Zoeken
 


L(i)efhebben zonder voorwaarden

Laatste wijziging: vrijdag 25 november 2011 om 10:23, 2940 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
vrijdag 25 november 2011

Gegroet medereizigers!

Op 11.11.11 vond op Aarde een krachtige indaling en validatie plaats van kristallijn schepperslicht. Het zorgde voor een hercodering en activering van de energetische leylijnen in de Aarde en het kristalraster rond de Aarde. Het was een spectaculaire verhoging van puur schepperslicht in het stoffelijk lichaam van Gaia. Omdat wij met onze stoffelijke vorm onlosmakelijk verbonden zijn met het stoffelijk lichaam van Gaia is het ook voor ons mogelijk geworden om meer kristallijn schepperslicht in onze lichamen op te nemen.

De 11.11.11 poort maakt dat het voor de mensheid mogelijk wordt om de stap van afgescheidenheid naar eenheid te gaan nemen... om blijvend in het 5D veld van onvoorwaardelijke liefde te verankeren. Vele lichtwerkers verspreid over de hele wereld hebben op 11.11.11 de transformerende stap van afgescheidenheid naar eenheid kunnen zetten in zichzelf en zich daarmee verankert als een levend portaal van eenheidsbewustzijn tussen het 3D veld en het nieuwe beschikbare 5D veld. Zij hebben zich verankert in dit portaal om een menselijk rasterwerk van onvoorwaardelijke liefde te vormen verspreidt over planeet Aarde. Het is een bewuste keuze die zij maken die pas duidelijk is geworden voor hen na hun doortocht door het 11.11.11 portaal. Zij hebben zich losgemaakt van de afhankelijkheid aan de vorm... het lichaam. In hun doortocht hebben zij de transformerende keuze dienen te maken om de gehechtheden aan hun dierbaren los te laten... om leven in voorwaardelijkheid met hun dierbaren los te laten... om te gaan leven vanuit onvoorwaardelijke liefde zonder verdere gehechtheden.

Het was een versluierde reis die deze eerste golf van lichtwerkers hebben gemaakt. Het heeft hen alles gekost wat zij dachten te zijn en te betekenen in de samenleving. Wat zij zijn verloren is de illusie die zij nog in stand hielden om gezien en aanvaard te worden door diegenen die nog in de versluiering leven. Wat zij hebben hervonden is de onvoorwaardelijke waarheid over zichzelf.

Zij beseffen en weten dat zij een wezen van puur schepperslicht zijn dat een ervaring van afgescheidenheid met zichzelf speelt in een stoffelijk illusoir universum. Hun innerlijk licht is zo toegenomen dat zij nu in staat zijn om zichzelf niet langer te laten verleiden door te gaan klampen aan de illusies van de vorm... zij hebben zich bevrijd van het persoonlijk drama-verhaal in welke relatievorm dan ook. Momenteel nemen zij hun plaatsen in en krijgen zij de tijd om de nieuwe inzichten te integreren in hun levens, nodig om de volgende golf van ontwakende zielen de mogelijkheid te bieden om dezelfde transformerende stap te laten zetten in hun levens.

Het jaar 2O11 staat in het teken van het persoonlijk ontwaken van de ziel in het veld van onvoorwaardelijkheid... dit werd fysiek mogelijk gemaakt door het 11.11.11 portaal. Vele anderen die bezig zijn zullen in de komende weken, maanden... komend jaar ook de transformerende stap nemen naar het beschikbare 5D veld van onvoorwaardelijke liefde. Daarvoor is echter de aanloop naar het volgende portaal nodig om dit massaal mogelijk te maken... het is het 12.12.12 portaal dat zijn invloed nu al sterk laat gelden.

Er zijn twee grote illusoire onvrijheden in onze levens die ons in het veld van afgescheidenheid houden met elkaar..; enerzijds is dit de wonde op seksualiteit en partnerschap en anderzijds is het de gemanipuleerde onvrijheid van geld dat ons op het maatschappelijk vlak van elkaar gescheiden houdt. In 2012 zullen wij leren los te komen van onze angsten rondom geld om alzo onszelf en de andere medereizigers hiervan te bevrijden. Een ander thema dat zich tevens zal aanbieden is het terug bewust worden van onze multidimensionale afkomst... wij zullen gaan beseffen dat wij niet de enige levensvormen in het heelal zijn en dat wij verbindingen hebben met talloze andere werelden en volkeren, levend in de onnoembare onbegrensdheid van ons universum.

In de laatste weken voor de 11.11.11 poort hebben vele mensen hartkloppingen gehad... zij voelden hun hart versnellen of onregelmatig gaan slaan... ook slaappatronen waren onderhevig aan veranderingen. Je kon je met momenten hyper opgeladen voelen en schommelingen ervaren van hoge pieken en diepe dalen in je wezen. Dit alles werd veroorzaakt door het sterk opvoerende eenheidslicht nodig om de 11.11.11 poort te activeren op Aarde.

Het sterk verhogende eenheidslicht zorgde ervoor dat velen in een persoonlijke transformatie terecht kwamen. Het was niet langer mogelijk om nog te blijven klampen aan patronen van onvrijheid die je van jezelf en de anderen gescheiden hielden. Je werd uitgenodigd om onvoorwaardelijk naar jezelf te gaan kijken en hiernaar te handelen. Voor diegenen die door dit transformatieproces zijn gereisd, voelden op 11.11.11 een feestvreugde... een gevoel van innerlijke viering... een gevoel van ergens doorheen gegaan te zijn en thuis te komen in jezelf. De dagen daarna voelden aan als een flow van liefde en vreugde en gaven daardoor een bevestiging van de innerlijk genomen stappen.

Voor ons beiden (Jan en Patricia) is deze periode een zeer intensieve transformerende periode geweest. Wij beiden liepen met elkaar vast in de sterke onvrijmakende conditionering van partnerschap en seksualiteit (zie eerdere nieuwsbrieven), en voelden hierin een grote onvrijheid tussen ons beiden ontstaan. Wij besloten de laatste zeven dagen voor de 11.11.11 poort gescheiden van elkaar door te brengen. Ik (Jan) ben daarvoor zeven dagen naar België gegaan om bewust contact te maken met mijn pijnen en innerlijke wonden die ik nog op het thema van partnerschap en seksualiteit heb zitten. Het zouden zeven wonderbaarlijke transformerende dagen worden waar ik doorheen mijn diepste pijnen, angsten, frustraties, eenzaamheid, afhankelijkheden en boosheden ben gereisd.

Maar telkens als ik in mijn diepste wanhoop vergleed en ik dacht; ik red dit niet, dit krijg ik nooit voor elkaar... juist in die momenten van diepste vertwijfeling kwam steeds weer het licht van onvoorwaardelijke liefde als een diepe herkenning in mij naar boven en begeleide mij daardoor naar een volgende innerlijke beproeving. 'Liefhebben zonder voorwaarden' van Paul Ferrini was mijn nachtelijke gids in mijn transformatieproces. Ik sliep zo'n drie tot vier uur per nacht en in de resterende uren ging ik helemaal op in mijn proces. Wij hadden afgesproken elkaar terug te zien op 10.11.11 (10 november 2011) en pas in de laatste uren van het terug onderweg zijn naar Patricia vielen bij mij alle puzzelstukjes in elkaar... en kon ik het hele plaatje aanschouwen en aanvaarden. Deze zeven dagen transformeerden mijn leven en dat van Patricia... en wij beseften dat ons leven nooit meer hetzelfde als voorheen zou kunnen zijn.

Het is het loslaten van de vorm, van elke exclusiviteit die wij aan elkaar denken te moeten ontlenen om ons veilig en geborgen te voelen op het vlak van partnerschap en seksualiteit. Door de zeven dagen die wij los van elkaar doorbrachten voelde Patricia steeds meer hoe belangrijk het voor haar was om alleen met zichzelf in haar persoonlijke ruimte te kunnen vertoeven. Het voelde aan als thuiskomen bij haarzelf. Ook zij kwam tot dezelfde inzichten die ik in mijn alleen-zijn had verkregen. Op de vierde dag dat ik in België was vond er een ongelooflijke synchroniciteit plaats. Ik ontmoette op die dag alle oude vriendschappen die in mijn geboortestreek wonen... vrienden hadden met elkaar afgesproken om mij terug te ontmoeten... en al wandelend ontmoette ik een andere vriendenkring... tijdens een etentje ontmoette ik weer andere vrienden en diegenen die er niet bij waren belden mij op. Ook Patricia had een gelijkaardige ervaring toen wij net terug kwamen uit Portugal... zij ontmoette op één avondje uitgaan al haar oude vriendschappen... ook hier zat een heel duidelijke sturing in.

Zij ontmoette toen allemaal vrienden van onze zielsgroep die in Nederland wonen en ik op mijn beurt ontmoette dat deel dat in België woont. Op diezelfde dag van ontmoeten in België werd mij ook een gratis woning aangeboden midden in de natuur. Het voelde aan als een warm bad van thuiskomen... maar de aangeboden woning verwarde mij want Patricia en ik hadden het plan om in Nederland net buiten de stad een woning te creëren in het groen met individuele ruimten voor ons beiden en eventueel gedeeld met anderen. Op dag zes beleefden wij gelijktijdig en los van elkaar hoe wij samen initieerden door het 11.11.11 portaal. (Patricia haar persoonlijke ervaring omschreven in onze vorige nieuwsbrief...http://www.tweelingziel-verbinding.info/pages/sub/64565/Ontmoeten_in_onvoorwaardelijke_vrijheid.html)  Wij kregen gelijktijdig hetzelfde inzicht en voelden hoe een stroom van onvoorwaardelijke liefde doorheen onze lichamen trok. Mijn hart expandeerde en sloeg op hol... mijn ademhaling versnelde en de energie gierde door mijn lichaam... dit duurde zo'n tien minuten. Daarna voelde ik in mij een liefdevolle afstemming tussen ons beiden en in alles rondom mij. De volgende dag op 10.11.11 keerde ik terug huiswaarts en pas in de laatste uren vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats en vond er acceptatie plaats van de weg die wij dienden te gaan. Toen wij elkaar terug ontmoetten wisten wij dat onze vorm van samenzijn totaal zou gaan veranderen. 11.11.11 Was voor ons een dag van viering en liefdevolle versmelting met elkaar dat verder doorliep in de dagen daarna.

Door de bereidheid om elkaar los te laten en elke vorm van exclusiviteit los te laten naar elkaar toe, konden wij elkaar terug ontmoeten in onvoorwaardelijke vrijheid. Doordat ik was los gekomen van mijn afhankelijkheid aan Patricia en ik daardoor terug in mijn eigen kracht kwam te staan... konden wij elkaar terug ontmoeten in gelijkwaardigheid. Ik kwam terug in mijn mannelijke kracht te staan... net dat stuk in mij dat Patricia miste in onze relatie. Door mijn diepe wond op partnerschap en seksualiteit, leefde ik met mijzelf in onzekerheid in relatie tot Patricia... het was een diepe kwetsuur die ik niet wilde voelen en ging ze daarom gedurende onze relatie uit de weg. Zolang Patricia mij niet met deze kwetsuur in aanraking bracht voelde ik mij hierin veilig.

Maar de diepe pijn was er wel en zorgde dat ik niet in mijn kracht kwam te staan en hield mij in onzekerheid ten aanzien van Patricia. Patricia heeft deze kwetsuur al grotendeels geheeld in zichzelf en was hier het element vrijheid in... ik was in deze het element onvrijheid dat de vrijheid in de andere herkende en daaraan (onbewust) ging aan vastklampen. Maar haar vrijheid beangstigde mij gelijktijdig en zette mij in onzekerheid en afhankelijkheid. Deze houding zorgde ervoor dat ik niet in mijn kracht kwam te staan... ik diende in deze onvoorwaardelijk van mijzelf te gaan houden. Op een bepaalde manier wilde ik dat Patricia onvoorwaardelijk van mij hield... en dat deed zij ook, maar niet op die manier hoe ik onvoorwaardelijkheid wilde zien. Door onvoorwaardelijke liefde van Patricia te verwachten naar mij toe, verwachtte ik van haar dat zij exclusief voor mij zou kiezen en alzo mijn diepe kwetsuur niet zou aanraken. Ik verwarde onvoorwaardelijkheid met voorwaardelijkheid.
  
Leven in onvoorwaardelijkheid betekent dat je de anderen rondom jou steeds de onvoorwaardelijke ruimte geeft om zichzelf te mogen zijn in dat wat zij wensen en verkiezen te zijn in hun leven. Dit kun je enkel gaan leven indien je ook onvoorwaardelijk van jezelf bent gaan houden en al je conditioneringen en kwetsuren hebt getransformeerd naar onvoorwaardelijke liefde voor jezelf. Emotionele pijn houdt je in het veld van afgescheidenheid met elkaar en plaatst je in het veld van slachtofferschap en manipulatie. Het kan niet de bedoeling zijn dat jouw liefde exclusief voor een paar mensen in je omgeving bedoeld is en dat je dit niet ook met (alle) anderen om je heen kan delen. Het is net deze exclusiviteit die ons van elkaar gescheiden houdt en de wereld maakt tot wat hij is.

Door elkaar los te laten voelden wij een sterke verbinding van onvoorwaardelijkheid tussen ons op 11.11.11... die aanvoelde als een stroom van overvloed in liefde en eenheid. Deze stroom vertaalde zich ook in ons uiterlijke leven. Onze website werd veel intenser bezocht en doorgestuurd naar andere sites... een stroom van mensen meldde zich aan voor het ontvangen van onze nieuwsbrief... een stroom van medereizigers meldde zich aan om ons te ontmoeten en hierin te delen met elkaar... vele reacties die wij mochten ontvangen van mensen die in het zelfde thema aan het werken waren als wij, verhaalden in onze nieuwsbrieven. Wij ervoeren de 11.11.11 poort als een sterke doorgang van voorwaardelijkheid naar onvoorwaardelijkheid. Deze doorgang betekent voor ons beiden dat wij uit elkaar gaan wonen; dat ik in België zal gaan wonen om daar mijn plaats in te nemen bij onze zielsverwanten in België, en Patricia blijft op haar beurt bij onze zielsverwanten in Nederland. Wij zijn nu een kleine twee weken voorbij 11.11.11 en wij leven in een overgangsperiode met elkaar. Doordat wij nog veel samen zijn op dezelfde plek voelen wij de stroming tussen ons terug afnemen, omdat de oude patronen er langzaam terug insluipen. Wij dienen daarom dit inzicht dat wij mochten ontvangen en voelen tussen elkaar te valideren... en dit kan enkel voor ons als wij helemaal los van elkaar gaan wonen en ieder zijn eigen ruimte voor zichzelf kan scheppen om helemaal vanuit onze eigen kracht te kunnen gaan leven... los van welke (relatie)vorm dan ook en enkel nog delend in een verbinding vanuit onvoorwaardelijkheid zonder exclusiviteit of afhankelijkheid.

Onvoorwaardelijke liefde kan enkel gedeeld worden door hen die in onvoorwaardelijkheid met zichzelf leven. De Ascentie-sprong van planeet Aarde naar de vijfde dimensie kan enkel genomen worden vanuit onvoorwaardelijkheid. Het 11.11.11 portaal opende deze doorgang en maakte het mogelijk voor diegenen die er klaar voor waren om deze innerlijke stap te nemen en als een levend rasterwerk deze energie van onvoorwaardelijkheid te verzegelen op Aarde.

Wij voelen dat wij deze energie nog moeten laten inzakken en dat wij de laatste stappen tussen elkaar nog dienen te nemen om blijvend in onvoorwaardelijkheid te kunnen delen. Dit zal in de weken die voor ons liggen gaan gebeuren... wij hebben hier geen keuze in en willen hier ook niet langer een keuze in hebben. Het overstijgt ons persoonlijk verhaal... het gaat om onvoorwaardelijk te gaan verbinden met alle anderen om ons heen en zo iedereen rondom ons een hand te reiken vanuit onvoorwaardelijkheid... zodat wij met z'n allen kunnen gaan leven en delen vanuit onvoorwaardelijkheid.

Onze tweelingzielverbinding is geen exclusiviteit, maar slechts een opstap om dat wat wij met elkaar kunnen delen vanuit onvoorwaardelijkheid, met iedereen om ons heen te gaan delen. Onze website als deel- en ontmoetingsplatvorm blijft bestaan en vanuit onze verbinding zullen wij medereizigers blijven ontmoeten. Wij verlaten het pad van het gekwetste ego dat scheidt en verdeelt om te gaan verbinden in onvoorwaardelijkheid met iedereen om ons heen.. Het is de vorm, ons tijdelijk omhulsel dat ons verwart... maar in elke lichaamsvorm huist een wezen van onvoorwaardelijke liefde dat in verwarring leeft omwille van de vorm. Wij willen enkel nog voorbij de vorm reiken... doorheen de illusie om te verbinden in echtheid. Op die manier zijn wij allemaal één en in onvoorwaardelijkheid met elkaar verbonden..; ik ben jij en jij bent mij... wie je ook bent en waar je ook bent... ik ben jij en jij bent mij.
Dit is de enige waarheid over onszelf.

Meteen nadat wij het 11.11.11 portaal passeerden voelden wij in onze levens het volgende thema beginnen te werken dat ons en onze wereld in afgescheidenheid houdt... wij voelen dat het thema rondom de onvrijheid van geld, dat ons maatschappelijk van elkaar gescheiden houdt, in het laatste jaar van Ascentie zal gewerkt worden... en dit zijn verlossend hoogtepunt zal kennen met de poort van 12.12.12. Na de validatie van de 11.11.11 poort kan planeet Aarde en daardoor ook de mensheid voldoende kristallijn licht vasthouden. Hierdoor zullen de bestaande maatschappelijke machtsstructuren die op afgescheidenheid gebaseerd zijn langzaam maar zeker gaan afbrokkelen. De leugens en manipulaties zullen zichtbaar worden en het zal daardoor mogelijk worden voor talloze andere medereizigers zich te bevrijden uit de diepe droom van illusie. Op hun beurt zullen zij vanuit onvoorwaardelijkheid hun levens gaan leven en alzo het proces van Ascentie steeds meer vaart geven.

Wij gaan het laatste jaar voor planetaire Ascentie in... medereiziger! Onze werkelijkheid zal onherkenbaar gaan veranderen en uit het as en de stofwolken van onze ingestorte illusoire wereld zal de wedergeboorte van onvoorwaardelijke liefde gaan herrijzen en ons terug laten herenigen in onvoorwaardelijkheid !  

 
Bevrijd, Verspreid en Verbind !  

   

Jan & Patricia www.tweelingziel-verbinding.infoBron: tweelingziel-verbinding

Voeg toe aan: