Zoeken
 


De kracht van het ritueel

Laatste wijziging: donderdag 25 augustus 2011 om 08:49, 1995 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 25 augustus 2011

grootmoeders_ceremonie

Voor natuurvolken gaat er geen dag voorbij zonder een ritueel of een ceremonie. Voor hen is het een onmisbare levensader. In onze ogen ziet dit er vaak lachwekkend uit. Getooid met veren, gekleed in dierenhuiden, compleet met rare kreten en gebaren wordt een kinderlijk schouwspel opgevoerd dat wij als een folkloristisch cultuurverschijnsel bestempelen. Maar om een droom, intentie of verlangen kracht bij te zetten is een ritueel misschien zo 'gek' nog niet. Volgens oude natuurvolken is in de Geest namelijk alles met elkaar verbonden. Nu ook de wetenschap met nieuwe ontdekkingen komt, wordt ons mens-zijn in een compleet nieuw daglicht geplaatst. Benutten we wel onze ware kracht? Of zijn we nog meer tot wonderen in staat?

"Via ceremonies en rituelen krijg je toegang tot je ware kracht en potentie. Vanuit je hart verbind je je met Vader Hemel en Moeder Aarde. Je realiseert je dat je er één mee bent. Dit ontsluit je ware kracht die je beperkte ik overstijgt. In onze menselijke geest creëren we veel beperkingen. Zijn we geneigd de dingen als afgescheiden te beschouwen. Zeker in de moderne wereld, waarbij technologie en materie heilig zijn. Voor oude natuurvolken zijn Moeder Aarde en Vader Hemel heilig. Ze zijn zich bewust dat ze zonder de Bron nergens zijn."

~ Grootmoeder

Mitakuye Oyasin
Al geruime tijd loop ik rond met het idee om een artikel te schrijven over de kracht van rituelen en ceremonies. Het toeval wil (of moet ik synchroniciteit zeggen?) dat ik onlangs werd uitgenodigd een zweethutceremonie bij te wonen op landgoed Essentia in Veelerveen. Hier biedt de organisatie Mitakuye Oyasin de mogelijkheid ceremonies bij te wonen, gebaseerd op die van oude natuurvolken. Mitakuye Oyasin is een Lakota-groet en betekent: 'Aan al mijn verwanten.' Doel is vooral - naast zingeving en onthaasting - het cultureel erfgoed van inheemsen te bewaren en door te geven aan de 'moderne' mens. Deze ceremonie heeft diepe indruk gemaakt, maar bovenal heb ik respect gekregen voor met name de Native Americans - die wij indianen noemen.

De essentie van haar teachings
Ik ben recht in het hart geraakt door de wijsheid van Grootmoeder, waar ik mee heb gesproken. Om haar wens te respecteren noem ik haar niet bij naam. Ook wilde ze niet op de foto. Maar ik kan je wel zeggen dat deze oude dame van oorsprong Lakota is. Dit is een inheems Amerikaans volk uit het prairiegebied van Noord-Amerika. Grootmoeder behoort tot de Rosebud band (stam) en ze is opgegroeid in het Rosebud Indian Reservation in South-Dakota. Speciaal voor o.a. deze ceremonie en haar bijbehorende teachings was ze op uitnodiging van Mitakuye Oyasin overgekomen uit Amerika.

De essentie van haar teachings neem ik mee in dit artikel, niet mijn persoonlijke 'zweethutervaring'. Ik heb me nooit gerealiseerd dat hun kennis en wijsheid nog wel eens datgene zou kunnen zijn wat de moderne wereld nodig heeft om de geschiedenis van de mensheid te veranderen, en dus onze toekomst zeker te stellen. Met dit artikel hoop ik jou als lezer iets aan te reiken, waardoor je wordt uitgedaagd anders naar jezelf en de wereld te kijken. Je bent namelijk zoveel meer dan je altijd hebt gedacht.

Grootmoeder: "Het zou mooi zijn als de moderne mens zich de waarde van een ceremonie en ritueel opnieuw gewaar wordt. In 200 jaar tijd heeft de moderne beschaving Moeder Aarde naar de rand van de afgrond gebracht. Onze Heilige Geboden, die ons al miljoenen jaren laten leven in harmonie met onze Moeder, hebben jullie uit macht, hebzucht en onwetendheid met de voeten getreden. De kennis van oude volken wordt letterlijk de nek om gedraaid. Jullie hebben weinig respect voor oude natuurvolken, en hun kennis en gebruiken."

columbus ontdekt amerika 1492_jpg

Tot op de dag van vandaag lijdt het volk van Grootmoeder onder zijn bloedige geschiedenis, die nu al ruim 500 jaar voortduurt. Gewetenloos hebben de Verenigde Staten de oorspronkelijke bewoners systematisch beroofd van hun heilige gronden. Sinds 1492, toen het Grote Verdriet begon, zijn de inheemse Amerikanen het slachtoffer van hebzucht, machtswellust, vernielzucht, landhonger, jaloezie en moordlust van grote groepen blanken. Dat geldt niet alleen voor de Lakota, maar voor natuurvolken wereldwijd. Haast ieder natuurvolk heeft zijn eigen gruwelijke geschiedenis.

Ceremonies verboden
Wat ik begrijp van Grootmoeder is dat haar volk tot in het diepst van zijn ziel gekrenkt werd, doordat het onder dwang werd bekeerd tot het Christendom en de Amerikaanse wetgeving hen verbood nog langer ceremonies uit te voeren.

"Jullie hebben rituelen en ceremonies, en dat zijn heilige momenten die je niet moet onderschatten. Wij realiseren ons deze waarde en het is onze levensader. Wij kunnen niet zonder. Met gevaar voor eigen leven vonden veel belangrijke ceremonies dan ook stiekem plaats."

Dat kunnen wij ons moeilijk voorstellen: dat rituelen en ceremonies zo belangrijk zijn dat je je leven ervoor in de waagschaal legt. Maar de ceremonie - bestaande uit diverse rituele handelingen - is een vorm van rechtstreekse communicatie en een levende verbinding met al het leven, overal.

Grootmoeder legt uit dat ceremonies worden gehouden voor genezing, het krijgen van visioenen,  om talenten te ontwikkelen, intenties te versterken, voorouders te raadplegen, innerlijke kracht te versterken, te bidden voor een goede oogst, voor vrede tussen volkeren, voor een nieuwe levensfase en oh nog veel meer! Voor natuurvolken als de Lakota is het een wetmatigheid dat - voordat er enige verandering in de wereld kan plaatsvinden - eerst een ceremonie gehouden moet worden. Op deze wijze betreden ze een heilige wereld, van oneindige mogelijkheden. Grootmoeder vertelt getuige te zijn geweest van veel gebeurtenissen, die wij als wonderen zouden bestempelen.

"Er vindt een verandering in jou plaats als je bewustzijn groeit. Eén van de grootste is dat je je minder zorgen gaat maken. Je vertrouwt op Groot Mysterie; deze is rechtvaardig en zou je nooit opzadelen met een verlangen dat niet gerealiseerd kan worden. De tweede verandering is dat er  'toevalligheden' in je leven gaan plaatsvinden. Wij noemen dat synchroniciteit. Een wonder is niet meer dan een synchronische gebeurtenis, waarbij de tijdspanne tussen intentie en de manifestatie ervan drastisch wordt verkort."

oud en nieuw

Natuurlijk hebben wij in het Westen ook rituelen en ceremonies. Vooral bij belangrijke fasen in het leven spelen rituelen een grote rol, zoals bij geboorte, huwelijk, religieuze- en sociale verbintenissen, de dood en op feest- en gedenkdagen. Vaak doen we bepaalde rituelen vanuit een gewoonte of traditie, zonder ons echt de betekenis te herinneren. Wel kunnen we erg hechten aan onze dagelijkse, persoonlijke rituelen. Dan heb ik het niet over de dag steevast met een kop koffie drinken maar bijvoorbeeld het dragen van een talisman. Dit is een voorwerp waarvan wordt geloofd dat het bescherming biedt. Of bij een belangrijke wedstrijd altijd dezelfde onderbroek dragen.

Simpelweg tegen jezelf zeggen: 'Je kunt het!' is vaak niet voldoende. Een ritueel moet je dan zien als een hulpmiddel om jezelf mentaal en emotioneel op te peppen. Zo kunnen rituelen overslaan in iets waar je afhankelijk van wordt. Je zoekt de kracht buiten jezelf en dat is altijd een illusie, zegt Grootmoeder. Deze rituelen vallen vooral in de categorie: bijgeloof. Meestal heeft bijgeloof betrekking op het verwerven van geluk. Bijgelovigen hebben dan de overtuiging dat er bovennatuurlijke krachten in het spel zijn, die van invloed kunnen zijn op de toekomst. Bepaalde rituelen kunnen deze krachten dan bijsturen of oproepen. Dit komt in de buurt bij de betekenis van ceremonies voor inheemsen. Met één groot verschil: het centrum van waaruit creatie plaatsvindt.

Grootmoeder: "Het is logisch dat zich in de moderne wereld weinig wonderen voltrekken. Jullie scheppen met jullie verstand, vaak geregeerd door angst. Daarbij lopen jullie rond met zoveel emotionele bagage en beperkingen, wat het creatieproces frustreert. Ander euvel is dat jullie controle willen hebben. Hierdoor vinden jullie het eng om jezelf over te geven aan je gevoel en het denken los te laten. Wij herinneren ons dat ware creatie altijd in het hart begint."

Doorleefd gezicht met diepe groeven


tipi1

Grootmoeder windt er geen doekjes om maar ik hang aan haar lippen, op deze mooie zomerdag. We zitten voor de tipi, een traditionele indianentent, waardoor ik me toch een beetje waan in Sout-Dakota. Had ik al gezegd hoe ze eruit ziet? Haar gezicht is doorleefd, met diepe groeven en rimpels rondom haar mond en ogen. Haar kleding is verre van traditioneel; gewoon een spijkerbroek, makkelijke slippers en een T-shirt. Ze gaat duidelijk voor comfort, na zo'n lange reis. Maar haar lange zwarte haren draagt ze wel in een vlecht op haar rug, waardoor ze oogt als een echte Lakota-woman. Het meest onder de indruk ben ik van haar kleine bruine muizenoogjes, die ondeugend schitteren en boordevol wijsheid zitten. Nee, geen verbitterdheid. Wat al een wonder op zich is. Hierover zegt ze:

"Mij is het vermogen geschonken het grote geheel te mogen zien en begrijpen. Over deze tijd wordt al eeuwenlang in profetieën gesproken. Wij wisten al lang van te voren dat de blanke overheersers eraan kwamen. Wij snappen dat dit onderdeel uitmaakt van het evolutieproces van de mensheid, wat jullie nog maar net beginnen te snappen."

 Wat je denkt materialiseert
universe3

Het is wel grappig; iedere beschaving is geneigd zichzelf als het 'hoogst haalbare' te beschouwen. Dus oude indianenvolken omschrijven we als 'primitief' en hun ceremonies als iets wat ze doen op basis van onwetendheid. Maar wie zijn hier onwetend? Gelukkig begint onze (mag ik zeggen) hoogmoed plaats te maken voor baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen, waaruit blijkt dat inheemsen eeuwen geleden al het geheim van creatie kenden. Pioniers in de wetenschap durven hun mechanische visie op de kosmos langzaam aan te verruilen voor die van een 'levende kosmos'.

Vanuit de kwantum fysica en wetenschappers als Alain Aspect en David Bohm (die concluderen dat het fysieke universum lijkt op een gigantisch hologram!) wordt een wetenschappelijke basis gecreëerd voor wonderen. Kenmerk van een hologram is dat ieder deel alle informatie bevat die eigenschap is van het geheel. Dat betekent dat de mens letter tot in het diepst van zijn cellen een spiegel is van de kosmos. En dus over krachten beschikt, waarvan we niet wisten dat ze bestonden. Deze wetenschappelijke ontdekkingen - die helaas nog geen wereldnieuws zijn - is wel iets dat de moderne wereld hard nodig heeft. Willen we in ons ware kracht komen, zal ons verstand ervan overtuigd moeten raken dat alle kennis en alle antwoorden die we zoeken IN ons zit.

Willen we wonderen tot een alledaagse ervaring maken, moeten we ons denken en onze beperkende overtuigingen veranderingen richting een ruimere werkelijkheid. Belangrijke sleutels voor verandering ligt in het denken. Als we het gaan geloven, kunnen we het gaan ervaren. Het grootste geheim waar Grootmoeders over spreekt is toch wel dat de aarde geen levenloze rots is en dat ware creatie begint met de verbinding met Moeder Aarde. Volgens oude volkeren is alle materie op het diepste niveau gemaakt van energie, die kan worden beïnvloed door wat wij denken. Ofwel: 'Gedachten creëren de werkelijkheid.' Wat je denkt, materialiseert. Grootmoeder zegt:

"Je hart is als een poort. Zet je de deuren van je hart wagenwijd open, zul je merken dat er een grotere interactie is tussen jou en Moeder Aarde, tussen jou en de kosmos. Is er een grotere wisselwerking met jouw fysieke omgeving. Zul je dus een magneet zijn voor al het goede in het leven. Jullie denken bij creatie vooral in actie te moeten komen door te doen, terwijl het vanuit je hart meer een 'laten gebeuren' is."


De proef op de som
butterlly4

Er is nog een lange weg te gaan voordat het merendeel van de mensen hun omgeving niet langer beschouwt als een afgescheiden realiteit. En we spirituele krachten toekennen aan onszelf en de Aarde waar we op leven. Veel mensen zullen na het lezen van dit artikel Grootmoeders teachings weghonen. Want de aanvaarding ervan vraagt dat we verantwoordelijkheid nemen voor onze daden en onze angsten in de ogen kijken. Echter, misschien is het de hoogste tijd om opnieuw te kijken naar het geheim van ceremonies om de heiligheid ervan in onze eigen levens te herstellen. Niet alleen voor onszelf maar ook voor onze natural playground. Ik zou zeggen: neem zelf de proef op de som. Doe eens 'gek' en doe eens een ritueel en ervaar zelf de magische werking die ervan uitgaat. Succes!


Liefs,

TessaBron: youniverseismagic.com

Voeg toe aan: