Macht en religie; de sublieme combinatie

Laatste wijziging: zaterdag 2 mei om 23:50, 3802 keer bekeken
 
Groningen, zaterdag 2 mei 2009

Macht en religie vormen de perfecte combinatie. Religie veroorzaakt onnatuurlijke scheidingen tussen mensen van welke verdeeldheid de macht profiteert. Religie stimuleert tot blinde onderwerping aan autoriteit. Religie reduceert de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het handelen en minimaliseert de actiebereidheid omdat God uiteindelijk alles bestiert, vergeeft en goed maakt. Afschuwelijke daden kunnen machthebbers rechtvaardigen uit hoofde van Gods naam en wilsbeschikking.

Religie is gebaseerd op mythevorming. Een mythe is een algemeen geaccepteerd idee dat in werkelijkheid vals is. Religie geeft degenen die deze leugen kennen, een ongekende macht ter manipulatie van de samenleving. Religie functioneert als gedachtenkooi. Het geeft ‘van God’ gestelde kaders en regels waarbuiten je niet mag treden. De religiemythe is een richtinggevend en mobiliserend verhaal voor gelovigen. Het appelleert aan gevoelens van schuld en angst. Het gaat daarbij niet om het waarheidsgehalte maar om de functie van de mythe: de mindset. De religieuze mythe functioneert pas als zij algemeen wordt geloofd. De heilige fundamenten van religie mogen niet ter discussie worden gesteld; dat is ‘slechte smaak’, persoonlijk kwetsend, taboe of blasfemie. De behoeders van religie zullen niet in debat treden, zij zullen negeren of straffen. Een dergelijke atmosfeer van mythes, ontvankelijke goedgelovigen en taboes, is een voedingsbodem voor andere ‘mythen.’

Nederland is nog steeds doordesemd met deze sfeer van ontvankelijk vertrouwen, politieke correctheid (=taboes) en goedgelovigheid. ‘Jongeren zijn de meest calvinistische Nederlanders. Ze overtreffen 80-jarigen’, schrijft de Trouw naar aanleiding van een onderzoek (Trouw 29 april 2009, lees: artikel Anarchiel over ‘Calvijn, seriemoordenaar’).

Geïnstitutionaliseerde religie moet niet verward worden met spiritualiteit; meestal betekent het een het einde van het ander. Onder religie vallen eigenlijk ook de grote ismen, dogmatische ‘geloofssystemen’ die met geweld en onderdrukking van andersdenkenden zich beroepen op hun enige echte waarheid als het occult georiënteerde fascisme, totalitair communisme en neo-liberale kapitalisme gestuurd door de ‘heilige’ Friedman-doctrine; ismen die niet de mens dienen maar een machtssysteem, ismen die net als andere geloofssystemen bol staan van de symboliek en van een hoog manipulatief gehalte zijn.

Lees verderBron: anarchiel