Zoeken
 


Trends Institute: Apocalyps 2011 niet meer te voorkomen

Laatste wijziging: woensdag 27 april 2011 om 09:12, 3237 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 27 april 2011

Gerald Celente verwacht dat de hele maatschappij in de tweede helft van 2011 totaal zal instorten, met ook in Europa een burgeroorlog als gevolg.

 
Het gerenommeerde Trends Research Institute van Gerald Celente is inmiddels over de hele wereld bekend vanwege de indrukwekkende serie correcte voorspellingen van de crises in de afgelopen jaren, en tevens om de uiterst sombere verwachtingen voor de nabije toekomst. Al bijna 2 jaar lang waarschuwt het Instituut voor de instorting van zowel de VS als de Europese Unie in de tweede helft van 2012. Dat is nu gecorrigeerd: volgens Celente kunnen we nog dit jaar het uitbreken van een grote oorlog voor onze eigen huisdeuren verwachten.

Ondanks zijn doemdenkvoorspellingen wordt Gerald Celente vaak gevraagd voor alle belangrijke Amerikaanse talkshows. Als hij de afgelopen jaren enkel onzin zou hebben verkocht zou er nooit zoveel serieuze aandacht aan hem worden besteed. Celente heeft echter al op zoveel punten gelijk gekregen -zoals het jaren van tevoren correct voorspellen van het uitbreken van de economische crisis in 2008- dat men wel naar hem moet luisteren. En wat hij te zeggen heeft zal zelfs de grootste optimist op zijn minst een benauwd gevoel geven.

'De eerste grote oorlog van de 21e eeuw - bereid u zich voor op een strijd om te overleven!' is de samenvatting van de recente serie Trends Journals. Celente roept de burgers van niet alleen Amerika, maar ook Europa op om zich hiervoor te bewapenen. Oorzaak van deze oorlog: een aanstaande enorme economische crisis, mede veroorzaakt door de onhoudbare schuldenlast van de Westerse landen, opgeteld bij het op gang komen van een gigantische stroom emigranten uit de in grote onrust gestorte Arabische en islamitische landen. De eerste voorbodes hiervan zijn de afgelopen weken zichtbaar geworden in de problemen rond de Tunesische vluchtelingen in Italië.
 
De protesten en volksopstanden in Noord Afrika, het Midden Oosten en de onrust in Latijns Amerika en Azië zullen volgens Celente niet beperkt blijven tot die gebieden maar zich uitbreiden tot onder andere Europa. Iedereen moet zich hierop gaan voorbereiden door het inslaan van voedsel, het aanschaffen van wapens, het investeren in goud en het opstellen van vluchtplannen.

Economisch herstel is pure propaganda
Celente noemt de berichten in de media dat de Westerse overheden een economisch herstel verwachten 'je reinste propaganda.' Hij is er van overtuigd dat de NAVO oorlog tegen Libië maar één doel dient, en dat is de bevolking afleiden van de realiteit dat met name de jeugd van de wereld geen enkel perspectief meer heeft. Dat wat in Tunesië, Egypte of Libië is gebeurd kan daarom net zo goed op andere landen overslaan. Celente is ervan overtuigd dat de jeugd zich zal verenigen en zich zal keren tegen iedereen wie het (nog steeds) voor de wind gaat.
 
De oorlog in Libië wordt door de VS misbruikt om de Chinese invloed in Afrika terug te dringen. Celente denkt dat er mogelijk ook een oorlog in of rond Syrië zal ontstaan om daar de invloed van de Russen in te dammen. Iedere geprovoceerde oorlog zal steeds sneller leiden tot een volgend conflict. Tegelijkertijd wordt de wereldwijde toevoer van levensmiddelen onderbroken. Europeanen die gewend zijn om in de supermarkt salades uit Spanje of augurken uit Turkije te kopen zullen plotseling voor lege schappen komen te staan, waarna er gevochten zal worden om wat er nog wél te krijgen is.
 
Ontwrichtende migrantenstroom
De migranten die in steeds grotere getale naar Amerika en Europa vluchten zullen de onrust uit hun thuislanden met zich meenemen. Naast een voedselcrisis krijgen we daarom ook te maken met een sterke toename van nationalisme, racisme en een vijandige houding tegenover vreemdelingen. Iedereen zal hier aan ten prooi vallen omdat het overleven (!) van het eigen gezin op het spel zal komen te staan.
 
Vooral de Europese Unie zal hierdoor zwaar getroffen worden, denkt Celente. Dat komt omdat de Europeanen door hun overheden voortdurend voorgelogen en bedrogen worden. Hun geld, hun spaartegoeden, hun financiële zekerheid voor de toekomst - alles zal in één klap verdwenen zijn. De enigen die hun rijkdom zullen behouden zullen de EU-politici zijn en iedereen die met het geld van anderen gegokt heeft (oftewel: de financiële elite, de banksters). Daarnaast zal alleen de gewone man die tijdig in écht goud en zilver heeft belegd de komende crisis redelijk kunnen doorstaan.
 
Europese burgeroorlog
De woede van de Europeanen over het instorten van hun hele wereld zal niet meer te controleren zijn, waardoor de Europese Unie uit elkaar zal vallen. Omdat ieder land zich door andere lidstaten bedrogen zal voelen zal er een heuse Europese burgeroorlog ontstaan. De traditionele vijandigheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen en buurvolken zal van het één op het andere moment uitbarsten en ontaarden in geweld. Omdat alle Europese landen al jaren fors bezuinigen op hun legers zal de Europese burgeroorlog ook met militaire middelen niet te stoppen zijn. Gelijktijdig met de toevloed van ontelbare migranten zal er daarom ook een vluchtelingenstroom van Europeanen op gang komen.
 
Naast fysieke voorbereidingen -dus wapens, voedsel, edelmetalen- is het volgens Celente nóg belangrijker om ons mentaal te gaan voorbereiden op de totale instorting van de maatschappij. Iedereen die zijn waarschuwingen nu lacherig afdoet als bangmakerij zal psychisch instorten als hij tóch gelijk blijkt te krijgen, en zal het vervolgens vrijwel zeker niet overleven.
 
Eerste 'totale oorlog'
Ronduit angstwekkend is het dat Celente niet één of twee oorlogen verwacht, maar vele. De oorzaken van deze oorlogen zullen verschillend zijn, maar ze zullen gemeen hebben dat niemand ze zal kunnen stoppen. Bevolkingsgroepen zullen tegen elkaar en tegen hun overheden opstaan, omdat er enorm bezuinigd moet worden en de belastingen fors worden verhoogd vanwege het bankroet van de landen. Overal zullen etnische conflicten ontstaan, zowel in de landen zelf als tussen landen onderling. Burgeroorlogen, religieus gemotiveerde oorlogen, territoriale oorlogen - de lijst is eindeloos. Celente verwacht dat het voor de eerste keer om een 'totaaloorlog' zal gaan waarbij ALLE beschikbare wapens gewetenloos zullen worden ingezet.
 
De Trends Research voorman is ervan overtuigd dat dit alles bestuurd wordt door een onzichtbare hand - volgens hem geen religieuze macht, maar een financiële oligarchie, die speculeert op het ontstaan van oorlog en er alles aan doet om dit te veroorzaken. Dit is de machtselite die als enige zal profiteren van de stijgende olie- en levensmiddelenprijzen, de wapenverkopen en vooral van het instorten van het wereldwijde financiële systeem. Want wie zal alles moeten betalen? De gewone man, en niemand anders, zegt Celente. De financiële elite zal door alle ellende alleen maar nóg rijker worden. (1)

Laten we hopen en bidden dat Celente eens een keertje GEEN gelijk krijgt...
 
 
Xander
 
(1) KOPP Online  


Bron: xandernieuws.punt.nl

Voeg toe aan: