Zoeken
 


Op naar de revolutie!?

Laatste wijziging: donderdag 29 juli 2010 om 14:11, 2428 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 29 juli 2010

De laatste weken verschijnen er in de reacties op de Vrijspreker-artikelen steeds meer opmerkingen in de geest van:”Het is de hoogste tijd dat er een opstand komt tegen de politici die de mensen, de productieve belastingbetalers, bedriegen, uitzuigen en betuttelen. Hetzelfde hoor je steeds vaker in gesprekken. Ook van personen die niet echt libertarisch zijn.
Met tevens de opmerking/vraag “Wanneer gaat er nu eens wat gebeuren?”

Deze reacties lijken op het eerste gezicht wel heel positief. Zijn ze ook, in zoverre dat het een bewijs is dat steeds meer mensen vinden dat het op de huidige manier van slaaf zijn, niet langer kan en dat er wat moet gebeuren. Een opstand!

Maar dat zijn op dit moment ook niet veel meer dan loze kreten.
Wat wordt er bedoeld met die “opstand”?

—Tegen wie specifiek? Ja, het huidige systeem; maar wie zijn dat precies? Welke personen? Welke maatregelen? En wat is het alternatief

—Hoe moet daartegen worden opgetreden? De mensen die willen protesteren zijn al decennialang ontwapend. Wapens hebben ze praktisch niet meer. Denken ze dan bij boeren een aantal “rieken” op te scharrelen? Of willen ze “knuppels” gebruiken?
En daarmee optrekken naar Den Haag? Naar welk gebouw of welke persoon?

—En dachten ze dat ze ooit zover zouden komen? Als je (met een riek ??) bvb vanuit Utrecht met revolutionaire plannen op de trein stapt, reken er dan maar op dat je in Woerden of uiterlijk in Gouda al uit de trein gehaald wordt door een oppermachtig zwaar bewapend leger! (Dat overigens gefinancierd is door jouw belastingcenten!)

—Maar stel dat je Den Haag bereikt. Dan staat daar nog een veel sterker leger klaar.

Het zal iedereen duidelijk zijn dat een dergelijke opstand in de huidige situatie volslagen onzin is.
Nog los ervan dat libertariërs alleen maar aan een geweldloze revolutie zullen meewerken!

Wat dan wel?

—DOEL. Zouden we kunnen stellen, dat wat dan ook het doel is, dat het op de allereerste plaats noodzakelijk is dat dit DOEL duidelijk wordt omschreven.

En dat Doel moet zoveel idealisme uitstralen dat massa’s mensen het begrijpen en er voor de straat op willen gaan. Zoveel idealisme dat zelfs de militairen in het leger er voor een groot deel achter gaan staan, en zich bij de protesters voegen. (In plaats van er op te schieten!)

Libertariërs hebben een doel. Zie de missie van de Vrijspreker: “De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.”

Maar het begrijpen van deze missie is kennelijk niet eenvoudig. Met de 5000 dagelijkse bezoekers zijn we veel te klein. Zeker om een geweldloze revolutie tot stand te brengen. Om te beginnen zouden we 100 keer zo groot moeten worden.

En daar kan wel iedereen die de (geweldloze) revolutie wil, aan meewerken.
-of door tijd te besteden om anderen te overtuigen, in gesprekken, bijeenkomsten, artikelen.
-of door financiële bijdragen die de Vrijspreker in staat stellen nog meer en beter de idealen van een rationele vrije, vreedzame maatschappij duidelijk te maken..

MANIFEST: Is het nodig/ nuttig dat daarvoor een (nieuw?) kort hanteerbaar Vrijheids-Manifest komt?

BEWEGING: Is het nuttig/nodig dat de nu bestaande informele, losse, libertarische vrijheidsbeweging een meer formele beweging wordt waar meer mensen achter kunnen staan en aan meedoen?
Zouden de TEA PARTIES daarvoor geschikt gemaakt kunnen worden? De eerste (nog eenmalige) start in Nederland daartoe lijkt te weinig principieel en te veel politiek geweest te zijn. Maar net als in Amerika, (Ron Paul), kan ook in Nederland/Vlaanderen geprobeerd worden om deze wel de juiste vrijheidsfilosofie te laten uitbrengen.
Of moet er iets anders komen?

PETITIE. Een begin zou ook gemaakt kunnen worden met een “Petitie” voor een goed geformuleerd onderwerp of plan. Dit is eenvoudiger en misschien voor velen een gemakkelijker eerste stap. En dat kan volgende stappen eenvoudiger en sneller maken.

EENHEID. Libertariërs zijn individuen, die het zelden op alle punten met elkaar eens zijn. Vooral over de wijze van realisatie van het libertarisch vrijheidsideaal, bvb: Minarchisten, Anarcho-kapitalisten, Pro-Life en Pro-Choice, politieke en antipolitieke idealisten.
Het blijft nuttig om over de verschillen intern hevig te discussiëren om tot de beste oplossingen te komen. Maar als libertariërs inderdaad in de maatschappij vrijheid willen bereiken, zullen ze toch gezamenlijk naar buiten als een eenheid moeten optreden.

VEILIGHEID!. En om het nog moeilijker te maken, dat alles zou moeten gebeuren met een maximale veiligheid voor iedere activist. We hebben immers te maken met een meedogenloze machtige tegenpartij!Bron: vrijspreker.nl

Voeg toe aan: