Zoeken
 


De waarheid van het hart

Laatste wijziging: zondag 1 april 2012 om 21:58, 3135 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zondag 1 april 2012

Gegroet medereizigers!
 
Het zijn zeer intense tijden waarin wij leven. Er gebeurt energetisch zeer veel momenteel in ons zonnestelsel en op onze mooie blauwe planeet. De lichtkraan wordt steeds verder opengedraaid en of wij nu willen of niet.. onze stoffige jasjes krijgen daardoor een grondige opschoonbeurt. De steeds krachtiger wordende lichtpartikeltjes van eenheidslicht waarmee wij gebombardeerd worden vanaf onze zon en het centrum van onze melkweg zullen er voor zorgen dat al onze lichaamscellen (nu nog vervuild door onze dualistische conditioneringen en materiële vervuilingen) gaan transformeren van een zwaar stoffelijk lichaam naar een lichtlichaam. Wij allen voelen deze instroom van toenemend schepperslicht alsmaar duidelijker plaatsvinden in onze lichamen en levens.

Degenen onder ons die hier bewust in leven en reizen voelen zeer duidelijk de afscheiding met de oude dualistische manier van leven plaatsvinden in hun levens. Er opent zich een nieuw pad... een pad dat enkel gelopen kan worden vanuit 'de waarheid van het hart'.

Door de toename van puur schepperslicht op Gaia wordt er ontzettende druk op ons gangbare duale wereldje gezet. Onze samenleving kreunt en zucht en tracht zich nog wanhopig krampachtig vast te houden aan oude machtsstructuren en geloofsovertuigingen. Doordat de twee tegenstellingen van 'al dat is'; licht en duister... zo sterk confronterend aanwezig zijn, worden deze als zeer intens en verwarrend ervaren in onze levens. Enerzijds voelen wij een toenemende herkenning van onze diepste wezenskern en een hieruit voortspruitend verlangen om deze herkenning te gaan leven en delen met de anderen om ons heen. Anderzijds zien wij ons geconfronteerd met een, zo lijkt het, nog steeds meer verkrampende samenleving.

Op dit moment worden wij uitgenodigd om een keuze te maken... een onvoorwaardelijke keuze vanuit het hart. Het onvoorwaardelijke schepperslicht is momenteel zo sterk aanwezig dat deze keuze genomen en gedragen kan worden door diegenen die van hieruit durven te gaan leven. Wij kunnen ons moedeloos, overweldigd en krachteloos voelen door de ogenschijnlijke weerstand en onbegrip die wij kunnen ervaren in onze levens in contact met onze geliefden en de samenleving die nog niet mee kunnen resoneren in de nieuwe ontluikende werkelijkheid van licht en liefde op planeet Aarde. Maar je hebt geen onmogelijke zielsopdracht gekozen, lichtdrager! Je bent in dit leven geïncarneerd om het schier onmogelijke mogelijk te maken. Jij koos ervoor om vooraan in het ontwakingsproces mee te lopen... om paden te banen die er nog niet waren... om een nieuwe wereld mee in kaart te helpen brengen... een wereld waarin niet langer angst en afgescheidenheid de boventoon voeren, maar onvoorwaardelijke liefde en verbinding met al het leven aanwezig.

Het zielscontract dat je met jezelf bent aangegaan behelst de 'bereidheid van loslaten'... loslaten van oude zekerheden die je in onvrijheid en angst gevangen houden. Het zal je ogenschijnlijk alles gaan kosten om je nieuwe werkelijkheid te gaan leven... maar het enige dat je kunt verliezen zijn je illusies die je gevangen hielden in een wereldje van valse schijn en afgescheidenheid. Je kunt je gefrustreerd voelen omdat je weet dat 2012 voor een omwenteling zal zorgen... maar gelijktijdig je innerlijke worsteling nog voelen met een samenleving die je hierin niet begrijpt en ondersteund. Het goede nieuws is; is dat je de samenleving als dusdanig niet langer nodig hebt om te gaan leven vanuit het hart, en het leven van je dromen te gaan leven in verbinding met jezelf en van daaruit in verbinding met de jou omringende wereld. De transformatie van 2012 gaat over het volledig durven te gaan leven vanuit het hart. Je eventuele frustratie gaat over de onmacht om deze beslissing nu al voor jezelf te nemen, doordat je jezelf in een afwachtende positie plaats van wachten op de verhoopte veranderingen. Jij bent zelf die verandering en niemand anders kan dat voor jou doen! Alles wat je verlangt is al aanwezig in het nu-moment. Het enige wat je in de weg staat om dit te ervaren zijn je eigen gedachten van onzekerheden, afhankelijkheden, angsten en tekorten. Je hart is jouw kompas dat je vanuit je zielsblauwdruk doorheen je leven zal leiden. Durf vanuit de waarheid van je hart te gaan leven... durf te gaan staan voor wat en wie je bent... durf los te laten wat je niet langer voedt en tegen je werkt... durf vrij en onafhankelijk te gaan leven.... durf waarheid te delen met de mensen om je heen en leef niet langer met hen vanuit afhankelijkheid en halve waarheden... Durf jouw waarheid te leven!

Net zoals het jou alles zal gaan kosten van wie je dacht te zijn in deze wereld, zo zal onze samenleving ook alles dienen te gaan loslaten wat niet in waarachtigheid en echtheid wordt geleefd. Durf je pijnen en onzekerheden aan te gaan, er is geen andere weg. Achter deze blokkades die je in de illusie gevangen houden zul je onvoorwaardelijke liefde en waarheid vinden. Durf in alles wat je onzeker maakt en je uit balans brengt de leiding van je hart hierin te volgen... onvoorwaardelijk! In werkelijkheid ben je een onbegrensd wezen vanuit de sferen van het licht. Je scheppingsvermogens zijn onbeperkt... want als je deze illusie voor jezelf kon scheppen waar je momenteel in leeft, dan ben je ook in staat het tegendeel hiervan te scheppen. Het enige wat je in de weg staat is je angst om onvoorwaardelijk te gaan leven vanuit het hart. Ja, je zult zaken en relaties dienen los te laten... maar als je eerlijk naar jezelf bent dan weet je dat ze je nu op dit moment in je leven niet langer voeden zoals jij ze nog steeds krampachtig in stand houdt. De pijn en de onzekerheid van het loslaten dat je hierin zult voelen zullen je bevrijden van je denkbeeldige gevangenis... het is allemaal illusie..

Deze laatste etappe naar het einde van 2012 zal voor velen onder ons de kruisiging van het ego betekenen en ook onze samenleving zal door diepgaande beproevingen dienen te reizen, nodig om in waarheid met zichzelf te kunnen gaan leven. Alles is al reeds in het nu aanwezig en wacht op jouw overgave aan de waarheid in jou om zich te mogen openbaren. In elke keuze die je onvoorwaardelijk maakt vanuit het hart zul je steeds ondersteund en opgevangen worden in een bed van liefde... gesloten deuren zullen zich openen en onverwachte wendingen zullen zich aandienen in je leven. Je bent niet alleen, je kunt niet alleen zijn... enkel je angsten en onzekerheden houden je van een open verbinding met al het leven om je heen gescheiden. Het leven ondersteunt je steeds onvoorwaardelijk in elke keuze die je maakt... dus welke keuze, welke werkelijkheid wil jij gaan leven?

Indien je er voor gekozen hebt om in deze boeiende transformerende tijden te ontwaken, dan kies je er in feite voor om tegen de illusie in te gaan inleven. Een illusie die zo sterk en hypnotiserend is dat het gros van de mensheid er in gevangen is vanuit onvrijheid. Dit wil zeggen dat je veel onbegrip en tegenkantingen gaat ervaren in je ontwakingsproces. Naast het onbegrip en oordelen van je dierbaren en vele anderen waarmee je in aanraking komt, ga je ook in aanraking komen met de onvrijheid van het geldsysteem. Je zult hierin worden uitgedaagd om al je angsten, oordelen en tekorten onder ogen te komen... of je nu gemakkelijk geld hebt in je leven of je worstelt constant met geldtekort in je leven; ook hierin wordt je uitgedaagd om in echtheid en waarheid met jezelf te gaan leven. Strikt genomen is geld een illusie... het is een stukje papier of metaal waar wij samen in geloven dat het iets waard is. Het is gecreëerd om ons in afgescheidenheid te kunnen houden. Het fascinerende hieraan is, is dat wij onze levensenergie aan deze illusie verbonden hebben.

Daardoor is geld tot een energievorm verworden.... energie die ons kan voeden of die ons in angst en verdeeldheid houdt met elkaar. Wij staan voor de uitdaging in onze levens om de energetische verbinding die wij met geld hebben zo te gaan leven dat het voor onze levens en alle anderen om ons heen niet langer voor afgescheidenheid en verdeeldheid zorgt. Velen onder ons worstelen met een nijpend geldgebrek in hun levens, of worden omwille van het geld in een situatie gehouden die hen niet langer voedt en daardoor berooft van levensenergie. Wij worstelen in feite met onze eigen levensenergie die wij verbonden hebben aan de illusie van het geld en de daarmee gepaard gaande onvrijheid. Door jezelf hieraan weg te geven ontkracht je jezelf en leef je een leven van angsten, zorgen, doelloosheid, afhankelijkheid, krachteloosheid en afgescheidenheid. Heb je je wel eens de vraag gesteld wat er zou gebeuren indien je niet langer deze illusie zou voeden en je je energie niet langer zomaar weggeeft vanuit angsten en afhankelijkheden? Stel dat je er in zou slagen om voorbij je angsten omtrent geld te reizen en helemaal in je kracht te gaan staan... wat zou er dan gebeuren met je leven?

Dan zul je voor het eerst in je leven echte vrijheid beginnen te ervaren... een vrijheid die geleefd wordt vanuit de waarheid van het hart. Het is leven in onvoorwaardelijke verbinding met je hoger zelf... het is het leven van je zielsblauwdruk waarvoor je hebt gekozen om deze te gaan leven op deze planeet in transformatie. Het zal je een hoogste gevoel van vervulling geven om dat te doen... en dit enkel en alleen omdat je je kracht en energie niet langer weggeeft vanuit angst en afhankelijkheid. Je leeft volledig je eigen waarheid en je bent daarin onaantastbaar geworden voor de angsten en tekorten van de anderen en het systeem om je heen. De toegenomen lichtfrequenties maken dit momenteel mogelijk om deze stap te zetten in onze levens. Tekorten en afgescheidenheid bestaan niet echt... ze kunnen enkel bestaan omdat jij gelooft dat ze bestaan en je ze daardoor bestaansrecht geeft in je leven... het is een illusie. Reis doorheen je angsten die bewust gevoed worden vanuit het systeem, bedoeld om je onder controle te houden, en ontwaak in de kracht van de overgave aan de leiding van je hart.
Waar gaat 2012 over denk je?

Het gaat over de denkbeeldige strijd tussen controle en vrijheid...

Dus, wie ben jij in deze, wat ben jij en wat wil je zijn en ervaren in deze?

Ook wij beiden... Jan en Patricia, worden hierin intens uitgedaagd om vanuit de waarheid van ons hart te leven. Na onze herkenning met elkaar, in de zomer van 2009, besloten wij om zoveel mogelijk lijntjes door te knippen met de samenleving die ons daarin in onvrijheid gevangen hield. Het is een reis geworden doorheen onze diepste angsten en onzekerheden omtrent geld en de daarmee gepaard gaande afhankelijkheden en onvrijheden.
Ik, Jan, verhaal hier nu mijn ervaring in...

Ik had voor mijn herkenning met Patricia al verschillende levenslessen in mijn leven gekregen die mij hebben voorbereid op de reis die ik nu maak met Patricia doorheen de laatste drie jaren van ontwaken in Ascentie, eind 2012 (zie mijn boek: Durf je leven te leven).

Mijn werk als zelfstandige voedde mij al geruime tijd steeds minder en minder en ik wilde hier verandering in brengen maar wist niet goed hoe. Na onze herkenning besloten wij op oudejaarsavond 2009 te gaan samenleven. Het was ook die dag dat ik mijn oude leventje afsloot. Ik stopte officieel met mijn zaak op 31 december 2009. Hield enkel nog mijn bankrekening, auto en ziekteverzekering in stand... de rest liet ik allemaal los. Ik had een beetje geld van mijzelf waarvan ik zolang mogelijk trachtte te gaan leven. Doch door het afsluiten van mijn zaak vielen er enkele maanden later herberekeningen in mijn bus van mijn sociale bijdrage als zelfstandige. Dit ging om verscheidene duizenden euro's en hier kwam nog bij dat ik nog een aanzienlijk bedrag aan personenbelasting diende te betalen in het jaar 2011. Ik zat met een schuldenlast opgescheept genoeg om een deftige auto mee te kunnen kopen. Toeval bestaat niet en net in die periode kreeg ik nog twee werkopdrachten aangeboden... die als ik ze zou doen exact het bedrag zouden opleveren dat ik nog aan schulden had staan.
Ik wist als ik deze opdrachten zou doen ik dan van mijn schuldenlast zou af zijn. Maar ik besloot hierin mijn hart en gevoel te volgen. Het werk voedde mij niet meer en ik zou het op pure wilskracht hebben dienen te doen... en dit vanuit angst van de niet te overziene gevolgen die deze schuldenlast met zich mee kon brengen. Het voelde helder en zuiver om dit te doen en ik wist gelijktijdig dat het mij later zou gaan confronteren en uitdagen... ik besloot niet in angst en onzekerheid te gaan. Ik schoof de schuldenlast van de sociale zekerheid voor mij uit door een kwijtschelding aan te vragen die van mijn zogenaamd opgebouwd pensioen zou worden afgehouden. Daardoor zou de eigenlijke ontknoping pas in het begin van dit jaar gaan plaatsvinden. Het was een keuze die ik in 2010 maakte, ik leefde dat jaar sober en onafhankelijk van inkomsten vanuit de maatschappij. In het jaar 2011 werd het financieel krapper en spannender. Ik besloot om wat spulletjes en mijn auto te verkopen om soeverein te kunnen blijven leven. Dat jaar gingen wij beiden ook vijf maanden naar Portugal waar wij gratis konden wonen en leven. Toen wij terugkeerden uit Portugal wisten wij niet hoe wij financieel verder zouden kunnen overleven.
Hier kwam dan nog een intens proces tussenbeide dat handelde over partnerschap en seksualiteit dat wij dienden aan te gaan. Voor meer duiding klik op de volgende link: Leven in onvoorwaardelijkheid - De weg naar Ascentie

Door dit intense proces kreeg ik onverwacht een gratis huisje in de natuur aangeboden. Nu, op dit moment van dit schrijven ben ik verlost van mijn maatschappelijk verbonden schuldenlast. Deze ontknoping is op een voor mij totaal onverwachte manier gebeurd... waarin ik ook heb moeten leren om te durven en kunnen ontvangen. De keuze die ik heb gemaakt om vanuit mijn hart mijn leven te leven heeft mij alle maatschappelijke zekerheden gekost die ik nog dacht nodig te hebben voor mijn eigen gemoedsrust om mij veilig te kunnen voelen. Ik heb geen inkomen gerelateerd aan de samenleving. Ik ervaar mijn leven als rijk en zeer vervullend, ik voel mij omgeven door prachtige mensen waarmee ik in een fijne hartsverbinding deel. Toch heb ik geen enkele uiterlijke zekerheid in mijn leven. Het mooie fijne huisje waar ik momenteel in woon zal worden afgebroken en wanneer weet ik niet, maar in principe kan dat elke moment van start gaan. Ik word gevraagd door de belastingsdienst om uit te leggen hoe ik leef... en ik kan hier in alle waarheid en openheid in verklaren hoe ik leef... want ik heb niet langer nog iets te verbergen om angst voor te hebben. Ik leef vanuit vriendendiensten... zodat als ik een auto nodig heb, over een auto kan beschikken... ik help mensen mee met houthakken en krijg in ruil gratis hout voor de kachel... en ga zo maar verder. Er is een intense wisselwerking ontstaan vanuit het hart met mensen om mij heen... het gaat over verbinden vanuit het hart, vanuit waarheid. Ik voel hoe ik door het leven gedragen word door onvoorwaardelijk vanuit mijn hart te gaan leven. Ik leef zonder uiterlijke zekerheden maar met de innerlijke zekerheid dat alles al aanwezig is in dit nu-moment. Ik leef steeds meer het leven van mijn diepste dromen in alle eenvoud. Ook in deze geldt; minder is meer!

Patricia heeft er momenteel voor gekozen om voor zolang het nodig is terug in het systeem te gaan op een manier die voor haar goed voelt. Ze doet dienstverlening aan particulieren op freelance basis en kan daarmee haar eigen uren indelen... dus ook met behoud van haar vrijheid. Ook hierin heeft zij haar hart gevolgd want dit voelt helemaal goed om te doen voor haar; ze helpt mensen met klussen in en om het huis die ze zelf niet (meer) kunnen. Ze wil dit doen ook omdat ze voelt nog in Eindhoven te willen zijn voor haar jongste dochter die dit jaar naar de middelbare school gaat... waardoor ze ook nog niet de stap definitief kan zetten om ver van Eindhoven te gaan wonen en dus haar woning in Eindhoven moet kunnen blijven betalen... Omdat zij een co-ouderschap deelt, heeft ze de andere helft van de week de tijd om bij mij te zijn en hebben wij beiden een voorlopig nieuw evenwicht gevonden in deze situatie. Patricia komt ook volledig thuis in deze prachtige voedende natuurlijke plek bij mij in België. Aan het huisje is een glazen veranda verbonden... ze heeft nog nooit zo een fijn ateliertje gehad met zoveel licht... en nieuwe inspiratie met een totaal ander kleurenpalet komt bij haar los!
Ons verlangen blijft om een plek als deze te creëren in de omgeving van Eindhoven zodat we weer met elkaar in vrijheid kunnen verbinden zonder steeds over en weer te moeten reizen en de kinderen van Patricia ook gemakkelijk toegang hebben om bij ons te kunnen zijn. Maar ook hierin laten wij los en laten wij zijn wat bedoeld is om te zijn...
 
Wij verbinden ons hier met de natuur en de mensen om ons heen en er vinden hier mooie ontmoetingen plaats. Wij beiden voelen een sterke stroming in onze levens... deze stroming stopt enkel wanneer wij de verbinding met het hart even verliezen. Het is loslaten in vertrouwen en onvoorwaardelijk de waarheid van ons hart te volgen. Vanuit deze stroming heeft Patricia een expositie aangeboden gekregen waarvan de officiële opening op 12.12.12 zal plaatsvinden. Dit krijg je toch niet verzonnen! Net deze datum is de belangrijkste datum van 2012... het is het opengaan van het 12.12.12 portaal dat de definitieve kanteling en overgang zal markeren van de overgang van Gaia naar de vijfde dimensie. Het kondigt de afronding van het oude aan en de start van het nieuwe... Patricia zal dertien schilderijen tentoonstellen, vier 3-luiken, oud met nieuw gecombineerd, die ook weer staan voor de integratie van onze 12 DNA-strengen, onze bevrijding uit de dualiteit (het oude, het donkere) en het ontwaken in multidimensionaliteit (het nieuwe, het lichte)... en waarvan het dertiende schilderij de verandering aankondigt... de geboorte van een nieuwe mensheid in een era van licht en liefde... Met deze tenstoonstelling wil zij haar proces van ontwaken laten zien op een persoonlijke authentieke manier die gelinkt is aan- en begonnen is met haar Licht-ervaring die 3 dagen duurde op 10, 11 en 12 december 2001 wat dan dus precies 11 jaar geleden is... en een krachtige initiatie en boodschap was voor wat nu aan het gebeuren is met ons allen..! (wordt vervolgd)
 
Lichtreizigers!... durf te leven vanuit onvoorwaardelijke waarheid. Laat je niet onkrachten door je onmachtig te voelen. Geloof niets buiten jezelf... alles buiten jezelf is illusie. Geloof niet dat iets of iemand jou komt redden, sterker nog... wacht niet op de ontknoping van 2012 want het houdt je in machteloosheid en afhankelijkheid. Durf de enige waarheid te leven die er te vinden is in je leven... de waarheid van je hart!.. en bevrijd daardoor jezelf en je medereizigers van het juk van de illusie.
Leef je eigen leven en niet het leven dat je door anderen wordt gedicteerd.
 
Een heerlijk ontwaken aan jezelf, sterrenkind!
 
 
Bevrijd, Verspreid en Verbind !
 
 
Jan & Patricia


Bron: tweelingziel-verbinding

Voeg toe aan: