Zoeken
 


A message from Djwal Khul (met NL vertaling)

Laatste wijziging: woensdag 4 augustus 2010 om 13:33, 3435 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 4 augustus 2010

Master Djwal Khul Message Aug 1/10
Sunday, 01 August 2010 12:01
A Very Important Message from Djwal Khul
Channelled by Edwin Courtenay 31st July 2010
http://www.edwincourtenay.co.uk/

 

Dearest and beloved children of the Divine,

It is with a sense of pressing urgency that we bring you this communication, for the message that it carries may help to explain what many of you are feeling now and offer some guidance as to how best you can deal with it.

Ik breng jullie dringend nieuws in dit bericht, dit bericht kan jullie een verklaring geven over de gevoelens die jullie nu ondervinden en hoe jullie hiermee om kunnen gaan.

I am Djwal Khul, Ascended Master of the 8th ray, the ray of order, peace and equilibrium, I am the Tibetan Master, the Master of Madra, Mantra and Mandala. The Master of Meditation, peace and stillness, being, harmony and enlightenment. It fills me with great delight that I have been chosen to carry this message to you and that my ray and wisdom might be of some use now in offering you all renewed hope, understanding and peace.

Ik ben Djwal Khul, opgestegen meester van de 8 ste sraal van licht en een Tibetaanse meester van meditatie , mandala's en mantra's en gebeden. Harmonie en verlichting brengt de vrede die mijn energie voortbrengt., door dit bericht hoop ik jullie de wijsheid te brengen om hoop en begrip en vrede te laten voelen.

For there is a storm approaching, a storm which many of you have been feeling the buffeting winds of already for some time.

Er is storm op komst, dit is al door velen van jullie gevoeld dat de winden samenspannen in de lucht, al enige tijd zijn ze zich aan het voorbereiden

A storm that comes as a result of an event that has not yet happened, an event so big that the wake of it, the backwards ripple that flows through time, is upsetting its past, our present, in such an extreme way as to almost jeopardize the nature of that future event itself!

Er komt een gebeurtenis die zo groot is dat het heden, het verleden en de toekomst erdoor verandert word.
ja ook het verleden zal veranderen door de grote gebeurtenissen die opkomst zijn, het is een gebeurtenis zo groot dat door de rimpels die het veroorzaakt in tijd zelf de gebeurtenis op zich word beïnvloed door de golven die het naar het verleden uitzend.


A paradox as I am sure you are aware, a quandary that is almost too much for the average human mind to comprehend and bear but let me explain a little clearer and offer some guidance as to what might best be done.

Ja, het is een paradox, bijna voor mensen niet te begrijpen en niet te bevatten maar ik zal het beter uitleggen en jullie begeleiding bieden wat je het beste kunt doen.

Many of you have been feeling for quite some time an inconstancy concerning this year that has been so extreme as to create a powerful sense of insecurity and fear.

Velen van jullie voelen al een tijd een vreemd gevoel van bezorgdheid dit jaar, angst en onzekerheid ( onderbuikgevoel).

The ground beneath your very feet seeming to shift constantly, those things that have always been, that you have always been certain of no longer being there, no longer being firm or sure.

Het lijkt alsof er constant aardverschuivingen plaats vinden zekerheden in vallen weg, (in je karaker maar ook maatschappelijk)

Plans have been shifting, altered, changed and cancelled at almost a moments notice, people that have always been part of your life, of your daily routine, absent - for whatever reason.

Plotselinge veranderingen, afzeggingen, snelle veranderingen en mensen die uit je leven verdwijnen die er altijd al waren geweest.

Actions, events that have always been certain and regular as clockwork, suddenly halted, stopped and cancelled. Plans changed at the last minute for a variety of reasons throwing all into chaos.

Activiteiten die onderdeel waren van je dagelijkse routine vallen weg, plannen veranderen van minuut tot minuut en chaos is aan de orde van de dag.

Individually many of you have been challenged too, personally in your own lives as well as circumstantially by this; illness and death, alterations in your mood and the moods of others, the inability to sleep, the inability to rest, to meditate or gain clear insight from spirit all plaguing you and off footing you upon your road, making it hard for you to find balance, equilibrium and peace.

Individueel kom je de volgende zaken tegen, ziekte, dood, veranderende gemoedstoestand van jezelf en anderen, slaapproblemen, rusteloos, niet kunnen mediteren, het lukt bijna niet om in contact te komen met je diepere zelf, je innerlijke gids en daardoor de helderheid van de weg voor je niet meer kunnen bekijken.je balans kan volstrekt weg vallen.

For some, direction has felt absent, your sure path no longer sure, your guidance wanting and unsure and chaos has set in like a deep-seated rot.

Voor sommigen zal er geen route meer te volgen zijn je bent de weg kwijt, alles wat zeker was valt weg, onzekerheden waardoor je gaat twijfelen aan de juiste weg van het leven.

Despair has followed, uneasiness turning to fear and suspicion, scepticism and doubt and some have lost their way completely and abandoned the path as a result.

Wanhoop is wat het gevolg was, een gevoel van onbehaaglijkheid en angst, je werd achterdochtig en ging twijfelen of het allemaal wel echt waar is, voor een aantal is een eenzaam pad het gevolg omdat ze de weg volledig kwijt zijn.

Spirit has been quiet, not providing an explanation until now for why this is, telling you to trust and carry on, assuring you all will be well in time but not explaining what is wrong or why it is happening, their previous messages in no way indicating that this might be something that this year would bring.

De spirit, ( God, geest gids) was rustig, zelfs afwezig in jouw gevoel, niet aanwezig om je een antwoord of begeleiding te geven, tot nu toe, ze hebben dit jaar bewust niet veel verteld wat er gaat gebeuren, wel dat alles met de tijd opgelost zal worden en dat je vertrouwen moet hebben in de goede uitkomst.

Until now we have been forbidden, for the telling of this truth was felt to be too intense for some to hear but now finally we have been given permission to reveal that which transpires and to offer simple remedy for it too.

We mochten tot dit moment jullie niet vertellen wat er gaat komen, de waarheid zou te intens geweest zijn maar nu hebben we toestemming om jullie te inzicht te geven en te helpen.

For that which lies ahead of you, that which has been spoken of and prophesied, the comingCre-creation of your world, 2012 and that which lie$s beyond it is, as you all know, a massive occurrence in mankinds history.

Wat nu voor jullie ligt is wat voorspelt is en over gepraat is de nieuwe wereld 2010 en de wereld daarna is een enorme verandering in de geschiedenis van de mensheid.

Not the least because so many of humanity are aware in one way or another of what will transpire that their energy focusing in advance on this feeds it and in a sense ensures that it will happen.

Er zijn nu veel mensen bewust van de gebeurtenissen die staan te gebeuren en iedereen is gefixeerd op wat er gaat gebeuren zodat het ook zal gebeuren.

Of course no one is exactly sure how this will be, what will occur on December the 31st, 2012, but everyone believes, hopes, fears even that something momentous might occur.

Natuurlijk weet niemand exact hoe het gaat gebeuren op 31-12-2012 maar iedereen gaat ervan uit dat het een groot moment wordt, we hopen, we hebben er angst voor maar het zal gebeuren.

Of course in the future this has already transpired, time is not a straight line but rather a spiral looping ever upwards, the past, present and future always coexisting simultaneously and so sometimes, when future events are powerful, the shock wave of their occurrence will echo forwards and backwards along the spiral of time affecting what lies before them and that which has already occurred behind.

In de toekomst weten we al wat er gebeurt is, tijd is als een spiraal het verleden, heden en de toekomst zijn als een eenheid die samen zijn.Tegelijkertijd, en als toekomstige gebeurtenissen een shockgolf veroorzaken dan zal dit het verleden ook beroeren, net als een echo terug in de tijd.


This then is the storm of which we speak, this occurrence, this prophesied event, it is so powerful, so incredible, so immense that its dramatic nature has sent a wave of energy backwards and forwards in time, before it and behind it that we are feeling it now, we here in our present and in those moments past!

Dit is de storm waarover ik jullie wil vertellen en waarschuwen, daarom voelen we nu deze energie, van wat er gaat komen, wat ik nu vertel omdat het een effect heeft op het verleden dat wat nu staat te gebeuren, het is zo immens groot dat het zelfs ons verleden beïnvloed.

The wake of this, the storm, the wake of this event, of this momentous moment creating chaos and havoc now, making all certain things uncertain, everything constant and dependable no longer so.

Het ontwaken van deze storm en dit moment in tijd is een de veroorzaker van de grote chaos op dit moment. alles onzeker makend.


A psychic wind blowing backwards through the annals of time creating a hurly burly that is leaving us all bewildered and ruffled in its wake.

Een psychische wind blaast door de analen van de tijd, dus door de gangen van de tijd waar we al doorheen zijn gegaan deze energie weer terug en zorgt voor een opschudding van ons hele bestaan.

Now please beloved one do not mistake me, the enormity of this event is not a bad one, the moment itself not catastrophic in nature, quite the opposite in fact, the event is marvelous, wonderful, more than we could have wanted and hoped, but it is powerful, far more powerful than we might have imagined and this power is something that we are suffering from now and as a result of this to a certain degree that which we experience and react to now threatens the manifestation of this event as a result.

Nu, mijn geliefden, vergis je niet deze gebeurtenis is een goede geen slechte het is niet een allesverwoestende, maar een geweldig, uitzinnig en wonderbaarlijke gebeurtenis en nog meer waar je van gehoopt had, krachtig , krachtiger dan je ooit hebt kunnen indenken, de kracht beperkt ons om het te laten manifesteren, we blokkeren omdat het een enorm kracht met zich meebrengt.

For you see if many more of those walkers on the path abandon their way we will not have the critical mass of awoken beings on the planet needed to make this event occur! Paradox as you see!

Omdat op dit moment velen die het lichtpad bewandelen zich ervan afzonderen kan het zijn dat het hele gebeuren niet kan plaats vinden omdat dan de hoeveelheid mensen ontbreekt, dus zitten we in een paradox.


So I have come to offer guidance now that might help you all on your way and any others that you can pass this information on to!

Dus kom ik jullie nu begeleiding geven zodat jullie geholpen mogen worden en dat deze informatie verspreid kan worden.

Firstly then it is important, very important, that you do not despair or panic, as a result of either that which I have revealed to you today or that which you endure. You must try to be in a state of grace, of flow and in the moment. You must adapt to whatever the Universe seems to throw at you, bending and changing, shifting and moving in accordance with your way, avoiding the obstacles and closed and shuttered opportunities and doors and embracing those new opportunities that come.

Het is voornamelijk belangrijk dat je niet gaat wanhopen, of in paniek vervalt. dat kan gebeuren door de boodschap die ik eerder bracht, probeer in een toestand van genade te blijven, rust en ga mee met de stroom die zich voordoet, je moet je aanpassen aan wat het universum je op je dak stuurt. net als in een achtbaan moet je mee gaan met de bochten en de veranderingen, wel alle obstakels vermijden en nieuwe omstandigheden die er zomaar verschijnen omarmen, terwijl andere deuren voor je dichtgeklapt worden gaan er weer andere open die veel beter zijn.

We would encourage you to try to be more fluid and relaxed in regards to change, to be more open to doing things differently and to try and release your old ways, your frustrations and fears, your anger and irritation and simply be with and in the moment, trusting that your guides and guardians are as they always have been, ever with you, and that the Universe will ever support you on your way.

Wij moedigen jullie aan om ontspannen te zijn en vloeibaar door de tijd te gaan, veranderingen gaan soepeler als je ze vloeiend laat verlopen, laat oude manieren wegstromen zoals, irritatie, frustratie, angst en boosheid, vertrouw op je gidsen en beschermers om je te geven wat je nodig bent, ze zijn er altijd voor je en het universum zal je altijd steunen in jouw weg in je leven

Secondly during such times as these for similar times have occurred before it is important to stay aligned ever with the Soul, the Higher Self, that it might through this connection help you better navigate and find your way upon your path!

Ten tweede is het belangrijk dat je verbinding met je ziel blijft behouden, je hogere zelf door deze connectie kun je de route voor je beter bepalen

Using a simple mantra such as the Om Mani Padme Hum mantra every day for say a repetition of 6 or 7 times is enough to strengthen and further align you to this your Source and through it to the Divine.

Gebruik een simpele mantra zoals het om mani Padme Hum, elke dag 6 of 7 keer te repeteren is genoeg om je sterk te maken en je verbinding met je kern en je hogere goddelijke te maken.

Alternatives, for those with more time available to them, would be the recitation of the Gayatri Mantra the long form rather than the shorter or for those with little time to spare a simple intoning of the Om 3 to six times whilst lowering the arms from a raised position down by the sides casting the Om out into the aura!

Een alternatief voor diegene die meer tijd heeft kan het repeteren van de Gayatri Mantra zijn en dan de lange versie gebruiken, of voor diegenen die slechts kort de tijd hebben de volgende oefening: Terwijl je je armen omhoog naar beneden brengt om zingen dan je armen langs je lichaam naar en het Om in je aura brengen.
Doe dit 3 tot 6 keer.

 

Doing these things will help the Soul help you to improvise, to flow, as the Universe is having to do as a result of the storm, as the Divine is doing in order to keep things on track, constantly rearranging and rectifying those tendencies of the world and its people to move off course as a result of the uncertainty and insecurity being felt and experienced, these mantras helping you through this connection to your Soul, to the Divine, to feel the security of the Soul and the divine presence, helping you to be fed and nurtured in this time of chaos and in some cases despair.

Deze oefeningen helpen om je contact met je ziel te behouden en zoals het universum haar taken moet verrichten om de invloeden van de storm te kunnen handhaven moeten wij vertrouwen op het universum en haar goddelijke krachten om de resultaten van de storm te kunnen trotseren, zolang je dit vertrouwen hebt en weet dat het nodig is om op lijn te blijven van alle veranderingen dan zal de goddelijke macht voor veiligheid zorgen en kunnen we de chaos en de wanhoop aan, de goddelijke macht zorgt ervoor dat we gekoesterd en gevoed worden en de storm doorstaan.

In conclusion then dear ones there are two things that must be taken from this, one being good news in a sense that the enormity of the future event is greater than imagined, powerful, concrete on one hand and secure!

Tot slot geliefden, er zijn 2 dingen erg belangrijk, 1 ervan is   het is goed nieuws wat ik breng, de enorme gebeurtenis van de toekomst is groter dan we ons kunnen voorstellen, krachtiger, concreter en  ook wel veilig.

The other being the need now, in dealing with the wake of this, to strengthen your connection with your Soul and hunker down, grounding yourself in this Light and as a result of this flowing in accordance with your inner guidance no matter how strange it might seem and those external events that batter you with their constant shifting and changing, flowing and being ever in the moment and trusting that this storm will in time pass and normality resume.

Het andere en dat is wat je nu nodig bent is omgaan met dit nieuws, het nieuws jouw ontwaken zodat je om kunt gaan met dit nieuws en je sterker kunt maken, jezelf aarden en in het licht plaatsen zodat je beter met de stroom kunt meegaan, hoe raar het ook klinkt, de storm gaat over en de gevoelens van chaos en wanhoop, het continu veranderen van alle vaste zaken in je leven zal eens ophouden en terug keren naar normaal.

Dearest sons and daughters of the Divine, follow then this simple guidance and trust, all is well and glorious and all will continue to be so, so long as you can hold your position in the light!

Geliefde zonen en dochters van het goddelijke, Volg deze eenvoudige raadgevingen en vertrouw erop dat het een glorieuze tijd zoals je maar blijft stralen in het licht.

Take then dearest ones these words of light and love and go ever and always in peace and truth, so mote it be, amen.

Neem dan geliefden, deze woorden in licht en liefde en ga altijd en eeuwig in vrede en waarheid, dat het zo mag zijn, Amen.

Master Djwal Khul

 02 augustus 2010

Vertaling: Klaske GoedhartVoeg toe aan: