Zoeken
 


CERN deeltjesversneller start op 9 november levensgevaarlijk experiment

Laatste wijziging: dinsdag 12 oktober 2010 om 13:09, 3799 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 12 oktober 2010

Uit interne documenten van het Europese onderzoekscentrum voor deeltjesfysica CERN zou blijken dat er op 9 november een levensgevaarlijk experiment zal worden verricht met de in 2008 in gebruik genomen Large Hadron Collider, de in Frankrijk gebouwde superdeeltjesversneller. Als de documenten kloppen dan heeft CERN altijd gelogen tegen de pers en is er zo'n 65% a 70% kans dat er bij het experiment zogenaamde negatieve strangelets worden geproduceerd, ultradichte en ultragevaarlijke deeltjes die in het ergste geval de hele planeet zouden kunnen vernietigen. (1)

Strangelets bestaan uit diverse soorten quark-deeltjes (up, down en strange quarks) die volgens de huidige stand van de wetenschap vele tonnen zouden kunnen wegen en in theorie dwars door de Aarde heen geschoten kunnen worden, waarbij ze verwoestende aardbevingen zouden kunnen veroorzaken. In een ander scenario, bedacht door Nobelprijswinnaar (2004) Frank Wilczek, veroorzaken strangelets een zogenaamde ice-9 reactie, waarbij de hele planeet wordt samengetrokken tot een slechts 15 kilometer grote ultradichte bal (2). Dr.Wilczek is één van de toonaangevende wetenschappers die al jaren geleden waarschuwden tegen de gevaren van met superdeeltjesversnellers uitgevoerde experimenten.

De Large Hadron Collider (LHC) werd gebouwd om de kosmische toestand na te bootsen die zou zijn ontstaan na de hypothetische 'big bang', een wetenschappelijke theorie over het ontstaan van het universum. Alhoewel de deeltjesversneller hier niet voor gebouwd werd is het tevens het eerste potentiële wapen waarmee onze hele planeet verwoest zou kunnen worden. Met de LHC hoopt men de dichtste substantie van het universum, quarks, te kunnen samenpersen tot een quark-gluon mengsel, een zeer krachtige, extreem explosieve 'vloeistof' die verantwoordelijk is voor het onstaan van nova's en supernova's (het exploderen van sterren) en mogelijk zelfs voor de veronderstelde 'oerknal'.
 
De CERN wetenschappers hebben altijd ontkend dat hun experimenten enig gevaar voor de omgeving vormen, laat staan voor de hele planeet. Uit de interne documenten zou echter niet alleen blijken dat er met de LHC wel degelijk strangelets te creëren zijn, maar ook dat CERN zelfs een apparaat heeft gebouwd, de CASTOR (Centauro And Strangelet detecTOR), om deze deeltjes op te kunnen sporen en te onderzoeken (3). Het CASTOR-team zou hebben bevestigd dat de superversneller op 9 november 'waarschijnlijk' stabiele strangelets zal creëren.(4)
 
In de interne documenten, die CERN hoofdzakelijk alleen aan wetenschappers richt, geeft de organisatie inderdaad ondubbelzinnig toe dat er strangelets zullen worden gecreëerd en onderzocht:
 
'Professor A. Panagiotou en studenten onderzoeken de meest vroegtijdige fenomenen, met name het bestaan en de identificatie van exotische materie zoals 'Centauro' en 'Strangelets'. Dat laatste is een massa quark materie van een ongeveer gelijk aantal u, d en s quarks, waarvan gedacht wordt dat deze geproduceerd worden in ultra-relativistische HI botsingen. Dit onderzoek was één van de oorspronkelijke beweegredenen voor het ontwerp van CASTOR.' (5)
 
'Mijn naam is Panos Katsas (één van Panagiotous studenten). Ik ben werkzaam als een experimentele natuurkundige voor CASTOR... en mijn belangrijkste interesse is de studie van exotische gebeurtenissen in zware ionen botsingen, met name de identificatie van strangelets, die waarschijnlijk geproduceerd zullen worden.'
 
De herhaaldelijke beweringen van CERN wetenschappers dat ze niets anders doen dan het nabootsen van dagelijks voorkomende botsingen van deeltjes in onze atmosfeer blijkt dus volgens hun eigen documenten niet te kloppen. Medewerkers die strenge 'vertrouwensverklaringen' moesten ondertekenen om niets te zeggen tegen de pers en toch uit de school klapten, werden verwijderd. Dat lot overkwam ook Panos Katsas.

Angst reëel? Constructiefouten ontdekt
Hoe reëel is de hier gekenschetste dreiging dat de CERN-experimenten op zijn minst voor enorme wereldwijde aardbevingen zouden kunnen gaan zorgen? Dat de bezwaren tegen de € 5,5 miljard kostende LHC ook afkomstig zijn van wetenschappers die zelfs met rechtszaken (tevergeefs) probeerden het opstarten van de superversneller te stoppen laat zien dat de experimenten ook onder experts beslist niet onomstreden zijn.

In 2008 liepen de angsten bij sommigen daardoor zo hoog op dat in India een 16 jarig meisje zelfmoord pleegde uit angst dat de aarde na het opstarten van de LHC vernietigd zou worden (6). Vorige jaar kwam de superdeeltjesversneller opnieuw in het nieuws. Een Deense en een Japanse wetenschapper stelden dat de problemen met de LHC te wijten waren aan 'sabotage' door zogenaamde Higgs-deeltjes, die terug zouden reizen in de tijd om te zorgen dat de experimenten zouden mislukken (7).

Als de strangelets experimenten op 9 november of daarna opnieuw geen catastrofes veroorzaken, dan zal de LHC eind 2011 een vol jaar worden stilgelegd omdat er constructiefouten zijn ontdekt waardoor de verbindingen tussen de magneten niet sterk genoeg zouden zijn om de versneller op vol vermogen te laten draaien. (8)
 
 
Xander
 
(7) Nu.nl


Bron: xandernieuws.punt.nl

Voeg toe aan: