Zoeken
 


Nederlandse gemeenten, ruim vijf miljard verdwenen

Laatste wijziging: donderdag 1 november 2012 om 08:45, 2785 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 1 november 2012

Wij hebben reeds meerdere malen geschreven ( klik hier ) over de desastreuze gevolgen van het feit als onrendabelen menen in zaken te moeten gaan. Wij hebben het dan niet slechts over beleggingen van belastingeld bij dubieuze banken, waarbij de sancties, toen bleek hoeveel geld hiermee verloren ging, uiteraard achterwege bleven, maar ook over het feit dat gemeenten meenden met het aan hen toevertrouwde ( u mag ook zeggen afgeperste ) geld te gebruiken voor onverantwoorde grondspeculaties.Want uiteindelijk is niets gemakkelijker, dan ordinair gokken met het geld van een ander.

In 2010 leden de Nederlandse gemeenten met gronspeculaties ongeveer 900 miljoen verlies, in 2011 kwam daar nog eens 2 miljard bij en het einde is nog niet in zicht. Naar verwachting zullen daar nog eens 1.5 tot 2 miljard euro bijkomen, zodat de onrendabelen tijdens hun door de gemeente betaalde en rijkelijk met druivensap overgoten “zakenlunches” schaterend van het lachen kunnen vertellen dat zij in de afgelopen 3 jaar toch zeker 5 miljard aan belastingcenten hebben vergokt. E.e.a. volgens een zojuist gepubliceerd rapport van Deloitte Real Estate.

Dat moet kunnen in een land waar ieder vorm van controle, d.w.z. een controle van je eigen organisatie “not done ” is, want als rechtgeaarde ambtenaar of politicus moet je altijd de vluchtweg openhouden als toevallig door een controle van je eigen malversaties je tijdelijk even het veld moet ruimen, uiteraard na het geven van een riant afscheidsfeest en genieten van een idem afvloeingsregeling,

Gemeenten die een actief grondbeleid hebben gevoerd, worden nu geconfronteerd met financiële risico’s en verliezen en tel daar nog eens bij op dat gemeenten in het gehele land ook nog meenden concurrentie met elkaar te moeten voeren, waardoor ze overmoedig werden , risicos niet zagen of wilden zien , hetgeen tot gevolg had dat de verliezen dermate dramatisch uit de hand konden lopen. De voorbeelden hiervan komt u dagelijks tegen, is het niet in de vaak gemuilkorfde media dan wel bij ons of andere sites die trachten dit soort frauduleus gedrag aan de kaak te stellen.

60.000 Hectaren grond kochten de gemeenten in de afgelopen 20 jaar en daarvan ligt momenteel ruim 10.000 hektare braak, te wachten op betere tijden. Deze zullen niet snel aanbreken als wij naar de kabinetsplannen kijken en de daarmee verbonden maatregelenvoor de O.G. markt. Daarbij komt, dat het overgrote deel van de ongebruikte grond in gebieden ligt waar deze grond nauwelijks nodig zal zijn, terwijl in gebieden waar bouwgrond wellicht nog wel gebruikt kan worden, zoals de randstad, het aanbod aanzienlijk kleiner is en er zelfs sprake is van een tekort. Dit wederom en wij herhalen het nog maar eens door de onderlinge concurrentiestrijd van de gemeenten , waar het niet om de knikkers maar uitsluitend om het spel ging. Regionale samenwerking zou de situiatie kunnen verbeteren, maar dit druist in tegen de gemeentelijke egotripperij en… de mogelijke belangen van ambtenaren zelf ! Elke vorm van coördinatie en/of toezicht van de verantwoordelijke minister ontbrak en….. ontbreekt. Melanie Schultz houdt zich liever bezig met treintje spelen, ofschoon ook dat haar niet echt lukt.

35 Gemeenten zullen in de komende tijd door onverantwoorde grondspeculates in de problemen komen ( spreek onder curatele van het rijk gesteld moeten worden!) en zoals gebruikelijk bij de overheid zullen de burgers d.m.v. lastenverhogingen de rekening moeten gaan betalen. Maar nog erger is dat gemeenten de verwachte winst op grondposities, d.w.z. het geld al hebben uitgegeven. Dit was jarenlang staande praktijk in gebiedsontwikkeling met een woningbouwcomponent. De gemeente boekte alle salariskosten en andere kosten af op de toekomstige winst. Winst die nu dus is verdampt.

En hier de link naar het Deloitte rapport

En de burger , hij accepteert en hij ploegt maar door ! Hoe lang nog ?Bron: geennieuws.com

Voeg toe aan: