Zoeken
 


2012: Carolyn Evers’ indringende boodschap..

Laatste wijziging: woensdag 23 juni 2010 om 08:20, 2742 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 23 juni 2010


Persoonlijk ben ik niet zo van de channelingen. Vaak een hoog onzin en zweef gehalte maar deze vondt ik wel benoemingswaardig dus bij deze.

sudden
star-people

//

Een uitermate indringende boodschap over 2012 is doorgegeven door het medium Carolyn Evers. Dit is gebeurd naar aanleiding van een bijzondere graancirkel, die in 2 delen verscheen, de eerste op 15 Juli en een week erna, op 22 juli 2008, verscheen de tweede, reusachtige figuur, nabij Avebury. Deze plaats zit historisch gezien al vol met uiterst mysterieuze monumenten. Je ziet deze graancirkel hieronder:

De uiterst aparte graancirkelcombinatie, die verscheen bij Avebury Manor op 22 juli 2008

Het medium Carolyn Evers heeft dus een uitermate indringende boodschap gechanneld, die deze graancirkelformatie duidt, en daarbij de 2012-gesprekken en -gedachten zal versterken.

Het verschijnen van kometen aan de hemel heeft de mensheid altijd een diep-bewustzijns-verruimd effect opgeleverd. Door de eeuwen heen zijn ze geduid als boodschappers van een nieuwe tijd, boodschappers van grote veranderringen. En zo is het ook met deze ‘komeet’ die ons zonnestelsel zal binnenkomen.

(Overigens is op dit moment ook een grote ‘groene’ komeet zichtbaar aan de hemel, zie deze link naar National Geographic HIER)

En nu de stap naar de doorgeving die Carolyn Evers heeft openbaar gemaakt. Om channelingen te duiden is het belangrijk dat je de gedachten achter channelingen kunt plaatsen. De gedachte dat onze ziel onlosmakelijk verbonden is met een ‘hoger zelf’, een aspect van onze ziel, dat dus NIET is geïncarneerd in ons lichaam, is hierbij wezenlijk. Het betekent namelijk dat sommige personen, heel bewust in staat zijn, om zich op dit deel van hun ‘zelf’, hun ‘ziel’ af te stemmen. Daarbij is het voor deze aardse persoon dan mogelijk om informatie te verkrijgen, die door dit hogere zelf wordt waargenomen.

Carolyn Evers

Met al die miljarden miljarden melkwegstelsels alleen al, die weer bestaan uit miljarden, miljarden, miljarden planeten, is het natuurlijk vrij hautain om te denken dat ons aardbolletje het enige levenbiedende planeetje is.. De gedachte dat er levensvormen zijn die miljarden jaren vóór ons liggen, is daarmee ook niet alleen theoretisch…!

Deze channeling is dus doorgegeven door Carolyn Evers vanuit haar ‘hogere zelf’. Of zoals ze dat zelf noemt, haar ‘angelic aspect’, zeg maar het zieledeel dat je een ‘engelenzieledeel’ kunt noemen. Dit deel noemt zij Alorah. Alorah is in deze setting, een hogere engel, die werd geschapen, vóórdat andere zielen in de kosmos werden geschapen. Alorah heeft toegang tot alle ‘bibliotheken’ van de kosmos, alle kennis.


2012-Channeling Carolyn Evers

Juni 2010/vertaling © Guido Jonkers/WantToKnow.nl

“Ik word geleid naar het centrum van onze Melkweg. En natuurlijk zie ik, kijkend naar onze Melkweg, niet van binnenuit maar van buitenaf, een verdikking, die eruit ziet alsof er een ‘lijn’ doorheen loopt.
Ze wilden me dit eerst laten zien en nu nemen ze me mee naar binnen. Ik sta daar in het zwarte gat, dat zich precies buiten het centrum van het Galactisch Centrum bevindt. In 2012 zal er al deze energie zijn, die ín het Galactisch Centrum wordt geleid, dóór het zwarte gat. Ik probeer te ontwaren waar het vandaan komt; er is een hele streng. Het ziet eruit alsof energie wordt… het komt van een constellatie van sterren, ik weet niet hoe ver weg die staan.. in een andere dimensie.

Het is een andere levensvorm die vastgehouden wordt in zwarte materie. We hebben hierover gesproken, het is het Yin en het Yang, de ‘plus’ en de ‘min’. Zwarte materie behelst dus precies het leven zoals wij het kennen, alleen beweegt het zich in het ‘tegenoverliggende’ elektrische veld.

En dus komt deze energie vanuit een bijzonder geavanceerd stelsel. In feite zijn het 3 stelsels, die opgesteld staan in een patroon waarmee wij vertrouwd zijn – de driehoek. En het is de cyclus. Ze zenden deze energie door dit zwarte gat door het Galactisch Centrum.

2012, December, de datum dat de energie dóór dit zwarte gat komt, is niet dezelfde datum dat het kind geboren zal worden..
Ook al zou het erop moeten lijken dat dit tegelijkertijd zou moeten gebeuren, dat is toch niet het geval. Er zit een vertragingstijd vanaf het moment dat het door het zwarte gat stroomt. Nee.. dat is het niet..

Vanaf de tijd van de ontlading vanuit deze driehoekige configuratie,beweegt het dan door het zwarte gat en dán in het Galactische centrum. En het is déze energie die doorkomt in December die de Aarde zal transformeren. En niet alleen naar de Aarde, maar het zal zijn sporen achterlaten in ons hele zonnestelsel. Aldus zullen alle planeten in dit energiepatroon delen. De andere planeten in ons zonnestelsel, zullen deze energie ook ingedrukt krijgen. En natuurlijk komt deze energie via onze Zon naar ons toe.

Ik zie de 28ste. Het kind zal geboren worden op de 28ste.

Energie zal door de zon komen en zich verenigen op dat moment. Het zal ervoor zorgen dat opnieuw gebeurt, wat ooit gebeurde toen de zonnewind stopte (1999). (zie lead HIER)
De elektronen, waaruit de zonnewind bestaat, zullen stoppen. Ze zullen 3 dagen niet meer werkzaam zijn, wanneer de energie die door het zwarte gat gekomen is, de Aarde in zijn spoor neemt. En natuurlijk zullen alle andere planeten ook in dit spoor komen.

Elk van deze planeten, zal op een eigen wijze, deze energie opnemen, weet je, omdat elke planeet een andere energie heeft, en een ander doel. Gedurende deze 3 dagen zal deze energie de deeltjes op Aarde volledig wijzigen.. ze zullen worden getransformeerd. Het lijkt op een explosie IN elk deeltje op Aarde, maar ook in menselijke wezens, waar de elektronen meer ruimte tussen elkaar zullen hebben. De planeet zal van een compleet nieuw patroon worden voorzien.

Er zullen velen zijn, die zich niet kunnen verweren tegen het veranderende energiepatroon, omdat zij geen voorbereidingen hebben getroffen. En wanneer hun lichamen niet schoongemaakt zijn, en gevuld zijn met, zoals jullie het noemen, vastzittende oude energieën, zullen zij tijdens deze 3 dagen vergaan.

Maar dit is géén straf, let wel! Het gaat erom dat zij –vanuit het fysieke- niet in staat zullen zijn, de veranderende energiepatronen te ondersteunen. En het is niet zo dat, alleen maar omdat deze nieuwe energie naar de Aarde is gekomen, elke ziel die op deze Aarde leeft, het zal overleven. Zij zullen allen de mogelijkheden hebben om te ascenderen.

Maar zij die niet aan dit proces hebben gewerkt, kunnen niet overleven onder de druk van de fysieke veranderingen. De veranderingen in de cellen, zal teveel zijn voor hen. Zij die zich hebben voorbereid, of zij die geprobeerd hebben zich voor te bereiden, zullen cellen hebben die kristallijn zullen zijn.
Zij die zich helemaal niet hebben voorbereid, zullen cellen hebben op basis van koolstof, en zullen niet in staat zijn te overleven onder deze grote druk. (Hij laat me op dit moment de grote druk zien, die hen zal worden uitgeoefend.) Zij zullen hieraan sterven.

En zij die van de ‘donkere kant’ zijn, zij die geen enkele intentie hebben om in de richting van het Licht te bewegen, zullen ook niet in staat zijn om voort te leven in deze energieën.
Het goede nieuws is dat dus IEDEREEN de kans heeft om te ascenderen. En het goede nieuws is ook dat zij, die zullen omkomen, zullen reïncarneren op een andere plaats, waar de energieën vergelijkbaar zullen zijn, als nu op Aarde.

Op een bepaalde manier is dat de gerechtigheid van dat moment. Zij die hebben gewerkt, zullen hun beloning krijgen. En zij die dat niet hebben gedaan, zullen ook ontvangen wat zij niet gegeven hebben.. Elk persoon zal zijn persoonlijke resultaat behalen.

En wat deze graancirkel je vertelt, is dat de ‘grote verandering’ te maken heeft, met het Galactische centrum. De energie kan erdoorheen, juist door deze constellatie.

Het is simpelweg deze constellatie, die ervoor zorgt, dat deze energie, in één rechte lijn naar de Aarde zal komen. Het is net als een slot, waarbij je een sleutel nodig hebt om het slot te openen.

En dát is wat 2012 zal zijn. Dit gigantische uurwerk in de kosmos, heeft zich uitgelijnd op één bepaalde manier, zodat de energieën erdoor heen kunnen stromen. En wanneer dit proces zich ontvouwt, zal, net als bij zoveel zaken in het leven, de mensheid altijd gewaarschuwd zijn geweest.

Waarschuwingen zijn niet altijd waardevolle zaken. Waarschuwingen kunnen soms een aankondiging zijn van het meest fundamentele, van het meest krachtige en desalniettemin van het meest nobele. En dat is wat dit kind zal zijn. Krachtig én verheffend.

En is dat feitelijk niet wat Liefde is? Het meest krachtige? Het meest verhevene?

Het kleine kind, het kleine kind, dat op een dag, zo verluidt, geboren was in Bethlehem, lang geleden. Dít kleine kind, zal niet worden geboren in Bethlehem.. Maar dit kleine kind zal worden geboren in 2012 en de komeet zal zijn komst aankondigen. Dus je zou kunnen zeggen, dit is de komeet. En zij die naar de hemel zullen kijken, zullen zich herinneren dat deze komeet eens de Ster van Bethlehem werd genoemd. Maar omdat dit kind niet in Bethlehem geboren zal worden, zal deze komeet zijn geboorte aankondigen.”Bron: wanttoknow.nl

Voeg toe aan: