Zoeken
 


Het Geheim van het Expanderende Universum

Laatste wijziging: dinsdag 14 september 2010 om 14:51, 2666 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 14 september 2010

Dimensionale Drempel Doorbraak

Tijd gaat nu heel erg snel, want jullie op nieuwe manieren om je heen te kijken.

Jullie beginnen je waarnemingen te veranderen vanwege jullie hogere inzichten.

Wij willen met jullie praten over die inzichten, en over wat jullie zullen ervaren met je energetische en fysieke lichamen wanneer de Aarde verandert.

Laat ons eerst spreken over het universum als geheel omdat er momenteel iets zeer interessants gebeurt. Vele van jullie en jullie wetenschappers geloven dat de Aarde voortkwam uit de Oerknal. De reden waarom de term Oerknal wordt gebruikt is omdat er een centraal punt was waaruit alles zich in alle richtingen verspreidde.

Het was heel gemakkelijk voor jullie wetenschappers om dat te meten en te zien wat er gebeurde. Wij zeggen jullie dat het geen Oerknal was, maar een doorbraak tussen de ene en een andere dimensie die iets heel magische schiep.

Dit gebeurde meermaals in de geschiedenis van het universum, maar in jullie werkelijkheid hebben jullie slechts één van die doorbraken waargenomen.

De Oerknal en het Expanderende Universum.

Wij vertellen jullie dit vanwege de gebeurtenissen die thans op Aarde plaatsvinden. Alles op Aarde handelde om eb en vloed, om het in en uit ademen.

Vele van jullie weten dat het in - en uitademen soms de ‘Adem van God’ wordt genoemd.

Tussen het in – en uitademen is er een moment dat ‘Still Point’ wordt genoemd, of een moment van transitie. Als je een bal de lucht in werpt, vliegt die omhoog tot het ‘Still Point’ alvorens weer op Aarde te vallen. Dit is typerend voor de meeste van jullie wetenschappen en wat jullie natuurwetten op Aarde noemen. Wij vertellen jullie dit omdat wat we nu gaan beschrijven voldoet niet aan die wetten.

Er is een zeer belangrijke reden hiervoor, omdat jullie perceptie je slechts toestaat een zeer beperkt deel van het totale plaatje waar te nemen. Dat is de reden waarom jullie wetenschappers geloven dat alles vanuit een centraal punt begon, ook al is dat niet zo. Maar voor jullie intenties, door het volgen/geloven van je wetenschappen en je perceptie, is dat wat jullie zullen zien.

En nu komt het interessante van de zaak. Omdat het Universum zich uitbreidt, verwachten jullie dat het uitbreiden langzamer gaat, maar dat gebeurt niet, het gaat in feite sneller. Het is alleen maar de illusie van jullie waarneming, want wat er werkelijk gebeurt, is dat de inademing van god begonnen is op dezelfde beweging van de uitademing.

De expansie is gestopt, en het Universum komt weer samen terug tot één. Jullie zijn je hier niet van bewust, omdat er geen ‘Still Point’ was, geen aarzeling of pauze tussen de richtingen. Het gevolg hiervan is da, wanneer jullie evolueren en het Universum in diezelfde beweging begint te expanderen, het Universum zich samentrekt.

(Op dit punt in de channeling probeerde ik de beweging die ze me, in een constante zwaai lieten zien, met mijn handen na te bootsen. Het is echt gemakkelijk in 5D, maar mijn handen raakten in 3D met elkaar in botsing, en zij reageerden daar op.)

Het is erg lastig voor ons om dit in 3D te illustreren. De beweging creëert een golf die door de dimensies in één vloeiende beweging door de dimensies schuift, en dat is wat er met het Universum gebeurt. (Dit is exact wat de YUD, de tiende letter uit het Hebreeuwse alfabet doet. Het Al trekt zich samen om ruimte te geven aan een nieuwe Schepping. ArjunA)

Persoonlijke Expansie.

Waarom is het nu zo belangrijk om dit überhaupt te weten? Omdat jullie fysieke lichamen op exact dezelfde wijze reageren! Jullie fysieke voertuigen en je energetische lichamen zijn ook met een ongelooflijke snelheid geëxpandeerd. De uitdaging was dat jullie hebben geleerd jullie energieveld te beheersen om maar geaard te blijven.

Het is gemakkelijk waar te nemen. Als je naar een plaats gaat waar het erg druk is, en waar veel verwarring heerst, zoals een vliegveld of een spoorwegstation. Je kunt dan mensen zien die hun energieveld zo dicht mogelijk om zich heen te trekken, om zonder problemen er door te komen. Dat is hoe jullie geleerd hebben energetisch te overleven.

Als gevolg hiervan hebben mensen, volgens verwachting door de eonen heen, geleerd hun energievelden te behouden als onderdeel van het mens zijn. Nu er een nieuwe richting is, moeten die beperkingen opgetild worden en jullie veld moet expanderen om de lichaamssjablonen die jullie voor de duur ven het Spel droegen, vrij te laten.

Jullie hebben duidelijk een van de 500 sjablonen/vormen gedragen die jullie hebben gekozen om je energie in een menselijk lichaam onder te herbergen. Die vormen hebben jullie goed gediend, omdat het jullie een basis gaf, of als het ware een vat om je energie in te zetten.

Het werkte, omdat alle mensen direct op te sporen zijn via één van die 500 sjablonen of mallen. Spoedig zullen jullie niet langer beperkt zijn tot die mallen als gevolg van deze expansie. Dat gebeurt ofwel via het uitbreiden van je energieveld om je sjabloon/blauwdruk los te laten, of jullie kunnen je blauwdruk loslaten en je energievelden uitbreiden.

Jullie zijn op weg om te leren in je volledige energie te leven, en toch in het fysieke lichaam te verblijven. Jullie zullen leren je energievelden op manieren die je nooit voor mogelijk hield te benutten. Wij zeggen dat dit nog nooit gebeurd is in gans het Universum.

Er zijn vele spellen geweest die ongelooflijke frequentie niveaus, technische kennis en wat jullie vooruitgang noemen, hebben bereikt. Toch is geen van die spellen van het ene niveau doelbewust tot het andere doorgebroken. Dat is wat er nu plaatsvindt. Dat is zowel spannend als eng voor vele van jullie, want die glazen pot die jullie energie vasthield en jullie vorm gaf, wordt losgelaten.

Uiteraard zal het jullie met angst vervullen of een ongemakkelijk gevoel geven, omdat jullie de neiging zullen hebben iets van je persoonlijkheid of vorm en energie te verliezen. Jullie zullen ontdekken dat sommige dingen werken en andere weer niet.

Dan, na korte tijd, vestigen jullie je energie in een nieuwe blauwdruk van eigen ontwerp, omdat je niet meer beperkt bent tot die 500 sjablonen/blauwdrukken. Jullie kunnen net zoveel blauwdrukken ontwerpen als je wenst, en jullie kunnen je eigen voertuig voor je energie geheel op maat maken.

Meteen denken jullie dan aan het fysieke lichaam, en je zegt: “Goed, dan kan ik eindelijk al die kilo’s kwijt, en er 20 jaar jonger uitzien.” Wij hebben het echter niet over uiterlijke kenmerken, maar over ‘harmonics’ die jullie in je lichaam ontdekken. Wij hebben het over energetische structuren die ervoor zorgen dat jullie meer van je Geest in je fysieke voertuig kunnen omvatten om bewuster met die Geest samen te werken.

Van Automatisch naar Semi-automatisch.

Een van de sleutels waar jullie mee gaan werken hebben we al eerder genoemd, maar het is belangrijk om dat hier te herhalen. Jullie hebben veelal op de automatische piloot geleefd om het overleven op deze planeet te garanderen. Maar veel van je functioneren worden uit de automatische stand gezet. Mensen hebben geen flauw idee wat het is om bewust adem te halen. Jullie weten niet wat het is om plotseling adem te halen, omdat ademen automatisch werkt.

Als jullie je ogen sluiten, begint je ademhaling automatisch. Er zullen momenten komen dat je tv zit te kijken en dat je opeens beseft dat je buiten adem bent, en dat je jezelf zegt adem te halen.

Vele zaken die op de automatische piloot werkten zullen semi-automatisch en semi-bewust gaan functioneren, en wij vragen jullie dat spelenderwijs te doen.

Dit is de nieuwe beheersing (software) die jullie op je nieuwe energetische structuur en je nieuwe lichaam, en op de nieuwe blauwdrukken hebben.

Hoe sneller jullie dit gaan begrijpen en met die concepten zullen spelen, hoe gemakkelijker het voor jullie zal zijn om de poort te openen waardoor anderen jullie kunnen volgen. Dat is waarvoor de meeste van jullie op Aarde zijn gekomen.  

Er zijn veel verandering op Aarde gaande die ruimte creëren voor geautoriseerde mensen. Er is veel opwinding doorheen gans het Universum om jullie door die verschuiving te zien gaan, terwijl jullie alles om je heen veranderen. Wij vertellen jullie iets wat jullie al heel lang wisten, maar het wordt steeds belangrijker in de komende tijd.

Materie stroomt iedere seconde vrijelijk door het Universum, maar als jullie een energie sjabloon hebben vind de materie een weg naar die energie sjabloon en schept dingen in jullie wereld. Alles wat jullie dachten en alles dat bestaat in jullie wereld begon als een gedachtevorm. Jullie scheppen hier energie, en daar komt materie op af en klampt zich er aan vast.

Dat is geen geheim, want dit is al enige tijd bekend doorheen het Universum. Mensen, echter, doen er een schepje bovenop, wat inhoudt dat jullie bewuste scheppers worden in plaats van onbewuste scheppers. Het eerste dat zal gebeuren is dat veel van de beperkingen die jullie zelf hebben gecreëerd verwijderd zullen worden.

Mensen zullen dit met angst ervaren, anders gezegd; mensen zullen trachten dit te gebruiken en misbruiken, dat is typisch menselijk. Als jullie eenmaal voorbij de ups en downs zijn, zullen jullie ontdekken dat je eigen gedachten die energie sjablonen sneller dan je voor mogelijk hield creëren. Veel van jullie gedachten processen gaan thans in een hoger tempo. De energievelden op Aarde klaren op.

Omdat jullie bezig zijn een groot deel van de ‘ruis’, de aangeboren energie die overal om jullie heen bestaat, te zuiveren, leren jullie een geheel nieuw lichaam te beheersen. Jullie leren nu dingen anders aan te pakken, en ervaringen aan te trekken als volkomen geautoriseerde mensen in een fysiek lichaam. Er zullen ongetwijfeld uitdagende situaties hierdoor ontstaan.

Vele van jullie zullen onderweg te maken hebben met ego aanpassingen. Er zullen, als gevolg hiervan, allerlei soorten grappige kleine uitdagingen zijn op Aarde, en wij vertrouwen er op dat jullie die uitdagingen aan kunnen.

Wij proberen jullie eenvoudig laten beseffen dat dit voor de deur staat, wamt het is net als een vrachttrein op topsnelheid, en niets kan dit stoppen.

Jullie zijn al in de vijfde dimensie, maar nu leren jullie alleen nog er mee te leven.

Jullie leren het dagelijks te benutten, en jullie leren hoe jullie je werkelijkheid scheppen en ene hemel op Aarde, op dit moment zelfs.

Dit allemaal is ongeschreven, dus als je iets ontdekt deel het dan alsjeblieft. Zeg dan niet: “Ik heb het antwoord”, maar zeg: “Ik heb een antwoord.”

Harmonisch e Resonantie.

Er is ten slotte nog een ding wat wij vandaag met jullie willen delen, omdat het een belangrijk deel is van alles wat wij met jullie willen uitwerken de komende twee jaar. We hebben het over jullie eigen expanderende energieveld. Als jullie je energieveld uitbreiden gebeurt er iets magisch.

Laten we even terug gaan naar de mensen op het spoorwegstation, die alsmaar proberen hun energieveld te sluiten en zich voort bewegen zonder iemand anders te storen… zonder welk energieveld dan ook te verstoren. Ze voelen zich veilig als ze dit doen.. Waarom? Omdat ze geleerd hebben zich verantwoordelijk te voelen als ze iemand passeren en hen beïnvloeden. Daarom hebben ze geleerd hun energieveld dicht te houden.

Als jullie je energieveld uitbreiden, impliceert dit dat jullie energieveld dat van een ander evenaren. In feite is het volkomen onmogelijk dat energievelden elkaar overlappen en omsluiten. Dit brengt ons op de volgende sleutel voor jullie bestaan op Aarde.

Het gaat allemaal om ‘harmonics’ het gaat allemaal om hoe jullie eensgezindheid vormen en harmonische resonanties op deze planeet. Wij zullen enkele van de basis concepten met jullie bespreken, en we willen jullie tevens op enkele intentionele mogelijkheden wijzen die jullie voor je zelf hebben gecreëerd, terwijl het evolueert.

Iets er van is nogal eenvoudig, leer het dus te benutten, en als jullie eenmaal de mogelijkheden begrijpen, zullen jullie inzien op hoeveel gebieden die nieuw waargenomen gave ingezet kan worden. We zullen jullie een voorbeeld geven. Net hier buiten dit gebouw ligt een erg lastige bocht die de Hoeder graag neemt om achter op de parkeerplaats te komen.

Het is vaak een gevaarlijke bocht, omdat mensen veelal te dicht op de auto zitten, en achter op de auto kunnen botsen voor hij de bocht kan nemen. Well, wat hij begint te doen is de energie van die situatie te harmoniseren lang voordat hij er is.

Wanneer hij dan aan komt rijden is er altijd een opening voor hem om de bocht te nemen, omdat hij in overeenstemming is met de lastige energie voor dat hij er komt. Hij weet precies dat als hij het linker knipperlicht aanzet, om de bocht te nemen, er niemand achter hem zal zijn omdat hij die ruimte van tevoren heeft gecreëerd.

Het is echt mogelijk dat jullie je frequenties bepalen, en dat materie zich er omheen verzamelt om een eenheid te scheppen met jullie eigen energie in elke situatie. Niemand kan alle frequenties tegelijkertijd evenaren, maar het lukt wel via ‘harmonics’. Dit zal jullie helpen je werkelijkheid steviger, sneller, directer en doelbewust neer te zetten dan jullie ooit op Aarde gedaan hebben.

Het is een instrument/handvat dat jullie zullen gebruiken om de Hemel op Aarde te creëren. We hebben jullie enkele opwindende zaken verteld om naar uit te kijken en de prachtige stukken die een ieder van jullie zal ervaren.

Maar ‘harmonics’ zal op deze planeet gigantisch voor jullie zijn wanneer jullie je energieveld expanderen, om de doodeenvoudige reden dat je niet langer in staat zult zijn andere buiten te sluiten. Je maakt deel uit van een ieder die je op straat tegenkomt, en jullie zullen dat nu gaan inzien. Dit zal bij vele mensen duidelijk emoties losmaken, en uitdagingen veroorzaken, maar de ongelooflijke gaven die er uit voortkomen zijn onvoorstelbaar.

Jullie hebben je de ongelooflijke mogelijkheden nog niet kunnen indenken, die uit dit type expansie voortkomen. Jullie expansie, je veiligheid en je voldoening zullen alles te maken hebben met jullie vermogen om makkelijk te harmoniseren.

‘Harmonics’ zijn eenvoudig. Vergun het ons nog een voorbeeld te geven, opdat jullie precies weten waar we het over hebben. Laten we zeggen dat jullie hier in de zaal komen en dat er nog niemand is. Je doet het licht aan, kijkt om je heen en zegt: “Oké ik heb vijf minuten voor mezelf. Ik zal vast gaan zitten.”

Op dat moment beschikken jullie elke centimeter van de zaal met je frequentie, omdat jullie trilling de zaal vult ongeacht de grootte van de zaal. Goed, wat gebeurt er als anderen binnen komen? Onmiddellijk voel je, ook al ben je hen nog niet gewaar, dat je energie in die zaal is veranderd zodra iemand binnen komt. Je voelt een disharmonische reactie in je veld.

Het eerste wat je dan dient te doen is je ogen openen, de anderen zien, en contact met ze maken om eenheid in jullie energie te scheppen. Dat wordt automatische gedaan en dat was zo gedurende heel lange rijd. Dat is een van de dingen die van automatisme in bewust handelen overgaan.

Jullie beheersing van je energieveld functioneert niet meer op de autopiloot. Als je het er bij laat, als je niet bewust expandeert op dat moment, zal het inkrimpen en zal je het energieveld slechts enkele centimeters van je lichaam af houden. Wat een verspilling, wat zonde, want er is zoveel liefde in het Universum die je zou kunnen ervaren.

Je kwetsbaar en machtig voelen.

Wanneer jullie je energieveld gaan uitbreiden, zullen jullie je uiteraard onveilig wanen, maar jullie zullen ook leren verschillende delen van je energieveld te harmoniseren. Jullie zullen leren disharmonie en storende energie in je veld toe te laten zonder dat het effect op je heeft.

Om dit te doen was het erg belangrijk je energetische grenzen in stand te houden. Niet alleen beseffen wie je bent, maar vooral weten wie je niet bent. Stop met proberen alles te zijn. Het kan jullie helpen je eigen aandeel en je eigen plaats in dit Universum te begrijpen in deze fase van expansie. Maar de expansie van je persoonlijke energieveld, en het loslaten van je fysieke blauwdruk staan jullie nu te wachten.

We zegge jullie ook dat er meer gaande is, omdat de Aarde door een cyclus gaat. De hele mensheid gaat door een cyclus, de Zon, de Maan en de planetaire conjuncties gaan door een cyclus. Het is een cyclus waar jullie met deze planeet verscheidene keren door zijn gegaan.

Het is kenmerkend dat dit leidde tot moeilijkheden en harmonics die falende systemen omver gooiden. Wij zeggen jullie dat het dit keer anders kan zijn. Jullie hoeven niet al je systemen af te breken om dit te corrigeren en naar het volgende niveau te gaan. Nu is het mogelijk, zeker als jullie over de macht beschikken van je expansieve energieveld.

Iemand die ooit door een doodservaring, of wat jullie een ‘bijna dood ervaring’ noemen, is gegaan, zal beamen dat een van de eerste dingen die ze voelden toen ze bevrijd waren van dat lichaam, die prachtige expansie van Licht was. Ze voelden hoe enorm en geweldig ze werkelijk waren. Nu is het mogelijk dat te ervaren zonder dood te gaan. Nu is het mogelijk elke dag in die energie te blijven.

En dan komen de emoties, en daar zijn jullie de healers voor nodig. Dat is het moment voor de leraren en healers op deze planeet, omdat elke verandering van dit formaat angst met zich mee zal brengen.

Dat zal een ontmaskering teweeg brengen, en al die zaken waar mensen bang voor zijn, omdat jullie alle zekerheid zullen verliezen. Jullie zullen iets van je veiligheid (of de illusie van veiligheid) in die uitbreiding verliezen. En terwijl dat zich uitbreidt, zullen jullie nieuwe technieken leren in harmoniseren, in scheppen van harmonie over de hele planeet.

Wat houdt dat in: harmoniseren? Passen jullie eigenlijk je zelf aan om er maar bij te horen? Zullen jullie je zelf eigenlijk kwijt raken? Dat is de reden om gezonde grenzen te stellen voor jullie gaan expanderen. Als jullie weten wie je bent, als jullie weten waar je grenzen liggen, kunnen jullie expanderen zonder je grenzen te verliezen. Jullie kunnen dan expanderen en de energie benutten in plaats van er tegen in te gaan.

Dus het is een Spel, en jullie leren het zelfde Spel nu te spelen vanuit een hoger perspectief. Wij kunnen je zeggen dat de regels veranderen, maar wij kunnen jullie niet zeggen hoe je dit gaat aanpakken. Geliefden, besef dat jullie op een planeet van Vrije Keus leven, en dat wat je ook onderneemt zal slagen. Wij zijn erg opgewonden om waar te nemen war er op Aarde plaats vindt. Dit is nog nooit eerder gebeurd. Gefeliciteerd! Jullie hebben het Spel gewonnen.

Alles wat wij jullie vragen is dat je alles wat je ontdekt met anderen deelt. Het hoeft niet volmaakt te zijn. Het voorbeeld van leraren is veranderd. Je hoeft geen meester meer te zijn om mensen iets te leren. Je hebt alleen het verlangen nodig om de kennis te willen hebben, en er samen met je studenten naar te zoeken in plaats van ze de hele weg te wijzen.

Alles zal veranderen als wij leren hoe samen te zijn en beginnen met het verwijderen van alle illusies over afscheiding tussen de mensen op deze Aarde. Dit is de tijd zonder geheimen. Dit is de tijd waarin we duidelijk in elkanders hart en geest kunnen schouwen. Dit is de tijd om op de hele mensheid verliefd te worden.

Het is uit grote eerbied dat we deze informatie met jullie delen. Het is onze eer omdat we dit al zo lang met jullie delen. Het is nog maar kort geleden dat jullie oren hadden om te luisteren. Welkom Thuis, geliefden. Jullie scheppen Thuis nu met liefde op jullie planeet.

Het is ons een eer om jullie te verlaten met drie eenvoudige geheugensteuntjes; bejegen elkaar met het grootste respect. Voed elkaar waar en wanner je maar kunt, vooral als je die harmonics ontdekt. Vergeet bovendien niet dat jullie een Spel spelen waar in je net doet alsof je mens bent, en speel fijn samen.

 

Espavo.Bron: assayya.com

Voeg toe aan: