Zoeken
 


Ombudsman: actievoerder geen veelpleger

Laatste wijziging: maandag 15 augustus 2011 om 10:11, 2363 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 15 augustus 2011

De politie mag actievoerders niet langer aanmerken als veelplegers. De Nationale Ombudsman heeft een klacht hierover van een actievoerster gegrond verklaard.


Kerstkaart
De actievoerster, Joke Kaviaar, voert al jarenlang acties tegen het Nederlandse asielbeleid en komt regelmatig in aanraking met de politie door schendingen van de openbare orde. Eind 2009 ontving zij een kerstkaart van het politiekorps Zaanstreek-Waterland met een boodschap die normaal alleen naar veelplegers wordt verstuurd: we hopen u volgend jaar niet meer tegen te komen. Het korps zag haar al twee jaar als zeer actieve veelpleger. Met die kwalificatie was Kaviaar het niet eens. Ze voelde zich geïntimideerd, gecriminaliseerd en lastiggevallen en wilde zelf inzage in de over haar vastgelegde politiegegevens. Dat mocht niet van de politie. De gegevens werden haar voorgelezen. Daarop stapte ze naar de Nationale Ombudsman.

Misbruik bevoegdheid
Die wijst erop dat veelplegersbeleid is bedoeld om drugsverslaafde draaideurcriminelen aan te pakken. Die kunnen tijdelijk worden vastgezet in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD-maatregel) en krijgen een adoptieagent toegewezen. Sinds 2004 geldt de beperking dat het om verslaafde daders moet gaan niet meer. ‘Maar als het onverkort op actievoerders wordt toegepast is dreigen met een ISD-maatregel beknotting van de demonstratievrijheid. Daarmee handelt de politie in strijd met het verbod van misbruik van bevoegdheid.’

Onprofessioneel
De kerstkaart kwalificeert de ombudsman als “onprofessioneel”. Kaviaar wist niet dat ze als veelpleger werd gezien. Pas toen ze er zelf naar vroeg, kreeg ze het te horen. ‘Die handelswijze gaat in tegen het vereiste van actieve en adequate informatievoorziening.’ De klacht dat Kaviaar haar gegevens niet zelf mocht inzien vindt de ombudsman niet gegrond. De politie hoeft uitsluitend gegevens mee te delen. Tegen de weigering om bepaalde gegevens te verstrekken kan Kaviaar in beroep bij de bestuursrechter.

Kaviaar
Kaviaar zelf was niet bereikbaar donderdag voor direct commentaar. Op haar website schrijft ze dat ze al vele klachten had ingediend bij de politie, onder meer over de adoptieagent die haar inderdaad een paar keer benaderde, maar dat die allemaal werden afgewezen. Ook wijst ze erop dat de Nationale Ombudsman haar klacht vorig jaar nog afwees. Hij zou de klacht over plaatsing op de veelplegerslijst niet behandelen en over de ISD maatregel kon hij niet oordelen, “omdat dit gedragingen zijn waarop de rechter toeziet”. Dat de klacht nu wel is behandeld verklaart ze uit het feit dat er meer klachten waren over de manier waarop met plaatsing op de veelplegerslijst werd omgegaan.

Veranderd
Ook merkt ze op dat de ombudsman erkent dat het veelplegersbeleid geen wettelijke beperking kent en de politie een activist dus actief mag volgen en het dan onvermijdelijk is dat die daar overlast van ondervindt. Maar dan schrijft de ombudsman: ‘Deze overlast overstijgt echter het aanvaardbare als de rechter op vordering van de officier van justitie een ISD-maatregel zou opleggen.’ Ze concludeert dat de ombudsman van gedachten is veranderd.

Niet bindend
Toch vraagt ze zich af of de officier van justitie of de rechtbank zich veel van de uitspraak zullen aantrekken.Het oordeel van de NOM is niet bindend en ze kunnen het naast zich neerleggen. Dit doen politie en justitie wel vaker met uitspraken van de Nationale Ombudsman.’ Daarbij concludeert ze dat ze nog steeds op de lijst van zeer actieve veelplegers mag staan, een kerstkaart wel “professioneel” mag worden gestuurd en constateert ze dat de ombudsman de adoptieagent wel ziet zitten voor actievoerders om begrip voor elkaar te kweken. ‘Dacht het niet!!!’Bron: binnenlandsbestuur.nl

Voeg toe aan: