Zoeken
 


Vanuit je hart leven

Laatste wijziging: dinsdag 24 mei 2011 om 16:10, 2466 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 24 mei 2011

Veel mensen laten zich tegenwoordig nog vooral door hun verstand leiden, ondanks de intuïtieve impulsen die zij constant van het hart ontvangen. Hun verstand dicteert hun inzicht, acties, reacties en beslissingen, grotendeels gebaseerd op aangeleerde reactiepatronen. Dit lijkt bij velen een slot op hun leven te zijn.

Keer op keer probeert het hart tussenbeide te komen om advies te geven, maar vaak drukt het verstand dit weg.

We zien dit terug in het gedrag dat sommige vertonen tegenover anderen, ze verwachten de stereotypen die gevormd zijn door hun eigen of andermans ervaringen, ondanks wat het hart hen vertelt.

We zien dit ook terug in relaties die haperen omdat een individu “al een keer zoiets heeft meegemaakt en niet nog een keer gekwetst wil worden”, ondanks een sterk gevoel om naar het hart te luisteren in plaats van naar het hoofd.

Dit is ook terug te zien bij personen die gewoonlijk woedend reageren in stressvolle situaties, ondanks dat ze in hun hart weten dat dit gedrag niet goed voor henzelf en hun dierbaren is.

Dit zijn allemaal voorbeelden van situaties waarin geen beroep gedaan wordt op de kwaliteiten van het hart: compassie, liefde, zorg en moed en vele andere, welke allemaal de kern vormen van ‘heart-based living’.

HeartMath oprichter Doc Childre legt uit. “Heart-Based Living verwijst naar alle intenties en acties waarbij de kwaliteiten van het hart in het dagelijks leven tot uitdrukking komen. Deze hart kwaliteiten zijn bijvoorbeeld waardering en zorgen voor anderen, vriendelijk zijn voor de mensen om je heen, en iets terug geven aan de maatschappij door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk om op deze manier het lijden bij andere mensen en dieren te verlichten, en de aarde te helpen. “

Door de geschiedenis heen hebben mensen altijd gezegd “volg je hart”. “Dit komt omdat mensen instinctief weten dat de intuïtie van het hart de beste uitkomsten biedt, terwijl dit vaak tegen het verstand ingaat”, aldus Doc Childre.

“Heart-based living is about including your heart’s intuition as you navigate through life’s relationships and events. This brings balance to your mind and emotions and unfolds your authentic self.”
Doc Childre, oprichter van HeartMath

“Je ware zelf worden”,  schrijft hij in zijn artikel, Heart-Based Living, (pdf) “dit omvat het verwijderen van egocentrisme en afscheiding door onbevooroordeeld en vergevingsgezind te zijn, verantwoordelijk te zijn voor je eigen energie en vaker liefde en waardering te uiten.

“Vanuit je hart leven bekrachtigd het samen creëren met anderen, ten behoeve van iedereen. Vooral in de planetaire bewustzijnsverandering die nu plaatsvindt, kunnen mensen die vanuit hun hart leven een snelle, positieve mondiale verandering bewerkstelligen. “Bron: happynews.nl

Voeg toe aan: