Zoeken
 


The Road Through 2012: Revolution or World War III

Laatste wijziging: maandag 18 oktober 2010 om 16:39, 3397 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 18 oktober 2010

-   I - Het bankenkartel heeft nog één troef achter de hand

-  II - Geweld aan de horizon

- III: De IMF-opstand, stap 3.5

- IV: De roep om oorlog

-  V: Zetten op het grote schaakbord

- VI: De wapenindustrie

Morgen:
De geschiedenis herhaalt zich

De mondiale elite heeft de “War on Terror” gebruikt als excuus voor een drastische toename van de defensie-uitgaven en voor het uitbouwen van een gigantisch, privé militair - en inlichtingencomplex op kosten van de Amerikaanse belastingbetaler. Volgens een uitgebreid artikel in de Washington Post verdienen inmiddels niet minder dan 1,2 miljoen onderaannemers er een goed belegde boterham mee. De meeste Amerikanen zijn zich er niet van bewust dat 69 procent van de soldaten die in hun naam worden ingezet huurlingen zijn, en 80 procent bestaat uit niet-Amerikaanse huurlingen. De helft van de mensen die worden ingezet voor de VS, die worden betaald van belastinggeld, vechten niet voor de Amerikaanse Droom, vrijheid & Democratie, maar voor de poen.

Oorlog zijn een zeer winstgevende puinhoop en dat alleen is voldoende reden om ze gaande te houden. Het is een van de redenen waarom de oorlog in Afghanistan nu de langst durende oorlog is in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Het systeem heeft geleid tot voortdurende staat van oorlog. Hoewel de officiële bronnen spreken van totale defensie-uitgaven van ongeveer $680 miljard per jaar, ligt een cijfer van meer dan $1 biljoen dichter bij de realiteit. Hierbij is van 25 procent niet duidelijk waar het aan uitgegeven wordt, en dan spreken we nog niet over de miljarden die verkwist worden aan veel te hoge facturen en platte fraude.

Dit private militaire complex is dusdanig uit de hand gelopen dat politici nu moeten erkennen dat ze geen idee hebben wat er allemaal mee uitgespookt wordt. Of zoals een artikel uit de Washington Post het stelt:

“Het top-geheime apparaat dat de regering heeft gecreëerd als reactie op de aanslagen van 11 september 2001 is zo groot, zo onhandelbaar en zo geheim geworden, dat niemand weet hoeveel het kost, hoeveel mensen het in dienst heeft, hoeveel programma's er deel van uitmaken en hoeveel bureaus hetzelfde werk doen.

Dit zijn enkele van de resultaten van twee jaar durend onderzoek van de Washington Post, waarbij een structuur werd ontdekt die neerkomt op een alternatieve staat binnen de Verenigde Staten, een Top-geheim Amerika, uit het zicht van de gewone burger en zonder grondig toezicht. Na negen jaar ongeziene uitgaven aan en toename van die structuur is het resultaat een systeem dat de VS veilig moet houden, maar waarvan het onmogelijk is vast te stellen hoe effectief het is.

Andere conclusies van het onderzoek waren:

* Een goeie 1.271 overheidsorganisaties en 1.931 particuliere onderaannemers werken aan programma's voor het bestrijden van terrorisme, binnenlandse veiligheid en inlichtingen op ongeveer 10.000 locaties verspreid over de VS.

* Een geschat aantal van 854.000 mensen - 1½ keer zoveel als het aantal inwoners van Washington, D.C. - heeft toegang tot top-geheime aangelegenheden”

Binnen dit complex zijn er dermate veel onzichtbare cellen en concurrerende onderdelen dat het voor bijna elk van die cellen mogelijk is om zelfstandig te gaan opereren en bijvoorbeeld een aanval op Amerikaanse grondgebied in scene te zetten, en het te laten lijken op een terroristische aanslag. Voor de gemiddelde toeschouwer is dit misschien te veel een complottheorie, maar het zou verbazingwekkend naïef zijn om te denken dat in een gigantisch complex als dit, met zo weinig toezicht en verantwoording, het onmogelijk is dat iets dergelijks kan gebeuren. De aanwijzingen die we zien voorspellen in ieder geval niet veel goeds.

Een aangetoond voorbeeld van intern, binnenlands terrorisme hebben we al gezien met de Anthrax-aanslagen in 2001. Het is dus helemaal niet vergezocht om te denken dat elke poging een einde te maken aan de staat van permanente oorlog, en elke besparing op de defensie-uitgaven die een bedreiging zou kunnen vormen voor veel van de grootste, machtigste en meest winstgevende bedrijven zou kunnen leiden tot een nieuwe aanslag, die weer meer oorlog tot gevolg heeft. De waarschuwing van voormalig president Dwight Eisenhower voor de "onverantwoorde invloed" van het militair-industrieel complex en "de kans op een rampzalige toename van macht in de verkeerde handen” verbleekt in het licht van het huidige private militaire complex. Hoewel veel van die bedrijven momenteel afhankelijk zijn van Amerikaans overheidsgeld maken ze geen deel uit van die overheid. Het zijn wereldwijd opererende privé-ondernemingen die alleen aan hun eigen belang denken, ongeveer zoals het banksysteem van de Federal Reserve doet. Sterker: wanneer je de bedrijven van hun dekmantels ontdoet blijkt dat veel van de firma's worden gefinancierd door het mondiale bankenkartel.

Wie begrijpt welke duistere machten de duistere krachten vormen achter elke oorlog, zal weten welk overschot aan gelijk de beroemde, meermaals door het Congres onderscheiden Amerikaanse Brigade-Generaal Smedley D. Butler had toen hij de zaak ooit geheel correct samenvatte:

“Ik heb 33 jaar gediend bij de mariniers, en was de meeste tijd een hooggeplaatste krachtpatser voor de grote bedrijven, voor Wall Street en de banken. Om het kort te houden: ik was een huurling van het Kapitalisme. De gewone man betaalt de rekening; een rekening voor verschrikkelijke dingen. Nieuwe grafstenen, verhakkelde lichamen, gebroken geesten, gebroken harten en gebroken families. Economische instabiliteit. Verlammende belastingen voor generatie na generatie.”

Kijk voor twee korte voorbeelden van de manier waarop het bankenkartel achter de schermen van een oorlog opereert eens naar het volgende: De aan volkerenmoord grenzende slachting van 5,4 miljoen mensen in Noord-Afrika werd enthousiast ondersteund door het IMF en de Wereldbank. Dena Montague en Frida Berrigan leggen het uit in een artikel met de titel“The Business of War in the Democratic Republic of Congo (DRC) ”:

“Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank hebben willens en wetens bijgedragen aan de oorlog. De internationale kredietinstellingen hadden niets dan lof voor de toename van het BNP van zowel Rwanda als Oeganda, die het resultaat waren van het illegaal winnen van grondstoffen van de DRC. Hoewel het IMF en de Wereldbank heel goed wisten dat de stijging van het BNP gelijke pas hielden met de oorlog in de DRC, lieten ze niet na de twee landen op te voeren als economische succesverhalen.”

Een ander voorbeeld van het op de meest groteske wijze profiteren van de enorme aantallen doden is de manier waarop de mensen van het bankenkartel rijk werden van de productie van clusterbommen. De Guardian onthulde de details:

“De dodelijke handel in clusterbommen wordt gefinancierd door de grootste banken ter wereld die 20 miljard aan leningen hebben gegeven of geregeld voor de firma's die clusterbommen produceren, ondanks toenemende internationale inspanningen om ze te verbieden

HSBC Heeft meer dan welk instituut ook geprofiteerd van de productie van clusterbommen. De Britse bank [...] heeft in totaal £657,3 miljoen aan commissie verdiend voor het regelen van obligaties en de verkoop van aandelen voor Textron, een firma die clustermunitie maakt. Activisten blijven erop hameren dat de dodelijke wapens jaren nadat ze werden gedropt kunnen exploderen, en onschuldige burgers kunnen doden of verminken.

Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan en de Britse Barclays Bank worden ook genoemd als de slechtste naken [als het gaat om het financieren van clusterbommen].

Goldman Sachs, de bank die onlangs £3,19 miljard winst maakte in slechts drie maanden, verdiende $588,82 miljoen voor bankdiensten en leende $250 miljoen aan [clusterbommenproducenten] Alliant Techsystems en Textron.”

Dit allemaal nog eens samenvattend: het mondiale bankenkartel en het private militaire complex vormen een losgeslagen virus dat een permanente staat van oorlog wil. Het zijn niets anders dan parasieten die zijn gedegenereerd tot fascistische ondernemingen die overleven door en verdienen aan voortdurende vernietiging. Als ze geen oorlog krijgen zullen ze er zelf een veroorzaken om geen andere reden dan zelf te overleven. Of, zoals het voormalige CIA-afdelingshoofd John Stockwell ooit verklaarde: “Om de wielen van het Amerikaanse militaire apparaat draaiende te houden zijn er oorlogen nodig.” Dit beeld kan worden uitgebreid met het mondiale bankenkartel. Nu zijn het de wereldwijd opererende grootbanken die vijanden nodig hebben om zichzelf in stand te kunnen houden.

Onder de dekmantel van de “War on Terror” hebben ze een gigantische campagne van geweld op poten gezet en daarmee systematisch de Amerikaanse economie (en in mindere mate die van de Amerikaanse bondgenoten) geplunderd en de burger van zijn vrijheid beroofd.

Dus terwijl de bevolking in de VS en andere Westerse landen steeds radicaler wordt en het klimaat steeds vijandiger, terwijl er steeds minder natuurlijke hulpbronnen zijn zal het mondiale bankenkartel - in een wanhopige poging de touwtjes in handen te houden - van economische aanvallen overschakelen op wereldwijde militaire aanslagen. Terwijl de deviezenoorlogen, die we in deel IV van deze serie aandroegen als de openingszetten van dit spel, links en rechts steeds verder escaleren, is het duidelijk hoe we ervoor staan: we zijn onderweg naar de Derde Wereldoorlog.

 Bron: zonnewind.be

Voeg toe aan: