Zoeken
 


Persoonlijke Sterrenpoort: Werking en Activatie Pijnappelklier

Laatste wijziging: maandag 6 december 2010 om 10:54, 3833 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 6 december 2010

Het derde oog openen

Iedereen heeft een persoonlijke sterrenpoort, namelijk de pijnappelklier. De pijnappelklier, kruinchakra, is het centrum van onze hersenen, achter de hypofyse van ons derde oog. Wanneer de Kundalini vanuit onze eerste chakra vanaf de stuit is gestegen naar de derde oog chakra, kan het derde oog daadwerkelijk worden geopend.

Deze opening vindt plaats door de combinatie van fysieke energieën van onze eerste tot en met zesde chakra’s en de multidimensionale energie die de pijnappelklier vanuit de kruinchakra binnengaat. Wanneer het derde oog is geopend, wordt de pijnappelpoort op een langzame of snelle manier gereactiveerd.

Iedereen heeft interdimensionale reizen gemaakt in zijn of haar leven, vooral in de kinderjaren. Je bent alleen de meeste hiervan weer vergeten omdat je de ervaringen niet kon rijmen met je dagelijkse leven. Er worden nu steeds meer kinderen geboren met een geopend derde oog en een volledig geactiveerde pijnappelklier.

Omdat onze samenleving nu meer geopend is hoeven deze kinderen niet meer ‘dicht te slaan’, wat vele volwassenen hebben moeten doen om door te kunnen gaan met hun dagelijkse overleving.

‘Overleven’ is een term die snel uit onze vocabulaire zal worden verwijderd, omdat iedereen zich dan weer herinnert dat we onsterfelijk zijn. De pjinappelklier is onze innerlijke vortex die ons interdimensionale reizen laat maken terwijl we nog steeds een fysiek lichaam hebben.

Wanneer planetaire Ascentie plaatsvindt wordt het fysieke lichaam vervangen door een lichtlichaam en is interdimensionaal reizen ‘normaal’.

De pijnappelpoort

De pijnappelklier is gevuld met vloeibaar licht en microkristallen gemaakt van calciet. Dr. Marcel Joseph Vogel toonde aan dat kristallijne groei veranderd kan worden door de denkpatronen van mensen te veranderen, omdat mensen in patronen denken. Deze patronen zijn energetisch en hebben bepaalde frequenties. Patronen gebaseerd op angst dragen een lage frequentie, terwijl patronen van liefde van een hogere frequentie zijn.

Gedachten kunnen worden opgepikt, opgeslagen en uitgezonden door kristallen, zoals de microkristallen in de pijnappelklier. Kristallen hebben tevens een geheugen, waardoor ze gebruikt kunnen worden om softwareprogramma’s op te draaien of denkpatronen in op te slaan. Op deze manier kan een angstig of liefdevol patroon worden opgeslagen op de ‘harde schijf’ van de hersenen die je aanmoedigen om het patroon te herhalen.

De meeste frequenties die de pijnappelklier opvangt vallen buiten het spectrum waarbinnen de mens waarneemt. Daarom worden de meeste boodschappen vanuit de hogere dimensies opgevangen in kleur en geluid. Wanneer de mens weer meester wordt over haar eigen gedachten wordt de pijnappelklier aangepast aan de hogere frequenties van liefdevolle gedachten. Vervolgens kun je dan meer boodschappen uit de hogere dimensies vertalen.

Wanneer je de pijnappelklier voor het eerst opent ontvang je mogelijk alleen geluid, of een pieptoon. Wanneer je dit geluid wilt omzetten in licht, dien je de frequentie van het geluid met 40 octaven te verhogen. Hoe kun je dit doen? Het antwoord is dat je je overgeeft aan je ziel wanneer je je bewustzijn verruimt. Omdat alles is gerelateerd aan de snelheid van het licht, Einstein’s E=mc kwadraat, zal de hogere frequentie de resonantie van de lagere verhogen wanneer twee frequenties met elkaar in aanraking komen.

Het overgeven aan de ziel is belangrijk om open te staan voor het kosmische licht en de onvooraardelijke liefde zodat het je pijnappelpoort kan binnentreden en deze energie de resonantie van je hersengolven kan verhogen. Hierdoor veranderen onze denkpatronen en percepties en wordt het bewustzijn dusdanig verhoogd dat we de hogere octaven van de taal van het licht kunnen waarnemen.

Een ander belangrijk punt aangaande onze persoonlijke poort en het kunnen waarnemen in de hogere dimensies is de piëzo-elektrische eigenschap van de microkristallen in de pijnappelklier. Piëzo-elektriciteit is de lading die accumuleert in bepaalde vaste materialen, zoals kristallen, keramiek, botten, DNA en verschillende proteïnen.

Door deze eigenschap kunnen bepaalde kristallen gebruikt worden voor bepaalde meetinstrumenten, oscillatoren, resonatoren, enz. Kristallen hebben ook de mogelijkheid om polarisatie van licht te roteren naar de hogere frequentie van ultraviolet. Ultraviolet is de hoogste frequentie binnen het driedimensionale spectrum van licht. Daarom dient het als een poort naar de hogere dimensies.

Wetenschappers hebben het Globale Systeem voor Mobiele Telecommunicatie (GSM) afgeleid van de microkristallen in de pijnappelklier. GSM is een digitale technologie waarbij je maximaal acht telefoongesprekken tegelijk kunt voeren op hetzelfde kanaal. Dit geeft al het potentieel van de pijnappelklier aan. De pijnappelklier controleert je focus of attentie op de innerlijke wereld van slaap en meditatie en de externe wereld van de fysieke realiteit.

Deze mogelijkheid laat je diverse boodschappen ontvangen die je kunnen assisteren contact te maken met je innerlijke zelf terwijl je tegelijkertijd een connectie met je fysieke leven onderhoudt.

De grote hersenen (cerebrum) zijn onze persoonlijke ‘slapende reus’ omdat het het centrum is van de elektromagnetische kracht van ons fysieke lichaam. De pijnappelklier is het positieve contactpunt en fungeert als een neuro-endocrien doorgeefluik, die haar multidimensionale informatie doorstuurt naar de hypofyse. Vervolgens werkt de hypofyse als het negatieve contactpunt om de informatie te ontvangen en door de grote hersenen te verspreiden.

Voorts verzamelt de cortex van de grote hersenen de verschillende frequenties van de informatie in de hersencellen die zijn ontwikkeld om elektromagnetische frequenties om te zetten in elektrische stromen. Deze elektrische stromen dicteren je gedachten, acties en gedrag en worden in je realiteit geprojecteerd middels je intenties.

Wanneer deze getransmuteerde kosmische energie in aanraking komt met het huidige grid van de Aarde, wordt het opnieuw geabsorbeerd door de pijnappelklier wat de illusie van een lineaire tijd/ruimte matrix in stand houdt van de driedimensionale realiteit. Er wordt in 2012 echter een nieuw grid geactiveerd wat je hersenen door middel van de pijnappelklier tenminste twee extra octaven van licht laat absorberen.

Een nieuwe ontvanger groeit dan in de hersenen om de verhoogde lichtfrequenties te kunnen kanaliseren. Dit leidt tot interdimensionale ervaringen en zal onze realiteit drastisch doen veranderen.

Het endocrien systeem

Om een hogere staat van bewustzijn te verzekeren, creëren de hormonen van de pijnappelklier een gevoel van vrede, kalmte en zelfs gelukzaligheid. Het hormoon melatonine verzamelt licht in het ‘oog’ van de pijnappelpoort. Het is dit licht wat je ziet wanneer je mediteert of in een staat van gelukzaligheid verkeert. Serotonine, het hormoon wat je kalm en in balans laat voelen, is ook terug te vinden in de pijnappelklier.

Metatonine helpt je om ‘wakker’ te blijven in je droomstaat en DMT (dimethyltryptamine), wat ook wordt gevonden in de Ayahuasca plant en gebruikt wordt voor Sjamanistische reizen, laat je andere dimensies en realiteiten ‘zien’ gedurende je slaap en/of meditatie.

Terwijl je pijnappelklier de inkomende boodschappen van licht deelt met je hypofyse (Meesterklier), deelt zij op haar beurt het geschenk met je hele lichaam via de endocriene klieren van het endocrien systeem. Terwijl deze cyclus van multidimensionaal licht en onvoorwaardelijke liefde een hoger bewustzijn produceert, en derhalve liefdevolle gedachten en emoties, stijgt de resonantie van de materie in je fysieke lichaam continu. Op deze manier verander je je fysieke lichaam langzamerhand in een lichtlichaam.

Samenvattend kun je stellen dat je geboren werd met een geopende pijnappelpoort, maar dat het leven in de derde dimensie deze alleen maar heeft gesloten. Vele mensen hebben deze persoonlijke poort weer geopend door hun resonantie te verhogen door middel van meditatie, spirituele oefeningen en een gezond leven. Verder worden nu door de verhoogde frequentie van Gaia vele kinderen geboren die hun volledig geopende pijnappelklier open kunnen houden.

Deze geopende poort stelt de frequentie van de hersengolven vast. Niet de 3D bèta hersengolven, maar de multidimensionale thèta hersengolven en hoger. Als je de keuze had om door de kosmos te reizen en met je ziel te spreken, zou je dan je kamer willen opruimen, je huiswerk willen doen of je klaar willen maken om naar school of naar het werk te gaan? Het universum is een school voor de ontwaakte mensen en maar weinig mensen binnen het onderwijs zijn genoeg ontwaakt om zich met deze kinderen te kunnen verbinden. Ook ouders worstelen nog vaak met deze uitdaging.

Dit probleem zal echter spoedig verholpen zijn als ook meer en meer ‘volwassenen’ ontwaken en ontwaakte kinderen volwassen worden. Deze ontwaakte ouders bezoeken liever de hogere dimensies en hun galactische families dan dat ze naar het werk gaan, in het verkeer zitten, rekeningen betalen en het huis schoonmaken. Hierdoor wordt vanzelf een geheel nieuwe realiteit gecreëerd. Jij verandert de realiteit, wat je nu doet.

Zorg voor en onderhoud van de persoonlijke poort

De zorg voor je pijnappelpoort lijkt erg op de zorg voor je fysieke lichaam, door te kiezen voor goede voeding, beweging, meditatie, voldoende slaap, weinig stress en tijd doorbrengen in de Zon. Maanlicht is ook goed. Je pijnappelklier is je interdimensionale poort naar je multidimensionale zelf en het heeft een gezond lichaam nodig om de veranderingen in je leven te integreren wanneer je deze poort opent.

Een volledig geopende pijnappelklier creëert een staat van diepe meditatie (thèta hersengolven) gedurende het waakbewustzijn. Dit is waarom je je vreemd of gedesoriënteerd kunt voelen terwijl je je aanpast aan het gewone leven met een hoger bewustzijn. De grootste uitdaging is om geaard te blijven in je fysieke realiteit terwijl je een ‘normaal leven’ leidt met de verhoogde staat van bewustzijn (thèta hersengolven). Dit bewustzijn kan elke dag wonderen creëren omdat je energie vormt met je intentie en onvoorwaardelijke liefde.

De ‘brandstof’ om deze poort open te houden is het endocrien of hormoonsysteem. De hormonen van het endocrien systeem zenden het multidimensionale licht en de onvoorwaardelijke liefde door je lichaam middels de cerebrospinale vloeistof en de bloedstroom. Deze hormonen reguleren de energie en het functioneren van het fysieke lichaam. Wanneer het endocrien systeem overgestimuleerd wordt, produceert het energiestoten waardoor men uit balans kan raken.

Veel mensen ervaren deze ‘stroomstoten’ in hun pijnappelklier, vanwege de elektromagnetische emissies uit het galactische centrum. Deze schokken kunnen het endocrien systeem gemakkelijk overbeladen wat stress, angst en afname van het immuunsysteem kan veroorzaken. De pijnappelklier en hypofyse werken samen als een bio-energetische printplaat voor het biologische computerbrein. De pijnappelklier ontvangt de torsiegolven van het galactische centrum en stuurt ze vervolgens door naar de hypofyse.

De hypofyse reguleert de afscheiding van hormonen voor het gehele endocrien systeem. Wanneer het kosmisch licht van de pijnappelklier ontvangt, distribueert het dit door het gehele lichaam om een hormonale balans te behouden. Wanneer de hypofyse overgestiumleerd raakt, kan het tijdelijk de schildklier (keelchakra) en de bijnier (wortelchakra) overbelasten, waardoor men energieschokken kan voelen alsof men ‘high’ is.

Overstimulatie van het endocrien systeem kan ook leiden tot extreme fysieke vermoeidheid wanneer de schildklier boven of beneden haar capaciteit produceert, in een poging om de energetische fluctuaties van het lichaam te reguleren. Het kan ook depressie en angst teweeg brengen, omdat chemische stoffen in het brein zoals serotonine dan ook uit balans raken. Dientengevolge kan iemand extreme fysieke en emotionele symptomen ervaren terwijl het lichaam naar een manier zoekt om met deze nieuwe evolutionaire energie om te gaan.

De thymusklier regelt ons immuunsysteem en is de energetische poort van het hogere hart waar het multidimensionale licht ervaren kan worden als onvoorwaardelijke liefde. Vanwege deze connectie kan ‘liefde genezen’. De hartchakra regelt ook de longen. Daarom kan het fysieke ademhalen door je hogere hart voelen alsof je onvoorwaardelijke liefde inademt. De beste manier om je lichaam te kalmeren is door ademhaling.

Wanneer je inademt door je geopende derde oog zuig je kosmische torsiegolven naar binnen die zich verweven met serotonine om je te kalmeren en metatonine en DMT om je te verlichten. Wanneer je uitademt door je hogere hart verruim je je ervaring door onvoorwaardelijke liefde terwijl je het geschenk deelt met al het leven. Dit type ademhaling laat multidimensionaal licht en onvoorwaardelijke liefde door je hele lichaam stromen.

Dit gevoel balanceert het teveel aan elektrische stimulans in de pijnappelklier door een gevoel van kalmte, vrede en liefde te bewerkstelligen. Des te beter je leert om diep adem te halen, om een ‘bewuste ademhaler’ te worden, des te meer je de functie van de thymusklier activeert, die niet alleen gevoelens van onvoorwaardelijke liefde versterkt, maar ook je fysieke immuunsysteem ondersteunt.

Onthoud dat je pijnappelpoort twee kanten op werkt. Het neemt de torsiegolven op die vanuit het galactische centrum stromen en neemt je mee naar huis voor een bezoek aan jezelf. Je kunt het beste zorgen voor je poort door jezelf te visualiseren, niet als een mens die de hogere dimensies bezoekt, maar als licht wat je aardse lichaam bezoekt. Met andere woorden: zie jezelf als een individuele foton in de eenheid van multidimensionaal licht.

Bron: Multidimensions.com

Lees ook: De werking van Corridors en SterrenpoortenBron: niburunews.com

Voeg toe aan: