden die je een gedetailleerde achtergrondinformatie geeft over deze agenda en verder is er veel informatie te vinden in mijn boeken die je via deze site kunt bestellen.

De Illuminaties manipuleren de mensheid door middel van het verstand en de emoties. Er zijn te veel mensen en te weinig Illuminaties om de mensen fysiek te controleren, behalve op kleine schaal. Ze moeten de manier waarop de massa denkt en voelt manipuleren, dus we leven onze levens en zien de wereld op de manier waarop de Illuminaties ons dit willen laten zien. Bijvoorbeeld, de meest krachtige manipulatietechnieken is die welke ik Probleem-Reactie-Oplossing noem. Het werkt als volgt:

Je wilt iets introduceren dat de mensen niet willen. Dat kan zijn meer macht geven aan de politie, een verdere erosie van fundamentele vrijheden, zelfs een oorlog. Je weet dat, wanneer je dit beleid openlijk de mensen aanbiedt, de mensen tegen zullen zijn. Dus, eerst creëer je een PROBLEEM, het stijgen van de misdaad, meer geweld, een terroristische bom, een regering die instort, of je krijgt een van de poppetjes, zoals Saddam Hussein zo ver dat hij een oorlog begint.

Je zorgt ervoor dat iemand anders de schuld krijgt van dit probleem en niet jij, de echte mensen achter dit alles. Dus je creëert een `zondebok', zoals ze in Amerika worden genoemd, een Timothy Mc Veigh of een Lee Harvey Oswald. Je gebruikt de media daarna om de mensen te vertellen wat ze behoren te denken over de gearrangeerde gebeurtenis en wie ze de schuld moeten geven. Dit brengt ons naar fase twee, de REACTIE van de mensen: "Dit kan zo niet verdergaan, wat gaan ZIJ eraan doen?"

Dit geeft HEN dan de gelegenheid om openlijk de OPLOSSING aan te dragen die ze hebben gecreëerd: nieuwe wetgeving die hun agenda van de centralisatie van de mondiale macht bevordert of een beperking van meer fundamentele vrijheden. Deze techniek is in alle tijden al gebruikt voor het denken en de emoties van de mens, zoals ook bij de gedachtengecontroleerde jeugd en volwassenen die als bewapende krankzinnigen de wereld rondtrekken en die een onmiddellijke wetgeving veroorzaken ten aanzien van het beperken van wapens.

Ik zeg dat als iemand die geen wapens bezit en die hartstochtelijk in geweldloosheid gelooft. Maar wanneer we het gezonde verstand, zullen wij buiten onze eigen overtuigingen moeten treden om te beseffen dat de Illuminaties voortdurend en systematisch degenen proberen te ontwapenen die de wapens tegen hen ZOUDEN KUNNEN gebruiken. Even voordat Adolf Hitler de concentratiekampen begon te vullen, introduceerde hij dezelfde wetgeving op het verbod van wapens die we momenteel overal in de wereld zien.

Wij bevinden ons nu op een cruciaal punt in de geschiedenis van deze agenda. Zoveel kaarten zijn in afwachting om de komende 12 maanden door de Illuminatie te worden uitgespeeld. Wij staan op een kruispunt in de menselijke geschiedenis. Wij kunnen de vrijheid kiezen of de val onder de controle van een mondiale fascistische staat.

Dit hoeft niet te gebeuren, maar om dit te stoppen moeten we veel achterwerken uit hun stoelen verwijderen. Deze website en de boeken geven je de gedetailleerde achtergrondinformatie waardoor je een keus kunt maken. Wat je hier leest is niet meer dan een fractie van wat er te weten valt en het plaatje is veel groter en buitengewoner dat deze korte inleiding kan geven. Kijk elders op deze website en je zult zien wat ik bedoel.

David Icke

Bron van dit artikel: http://www.davidicke.com/icke/visitor.html
Een introductie door David Icke.

(Noot: Deze introductie is oorspronkelijk geschreven voorBron: unitynet