Zoeken
 


Een opmerkelijk vonnis‏

Laatste wijziging: dinsdag 4 januari 2011 om 15:21, 2766 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 4 januari 2011

 

 

AANGETEKEND SCHRIJVEN

 

Evergem, 8 september 2010.

Geachte heer Criel,

Hieronder vindt u de tekst van mijn recht van antwoord dat ik in mijn begeleidend schrijven toegelicht en verantwoord heb.

Ingevolge de wet van 23 juni 1961 vraag ik u deze op te nemen in de eerstkomende editie van Knack.

Met oprechte hoogachting,Peter Vereecke

 ************************************************************

HET GROTE COMPLOT : Recht van antwoord

Over vliegtuigstrepen, vaccins, codex alimentarius en andere bedreigingen : fictie of realiteit ?

Geachte lezer,

In zijn cover-artikel van Knack dd. 7 juli 2010 over complottheorieën stelt journalist Joël De Ceulaer de opvattingen van mezelf en van de Belfort-group voor als op niets gebaseerde fantasieën, even gek als zou Elvis nog in leven zijn en een afslankcentrum runnen in Gentbrugge. Bovendien wordt ons gedachtengoed omschreven als antisemitisch, extremistisch en (staats)gevaarlijk.

Omdat ik mij hierdoor ernstig in mijn eer en reputatie aangetast voel, wil ik hierbij gebruik maken van het wettelijk vastgelegde recht van antwoord ( wet van 23 juni 1961 ) om persoonlijk maar ook mede in naam van de Belfort-group een en ander recht te zetten en in zijn juiste context te plaatsen. 

Vooraf dit : ik pretendeer niet de absolute en definitieve waarheid in pacht te hebben, maar ik bevestig wel deze oprecht en kritisch na te streven. Ik ben bereid tot alle toelichting en tot een open discussie met iedereen in wederzijds respect en op basis van argumenten.

Wie wat er in de wereld gebeurt kritisch onderzoekt kan niet anders dan tot de conclusie komen dat er zich in toenemende mate heel wat bedenkelijke evoluties aandienen waarbij we als mensheid verschrikkelijke dingen doen die we vanuit onszelf eigenlijk niet willen : het milieu verknoeien, de dieren op onmenselijke manier behandelen, elkaar belagen, in armoede en ziekte houden en zelfs vermoorden op structurele en grote schaal. Dat wil toch geen mens ?

En toch doen we dat . Hoe komt dat ? Hoe kunnen we dat begrijpen en verklaren ?


De meeste mensen denken daar niet echt over na of menen dat dit gewoon komt omdat wij zo in elkaar steken : de mens is nu eenmaal een wreed, bloeddorstig, kortzichtig, egoïstisch en machtsgeil wezen ...

Wie zich zoals ik de moeite getroost om diepgaander op zoek te gaan naar de werkelijke verklaring die komt onvermijdelijk uit bij de in het begin ook voor mij totaal ongelofelijke conclusie dat er in onze wereld een elite bestaat die in alle maatschappelijke geledingen de touwtjes in handen heeft en die al eeuwenlang maar nu in toenemende mate bijna zeven miljard mensen domineert, manipuleert, controleert,  exploiteert en in een richting duwt die wij als mensen zelf niet willen.

U hoeft mijn analyse niet te delen, maar het is wel belangrijk dat u beseft dat ik hiertoe gekomen ben na jarenlang hierover ernstig onderzoek gedaan te hebben.

Ik ben overigens zeer zeker niet de enige die tot deze conclusie is gekomen. Op Youtube kan je de afscheidsrede zien van president Eisenhower die een dramatische waarschuwing uitspreekt tegen het gevaar van het militair-industrieel complex. Je kan er ook de  radiotoespraak beluisteren van JF Kennedy, de laatste president van de USA die naam waardig, kort voor hij vermoord werd en waarin hij uithaalt naar de secret societies ( ' We worden wereldwijd geconfronteerd met een monolithische en gewetenloze samenzwering van een elite ' ). Het lijstje van dat soort uitspraken van wereldleiders en vooraanstaande denkers is ellenlang. Ik wil u nog wel om af te sluiten deze quote (ook via internet te controleren) meegeven van J. Edgard Hoover, jarenlang FBI-directeur : ' De mensheid zal binnenkort geconfronteerd worden met een samenzwering die zo monstrueus is dat niemand het zal kunnen geloven' .

En dit is meteen een van de grote struikelblokken : de waarheid is zo ontluisterend en bedreigend dat geen mens zoiets in eerste instantie kan, wil of durft geloven !

Bovendien, wie met deze realiteit naar buiten komt wordt onmiddellijk gestigmatiseerd als 'complottheoreticus '. Zo is het ook met mij gebeurd in het artikel van De Ceulaer.

Mijn grote bezwaar is dat dit simpelweg een verwijt is zonder dat er op de feiten zelf wordt ingegaan. En dit is intellectueel ronduit beschamend !


Mijn opvattingen zijn dus niet gebaseerd op fantasieën maar op basis van feitelijke analyses, zeer betrouwbare getuigenissen en bestaande documenten. Ik weiger het etiket opgeplakt te krijgen van complot-theoreticus : ik fantaseer of veronderstel niet, ik stel alleen maar vast en probeer te begrijpen.

In die zin omschrijf ik mezelf als een samenzweringsrealist. De dingen gebeuren niet zo maar, spontaan of omdat wij mensen nu eenmaal zo in elkaar zitten maar omdat dit op het hoogste niveau ( én achter de schermen ! ) zo afgesproken en gewild is ! Dit geldt voor de oorlogen, voor tal van 'aanslagen' zoals nine eleven, voor de financiële crisis, voor de economische recessie, voor de eco-terror van de zogenaamde 'global warming', voor de evolutie van de moraliteit en religiositeit, enz. . Er zit achter dit alles een bedoeling, een plan, een strategie.

Ik begrijp zeer goed dat u in een eerste reactie moeite hebt met deze wereldvisie want bovenstaande analyse vergt  inderdaad een grote rationele maar vooral emotionele stap. Het betekent dat we heel onze wereldvisie dienen te herzien en moeten toegeven dat we het verkeerd voorgehad hebben of beter gezegd voorgehouden zijn. Het betekent dat we moeten toegeven dat we de personen en instanties in wie we vertrouwen menen te mogen hebben en aan wie we gehoorzamen met heel andere ogen moeten bekijken. En dat is lastig en roept weerstand op : het liefst blijven we geloven dat Sinterklaas bestaat of dat de aarde het platte centrum is waarrond heel het universum draait ...

Maar de waarheid is wat ze is en heeft haar rechten, hoezeer ze ook overschaduwd wordt door autoriteit en mainstream-denken.

Cruciaal bij het komen tot mijn huidige denkwijze zijn voor mij de dramatische gebeurtenissen geweest van 'nine eleven'. Zij zijn voor mij persoonlijk dé definitieve 'eye-opener' geworden.

Ook ik geloofde lang de officiële versie van de aanval vanuit extremistische, Islamitische terroristen. Tot ik begon te twijfelen en het feitendossier begon te bestuderen. Wie dit met een half uur frisse aandacht doet kan niet anders dan concluderen dat deze 'aanslagen' de vanuit de machtselite zelf georchestreerde katalysatoren waren, de bazuinstoten om de finale implementatie van hun plan in te luiden. De instorting van de Twin Towers in New-York is duidelijk het gevolg van ' controlled demolition '.

Het valt moeilijk te ontkennen dat vanaf dat moment alles in een stroomversnelling is gekomen : exponentiële verhoging van 'defensie'-budgetten ( in USA meer dan 50 % van de overheidsuitgaven !) met kunstmatig en op basis van leugens uitgelokte 'structurele' oorlogen en een 'war on terror' waarin gans de wereld wordt meegesleurd, een gigantische bewakings- en beveiligingsindustrie, inperking van mensenrechten zoals privacy en vrijheid van meningsuiting, een exponentiële toename van medicatie en vaccinatie, het fenomeen van de chemtrails, het doorvoeren van de codex alimentarius, enz. . Wie zijn ogen opendoet ziet een Big Brother-werkelijkheid die nog hallucinanter is dan de fictie van George Orwells novelle '1984' !

Als je al die negatieve evoluties ziet en weet wat daarvan de achtergrond en verklaring is, word je onvermijdelijk geconfronteerd met een grote dilemma : wat doe je ermee ?

Ofwel hou je om allerlei redenen de bek in de veren of de kop in het zand : ' ik wil er niets mee te maken hebben of ik kan er toch niets aan doen '. Op die manier echter ben je deel van het probleem.

Ofwel probeer je er iets aan te doen vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid en gerechtigheid en waarheid. Dit is waarvoor ik gekozen heb want dit is niet het soort wereld waarin ik wil leven en die ik voor mijn (klein)kinderen en medemensen wil achterlaten.

Het is binnen dit kader dat zich mijn persoonlijk engagement situeert, dat o.a. geleid heeft tot de oprichting van Belfort-group.  

Laat me ook hier heel duidelijk zijn : we zijn geen club van complotdenkers. We zijn gewoon een open beweging van kritische burgers die verontrust zijn en zich vragen stellen. Dit doen we met respect voor ieders politieke, sociale, morele, ideologische of religieuze visie. Niet iedereen binnen de Belfort-group is het eens met mijn 'samenzwerings'-visie en dat hoeft ook niet. Het complot-gegeven komt overigens zelden ter sprake. Op onze open meetings en symposia willen we vooral mensen informeren op objectieve wijze, doen nadenken en dan uitnodigen om ieder voor zich zijn mening te vormen en standpunt in te nemen.

We hebben ons dan ook van bij de aanvang gefocust op zeer concrete dossiers, initieel 'de drie c's ' ( chemtrails, collectieve vaccinatie, codex alimentarius ), die ik hier wil toelichten.

In het eerste dossier van de 'chemtrails' heb ik mij persoonlijk zeer zwaar geëngageerd omdat het zo'n sterke symbolische waarde heeft : we worden effectief van bovenaf met giftige stoffen besproeid net zoals ongedierte op veldgewassen bespoten wordt ! Het klinkt heel cru, maar zo is het ... ! Ook hier ben ik tot deze visie gekomen na jarenlang dit fenomeen bestudeerd te hebben.

Hebt u ze nog nooit opgemerkt : die dikke, brede vliegtuigstrepen die op bepaalde dagen gestructureerd worden getrokken in onze blauwe lucht? Hebt u zich nog nooit verwonderd over het feit dat in tegenstelling tot de normale fijne condensatiesporen van straalvliegtuigen deze strepen urenlang blijven hangen en  uitwaaieren tot een melkachtige nevel die het zonlicht wegfiltert ?

Het verontrustende en ronduit schandalige is dat hierbij stoffen in de atmosfeer gebracht worden die heel schadelijk zijn voor mens, dier en natuur: zware metalen (vooral aluminium en barium), chemische en ook biologische rotzooi.

Het is tegen deze criminele praktijk, die zich overigens wereldwijd en in toenemende mate voordoet, dat ik vorig jaar klacht heb neergelegd bij de onderzoeksrechter met burgerlijke partijstelling.

Het bewijsmateriaal hierover is verpletterend groot. Zo is er het wetenschappelijk rapport Case Orange, opgemaakt door een internationaal team van inside experten uit de vliegwereld en voorgesteld op ons internationaal symposium van 29 mei. Dit document van 300 bladzijden brengt het belangrijkste bewijsmateriaal in kaart. Iedereen kan dit downloaden via deze link (http://citizensinactionbelgium.ning.com/forum/topics/case-orange-300-page-document) en op eenvoudig verzoek bezorg ik iedere geïnteresseerde graag een Nederlandstalige samenvatting.

Het bevat enkel feiten, documenten, officiële rapporten (vooral militaire), analyses, licenties, patenten, enz. De 177 voetnoten en 230 bladzijden bijlagen onderbouwen alles en maken alles controleerbaar.

Het bewijst dat vooral het Amerikaanse leger al tientallen jaren bezig is met sproeien om militaire reden en om het klimaat te beïnvloeden, zoals openlijk besproken in het document 'Owning the weather in 2025'.  In the USA mag sinds 1977 de minister van defensie overigens bij wet chemische en biologische experimenten uitvoeren op eigen bevolking ! Vindt u dat niet onrustwekkend ?

Maar niet alleen in de USA gebeurt het. In China en Rusland doen de overheden het openlijk en beïnvloeden op die manier het weer. In 1986 werd Moskou beschermd tegen de radioactieve Chernobyl-wolk, door deze via kunstmatige regenval ( veroorzaakt door het besproeien met zilver-iodide )  voortijdig te laten neerkomen.

Ook in Europa kennen we de laatste jaren in met de dag toenemende mate dit fenomeen en wordt het vooral onder coördinatie van de Navo uitgevoerd. Zo hebben militaire instanties in Duitsland en UK al moeten toegeven dat ze langdurig hun eigen bevolking hebben besproeid. Ze willen ons doen geloven dat dit absoluut niet schadelijk is en voor ons eigen veiligheid gebeurt : hierdoor zouden onze 'defensie'-diensten beter voorbereid zijn op een chemische of biologische oorlog ! Europese ministeries van defensie kopen grote hoeveelheden barium en barytine aan.

Maar ook de burgerluchtvaart is betrokken, vermoedelijk vooral de 'low cost'-vliegmaatschappijen. De inkomsten van de tickets voldoen niet om de kerosine te betalen ...

In officiële rapporten van de Verenigde Naties (UNFCCC), de British Royal Society, de Amerikaanse "Academy of Science" en het Nederlandse Planbureau voor Leefmilieu, geeft men duidelijk aan dat sproeien van chemicaliën in het luchtruim een zeer goede oplossing zou kunnen zijn om de klimaatopwarming tegen te gaan, een van de grootste hoaxen van onze tijd !

Op de conferentie van de AAAS (American Association for Advancement of Science dd. 18 tot  22 februari 2010  in Asilomar ( Californië ) spreekt men er in de wandelgangen openlijk over om per jaar tot 20 miljoen ton aluminium in de lucht te spuiten .

Dat dit nu al zou gebeuren wordt officieel ontkend maar analyses van grond(water) toont staalhard aan dat dit een leugen is. Zo meet men op Mount Shasta, een hoge berg in een gigantisch Californisch natuurpark, ver van pollutie door voertuigen en industrie in de sneeuw 15.000 PPM aluminium ( 7 PPM is gevaarlijk voor mens !)

Dit zijn dus allemaal feiten en vaststellingen, waarover journalist  De Ceulaer met geen enkel woord rept en waarvan hij concludeert dat het allemaal 'uit de lucht ' gegrepen is.

Hetzelfde kan gezegd worden in verband met de problematiek van de vaccinaties. Steevast worden wij in de hoek gezet als 'anti-vaccinisten', die de volksgezondheid in het gevaar brengen door mensen op te roepen zich niet te laten inenten.

Dit is alweer de waarheid op zijn kop.

Wij stellen inderdaad wel  grote vraagtekens bij het op instigatie van de machtige farmaceutische lobby almaar heftiger beleden drieledige credo van de 'klassieke' medische wetenschap : vaccins zijn noodzakelijk, effectief en veilig.

Dit klopt gewoon niet met de realiteit.

Wij mensen hebben een perfect en natuurlijk immuniteitssysteem, dat we bovendien kunnen bevorderen door gezond te eten en te leven.

Al de ziekten waartegen we reeds vanaf de leeftijd van twee maanden massaal ingeënt worden waren inderdaad reeds verdwenen op het moment waarop men beginnen vaccineren is : de statistieken bewijzen dit ! Verklaring: verbetering van leefomstandigheden, van de voeding, van de hygiëne en ook de kwaliteit van het drinkwater. In de ontwikkelingslanden zien we net hetzelfde gebeuren.

En toch blijft men maar de mantra afdreunen dat alleen de moderne westerse geneeskunde met zijn vaccinatie-programma's deze verbetering op haar conto mag schrijven.

Ik vraag al maanden aan virologen en wetenschappers naar één studie die aantoont dat als je regio X wel inent en een vergelijkbare regio Y niet de inwoners van de eerste beter zouden beschermd zijn. Ik wacht nog altijd op zo'n document, waarvan je redelijkerwijs zou verwachten dat het toch bestaat ... Dit is echter niet het geval en integendeel : ingeënte personen lopen zelfs een groter risico !

Maar mijn voornaamste drijfveer van actie is de mythe van de veiligheid.

Weet u wat vaccins werkelijk zijn ? U kan het te weten komen via de bijsluiter, die wettelijk verplicht zou moeten voorgelegd worden en die bovenaan oproept om de tekst volledig, aandachtig en op voorhand te lezen, wat echter zelden gebeurt.

En wat kunt u daar vernemen ? Vaccins bevattten het virus zelf ( weliswaar in 'verzwakte' vorm ) dat gekweekt is in een cultuur van kippeneieren, kippenembryo's, gemalen apennieren of bloed van geaborteerde foetussen (!) en worden geserveerd in een frisse cocktail van ongeveer twintig chemische en dus lichaamsvreemde stoffen.

Dit goedje wordt RECHTSTREEKS in ons menselijk organisme gespoten en veroorzaakt daar zowel op korte als lange termijn heel veel schade, vooral op immunologisch als neurologisch vlak.

Ik ben in het bezit van honderden wetenschappelijke artikelen hierover en waarbij de relatie met vele 'moderne' ziekten als autisme, multiple sclerose, Parkinson, Alzheimer, fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, allergieën, astma, exzeem enz.  wordt bewezen !

Hebt u er zich nog nooit over verwonderd dat ondanks de massale toename van medicatie en vaccinatie we met zijn allen nog nooit zo ziek geweest zijn ?

En het houdt niet op ! Vanaf 1 september wil onze Vlaamse overheid via de scholen al onze jonge meisjes de drievoudige HPV-shots gaan toedienen, die 400 euro kosten (maar gratis zijn !), die geen effectieve bescherming bieden (de fabrikanten zeggen openlijk dat men regelmatig uitstrijkjes moet blijven nemen) en die een schandalige aanslag zijn op de gezondheid van onze toekomstige moeders ! Baarmoederhalskanker vertegenwoordigt overigens slechts drie procent van de kanker-overlijdens en kan perfect geremedieerd worden door tijdige diagnose via het gekende uitstrijkje !

Maar het ergste is dat de Hoge Gezondheidsraad, het Vaccinatieplatform, professoren, geneesheren, Kind & Gezin, CLB's, Mutualiteiten, ministers, enz. ons allemaal verzekeren en geruststellen : het is heel, heel veilig.

De realiteit is echter dat ook deze vaccinaties een reële aanslag betekenen op de gezondheid van de mens, in dit geval van onze jonge meisjes. Ook hier is het bewijsmateriaal overweldigend.

Aan de Amerikaanse Food and Drugs Administration (FDA) is een rapport overhandigd met een lijst van 68 meisjes, die er vorig jaar gestorven zijn kort na de HPV-vaccinatie, en van vele andere, die voor de rest van hun leven als doodzieke zombie door het leven moeten gaan. Op youtube kunt u vele schrijnende getuigenissen zien van wat wereldwijd de effecten zijn van het HPV-vaccin !

Herinnert u zich nog de Mexicaanse griep-'pandemie' van vorig jaar ? Onderzoek ( o.a. van het Europese parlement ) heeft ontegensprekelijk aangetoond hoezeer wij met zijn allen (ook professoren, artsen, verpleegsters, enz ) in de wurggreep zitten van big mama farma, die iedere dag nieuwe vaccins ontwikkelt tegen allerlei ziektes en ieder jaar fenomenaal hoge winstcijfers kan publiceren ! Amerikaanse jongeren hebben op de leeftijd van 18 jaar vaccinaties gekregen tegen tachtig ( ! ) ziekten ... Vindt u dat normaal ?

Tenslotte wil ik onderstrepen dat wij in onze geschriften en via onze symposia de mensen vooral willen informeren en doen nadenken vooraleer ze een beslissing nemen. We roepen nergens expliciet op om zich niet te vaccineren. Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen, maar wel op basis van correcte en volledige kennis én in volle, individuele vrijheid.

En dan is er dat derde dossier : de Codex Alimentarius.

Wellicht hebt u er nog niet van gehoord, maar dit is een mastodont van voedsel-regelgeving ( ongeveer 16.000 bladzijden ! ), die sinds 1 januari van dit jaar meer en meer de basis is geworden van wetgeving.

Hiertoe is beslist door zo'n 750 europarlementariërs, waarvan naar schatting misschien tien enige notie hadden over een bepaald deelaspect ... !

Concreet betekent dit dat meer en meer de rode loper wordt uitgerold voor gebruik van groeihormonen en antibiotica in vlees, dat onze groenten en fruit zullen mogen bespoten worden met pesticiden en bestraald, dat vitaminen, mineralen, homeopathische middelen, natuurlijke voedingssupplementen, enz. als gevaarlijk zullen worden verboden en dat het licht op groen gezet wordt voor genetisch gemodificeerde gewassen.

En dit allemaal voor onze veiligheid en gezondheid  ... De voedingsmultinationals wrijven zich juichend in de handen : kassa, kassa, kassa !

Ik kan hier nog wel eventjes doorgaan, maar ik denk u mijn punt duidelijk gemaakt te hebben : voor alles wat wij onder de aandacht willen brengen hebben we massa's wetenschappelijke literatuur en andere bewijzen, die door 'de overheid',  'de wetenschap' en 'de media' meestal doodgezwegen of belachelijk gemaakt worden omdat ze hiertoe geïnstrueerd worden door 'the powers that be', die op topniveau de krijtlijnen uitzetten.

En nogmaals : wie de werkelijkheid met open en kritische ingesteldheid observeert ziet dat we als mensheid nog nooit zo ziek en zo zwak en zo afgestompt geweest zijn ( de verzombiëring van onze samenleving ) , dat het 'menselijk' geweld ongeziene omvang neemt, dat de biodiversiteit schrikwekkend afneemt ( de toestand in onze oceanen is catastrofaal !) en dat onze fauna en flora op sterven na dood is.

De toestand is werkelijk dramatisch te noemen en de meeste mensen beseffen dit niet o.a. omdat we er heel geleidelijk in terechtgekomen zijn. Als je een kikker in een emmer kokend water gooit sterft deze onmiddellijk. Maar als je het water heel geleidelijk opwarmt kan hij het heel lang volhouden.

Mensen zoals ik en de Belfort-group die zich hierover vragen stellen worden in dit artikel voorgesteld als extremistisch en (staats)gevaarlijk : dit is de realiteit op zijn kop want we willen de mensheid precies beschermen tegen dit soort heel reële bedreigingen.

Wat mij en ons nog het meest stoort is dat het artikel De Ceulaer ons veroordeelt als anti-semitisch en dit enkel en alleen op basis van de anti-Belfort website van 'AP' - een anonieme enkeling ... .

Op mijn vraag aan De Ceulaer om mij één uitspraak van mezelf of van de Belfort-group te bezorgen, waaruit onze anti-semitische denkwijze zou blijken, komt er geen reactie ....

Niet te verwonderen want wij hebben nog nooit iets gezegd over het Joodse volk of de Joodse zaak, laat staan dat het dan nog negatief zou zijn.

Omdat ik mij persoonlijk diep gekwetst en beledigd gevoeld heb door deze laatste aantijging heb ik klacht neergelegd bij de politie en het Centrum van gelijkheid en racismebestrijding wegens smaad en eerroof.

Dit soort van stigmatiseringen is bovendien niet zonder gevaar. Op 1 september is de wet op de Bijzondere Inlichtingen Methoden van kracht geworden. Concreet loopt wie als een gevaar voor de gemeenschap beschouwd wordt het risico van het aftappen van zijn telefoons, het onderscheppen van zijn emails, het openen van zijn brieven, het geplaatst worden van afluisterapparatuur, enz.

We dreigen meer en meer af te glijden in een situatie waarbij iedere burger, en zeker een kritische burger, als een potentiële crimineel wordt beschouwd, waarbij het recht op privacy zonder veel probleem kan opgeheven worden en waarbij het risicovol wordt om vragen te stellen en een afwijkende mening te hebben.

Maar ik wil positief eindigen.

We zijn blij dat onze bezorgdheden eindelijk in een gerenommeerd mainstream-medium als de Knack de aandacht gekregen hebben die ze verdienen. We hebben ook heel veel positieve reacties mogen ontvangen van steun en waardering. We waarderen ook ten zeerste dat de verantwoordelijke uitgever ons het recht van wederwoord toekent.

En uiteindelijk zal de waarheid naar boven komen en zullen we met zijn allen tot de conclusie moeten komen dat we dringend en grondig moeten overschakelen naar een andere manier van denken: 'The healing of the earth and the healing of the human spirit has become the same thing' (Jonathan Porrit). In die zin houdt de machtselite ons een confronterende spiegel voor : voor welke ' nieuwe wereldorde' zullen wij mensen kiezen ?

 

Geachte lezer,

Ik dank u voor de aandacht waarmee u dit recht van antwoord hebt willen lezen, dat u naar ik hoop enigszins heeft kunnen duidelijk maken hoe ik denk en waarom.

Ik heb niemand persoonlijk willen beschuldigen, maar ik roep u en iedereen (politiek, administraties, bewegingen, media, individuen) wel op om openlijk over dit alles te spreken, in vrijheid te debatteren en te trachten het tij te doen keren nu het nog kan.

Maar heel veel tijd rest ons echt niet meer.

Peter Vereecke

Initiatiefnemer van de Belfort-group
Gewezen burgemeester van Evergem

Hooiwege 20
9940 Evergem
09/357.33.36

peter@belfort-group.eu


I believe that unarmed truth and
 unconditional love will have the final word in reality.

Dr Martin Luther King

 

 

 Voeg toe aan: