Zoeken
 


Aids – Ontworpen door de Mens?

Laatste wijziging: maandag 28 maart 2011 om 16:35, 2679 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 28 maart 2011

Aids is door de mens ontworpen

Omdat het wereldnieuws vaak in soundbites over ons heen wordt gestort, ontgaat zelfs de slimsten van de klas het grote verband. In 2004 stelde de Nobelprijswinnares voor de vrede Wangari Maathai dat het aidsvirus door perfide wetenschappers is ontwikkeld als biologisch wapen tegen de Afrikanen. In Nederland bestaat zelfs een wetenschapper die hetzelfde zegt. We spraken uitvoerig met de Nederlandse aidsklokkenluider Johan van Dongen.

Zouden de onheilsprofetieën van de Eindtijd uit de Bijbelse openbaringen van Johannes anno vandaag dan toch uitkomen? Bij de televisiebeelden van orkanen, overstromingen en aardbevingen en van ons dagelijkse portie geweld uit Irak en Israël/Palestina vallen mysterieuze ziekten zowel bij dier als mens haast in het niet. Maar mocht je het hebben gemist, het gedoe over allerlei dierenziektes zou ons eigenlijk enorme zorgen moeten baren. Zoiets onschuldigs als  vogelpest en Q koorts kan volgens deskundigen overslaan op mensen. Experts vrezen een ernstige epidemie. Sowieso vraag je je af wanneer het dierenrijk met een Tarzan als leider zijn beklag gaat doen bij de VN. Sven, een Nederlands paard kampte in 2004 met keelzwellingen en ademhalingsproblemen vanwege - let wel - grasallergie en werd uiteindelijk ook afgemaakt. In zeeën waarop vervuilde rivieren uitmonden,  zwemmen inmiddels grotendeels vrouwelijke vissen. De halve populatie zeehonden in de Waddenzee is verdwenen als gevolg van een BSE-achtige epidemie.

Met de homo sapiens gaat het overigens niet beter? Onze leeftijd mag dan wel vanwege de sterk verbeterde hygiëne en hoeveelheid voeding zijn toegenomen, de kwaliteit van het leven staat toch pittig onder druk. In een tijd dat in het kraanwater van Londen Prozac is aangetroffen en het grondwater barst van pesticiden heeft zowat elk kind een of meerdere allergieën, ADHD, of trekjes daarvan. Meisjes werden normaliter rond hun twaalfde ongesteld, nu zijn er al die op hun zesde menstrueren. Een op de tien vrouwen gaat al rond haar dertigste in de overgang en tien tot vijftien procent kan geen kinderen krijgen. Een op de negen vrouwen in Nederland heeft inmiddels borstkanker. De fertiliteit van mannen neemt dramatisch af, een proces wat door elektrosmog - mobiele telefoons, computers enzovoorts - nog wordt versneld.  Wereldwijd hebben nu 38 miljoen mensen hiv of aids. Sinds de eerste aidsdiagnose (1981) stierven 20 miljoen aan de ziekte. Over de oorzaken van de wereldramp blijft de medische wereld verdeeld. De Keniase Nobelprijswinnares voor de Vrede, en aanvoerster van de Green Belt Movement, Wangari Maathai, geldt meteen als ‘omstreden’ en wordt als 'complotdenker' afgeserveerd als ze na jarenlange studie concludeert: “Het aidsvirus is door perfide wetenschappers ontwikkeld als biologisch wapen tegen de Afrikanen. Aids is een westers complot om het aantal zwarten te beperken.”

OMSTREDEN

Johan van Dongen, de inmiddels 62-jarige wetenschapper stelt al jarenlang hetzelfde vast. Hij onthulde inzijn boeken dat het geneesmiddel tegen aids al tijden bestaat, maar nergens te koop is, omdat ‘men’ veel meer toekomst ziet in het laten dooretteren van deze wereldramp. Dat doen ze bijvoorbeeld door het voorschrijven van medicijnen - AZT - die aids juist creëer(d)en. De experimenteel microchirurg volgde opleidingen biotechniek en experimentele microchirurgie in Rotterdam, was hoofd van de afdeling microchirurgie aan de universiteit in Maastricht en docent aan de verpleegkundige opleiding in Maastricht. Van 1989 tot en met 1997 was hij coördinator experimentele microchirurgie bij de vakgroep Proefdierkunde van de universiteit Utrecht. Hij werkte mee aan vele proefschriften. Tientallen wetenschappelijke en biotechnische publicaties en vijf boeken staan (mede) op zijn naam. Van Dongen verkondigt een waarheid die  zo pijnlijk is dat slechts weinigen hem willen/kunnen of mogen geloven en hem daarom ridiculiseren en isoleren. We spraken echter met deze klokkenluider over de oorzaken van de grieppandemieën bij zowel mens als dier.

“De builen-, long- en huidpest zijn in de westerse wereld volledig uitgeroeid,” zo begint Van Dongen. “Maar in China kwam de pest voor in het interbellum van beide wereldoorlogen en nog steeds worden Aziatische gebieden geteisterd door de pest als gevolg van de biologische oorlogvoering waarvan het effect nog decennialang, zoniet eeuwenlang, doorwerkt.”

Leg uit!

"Japan testte aan het einde van de jaren dertig op grote schaal de vernietigende werking van de pestvlo uit op de opstandige bevolking van de door hun bezette Chinese provincie Mantsjoerije en op de Sovjets met wie het toen een grensconflict uitvocht. Het Japanse leger had hiervoor twee speciale eenheden (100 en 731) tot zijn beschikking die op bevel van keizer Hirohito in respectievelijk 1935 en 1936 werden opgericht. Eenheid 100 kreeg als taak te onderzoeken hoe de oogsten en veestapels van de vijand met micro-organismen konden worden vernietigd. Vele jaren later bleek uit onderzoek dat deze artsen op Chinese en Russische krijgsgevangen hebben geëxperimenteerd. Van aard en omvang van deze ‘medische’ experimenten hebben de Japanse artsen natuurlijk nooit officieel verslag gedaan, maar dat het uiterst wrede experimenten betrof, blijkt uit dagboekfragmenten. Vooral de onderzoekers Williams en Wallace (Williams P. and Wallace D. (1989) Unit 731, the Japanese Army’s Secrets of Secrets. London.) concludeerden dat alleen al in 1942 3000 krijgsgevangenen na hun behandeling overleden. De proefpersonen kregen vaak besmet of vergiftigd voedsel toegediend, of waren met bepaalde extracten ingespoten. De artsen waren daarbij vooral geïnteresseerd of de Russische krijgsgevangenen andere reacties vertoonden dan hun Chinese  collega’s."

GRIEPPANDEMIEEN

“Eenheid 731, geleid door arts en bacterioloog Shiro Ishii, ging over tot een massaal biologisch oorlogsoffensief dat volgens Chinese zegslieden, zeer, zeer velen slachtoffers heeft geëist. In 1944 werden proeven verricht met het toedienen van besmet paardenbloed op krijgsgevangenen. Verder kregen duizenden Chinese krijgsgevangenen vlak voor hun vrijlating broodjes die waren ‘belegd’ met pestbacteriën. Toen Japanse legereenheden zich terugtrokken, besmette Eenheid 731 de achtergelaten rantsoenen met de pestbacterie. De uitgehongerde Chinese boeren aten dit voedsel gretig op. Hun ziekte  droegen ze over aan hun eenden en varkens. Daarnaast werden in het laboratorium ontwikkelde virussen met bacteriën tot bacteriofagen samengesmolten die nu, kennelijk tot ieders verbazing, zorgen voor dodelijke grieppandemieën zowel bij mens als dier.”

Dus daarom sterven tijgers met bosjes tegelijk aan vogelpest. Een ziekte  die overspringt van dier op mens, van moeder op dochter, zoals in 2004 in Thailand waarbij een dertigtal mensen overleden.

“Klopt! Maar we hebben ook nog de twee atoombommen op Hiroshima en Nagasaki gehad en tijdens de Koude Oorlog werden deze gevolgd door duizenden atoombomproeven te water, ter zee en in de lucht. Ook in de Vietnam oorlog, met zijn Gele Regen, Tsjernobyl, de atoomknallen in de Oeral en Wladiwostok, Three Mile Island, Sellafield, tientallen gezonken kernonderzeeërs met een kerncentrale aan boord en dumping van radioactief afval die de zeeën, grond en het oppervlaktewater tot in de eeuwigheid zullen besmetten. Om nog maar te zwijgen over het verslechterende klimaat. Kortom: hoeveel pagina’s kan ik doorgaan?”

Het kwartje valt, u was gebleven bij Shiro Ishii?

“Hoe hij zijn vaccins bereidde, is nooit bekend gemaakt. Misschien kende hij het werk van de Fransman Felix d'Hérelle van het Institut Pasteur in Parijs, die onderzoek verrichtte naar de werking van virusbacteriën. Deze d'Hérelle ontdekte in 1915 bij zijn onderzoek naar de oorzaak van dysenterie, dat een virus -voor hem toen nog een onzichtbare microbe -kon parasiteren op bacteriën en in staat was deze te doden. Hij noemde deze organismen daarom ‘bacteriofagen’. Er verschenen tussen 1918 en 1936 honderden publicaties over de toepassingsmogelijkheden van bacteriofagen voor de biologische oorlogvoering.”

DIE ANSTECKENDE BLUTARMUT

“Nadat al in 1938 een delegatie Duitse officieren en artsen, waaronder Luhrs en Lipschutz, Tokio had bezocht, oriënteerden in 1940 legerarts Osamu Hatta en enkele hoge Japanse officieren zich in Duitsland op biologische oorlogvoering. (Ute Deichman, Biologists under Hitler)  Diverse wetenschappelijke onderzoeksinstellingen werden bezocht, waaronder het Kaiser Wilhelm Institut fur Antropologie in Berlijn en de Behring-Werke in Marburg. Dit instituut bracht talloze beruchte wetenschappers voort onder wie Hans Nachtsheim, die onder professor Otmar von Verschuer werkte, de hoogleraar die later ook Joseph Mengele en Klaus Barbie onder zijn hoede kreeg. Japan en nazi-Duitsland pleegden intensief onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van biologische wapens, waarbij op grote schaal is onderzocht welke bacteriën en virussen hiervoor bruikbaar zijn. Terwijl Japanse militaire artsen voornamelijk ‘research’ pleegden met cholera, tyfus- en pestbacteriën, ging de aandacht van Duitse biomedici vooral uit naar de toepassingsmogelijkheden van een bij paarden veel voorkomende besmettelijke bloedarmoede: ‘die ansteckende Blutarmut’. Het virus dat deze ziekte veroorzaakt staat inmiddels als paardenaids bekend en wordt veroorzaakt door een virus dat identiek is aan het menselijke aidsvirus waarvan zijn ontdekker Luc Montagnier nota bene zelf ooit zei dat dit het paardenaids-virus is.”

Aids is dus gecreëerd door de nazi’s als een biologisch wapen. Aids komt niet van de apen. Dat is nu een typische ‘waarheid’ die niemand gelooft?

“Maar het is wel de waarheid. In vele publicaties zijn talloze malen dramatische oproepen gedaan aan wetenschappers over de hele wereld om af te zien van bepaalde experimenten waarbij met behulp van genetische manipulaties met verschillende typen bacteriën, niet in de natuur voorkomende genetische materialen worden gemaakt, omdat dergelijke experimenten uiteindelijk alleen maar catastrofale gevolgen voor de mensheid zullen hebben. Vooral op het enorme gevaar voor het werken aan de koppeling van het aids veroorzakende SV40 virus aan menselijke, commensale (parasitische) bacteriën die normaal in de darm voorkomen, is gewezen. Als zo'n recombinatie de kans krijgt te ontsnappen, kan niemand meer voorspellen wat de gevolgen zullen zijn.”

Dat waren dus in uw ogen aids en dodelijke griepepidemieën?

“Ja. Veel medici dachten aanvankelijk dat met behulp van dergelijke recombinatietechnieken eenvoudiger en goedkopere vaccins en andere biologische producten te vervaardigen zijn. De waarschuwende geluiden dat aan zoiets enorme risico's kleefden, werden blijkbaar niet gehoord want er is massaal ingeënt. In Afrika welteverstaan. Decennialang hebben met name Amerikaanse onderzoekers, zelfs met behulp van voormalige Duitse en Japanse oorlogsmisdadigers, met de Afrikanen als proefkonijnen meer dan voldoende kennis kunnen vergaren over de meest uiteenlopende ziekmakende micro-organismen. Ze zijn dus zeer wel in staat om dieren te besmetten met een griepvirus, vervolgens een ander beest te besmetten met een paardenaids- een SV40 virus en dat te mengen met een E-coli bacterie, zodat het versmelt tot een nieuw en fataal virus voor mensen. Een echte killer!”

Het aids-virus dus.

“Juist! Dat virus verandert sneller als het griepvirus, bezit de kwalijke eigenschappen van een herpesvirus en is zo slim als een retrovirus. Het vermenigvuldigt zich met de snelheid van een bacterie en vormt zich met voornoemde virussen tot een bacteriofaag. Als een dergelijk wangedrocht dan nog geen aids veroorzaakt, dan hoeft er enkel maar mycotoxinen, een zeer giftig product van de schimmel aspergillus fumigatus fungus, of verarmd uranium aan toegevoegd te worden om dat doel alsnog te bereiken. En als het hierna nog niet lukt, dan kun je altijd nog de eigenschappen van het wangedrocht genetisch gemanipuleerd bijsturen om bepaalde doelgroepen toch om zeep te helpen.”

Voor deze uitleg kreeg u onlangs steun van de Keniase onderminister van Milieu en Nobelprijswinnaars voor de Vrede Wangari Maathai.

“Maathai studeerde veterinaire biologie dus ze weet waar ze over praat. Ooit heb ik de Zuid Afrikaanse president Thabo Mbeki hetzelfde horen zeggen en op bescheiden wijze heb ik dat gedaan met mijn boeken: ‘Pleidooi voor de aap’ en ‘AIDS de grootste misdaad in de medische geschiedenis’ die op mijn website www.boxofpandora.nl te vinden zijn.”

Wat staat ons allemaal nog te wachten?

(diepe zucht) “In Wit Rusland sterven tienduizenden kinderen aan leukemie als gevolg van de Tsjernobyl-ramp in 1986. Nederland kreeg toen slechts te maken met een ‘zwakke’ straling. Maar de gevolgen daarvan komen pas bij de derde generatie te voorschijn. De generatie van onze kinderen krijgt dus te maken met de desastreuze gevolgen van die kernramp.”

Waar leidt dit alles uiteindelijk toe?

“Binnen vijftig jaar overlijden zeker drie miljard mensen aan genoemde ziektes met als synoniem griep, vogelpest, aids, legionella, ebola enzovoorts. Aan deze en andere ziektes en door de alsmaar voortschrijdende milieuverontreiniging zal de mensheid binnen tien generaties het onderspit moeten delven als we op de ingeslagen weg voortgaan. De hoop dat dit inzicht ooit bij onze wereldleiders zal doorbreken en de juiste stappen worden ondernomen om deze wereld echt te ‘cleanen’, is echter bij mij compleet vervlogen. De mensheid zal het op termijn niet redden. Ik zeg dit natuurlijk niet graag, maar het is de waarheid. Dat dit niet wordt opgepakt door de  officiële instanties en de reguliere media komt onder meer door de is de vrees voor massale paniek. ”

Wat rest ons dan nog?

“Een mens kan deels zijn weerstand sterk maken en sterk houden. In de natuur leven, veel bewegen, biologische voeding, weinig stress opzoeken, simpelweg gelukkig zijn en leven met de verdreven waarheid.”

Artikel geschreven door Stefan Boksvrij!

Origineel terug te vinden op de website
complot-samenzwering.nl

Literatuur:

Williams P. and Wallace D. (1989) Unit 731, the Japanese Army’s Secrets of Secrets. London.

Montagnier L. (1984) A new type retrovirus isolated from patients presenting with lymphadenopathy and acquired immune deficiency syndrome. Structural and antigeneyic relatedness with equine infectious anaemia virus.Ann. Virol.135E: pag. 119-131.

Luhrs (1919) Die Ansteckende Blutarmut der Pferde. Z. Vetkd., 31: pag. 369-440.

Luhrs (1920) Ist das wechselfieber der Pferde auf den Menschen ubertragbar. Z. Vetkd. 32: 89-95.

Lipschutz B. (1921) Untersuchungen uber die Atiologie der Krankheiten der herpusgruppe. Arch. Dermatol. U Syph.: 428-482.

Hatta O. (1942) In: Behring zum Gedachtnis. Vortrage anlaslich der Behring-Erinnerungsfeier, Marburg an der Lahn, Dez. 1940.

Ishii S. (1963) Equine infectious anaemia or swamp fever. Adv. Vet. Sci. 8: 263-298.

Japanese Commission (1914) Report on the results obtained by the special committee for the investigation of infectious anaemia of horses. Tokyo Horse Administration Bureau.

Thabo Mbeki S. (19 April 2000) African President addresses AIDS in Africa. Washington Post.

Otto R. (1925) Die verwending von Krankheitskeimen als Kampfmittel im Kriege. Berlin Jan. 31. Geheime Kommandosache. Reichswehrministerium, Heeres-Sanitats-Inspektion. Militararchiv Freiburg RH 12-9/v.27:15-32. Here:8.Bron: bloginfo.educate-yourself.eu

Voeg toe aan: