Zoeken
 


Omgaan met de werkelijkheid in deze Chaotische wereld

Laatste wijziging: dinsdag 26 april 2011 om 09:45, 2604 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 26 april 2011

In dit artikel die bestaat uit twee delen, wil ik graag toelichten hoe de ontwakingsprocessen naar ascentie in zijn werk gaan en hoop zo informatie uit te wisselen over hoe we het beste met onze werkelijkheid om zouden kunnen gaan. Hebben we wel alle gegevens om daar een beslissing in te kunnen maken? Worden we om de tuin geleid en laten derden ons eigenlijk doen wat ze eigenlijk al voor ogen hadden,

door onze vrije wil te omzeilen? En als dat dan waar is, hoe gaan we daar dan mee om? Gaan we in angst zitten en er tegen vechten? Of gaan we het spel met de daarbij behorende regels werkelijk begrijpen en gaan we liefde en overvloed creëren. Er zal eerst onderzoek gedaan mogen worden denk ik, want niets is wat het lijkt. 

 De ontwakingsprocessen vinden wereldwijd plaats

Steeds vaker zie je mensen ontwaken, de mensen kijken om zichzelf heen en worden zich steeds bewuster dat wat hun realiteit was er nog steeds hetzelfde uitziet, maar totaal anders is als daarvoor. Men kijkt verder, gaat op onderzoek uit en wil de zaken zelf ervaren en niet de dingen aanvaarden omdat dat tegen je gezegd is. Waar komt die gedachtegang toch vandaan? Jouw innerlijk gevoel zegt jou dat er iets niet klopt, alsof er iets verborgen gehouden wordt. Je gaat jezelf en anderen vragen stellen en je wilt weten waarom je het geluk maar niet kan vinden en alsof het is dat je iets mist. Heel de wereld draait om status en geld en daar loopt iedereen in mee. Is dit dan waar het leven voor bedoeld is? Volgens mij ben je hier om een reden en mag jij herinneren wat je hier vergeten bent. Het is een mooi gegeven dat deze ontwakingsprocessen  in ieder land van de wereld plaats vind, alsof er een revolutie ontketend wordt waarbij de mensen hun recht terug pakken. Het is net of het een verbonden domino effect heeft op elkaar, waarbij iedereen wordt aangestoken met het virus van de waarheid en vrijheid. Maar waarom gebeurt dat anno 2011 en niet bijvoorbeeld na de 2e wereldoorlog rond 1945?

 

 
De versnelling in beleving van tijd

Hoe vaak hoor je de mensen niet zeggen dat de tijd zo snel voorbij gaat? Dagen en jaren vliegen voorbij en er is in de 24 uur die  een dag heeft, nooit genoeg tijd om de zaken te doen die we willen doen. Niet dat de tijd letterlijk sneller gaat, maar de beleving in tijd, maakt dat het zo lijkt. Als we honderden tot duizenden jaren terug gaan dan was de beleving in tijd veel langzamer. Dit is in de tijd gaan veranderen door het eenheidbewustzijn van de mensen en door de technologieën die werden uitgevonden. Toen er geen elektriciteit was uitgevonden, was er relatief minder licht, waardoor er alleen bij daglicht gewerkt werd, iets wat in onze 24 uurs economie NU ondenkbaar is. Toen in 1755 de industriële industrie was gestart zijn er machinale uitvindingen gekomen die de productiviteit van goederen en materiaal bevorderde en wereldwijd werden er import en export mogelijkheden gerealiseerd waardoor alles nog sneller ging. Met een druk op de knop kan je in “Cyberspace” overal zijn ter wereld waar je maar wilt zijn en daardoor heb je alle kennis tot je beschikking die je maar kunt bedenken en sinds die tijd is ook de werkelijkheid drastisch veranderd. Ervaringen en technologieën hebben invloed op hoe bewust de mens wordt van zijn wereld en zijn plaats daarin.

 
De Maya’s hebben de versnelling voorspeld

De Mayaindianen hebben verschillende kalenders in elkaar over lopen die eigenlijk de negen natuurlijke golfbewegingen van het Universum weergeven. De negen golven komen ook weer terug in de piramides van de Maya’s, die zijn namelijk negen terrassen hoog. Opvallend is te melden dat er geschriften zijn gevonden in de tijd met ons sterrenstelsel erop, met de vermelding van planeten die pas veel later door ons zelf zijn ontdekt, beschreven vanuit de ruimte! Het is toch knap dat deze inheemse volkeren deze kennis hadden zonder computers en telescopen. Tenminste dat wordt door de grote massa aangenomen, want we praten over duizenden jaren terug. De Mayaindianen voorspellen de eindtijd op 28 oktober 2011, waar de kalenders aflopen en de viering van een nieuwe wereld wordt aangegeven. Niet 21 december 2012. De golfbewegingen worden weergeven in 7 dagen en 6 nachten. Niet dat deze dagen 24 uur duren, nee integendeel. Eerst was een dag en een nacht duizenden jaren oud, waar de beleving in tijd ijlend langzaam ging. Later werden dit honderden jaren. Sinds 04 januari 1999 waren de dagen en nachten nog maar 360 dagen en we zijn sinds 09 maart 2011 in een versnellingsfase aangekomen dat een dag en een nacht nog maar 18 dagen duurt. Wat betekend dat waar we eerst duizenden jaren voor nodig hadden om te leren en bewust van te worden, nu hetzelfde in 18 dagen wordt gedaan. Een ongelofelijke versnellingscurve wat verklaard waarom alles zo snel gaat en de mensen wereldwijd ontwaken. Zo zijn er nog vele factoren te noemen die samenvallen met de eindtijd van de Maya’s, iets wat geen toeval meer kan zijn.

DEEL II

De realiteit ontmaskerd

Als men dan wakker wordt en dan op onderzoek uit gaat naar zijn werkelijkheid dan is het niet altijd even prettig wat men daar ontdekt. De werkelijkheid die zo veilig leek, blijkt het tegenovergestelde te zijn van wat men dacht en niet ten gunste van mens en dier. Regeringen blijken nog een of meer schaduwregeringen achter zich te hebben waarbij de huidige politiek als majorette poppen zich aan de touwtjes laten voortbewegen. Gezondheid en kennis wordt beïnvloed zodat jij met je vrije wil en deze schijndemocratie van het rechte pad afwijkt en wordt afgeleid van wat er werkelijk toe doet: “De blauwdruk worden zoals jij bedoeld bent door je eigen goddelijke kennis te herinneren”. Als je dat ontdekt ben je boos en verdrietig en wil je er tegen vechten. Maar nu is de vraag of dat wel de manier is om daar mee om te gaan, omdat je eigenlijk niet weet wat de regels van het Universum jou vertellen en of het spel wel zo gespeeld dient te worden en wat al eeuwen lang door de elite verzwegen wordt.

 

 
De vrije wil & keuze: Liefde of angst

De regels van het Universum zeggen dat wij met onze vrije wil keuzes mogen maken die anderen niet direct mogen tegen houden en uit het ‘niet direct’ valt nu juist veel op te maken. Er zijn nu 7 miljard mensen op Aarde en nog nooit zijn er zoveel zielen gereïncarneerd. Het doel is om zichzelf te herinneren en daarbij met de goddelijke vermogens, die iedereen heeft,  de aarde en de mensen op een hogere trilling neer te zetten en zo te transformeren naar de nieuwe aarde, oftewel de vijfde dimensie. Er zijn twee emoties waar eigenlijk alle subemoties onder verdeeld mogen worden: ‘Angst en liefde’.  Angst heeft de laagste trillingsenergie van beiden en door de keuze te maken om angst ons leven te laten domineren, zal het moeilijk worden om te ascenderen.  Angst is en blijft een slechte raadgever. Als we voor liefde kiezen, dan zal men in een hoge trilling verkeren, zichzelf volledig herinneren en ascenderen. Nu ben ik ervan overtuigd dat we zelf onze werkelijkheid creëren en beïnvloed worden om de keuze te maken van angst. Zo worden de Universele wetten door de mazen in deze wet omzeild, omdat we zogenaamd dan een eigen keuze maken, maar dit zonder de volledige informatie. Dit omdat een kleine Elitegroep onze werkelijkheid beïnvloed d.m.v. de media en oorlogen die ongegrond zijn. Zij worden gevoed door de negatieve energie van angst en daar is onze hele maatschappij op gebaseerd.

Herinner je zelf en jouw missie

De mensen hoeven geen goeroes te volgen of kennis op te doen, de kennis bezit iedereen al omdat we allemaal van de zelfde bron komen van alles dat is.  Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar we zijn allemaal onderdeel van de bron die oneindig veel kennis heeft. De reden waarom wij dit bewust vergeten zijn is omdat we hier zijn om onze levenservaringen op te doen en je hebt er niets aan als je alle antwoorden al weet. Dus vandaar reïncarneren wij keer op keer zonder enige herinnering, om te leren wat we moeten leren.  Nu is de tijd om alle karma nu van ons af  te werpen en werkelijk alle energetische contracten te ontbinden, want die kunnen niet mee in die nieuwe wereld., waarbij het vergeven van een situatie, de ander en jezelf essentieel is. Het is belangrijk om ons niet in angst te laten verblijven, maar hoog in de frequentie van (liefdes) energie te gaan zitten en onszelf bewust worden van ons goddelijk wezen. We zijn hier nu met 7 miljard mensen op planeet Aarde om de overgang naar de nieuwe aarde mee te helpen creëren en manifesteren en jij hebt een hele bewuste keuze gemaakt om nu te reïncarneren en mee te helpen.

 

Wat kan ik doen om een wereld in overvloed te creëren?

Weet dat wat je aandacht geeft groeit en zeker nu de versnelling is ingezet en onze co- creërende vermogens geactiveerd zijn. Het kan zomaar zijn dat wat jij denkt of aandacht geeft ook gebeurd, met alle gevolgen van dien. Als we ons gaan inzetten tegen de elitemachten en daar dus een negatieve energie naar toe zenden, dan zal de ‘elite’ in de handen wrijven omdat hun macht juist groeit. van deze energie. Laten we, hoe moeilijk dat ook zal zijn, de Elite links liggen en concentreren wij ons op wat we werkelijk willen: ’Een liefdevolle wereld in overvloed op gelijkwaardige basis’. Dan zal dat door een verbinding met grote groepen mensen, zeker gerealiseerd worden. Daarom mogen de mensen hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat over wat men denkt of aandacht geeft, de toekomst staat niet vast, Er zijn alleen procentuele kansen dat iets gebeurd of niet en dat is om te buigen met het eenheid bewustzijn van de mensen. Wat we kunnen doen is veel vragen stellen en niet zomaar iets voor waar aan te nemen.

Niets is wat het lijkt, denk voor jezelf en ga op onderzoek uit om jouw eigen waarheid te ontdekken, zonder beïnvloeding van iets of iemand. Mediteren is het sleutelwoord om te herinneren wie jij bent en hoog in jouw liefdesenergie te gaan zitten. Mediteren is niet moeilijk, het kan zijn dat je stil zit of ligt, het kan een moment zijn dat je even stil staat of dat je bijvoorbeeld aan het tuinieren bent. Ontdek de stilte in jezelf, je hoeft niets te doen en/of te denken je hoeft alleen maar te zijn, het is niet moeilijk en zeker niet in deze tijd. Word je bewust van wie je bent, maar ook dat de ander een onderdeel is van jou zoals jij dat bent van hen en dus geen vreemde. Alle mensen zijn verbonden met het eenheidsbewustzijn en als we die verbinding  bewust zouden maken  met intentie, compassie en met velen d.m.v. grote groepsmeditaties, dan gaan we werkelijk de wereld creëren en manifesteren die we zelf willen. Dit is een krachtig concept wat niet te onderschatten valt en wat onze toekomst gaat bepalen…Bron: free-spirit-insight.nl

Voeg toe aan: