Zoeken
 


Intel wil voor 2020 implanteerbare breinchip in iedere consument

Laatste wijziging: woensdag 10 november 2010 om 16:35, 2798 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 10 november 2010

Wetenschappers maakten al enkele malen onzichtbare wezens zichtbaar

Aan de Universiteit van Southampton werd voor het eerst een 'gray alien' zichtbaar gemaakt. Is dit slechts een mysterieuze functie van onze hersenen, of bestaan deze wezens misschien echt?
 
De constatering in deel 8 van deze artikelenserie dat de vermenging van technologie met menselijke lichamen die van ons 'cyborgs' (CYBernetische ORGanismen) zal maken al binnen 10 jaar ver in onze maatschappij zal zijn opgerukt, was voor velen niet of nauwelijks te bevatten of te geloven. 's Wereld grootste chipfabrikant Intel werkt echter actief aan de ontwikkeling van implanteerbare chips die rechtstreeks met onze hersenen communiceren, en wil deze chips nog vóór 2020 op de markt en in de hoofden van de consumenten brengen. In Pittsburgh werken Intel-laboranten aan 'de volgende klapper': breinchips waarmee we met onze gedachten al onze electronische apparaten kunnen besturen. Het grote gevaar hiervan is dat het óók andersom mogelijk is.

U vergist zich zeer als u van mening bent dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen. Al vorig jaar werd er aan de Universiteit van Southamptons Instituut voor Geluid- en Vibratie Onderzoek een geslaagd experiment uitgevoerd waarbij iemand op afstand met enkel zijn gedachten een boodschap dicteerde en deze -eveneens op afstand- via het internet verzond naar iemand anders, die de boodschap via electronica rechtstreeks in zijn hersenen te 'horen' kreeg. Met andere woorden: rechtstreekse en draadloze communicatie van brein tot brein is nu al mogelijk.

Ontwikkelaars bij de autofabrikant Toyota en aan de Universiteit van Utah werken eveneens aan breinchips waarmee we niet alleen kunnen ontvangen en uitzenden, maar die ook gekoppeld kunnen worden tot één wereldwijd netwerk, feitelijk een nieuw soort 'Hyves' (hive = lett. (bijen)korf). Stelt u zich voor dat u over enkele jaren uw berichtjes op Hyves niet meer hoeft in te typen, maar rechtstreeks met uw gedachten kunt versturen naar uw familie en vrienden - en dat u hún berichten op ieder moment van de dag direct in uw hersenen gedownload kunt krijgen.
 
De grens met het bovennatuurlijke is bereikt - en overschreden
Ondertussen zijn onderzoekers in diverse technische laboratoria nu al bezig met de volgende stappen, die de technologie om mensen aan te passen tot op de grens van het bovennatuurlijke brengen - en er zelfs overheen. Het klinkt onvoorstelbaar, maar het bekende Amerikaanse Darpa onderzoekt reeds de mogelijkheid om onze hersenen door middel van implanteerbare chips zó te 'verbeteren', dat telekinese (psychokinese) mogelijk wordt gemaakt: het enkel door middel van 'gedachtenkracht' bewegen of manipuleren van fysieke materie (voorwerpen).

Het echte gevaar schuilt hierin dat deze 'intelligente brein machines' het mogelijk maken om tot nu toe onzichtbare realiteiten en 'werelden' te betreden. Bij het eerder genoemde experiment aan de Universiteit van Southampton ontdekte wetenschapper Vic Tandy dat met behulp van luchttrillingen van 19 Hz onder bepaalde omstandigheden 'spoken' tevoorschijn kunnen worden geroepen. Door middel van deze methode wist Tandy zelfs een 'gray alien' te laten manifesteren. Zijn bizarre ontdekkingen werden dan ook onder de titel 'Ghost in The Machine' (lett. geest in de machine) gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift van de Society for Psychical Research.

Tandy was overigens niet de eerste die dit ontdekte. Olaf Blanke, neuroloog aan het Brain Mind Institute in het Zwitserse Lausanne, onderzocht in 2006 met een team de oorzaak van epileptische aanvallen bij een jonge vrouw. Nadat ze door middel van in haar brein geïmplanteerde electrodes electriciteit door haar hersenen lieten gaan, maakte de vrouw plotseling melding van de aanwezigheid van een 'schaduw wezen' bij haar, dat haar lichaamshouding begon te imiteren. Het 'spook' probeerde zelfs een testkaart af te pakken toen de wetenschappers even later een taaltest met haar deden.
 
Permanent contact met de spirituele wereld?
Zowel Vic Tandy als Olaf Blanke interpreteerden deze voorvallen als een mysterieuze, nog onontdekte functie van het menselijk brein, maar wat als ze 'per ongeluk' met hun nieuwe technologieën de poort naar een andere, voor de mens tot nu toe onzichtbare dimensie hebben opengezet - misschien wel de 'geestelijke wereld' waar in de Bijbel over gesproken wordt en die God doelbewust voor onze zintuigen heeft afgesloten? Waren Tandy's 'geest' en Blankes 'schaduw wezen' in werkelijkheid onafhankelijke, in deze spirituele dimensie levende entiteiten?

Als dat zo is dan zijn de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van breinchips ronduit verontrustend te noemen, omdat met deze technologie mogelijk permanent contact tussen de mens en de spirituele dimensie mogelijk zal worden gemaakt. Hoe onvoorstelbaar dit nu nog klinkt, op de 13de Europese Bijeenkomst voor Cybernetics & Systems Research aan de Universiteit van Wenen maakte Charles Ostman hier reeds gewag van:

'Met het overschrijden van deze drempel van de ontwikkeling van de steeds uitgesprokener en onomkeerbaarder wordende symbiose tussen de mens en het Internet beginnen we communicatievormen te ontwikkelen die van nature zeer 'niet menselijk' zijn, maar die wel 'socio-operatieve' normen van de nabije toekomst zijn. Onze collectieve ontwikkeling en inzet van complexe metasystemen van kunstmatige entiteiten en synthetische levensvormen -en hun acceptatie als zijnde integrale onderdelen van de 'culturele norm' van de nabije toekomst- gaat hier aan vooraf en zal ons in staat stellen om effectieve communicatie tot stand te brengen met een collectie van ontelbare 'levensvormen' en entiteiten (zowel synthetisch als 'echt'), die als 'tussenpersonen' in dit proces zullen gaan functioneren.'
 
Misschien wordt het voor sommigen nu makkelijker voorstelbaar dat deze mensveranderende technologieën, waarbij niet alleen machines aan en in de mens worden gekoppeld maar ook ons DNA wordt vermengd met dat van andere (synthetische of natuurlijke) wezens, in de nabije toekomst door een (nog) onzichtbare kwaadaardige spirituele macht kunnen worden gebruikt om door het manipuleren en 'besturen' van mensen rechtsreeks invloed uit te oefenen op deze wereld en het verloop van de geschiedenis. De technologie om andersmans gedachten te kunnen ontvangen én om een blik te kunnen werpen in de spirituele dimensie bestaat immers al, en zal als het aan Intel -en daarom ongetwijfeld alle andere grote fabrikanten- ligt, binnen nu en 10 jaar massaal worden ingevoerd.
 
Strijd om lichaam, ziel én geest is losgebarsten
Christenen die enig inzicht hebben in deze spirituele of geestelijke wereld en die begrijpen dat de mens bestaat uit lichaam, ziel én geest, zullen onmiddellijk inzien wat een enorme strijd dit zal veroorzaken, niet alleen om het bezit van ons lichaam, maar ook dat van onze gedachten en zelfs van onze ziel en geest. 'Er bestaat in ons leven geen enkel conflict dat alleen maar geestelijk is, omdat onze geest nooit gescheiden is van ons lichaam*,' schreef Robert Jeffress in zijn boek 'The Divine Defense' (* met uitzondering van uittredings- en bijna-dood ervaringen - X.). 'Op dezelfde wijze is geen enkel probleem in ons leven enkel psychologisch of enkel lichamelijk, omdat onze geest, samen met Gods Geest in ons en de demonische geesten om ons heen, eveneens voortdurend aanwezig is.'

Om die reden kan het veranderen, aanpassen en stimuleren van onze fysieke lichamen, inclusief onze hersenen, niet los worden gekoppeld van de toestand van onze geest. Breinchips en andere transhumane technologieën vormen daarom niet alleen een bedreiging voor onze individualiteit en vrije wil -omdat zoals gezegd door middel van rechtstreekse communicatie met onze hersenen ons van buitenaf ook   gedachten en gedragingen opgelegd kunnen worden- maar ook voor onze geest. Iedere overtreding en zonde begint immers in onze gedachten. Daar wordt de strijd gewonnen of verloren. Geen diefstal, overspel of moord begint ooit op een andere manier.

Als bepaalde -aardse en/of spirituele- machten ons met behulp van moderne technologie kunnen dwingen tot kwaadaardige gedachten en handelingen is daarom ook onze geest in gevaar. Misschien dat in de Bijbel juist om die reden ernstig gewaarschuwd wordt om in deze eindtijd onder geen beding het 'teken van het Beest' -dat volgens velen (deels) een implanteerbare chip zal zijn- aan te nemen, omdat iedereen die dit doet permanent onder de macht van het kwaad komt te staan en daardoor voor eeuwig reddeloos verloren is. De ontwikkelingen bij en plannen van onder andere Intel laten onmiskenbaar zien dat deze keuze misschien wel eens veel dichterbij kan zijn dan de meesten van ons ooit hadden kunnen vermoeden.

 

Xander
 
 
Bron: Defender Publishing (Forbidden Gates, part 22)Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: