Zoeken
 


Het maakt niet uit ...

Laatste wijziging: woensdag 6 juli 2011 om 08:51, 2677 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 6 juli 2011

Het maakt niet uit …
ofwel een heel belangrijke beweging binnen onze verschuiving van bewustzijn

Kies je voor conflicten of voor genieten?
We hebben allemaal onze eigen overtuigingen. Sommige overtuigingen zijn zeer sterk en houden je in haar greep! Ze beperkt je in veel van je keuzes, aangezien je binnen die overtuiging nog selectiever en beperkter waarneemt. Daarom ben je gebonden. Accepteer je die overtuiging, dan zal ze haar macht over jou verliezen en dus haar greep op jou. Dit zal je veel meer keuzemogelijkheden en vrijheid geven.

Overtuigingen accepteren
Als je je overtuigingen accepteert, betekent het dat je je overtuigingen erkent, een schepping die hoort bij het fysieke bestaan, en dat er geen bestaan mogelijk is binnen deze fysieke werkelijkheid zonder overtuigingen. Wanneer je dit voor jezelf erkent en je herkent het ontbreken van juistheid of onjuistheid, goedheid of slechtheid van ALLE overtuigingen, dan begin je wat jij BENT, te accepteren.
Word je geconfronteerd met de overtuigingen van andere mensen, die verschillen van jouw overtuigingen, dan word je je ook bewust van het feit dat ze in wezen niet van die van jou verschillen. Het zijn slechts creatieve constructies, bij wijze van uitleg aan jezelf voor die elementen van jouw Zelf die je bent vergeten.
Dit klinkt simplistisch, maar als je deze overtuigingen accepteert, neutraliseer je ook hun greep op jou. Je bent niet meer aan ze onderworpen.

Ziektes, oorlogen, geweld, intolerantie houden wij zelf in stand
De elementen die wij als negatief zien, die je veracht, zoals oorlogen, ziektes, geweld, intolerantie, zijn ook overtuigingen en ze behouden hun actieve kracht alleen maar omdat wij ze niet accepteren.
Waarom doen we elkaar zoveel pijn, waarom moeten sommigen moorddadige dingen doen, waarom moeten sommigen kleine kinderen pijn doen, waarom creëren we deze dingen? Dat doen wij omdat we overtuigingen hebben die we niet accepteren. We geloven in goed en slecht. Wij vinden deze daden verkeerd. En daarom komen ze tot uitdrukking, want wij geven ze energie door aan dit soort overtuigingen vast te houden. Wanneer we geloven dat dit soort daden verkeerd zijn, dat ze een onacceptabele werkelijkheid vormen, dan geef je ze juist heel veel energie, voldoende om ze werkelijkheid te laten worden. Het gaat niet om het elimineren van je overtuigingen, maar het accepteren daarvan. Elke keer dat je het oordeel ‘goed’ creëert, creëer je ook een oordeel en dat is geen acceptatie.

Hoe accepteren we dan de dingen die wij verachtelijk vinden?
Door in te zien dat er niets tussen mensen voorvalt waar geen overeenstemming over is bereikt. Je kunt een ander op geen enkele manier iets aandoen zonder dat met die ander overeengekomen te zijn, want als een ander mens het niet eens is met jouw uitdrukkingsvorm, dan zal het niet gebeuren… Het is ‘vereist’, bij wijze van spreken, dat er overeenstemming is over ELKE handeling die bewerkstelligd wil worden. Wat dit betreft, zijn zelfs de handelingen die je veroordeelt als de meest gewelddadige of onsmakelijke op de een of andere manier nuttig. Wij leiden onszelf namelijk naar ervaringen die ons op de een of andere manier informatie bieden, je waarde laten vervullen, je soms energie geven. Dit is waar je je naar begeeft binnen het proces van deze verschuiving. Je beweegt weg van je oordelen van goed en slecht naar een acceptatie van overtuigingen en de herkenning dat het overtuigingen zijn. Hiermee neutraliseer je hun effect.

Een oordeel op welk gebied dan ook is gebrek aan acceptatie
Meningsverschillen gaan voortaan dus over dingen die van geen enkel belang zijn, en dan maakt het niet uit of je gelijk of ongelijk hebt, want het onderwerp op zichzelf is van geen enkel belang en heeft geen gewicht voor jou. Het raakt geen emotionele snaar in jou. Een oordeel op welk gebied dan ook is gebrek aan acceptatie. En dit is een heel belangrijke beweging binnen deze verschuiving van bewustzijn. Iedereen die nu in het fysieke is heeft ingestemd met een verwerkelijking van deze verschuiving. Daarom zal dit plaatsvinden en zullen wij onze overtuigingen accepteren! Het is slechts een kwestie van hoe. Zul je ze accepteren op traumatische wijze of met gemak?

Het accepteren van een overtuiging is niet het veranderen van een overtuiging en het is niet de eliminatie van een overtuiging. Het is de erkenning van de overtuiging, acceptatie waaraan een oordeel ontbreekt binnen in jezelf en met betrekking tot anderen. Zodoende neutraliseer je de macht van de overtuiging. Dit geeft je de ruimte voor een bevrijding. Je verwijdert dus het oordeel.

Het maakt niet uit
Dat is niet hetzelfde als dat niets ertoe doet, want dat is iets heel anders. Er is zin. Er is ervaring. Er is interactie en samenwerking. De uitdrukking ‘het maakt niet uit’ drukt het wegnemen van het oordeel uit, niet dat er niets is dat ertoe doet.

Je hebt elke situatie gecreëerd in de richting waarin je hem creëerde, als een kans voor jezelf om je eigen interactie met je overtuigingen te zien en de wijze waarop je reageert op hun invloed. Op deze manier kun je steeds makkelijker en met veel minder conflicten meer de richting van genieten opgaan.
Genieten is immers de expressie die over de minste energiedichtheid beschikt binnen het fysieke en je het grootste gemak biedt in alles wat je wilt bereiken.Bron: mbie13

Voeg toe aan: