Zoeken
 


Wij staan voor het kantelpunt

Laatste wijziging: donderdag 16 juni 2011 om 09:47, 3341 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 16 juni 2011

(Gechanneld door Jan via het hoger zelf)

Dierbare lichtvonken, dappere strijders van het licht... Jullie staan voor een onvoorstelbaar kantelpunt dat gaat plaatsvinden op planeet Aarde. Een nooit eerder geziene transformatie zal zijn intrede gaan doen en zal jullie werkelijkheid totaal gaan veranderen. Uiteindelijk is het lang verwachte moment aangebroken en zullen jullie een eeuwenoude reis gaan beëindigen en terug naar huis gaan wederkeren... naar huis naar de sferen van licht en liefde.

Wat staat te gebeuren is jullie eigen verdienste en kon enkel mogelijk gemaakt worden door jullie onverdroten onvoorwaardelijke inzet als strijders van het licht. De veranderingen zullen kolossaal zijn en zullen de wereld zoals jullie die nu kennen onherkenbaar gaan veranderen. Niets zal nog hetzelfde kunnen blijven, niets zal nog in illusie met zichzelf kunnen blijven. Het kantelpunt is bereikt en zal de volgende maanden die komen gaan zijn breekpunt bereiken. Alles staat in gereedheid... hele engelenscharen, lichtwezens van overal uit verschillende dimensies en universa, de Federatie van Licht en al jullie dierbaren in de geest staan klaar om deze prachtige gebeurtenis mee te helpen in goede banen te leiden. Aan jullie lange onderdompeling in het duister van de illusie van de derde dimensie gaat een einde komen.

Wees niet bevreesd mijn dierbaren om de komende veranderingen die staan te gebeuren... ze zullen inderdaad jullie hele wereld zoals jullie hem nu kennen en ervaren helemaal van aanzien laten veranderen en niets zal meer hetzelfde zijn. Er zal chaos zijn bij velen die nog diep ondergedompeld in de illusie verkeren... maar ook voor hen zal de mogelijkheid geboden worden om de waarheid volledig te mogen zien en ervaren. Voor diegenen onder jullie die al reeds hebben leren te vertrouwen op hun innerlijk zaadatoom, de innerlijke leiding van hun hoger zelf, zullen de komende veranderingen ervaren als een weldoende wind die door hun levens waait.

Voor hen zal het een feest van herkenning worden en zal alles op zijn plaats gaan vallen... het zal aanvoelen als uiteindelijk thuiskomen. Een cirkel wordt voltooid en een volgende wending op de spiraal des levens wordt genomen. Aan jullie als lichtwerkers zal worden gevraagd om in het centrum van je wezenskern te verblijven, om alzo een standvastig lichtbaken te zijn in de turbulente periode die in het verschiet ligt, om voor je medemensen een krachtig lichtpunt van herkenning te mogen zijn. Jullie lange eenzame tocht komt tot zijn einde en jullie zullen allen naar voren stappen en jullie laatste taak in de derde dimensie zal dan gaan aanvangen. Jullie hebben het mogelijk gemaakt dat de Aarde de Ascentiesprong van verdeeldheid naar eenheid in 2012 zal gaan maken, jullie hebben het mogelijk gemaakt dat de mensheid kan gaan ontwaken uit zijn diepe droom en bevrijd gaat worden van het juk dat over hen gelegd was.

Wees trots op jezelf, Kind van Licht, voor de prachtige reis die je hebt afgelegd, voor de reis die je doorheen de diepste nachten van je wezen voerde en je de grootste afgescheidenheid liet voelen. Wees trots dat je hebt volgehouden, dat je steeds weer de moed vond om verder te gaan, dat je steeds weer dat kleine speldenprikje van licht kon herkennen als thuis en dit steeds weer durfde te volgen... wees trots op de weg die je gegaan bent.

 Hier sta je dan, op de drempel van een nieuw ontwaken, op de drempel van een nieuw begin. Je staat op het punt om helemaal thuis te komen en je familie van licht terug te kunnen omarmen. Het spel van afgescheidenheid staat op het punt van transformeren en alle illusies zullen geslecht worden.
Wees gezegend lichtdragers en transformatoren want alle deeltjes van de kosmische puzzel zullen in elkaar gaan vallen in een passend harmonisch geheel.. Aan het starre lineaire wereldbeeld van jullie planeet en leven komt een einde en dit zal plaats maken voor een wereld van miriarden verbindingen en gelaagdheden die jullie terug verbinden met alles dat is. Jullie staan op de drempel van oneindigheid en bewust eeuwig leven... jullie staan op de drempel van hereniging met je hoger zelf... je hoger zelf dat zich afsplitste om een weergaloze ervaring te kunnen beleven in de illusie van de derde dimensie. Deze afsplitsing ben jij en jij zult terug bewust gaan versmelten met je hoger zelf en alle andere zelven waarin je hoger zelf zich in opgesplitst had in andere dimensies en tijdslijnen.

Door deze bewuste hereniging met jullie hoger zelven zullen jullie de vijfde dimensie gaan vorm geven op planeet Aarde... op moeder Gaia. De galactische portalen van multidimensionaliteit zullen zich openen op de planeet en jullie zullen daardoor terug naar huis kunnen gaan... jullie zullen je terug gaan verbinden met je Galactische familie van Licht en jullie zullen opnieuw bewuste toegang krijgen tot de rijken van licht en liefde. Wees gezegend geliefden... want de deur wordt helemaal geopend en het licht van onvoorwaardelijke liefde zal als een onstuitbare, alles transformerende wervelende wind van verandering over jullie wereld razen. Alles zal worden aangeraakt door het licht en niets zal zich nog kunnen verhullen in zijn eigen duister. Alle mensen, alle structuren, alle bedrijven, alles wat door de mens in onvrijheid gehouden wordt zal gaan transformeren naar een wereldbeleving waarin niet langer afgescheidenheid en uitbuiting mogelijk is.

Dus mijn dierbaren... verwacht wonderen, verwacht de hemel op Aarde... want ze kloppen aan jullie voordeur. Open je innerlijke deur en laat je meevoeren in de stroom van veranderingen en wees de verandering, wees het lichtbaken in de tumultueuze tijden die staan te gebeuren. Je medereizigers die zich overweldigd zullen gaan voelen door de kracht van de veranderingen zullen op zoek gaan naar antwoorden en handvatten om de nieuwe werkelijkheid die zich voor hen en in hen openbaart een plaats te kunnen geven. Wees voor hen een baken van licht in deze chaotische tijden. Iedereen zal worden uitgenodigd om verantwoording te nemen voor zijn eigen gedachten en handelingen... het zal niet langer mogelijk zijn om te gaan leunen, te manipuleren en afhankelijk te zijn.

Het is de era van licht en onvoorwaardelijke liefde die zich zal openbaren en de enige weg die men nog kan volgen op de snel veranderende Aarde is de weg van onbaatzuchtige samenwerking. Het kantelpunt is bereikt... moeder Aarde heeft genoeg licht kunnen opslaan, jullie hebben genoeg licht kunnen opslaan... de voorbereidingen zijn afgerond en alles staat klaar om in beweging te komen. Jullie zullen terug in het licht stappen en aan jullie lange moeizame tocht komt een einde. Het steeds krachtiger instromende schepperslicht heeft al vele bressen in de dijk van illusie en begoocheling gebrand. De dijk van afgescheidenheid staat te kreunen en begint te wankelen... nog even en hij bezwijkt onder zijn eigen leugens en manipulaties. Als de dijk het begeeft zal alles letterlijk in een stroomversnelling gaan en zal alles overspoeld worden door de kracht en waarheid van het alles transformerende licht. Dit is jullie zeer nabije toekomst dierbaren! Hou nog even vol en besef dat jullie niet kunnen falen, ook al kun je je momenteel in een zeer uitdagende positie bevinden die alles van je vraagt, het zijn de laatste moeizame stappen die je aan het zetten bent. Je weg is niet zonder zin geweest, integendeel... jouw innerlijke moeizame herwonnen waarheid op de illusie waarin je geploeterd hebt, heeft de deuren geopend voor een nieuwe era van licht op moeder Aarde... voor jou en voor al je medereizigers die je in je doortocht met je meeneemt. Niets is voor niets geweest en alles zal duidelijk worden voor jou en je medereizigers als de dijk van illusie het begeeft.

Laat liefde je metgezel zijn, laat liefde je inspireren in alle gedachten en handelingen... laat liefde de weg zijn die je pad verlicht!

ONZE DOORTOCHT DOORHEEN DE ILLUSIE

Het is wonderbaarlijk om te zien en voelen tot waar het leven ons (Jan en Patricia) gebracht heeft. Wie onze nieuwsbrieven gevolgd heeft weet dat wij nu in Portugal zitten op een zelfvoorzienende plek in de prachtige natuur. Tot hier heeft onze doortocht doorheen de illusie ons geleid. Wij hebben onze angsten en afhankelijkheden onder ogen durven komen, wij hebben ze aangegaan en getransformeerd door onvoorwaardelijk in liefde te handelen naar de influisteringen van ons zaadatoom, de stem van ons hoger zelf dat ons doorheen ons leven geleid heeft. Het wonderbaarlijke hierin is dat wij beiden voelen dat wij iets hebben afgerond, dat wij bij een punt zijn uitgekomen waarin we voelen dat het klaar is voor een volgende grote stap in onze levens. Wij beiden zijn sinds ons ontwaken meegesurft op de lichtgolven van steeds toenemend schepperslicht. Wij voelden een sterke synchroniciteit in onze doortocht met de sterk veranderende energieën.

Die synchroniciteit werd voor ons zichtbaar door bijvoorbeeld de datums van de lichtervaring die Patricia in haar leven beleefde op 10, 11, 12 december 2001 en zij was toen 33 jaar... door onze herkenning waarin wij sterk een drie-eenheid ervoeren... door de data waarop wij gingen samenwonen; op oudejaarsavond 2009 zijn wij gaan samenwonen om alzo fysiek en volledig bewust met elkaar de laatste drie jaar van 2010, 2011, tot aan de Ascentiesprong van 21 december 2012 mee te maken. Wij voelden ook steeds herkenning in de vele channels van de Galactische Federatie van Licht en van de verschillende aartsengelen die momenteel worden verspreid via internet... wij voelden in onze levens de veranderende energieën die synchroon met deze gechannelde informatie liepen en ons steeds voortstuwden naar nieuwe inzichten en belevingen van onze werkelijkheid. Ook in onze persoonlijke levens verliep "alles volgens plan" en ervoeren wij telkens opnieuw een krachtige stroming van verandering na het loslaten van een angst of onzekerheid die ons nog gevangen hield in illusie en onvrijheid. Wij voelden ons vanaf onze herkenning in een flow van veranderingen meegevoerd worden die parallel liepen met de veranderingen op Aarde op weg naar haar Ascentie in 2012.

Wij beiden voelen dat ons samenzijn en onze beweging een keuze vanuit zielsniveau was om mee voorop te lopen met vele andere lichtwerkers in het ontwakingsproces van de mensheid uit de derde dimensie. Nu op dit punt in onze levens aangekomen voelen wij een soort van nulpunt energie... wij zijn door de illusie gereisd en zijn ontwaakt... ontwaakt in de zin van dat angsten niet langer onze beslissingen aansturen en dat wij durven te leven vanuit het volle vertrouwen van de innerlijke sturing van ons hoger zelf. Het voelt aan dat wij iets hebben afgerond, iets hebben beëindigd. De stuwing die wij voorheen voelden in onze levens is stil gevallen. Wij voelen ons op een platform staan en kijken verwonderd achterom naar wat we allemaal hebben achter ons gelaten... waar we aan onthecht zijn. Wij voelen de vrijheid in onszelf dat het ons heeft opgeleverd en we zien de onvrijheid schrijnend duidelijk waar zovele medereizigers nog in verkeren.

Op dit punt voelen wij de scheidingslijn ontzettend duidelijk... de scheidingslijn van de werkelijkheid van de derde dimensie en de nieuwe werkelijkheid van de vijfde dimensie. Deze twee werkelijkheidslijnen bestaan momenteel naast elkaar. Wij beseffen dat deze ogenschijnlijk grote kloof weldra in de nabije toekomst beslecht zal worden. Want dit is wat wij momenteel voelen... wij bevinden ons in het middelpunt van de storm... het nulpunt. De energieën hebben ons volgens zielsplan verder gestuwd naar dat punt in tijd en ruimte waarin wij ontwaakt zijn en waar wij nu dit nulpunt in ervaren om vervolgens de volgende stap aan te kondigen... het ontsluiten van de illusie voor de ganse planeet. Diegenen onder ons die mee vooraan liepen in het proces van ontwaken dienden eerst een weg te banen om de nieuwe werkelijkheid mee te helpen verankeren op Gaia, zodat voor alle andere medereizigers in ons kielzog de weg gebaand was en deze werkelijkheid ook voor hen bereikbaar werd. Het is echt zoals "Little Grandmother" zei: "Wij zijn de sterkste van de sterkste... en wij hebben daarvoor gekozen om dit pad te gaan en te effenen." Het nieuwe verlangen dat nu bij ons beiden sterk naar boven komt, is om te gaan verbinden met gelijkgestemden... is om te gaan verbinden met onze medereizigers en met onze Familie van Licht van onze thuiswerelden die samen met ons wachten op het grootse moment van "Disclosure". Dit verlangen in ons kondigt ook de volgende stap aan die staat te gebeuren; de onthulling van de illusie... het bevrijden van de mensheid uit zijn hypnotische staat om alzo de Ascentie van Gaia mogelijk te maken in 2012.

Over enkele maanden zal onze wereld onherkenbaar veranderd zijn... en zullen vele medereizigers ontwaakt zijn uit hun hypnose en hun angsten en afhankelijkheden hebben losgelaten. Wij zullen in elkaars ogen herkenning zien en gelijkgestemdheid en niet langer afgescheidenheid en angst.
Wat wij voelen is dat het kantelpunt is aangebroken... wij voelen dit aan onze eigen beweging... wij voelen dit in de verbinding met de energetische stromingen waar wij ons in verbonden voelen. Wij voelen vreugde en blijheid in onze levens voor de volgende fase die zich gaat aandienen in onze levens.. De illusie zal onthuld worden en de ganse Aarde zal daardoor in een stroomversnelling van ontwaken terecht komen. Aan de afgescheidenheid komt een einde en bewustwording en herkenning van elkaar als onvoorwaardelijke wezens van licht en liefde zal een feit worden.
Wij hebben enige tijd geweifeld en getwijfeld of dat wat wij voelden waarheid was... waar kon zijn! Want leven na leven hebben wij in illusie geleefd en in dit laatste leven waarin wij verkozen hebben te ontwaken... lijkt ons ontwaken met alle anderen medereizigers bijna te mooi om waar te zijn. Wij hebben dit steeds in ons diepste binnenste gevoeld, dat de wereld zou gaan veranderen. Maar nu op het werkelijke breekpunt van verandering lijkt het te mooi om waar te zijn... te groots om te kunnen bevatten... te verschillend met de realiteit waar wij steeds in ondergedompeld zijn geweest. Wij voelden aan onze innerlijke beweging dat dit ging gebeuren... wij voelden door het vele lezen en volgen van andere bronnen dat onze beweging hierin ondersteund werd, maar toch... om deze laatste grootse stap in onze levens toe te laten dienden wij te durven voelen in echtheid in afstemming met ons zaadatoom.

Want ook hier zat nog een angst en een onzekerheid onder..; stel dat het niet waar is... stel dat het een illusie is? Maar net deze onzekerheden haalden onze energieën naar beneden en schiepen daardoor afgescheidenheid. Maar door onze intuïtie durven toe te laten voelden wij onze stroming terug op gang komen. Wij kunnen daardoor nu met diepe vreugde en liefde vanuit onze harten aankondigen dat het kantelpunt inderdaad is aangebroken... dat de veranderingen inderdaad staan te gebeuren en dat onze versluierde reis doorheen de eeuwen tot een einde komt. Wij wisten reeds... maar nu gaat het moment aanbreken dat wij dit weten zullen gaan delen met onze medereizigers.

Dus durf te voelen diep in jezelf en verheug je met ons op de nieuwe era van licht en liefde die staat geboren te worden... over de aanstaande hereniging in eenheid en waarheid!

En tot slot...
schreef Patricia onderstaande tekst/inzicht een paar weken geleden naar een ander tweelingzielkoppel, die maandelijks hun nieuwsbrieven verspreiden via 'De Hoogste Tijd' (zie hun laatste nieuwsbrief van juni: http://www.dehoogstetijd.info/download/ReizenInVrede6.pdf) en die onze bewegingen al geruime tijd via onze website volgden en nu voelden dat het tijd was om eens contact te maken... en waaruit een heerlijke gelijkgestemde uitwisseling ontstond... Eindelijk! Voor ons weer een teken dat Verbinding nu echt nabij is...

"Tijdens het 'ploeteren' in de enorme kruidentuin hier deze week, na jullie berichtje.... was ik zo eens aan het mijmeren en hardop mijn gedachten/inzichten aan het uitspreken naar Jan....
Ik voelde ineens waarom 'lichtwerkers' vaak het 'werk' in hun eentje moeten doen... zij zijn de eerste die ontwaken in een omgeving die nog geheel versluierd en in onvrijheid is.. juist daarom worden zij wakker.... voelen dat er iets helemaal niet klopt, dat zij anders zijn dan de mensen om zich heen....

Juist door dit ontwaken zijn ze broodnodig voor de anderen rondom hen, om een lichtbaken te kunnen zijn, een teken... een voorbeeld, een richtingaanwijzer voor anderen.... uiteindelijk! als zij zichzelf eerst bevrijd hebben natuurlijk... want in eerste instantie wekken ze enkel weerstand op... die ook weer nodig is voor de lichtwerker om verder te kunnen ontwaken en uit de illusie te stappen

Alle lichtwerkers en tweelingzielkoppels zijn natuurlijk allemaal op zoek naar gelijkgestemden, dat is hun grootste verlangen... om nu eindelijk eens te kunnen delen in gelijkwaardigheid, in een gedeelde visie... juist omdat ze nooit echt begrepen zijn door hun omgeving... maar ze lijken ver te zoeken die gelijkgestemden!

Het inzicht wat ik hiermee had is dat het juist de bedoeling is dat gelijkgestemde zielen/lichtwerkers/tweelingzielen... elkaar niet te vroeg gaan ontmoeten!... want zij moeten hun 'lichtwerk' juist in het alleenzijn doen, of in het geval van de tweelingziel met z'n tweeën als één ..... omdat ze op die manier hun omgeving wakker kunnen maken want dat is het eerste doel van een lichtwerker, denk ik...

Ik denk dat als lichtwerkers en tweelingzielen elkaar te vroeg gaan ontmoeten ze enkel nog willen verbinden, delen en samenzijn met elkaar in plaats van met de (ogenschijnlijk) 'ongelijkgestemde' zielen om zich heen.

Dus alvorens gelijkgestemden echt gaan samenkomen moeten zij eerst hun werk doen door eerst hun eigen proces te doorlopen van herinneren en bevrijden.... ieder op z'n eigen manier in z'n eigen omgeving... ver genoeg verwijderd van echte gelijkgestemden.... en dat te gaan delen en uitdragen in hun omgeving, door mensen aan te raken met hun manier van Zijn.....dan breidt de kring, deze rimpeling in de oceaan, deze energie van eenheid die uitgaat van de lichtwerker/tweelingziel, zich uit en wordt steeds groter, totdat.......
Ik zie het als een oceaan van druppels, zielen... en alle druppels van lichtwerkers, met name tweelingzielkoppels (want zij hebben echt iets voltooid in zichzelf, zij zijn uit de dualiteit gestapt) liggen ver genoeg verwijderd van elkaar in een regelmatig patroon van oplichtende puntjes/druppels in een grote oceaan......

En als deze afzonderlijke tweelingzielkoppels ver genoeg hun inzichten verspreid hebben (het kringetje rond die druppel die steeds verder uitbreidt).... hun werk gedaan hebben in hun eigen omgeving... wordt de kring van licht steeds groter rond deze tweelingziel(=tweelingzielkoppel) en raakt uiteindelijk de kring van een andere tweelingziel... die ook hun werk gedaan hebben in hun omgeving en op hun manier.....
Pas dan is het tijd !

Pas dan is het tijd om echte gelijkgestemden/andere tweelingzielkoppels te gaan ontmoeten, te gaan verbinden en delen in gelijkwaardigheid, in onvoorwaardelijke liefde en overvloed... dan gebeurt het vanzelf... dat is het moment waarop de kringen van licht elkaar raken..!
Kun je het voor je zien?

Al die kringen die elkaar gaan raken.... en dus gaan ontmoeten en verbinden in vrijheid!
Het is eigenlijk hetzelfde proces wat je doet in je eentje voordat je je tweelingziel ontmoet... maar dan in het groot... en het wordt steeds groter!
We gaan echt naar huis!!

Daarom vond ik het zo'n mooi teken dat jullie contact met ons opnamen....voor mij staat het symbool voor een grotere beweging die gaande is...
Het is Tijd om te Verbinden!

Wij geloven dat er op planetair niveau nu echt iets aan het voltooien is..... om met elkaar de volgende stap te kunnen nemen!

Dit inzicht maakt ons heel blij !

Dank jullie wel !"

x

Gebeurtenissen komen samen, synchroniciteit neemt sterk toe... alles lijkt zich naar één punt toe te bewegen... het kantelpunt, het breekpunt... het moment waarop de vliezen zullen breken ... het moment van wedergeboren worden is aanstaande!

We bevinden ons momenteel samen met moeder Aarde in het geboortekanaal... daar waar de krachten het sterkst zijn en het duister het donkerst is... vlak voordat het Licht wordt!

En terwijl de wielewalen en de vlinders ons hier om de oren vliegen, het hier bruist van nieuw leven... sluiten wij af,

TOT SNEL VERBINDEN !

 Bron: tweelingziel-verbinding.info

Voeg toe aan: