Zoeken
 


Alles heeft een reden

Laatste wijziging: donderdag 1 september 2011 om 09:38, 4191 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 1 september 2011

Wie gemangeld wordt door het leven kan moeilijk geloven dat alles een reden heeft. Soms maak je periodes mee, waar je heel veel zin hebt om het bijltje erbij neer te gooien. Zijn we overgeleverd aan toeval of bestaat er een lot? Wat bedoelde Einstein met de uitspraak dat God niet dobbelt? Staat de uitkomst van alles al vast? We maken een uitstapje naar de oude mystieke Kabbala voor een antwoord op levensvragen.

De Kabbala is gebaseerd op de Tora en Zohar. Deze werken zijn in de Heilige Taal Gods geschreven en vormen de sleutel tot de diepste geheimen van de Schepping. Volgens Kabbalist Joris de Brant heeft iedereen een zielsbestemming en bestaat er geen toeval. Het gaat als volgt:
De ziel vertrekt vanuit het Goddelijke en krijgt van tevoren te horen wat hem te wachten staat. “Jantje, jij gaat naar Zimbabwe en incarneert bij ouders die jou lessen te leren hebben over mildheid en vergeving. Je gaat ook in een tent in de woestijn wonen”. Jantje protesteert, want dit vooruitzicht spreekt hem totaal niet aan. In het Hemelse voelt hij zich gelukkig. Er is geen beperkt lichaam, er bestaat geen pijn, en het is niet nodig om voor alles moeite te doen. Elke incarnerende ziel wordt van tevoren over zijn levensplan geïnformeerd. Wie op de hoogte is gebracht, heeft meestal grote weerstand om geboren te worden. Juist doordat we weten wat de toekomstige moeilijkheden zijn, bedanken heel wat zielen voor de eer. Door de vrije wil kun je alsnog besluiten om niet geboren te worden. Dan is er sprake van abortus, of een miskraam. Wie wel voor het leven kiest, krijgt eigenschappen en tekorten mee. Wie de eigenschappen ontplooit en de tekorten verbetert, kan het scenario veranderen.

Bill Gates
Op planeet aarde aanbeland, kom je in de juiste omgeving en in het perfecte gezin terecht. Je krijgt de ouders die je nodig hebt en niet die jij zou willen. “We kunnen niet allemaal bij Bill Gates geboren worden”, zegt Joris hierover. Je komt ter wereld onder het gesternte van de tijdsgeest. Hele generaties werken onbewust aan dezelfde doelstelling. Denk maar aan de tijd dat 70 miljoen mensen naar Amerika emigreerden. Er was toen nog geen tv, waar kwam die impuls vandaan? De huidige generatie die met gameboys en computers wordt groot gebracht is bijvoorbeeld een heel andere dan die van de na oorlog. Iedereen komt op de plek van zijn bestemming. De taak is voor iedereen hetzelfde. Je moet het licht in jezelf versterken en uitbereiden. Of met andere woorden: je moet het Goddelijke representeren. Dit betekent niets anders dan in liefde jezelf zijn en die liefde delen met anderen.

Kosmische School
We zitten met z’n allen op de kosmische school, we moeten allemaal leren. Elke school heeft een ‘speelplaats’. Veel mensen blijven lang spelen. Zij zien zichzelf als uniek, afgescheiden, en leven het ego uit. Daardoor gaan veel kansen verloren. Wie te veel van zijn pad afwijkt, kan niet groeien. Je hebt dan geen zicht op de reden waarom bepaalde dingen jou overkomen. Dit is te vergelijken met een kind dat naar school gaat. De leerweg is gekozen door de ouders en het kind heeft geen idee waar het allemaal goed voor is. Bepaalde situaties zijn voorzien, net zoals bij het kind dat rekenen en taal moet leren. Ook al besef je het zelf niet altijd, je komt steeds in de beste situatie terecht waar het meest te leren valt. Een derde van de mensheid staat stil en kan alleen maar groeien door heftige tegenslagen.

Levensplan
Het lot is niet statisch, maar in ontwikkeling. Er is een eerste scenario, maar er zijn verschillende varianten op. Elk lot is speciaal voor ieder persoon ontworpen. De ziel krijgt een levensplan mee. In geval van Jantje moet hij dit neerzetten in Zimbabwe. Iedereen heeft een basislot, het hangt er maar vanaf hoe je hier mee om gaat. Iemand die in diepe slaap is, leeft onbewust. Hij weet niet waarom hij naar ‘school’ gaat en kent zijn rooster en lespakket niet. Deze mensen zien de samenhang der dingen niet. Ze zien alleen zichzelf, zijn egocentrisch en hebben geen idee waarom iets gebeurt. Stijgt het bewustzijn echter boven het basislot uit, dan verandert alles dramatisch. Dan weet je welke toetsen op de agenda staan. Je leert je lessen en handelt daar ook naar. Het onbewuste lot verandert dan in een bewust Lot, waardoor alles in evenwicht wordt gebracht. Je vraagt je geregeld af of je nog goed bezig bent en corrigeert fouten. Fouten maken is normaal, zonder fouten kun je niet leren, maar het is wel belangrijk dat je herstelt wat verkeerd is gegaan. Werken aan jezelf wil zeggen dat jij je inzet om anderen te helpen. Wie zijn basislot ontstijgt, krijgt een nieuwe taak, waardoor je verder kan groeien. Als dat gebeurt, sta je boven je emoties en volg je de weg van het ego naar het hart. Je gaat alles anders zien, waardoor je vaak niet meer past in de maatschappij. “Het is heel normaal om te leven volgens de norm, ben tevreden als je abnormaal bent,” zegt Joris.

Het Lot ontstijgen
Iedereen krijgt een aantal levens uitstel, maar wie dan niet heeft geleerd, moet alsnog lessen inhalen. Dat is vaak het leven waar iemand de ene na de andere tegenslag te verduren krijgt. Afhankelijk van het basisplan kan het er heftig of mild aan toe gaan. Het leven heeft een doel, hoe meer je hier van afwijkt, hoe erger de crises. Hoewel je het lot niet kunt veranderen, kun je het wel ontstijgen. De wil om dat te doen begint pas als je vragen begint te stellen. Dat gebeurt meestal bij tegenslag. Soms is er iets verschrikkelijks nodig om je te bevrijden van een houding die je niet langer dient. Pas dan gaat er een lichtje op. In geen enkele mystieke traditie bestaat er een God die een betekenisloze wereld heeft geschapen. Als dat zo zou zijn, dan zou je een speelbal van het toeval zijn. Zelfs als je niet gelovig bent, is wetenschappelijk bewezen dat het universum aan wetten onderhevig is. Er bestaat geen willekeur, er wordt niet gedobbeld. Ook al weten we niet waarom iets gebeurt en zien wij niet ons hoogste belang, er is een reden. Het antwoord is te vinden in het diepst van je hart, daar waar de ziel zetelt. Je moet alleen durven kijken. “Wie spiritueel zaait zal nooit iets tekort komen,” zegt Joris. Deze bemoedigende woorden geven het vertrouwen om ons best te doen het lot te ontstijgen. Geluk komt dan niet alleen binnen handbereik, het wordt ook een constante factor.Bron: wereldgeheimen.nl

Voeg toe aan: