Zoeken
 


Nooit is de juiste tijd

Laatste wijziging: vrijdag 2 september 2011 om 14:09, 3129 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
vrijdag 2 september 2011

Dit mag vreemd klinken, het is echter een hogere waarheid die wel om enige toelichting vraagt. Na een paar readings waarin het mij duidelijk werd dat de mensen die gelezen werden het moeilijk vonden om hun Vrije Keus te benutten, klonken zomaar deze woorden in mijn geest: “Nooit is de juiste tijd”.

Iemand vroeg mij waarom ze na haar afstuderen aan een kunstacademie geen opdrachtgevers had. Ik stelde de wedervraag of ze enig idee had waarom dat zo was. Na enig tijd gezwegen te hebben zei ze: “Ik moet eerst een goede studio hebben met goed licht. Dan moet ik goede verf, goede penselen en goede inspiratie hebben, en goede klanten die goede kunst willen aanschaffen…”

Ze noemde allerlei voorwaarden op waarom ze geen opdrachtgevers kon krijgen. Terwijl ze die voorwaarden met een zekere opluchting opsomde, alsof er een groots inzicht had ontvangen, kreeg ik een grappig visioen. Ik zag twee handen die een bonk klei pakten en dat spontaan begonnen te kneden en te vormen.

Ik hoorde tegelijk dat dit de handen van de Schepper waren die onvoorwaardelijk waren begonnen met het vormen van de Aarde. De Schepper had geen goede studio nodig en evenmin de beste klei. Hij begon gewoon en zag wel waar het toe leidde. Hij koos er als het ware voor om gewoon te beginnen en zag dat het goed was… J

Dit visioen en de begeleidende ‘audio’ vertelde ik haar en ze keek me niet begrijpend aan. Ik gaf haar een uitgebreide uitleg over wat ik vermoedde dat het betekende. Ik wens nu dat ik toen al wist dat ‘Nooit de juiste tijd is’.

Vrije Keus.

Op een seminar van Steve Rother leerde ik iets over Vrije Wil en Vrije Keus. De ziel heeft volledige beschikking over de Vrije Wil, het fysieke voertuig van die ziel heeft de Vrije Keuze HOE het daarmee omgaat.

Je kunt dus iemand tegenkomen die je het leven zuur maakt. Je bent als mens niet bewust dat dit een dierbare zielsverwant is die op jouw eigen verzoek tussen twee belichamingen in, jou wil leren grenzen te stellen. Je hebt dus in de bewustzijnsfase tussen twee fysieke ervaringscycli de Vrije Wil gebruikt om die uitdaging aan te gaan.

Ben je eenmaal geïncarneerd dan weet je niets meer van die afspraak, dat zielscontract af omdat je uit Vrije Wil de Sluier van Vergetelheid draagt. Als belichaamde ziel heb je de Vrije Keus om dat contract als een uitdaging te zien of de omstandigheden die dat contract scheppen als een straf te ervaren.

Ben je ontwaakt naar een Hoger Bewustzijn, dan zie je de ROL die de ander speelt, en je kunt dan als regisseur van dit leven jouw eigen ROL herschrijven.

Laten we een schoolvoorbeeld aanhalen uit de vorige eeuw. Hitler misbruikte zijn spirituele talenten om uit Vrije Keus de wereld in angst te dompelen. Hij had ook de Vrije Keus om een verenigd Europa met Liefde tot stand te brengen.

Wij hebben nu de Vrije Keus om te zeggen dat Hitler een misbaksel was of dat hij ons geleerd heeft hoe het NIET moet! Het is echter nooit de juiste tijd om een van die stellingen te poneren, tenzij je weet wanneer en waarom je wat tegen wie zegt. Daar komt nog iets bij; je dient ook te weten hoe je het zegt!

Dat is de kracht van de Vrije Keus die de mensheid van de Schepper heeft ontvangen. Vrije Keus is een van de manifestaties van de Schepper in de menselijke natuur.

De heilige Gregorius van Nyssa leert ons dat de mens godgelijk en gezegend werd door het geschenk van de Vrije Keus. Het was immers Eva’s Vrije Keus om die appel te eten, ze werd er niet toe gedwongen. Het was tevens Adams Vrije Keus om de appel te weigeren, maar hij koos anders. Misschien om haar te behagen, want het was per slot van rekening zijn tweede huwelijk.

Lilith, zijn eerste eega was uit Vrije Keus van hem gescheiden omdat ze niet altijd voor hem wilde onderdoen in het liefdesspel… Dit mag je letterlijk opvatten: Lilith wilde uit Vrije Wil zich seksueel niet aan Adam (lees: mannelijke dominantie) ondergeschikt maken. Nooit is de juiste tijd om te scheiden!

De Tegenpool.

We kunnen nu met een gerust geweten stellen dat Vrije Keus de tegenpool is van dwang of geweld.

Als iemand je met opzet van een stoel duwt, heb je geen Vrije Keus; je valt er af omdat het met geweld/dwang gebeurde.

Als iemand anders je vraagt: “Mag ik op die stoel zitten?” heb je de Vrije Keus om de stoel af te staan of te blijven zitten.

Als iemand zegt: “Als je geen boodschappen voor me doet houd ik niet meer van je” komt er geen geweld aan te pas maar psychische druk. Als je later beweert dat je geen keus had praat je nonsens…

Herinneren jullie je de tekst van Dreadlock Holiday van 10CC nog? De zanger wordt aangesproken door vier lokale figuren die zijn zilveren armband willen hebben voor één dollar. De zanger zegt dat het een slechte deal is omdat het een cadeau is van zijn moeder, waarop de anderen gaan dreigen…

He said: "I like it, I want it,
I'll take it off your hands
And you'll be sorry you crossed me
You'd better understand that you're alone,
A long way from home!"

In dit geval is er geen sprake van weinig keus, omdat de armband goedschiks dan wel kwaadschiks toch van eigenaar zal wisselen. Nooit is de juiste tijd om te sterven of vermoord te worden

Toch zal de ‘smoes’ van weinig keus hebben vaker gebruikt worden dan nodig is. Wanneer je werkgever zegt dat je kunt kiezen tussen overwerken of ontslagen worden, heb je nog steeds de Vrije Keus. Wanneer een paar uur overwerk beter uitkomt dan je baan verliezen, is de keus gemakkelijk.

Bovendien, in tegenstelling tot de beroving van een armband in de tekst hierboven, heb je de keus om je geheel uit de situatie te ontrekken door een ander baan aan te nemen. Nooit is de juiste tijd om ontslagen te worden.

Hieruit concluderen we dat redeloze individuen, irrationele entiteiten niet in staat zijn tot Vrije Keus. Mensen die niet competent zijn om beslissingen te nemen, zoals kleuters of dementerende volwassenen, hebben geen verantwoordelijkheid voor de keuzes die ze maken.

Vrije Keus is een heikel onderwerp, maar ik heb ervoor gekozen dit artikel te schrijven in mijn eigen waarheid. Nooit is de juiste tijd om je eigen waarheid te spreken. Altijd is de juiste tijd om naar je eigen waarheid te leven.

Vrije Keus is, oppervlakkig gezien, ons vermogen om uit diverse mogelijkheden te kiezen, hetzij uit innerlijk drang hetzij door uiterlijke dwang. Vrije Keus heeft niets te maken met de keus voor een rode Ducati of een blauwe Suzukiracer. Dit is simpelweg een voorkeur voor het een of het ander die onder andere mede bepaald wordt door je budget…

Door de complexiteit van ons wezen doet Vrije keus zich meestal voor op meervoudige bestaansvlakken. We zijn meervoudig in die zin dat we bestaan uit een dierlijk voertuig dat over een emotioneel, mentaal en spiritueel energieveld beschikt.

Een paar jaar gelden kreeg ik zomaar deze gedachte: “Van alle zoogdieren is de mens het grootste beest”. Ook dat is een kwestie van Vrije Keus, je hebt de vrijheid om te leven in angst dan wel in liefde met alle consequenties die de keus genereert.

Op het laagste/dierlijke niveau heeft de mens behoefte aan voedsel en heeft daar vrijwel geen Vrije Keus in. Je kunt uiteraard kiezen tussen vegetarisch eten of het eten van medeschepselen. Dan blijft nog de vraag of het plantenrijk wel of niet tot medeschepsel gerekend mag worden. J De keus tussen eten of gegeten worden is geen Vrije Keus.

Op het volgende niveau, dat van het emotionele lichaam, beschikt de mens zeker over de Vrije Keus. We kunnen onze gedachten en emoties beheersen of de controle er over verliezen. We kunnen kiezen voor reageren op emotionele triggers of stilstaan bij de Wet van Oorzaak & Gevolg.

In het eerste geval worden wij gedomineerd door onze emoties. In het laatste geval hebben we al gekozen voor het Pad van Verlichting en dan nog blijft de Vrije Keus om dat Pad te blijven volgen of terug te vallen in oude gewoonten.

Aangezien we in een polaire werkelijkheid leven kunnen we kiezen tussen beheersing van onze emoties of beheerst worden door onze emoties. Wanneer onze emoties ons beheersen, verliezen we de Vrije Keus

Op een hoger niveau vinden we het rijk van het mentale/intellectuele rijk. Zijn we in staat onze gedachten te beheersen, of worden we beheerst door gedachten?

Elke belichaamde ziel heeft het vermogen om het mentale lichaam te beheersen. We hebben de Vrije Keus om ergens aan te denken en we hebben het vermogen om nergens aan te denken.

Kunnen we objectief blijven of zijn we slechts in staat om alles persoonlijk aan te trekken? Nooit is de tijd om je alles persoonlijk aan te trekken. Altijd is de tijd om naar Hogere Bewustzijnsniveaus te reiken.

Dan maken we nu de sprong naar het spirituele niveau. Er werd mij ooit gevraagd hoe we spiritueel kunnen worden. Dat was grappig. Mijn antwoord luidde dat elk mens spiritueel is, maar de wil om zo te leven is afhankelijk van de Vrije Keus. Het niveau van spiritueel denken, spreken en handelen is minder belangrijk dan de Keus om dat Pad van verlichting te volgen.

Het Nederlandse woord mens heeft in het Latijn de betekenis ‘Geest’, en als we dat woord vertalen naar het Engels krijg je Spirit; dus iedereen is spiritueel!

Spiritueel leven is meer naar je gevoel durven luisteren dan naar je verstand. Wij hebben de stelling dat gevoel geen denkfouten maakt, het vergt wel een hoger onderscheidingsvermogen om te weten wat het gevoel heeft getriggerd.

Ons gevoel kan getriggerd worden door positieve of negatieve voorvallen en zal navenant reageren, tenzij we dankzij dat onderscheidingsvermogen weten dat polariteit een kwestie van waarnemen is.

Een wapenfabrikant ziet vredesactivisten als een negatieve trigger, terwijl de vredesactivist de wapenfabrikant een negatief predicaat geeft… Een bekende voetballegende zou zeggen: “Elk voordeel heb ze nadeel…”

Vrije Keus is inherent aan de Schepping. Zonder Vrije keus is de mens geen mens. Een dier heeft geen Vrije Keus; het eet wanneer het honger heeft en slaapt wanneer het moe is. De mens als uitdrukking van vervolmaking van de Schepping dient de Vrije Keus op alle niveaus uit te oefenen. Geen keus maken houdt in dat het Universum de keus maakt, en dat bevalt ons allerminst.

We krijgen genoeg signalen dat we een keus moeten maken, maar herkennen die signalen niet. Nooit is de juiste tijd. Op een cursus kinesiologie klaagde een van de cursisten dat ze een vreselijke kiespijn had. Ik vroeg haar waarom ze niet kon kiezen. Ik veranderde het zelfstandige naamwoord kiespijn in het werkwoord kiezen, want kiezen is hard werken!

Ze keek me eerst verbijsterd aan en ik zag aan haar gezicht dat ze het begon in te zien wat ik bedoelde. Toen kwam er een verhaal over kiezen tussen ontslag nemen of ontslagen worden en tegelijkertijd kiezen tussen blijven in een huwelijk dat al gestrand was omdat het veiliger was dan op straat staan…

Nooit is de juiste tijd om te scheiden, werkloos te zijn of dood te gaan. Altijd is de juiste tijd om de verantwoordelijkheid voor je eigen Vrije Keus op je te nemen en de gevolgen van die keus te aanvaarden.

Wel het was een heikel onderwerp, maar ik vind dat ik het nog redelijk uit de doeken heb gedaan met mijn vierjarige Mulo…Bron: www.assayya.com

Voeg toe aan: