Zoeken
 


Echte Maya’s spreken over 2011-2012 (video)

Laatste wijziging: dinsdag 18 januari 2011 om 10:27, 3452 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 18 januari 2011

Vele mensen spraken in het verleden uit naam van de Maya’s, maar nu krijgen ze steeds meer de kans om in eigen persoon te spreken. De Maya Oudsten, voorouders van de echte Maya’s en houders van de ware Maya-profetieën spreken over de terugkeer van onze voorouders met al hun wijsheid en dat we niet bang hoeven te zijn.

Vastbesloten
De Maya-profetieën spreken van de tijd dat onze voorvaderen zullen terugkeren en volgens de overleveringen gaat het om 12 baktun en 13 ahau (28 oktober 2011). Terwijl de mensheid de kritieke fase omtrent het Ascentieproces binnengaat, probeert de oude garde alles op alles te zetten om te voorkomen dat de mensheid toegang verkrijgt tot kennis die lange tijd verborgen is gehouden. De oude garde is er nog steeds van overtuigd dat ze zicht hebben op de eindoverwinning en zijn vastbesloten om door te gaan. Heb compassie voor deze mensen opdat ook zij wellicht verlichting bereiken.

Plan
Nu wordt getracht de Maya’s in Guatemala te beschuldigen van het illegaal telen van cocaïne. Net zoals de musea in Bagdad waar veel Sumerische artefacten lagen opgeslagen, probeert de geheime elite opnieuw waardevolle historische informatie aan het daglicht te onttrekken. Vervolgens willen ze de wereld doen geloven dat 2012 een megafraude is en dat dit jaartal het einde van de wereld betekent. Steeds meer mensen beginnen dit te doorzien.

Einddatum
De Maya Oudsten hebben gezegd dat het in eerste instantie niet gaat om 2012, maar om 28 oktober 2011 (12 baktun en 13 ahau), wat overeenkomt met de einddatum die ook Carl Johan Calleman aanhoudt. Ten tweede hebben de Maya’s nooit gezegd dat 2012 het einde van de wereld betekent, maar dat de voorouders zouden terugkeren met al hun wijsheid. De boodschap dat 2012 het einde zou betekenen van de wereld is propaganda verspreid door grote religieuze priesterschappen in een poging hun kudde in angst vast te houden om controle te kunnen blijven uitoefenen. De minderheden van Guatemala, afstammelingen van de Maya’s, worden op alle mogelijke manieren onder druk gezet door de gevestigde orde en daarom wordt nu opgeroepen tot bescherming en hulp om te zorgen dat ze hun kennis in de wereld kunnen gaan verspreiden.

Cocaïne
In de oudheid werd cocaïne gebruikt als een natuurlijk hulpmiddel. En zoals de voorouders hadden gezegd gebruikte men alles met mate. Men leefde in harmonie met de natuur en als men niets te eten hadden kauwde men op een cocaïneblad om de maag te verdoven. Het effect is ongeveer hetzelfde als thee of ginsengwortels. De natuurlijke drugs werden door de oude wijzen gebruikt als medicijn, bijvoorbeeld als pijnstiller. Hetzelfde geldt voor papaver, wat werd gebruikt voor bijvoorbeeld buikpijn. Met deze cocaïne wordt overigens niet de chemische cocaïne bedoeld die door vanuit de elite aangestuurde groepen wordt gemixt, verwerkt en op de markt gebracht om jonge generaties in een lager trillingsniveau te houden en daarbij een miljardenomzet te maken.

Buitenaardse oorsprong Maya’s
Dezelfde elite doet er momenteel alles aan om te zorgen dat mensen bang worden voor het aankomende buitenaards contact, maar dit werkt juist averechts. Er vindt verlichting plaats en recente peilingen laten zien dat veel mensen juist openstaan voor buitenaards contact. Vanuit Centraal-Amerika spreekt Maya Oudste Don Alejandro over enorme cycli die afgewerkt worden en hoe tijd wordt berekend. Hij wijst erop dat de Mayakalender nooit hoeft te worden gewijzigd omdat deze gebaseerd is op de sterren. Onze instabiele westerse variant is echter vele malen veranderd en is nog altijd niet accuraat. De kennis werd overgedragen door de Abuelos, de grootvaders, die van de sterren kwamen, stelt Alejandro.

Hij verbindt de oorsprong en de bestemming van de Maya’s aan de Pleiaden, die May werden genoemd. Volgens het werk van archeoastronoom Anthony Aveni staan bepaalde Maya plaatsen op één lijn met het zenit van de Pleiaden. Eén van de sterren van het Zevengesternte is genaamd Maia.

Een deel van de oude taal is in de jaren ’60 van de vorige eeuw ontcijferd in Rusland, maar de resultaten worden nog altijd geheim gehouden. Maya’s stellen dat ze 400 miljoen jaar geleden al op Aarde kwamen en dit wordt ondersteund door een recente ontdekking tentoongesteld in het Nationale Museum van Mexico waar een oude voorstelling van de Aarde te zien is. Deze Aarde bevat gedetailleerde morfologische kaarten van het poolgebied onder het huidige ijspak.

De Maya Oudsten over de “Apocalyptische” scenario’s omtrent 2012:

“We geloven dat vele mensen die spraken onze naam misbruikten, maar nu hebben we de mogelijkheid zelf te spreken.”

Hebben jullie een boodschap die jullie aan de mensheid willen richten?

“Aan al onze broeders en zusters die deze boodschap horen, en deze woorden zijn niet van mij, maar die van mijn voorouders (Maya’s) en de (WARE) voorspelling van de Maya’s die zegt dat:

IN DE TIJD VAN 12 BAKTUN EN 13 AHAU (28 OKTOBER 2011) ZULLEN DE VOOROUDERS EN DE MANNEN VAN WIJSHEID TERUGKEREN. LAAT DE MORGEN KOMEN. LAAT DE DAGERAAD KOMEN.

En zo geef ik jullie de boodschap:

“WEES NIET BEVREESD. ONTVANG DEZE BOODSCHAP EN VERSPREID HET OVER DE WERELD.”

“Over het jaar 2012, waar we al zo veel over hebben gehoord, dat de wereld zogenaamd aan haar einde zou komen, neem van ons aan: ER ZAL GEEN EINDE AAN DE WERELD KOMEN.

Ik roep mijn broeders en de leiders van de wereld op;

Genoeg met oorlog,
Genoeg met het bouwen van wapens,
Genoeg met het bouwen van wapens om mensen te doden,
en de natuur te vernietigen.
In plaats van het produceren van wapens,
waarom niet iets produceren dat veel beter is,
DAT DE MENSHEID VOORUIT HELPT IN PLAATS VAN ZICHZELF TE VERNIETIGEN.”Bron: stomverbaasd.com

Voeg toe aan: