Zoeken
 


Olieramp Golf als begin Apocalyps voorspeld in 107 jaar oude occulte novelle

Laatste wijziging: dinsdag 22 juni 2010 om 15:04, 1509 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 22 juni 2010

Onvoorstelbaar maar waar: in 1903 schreef de Oostenrijkse schrijver en occultist Gustav Meyrink een als voorspelling bedoeld kort verhaal met de titel 'Petroleum, Petroleum', waarin een niet meer te stoppen olielek in de Golf van Mexico uiteindelijk alle oceanen vergiftigt, met wereldwijd enorme droogte en hongersnood als gevolg.

In 'Petroleum Petroleum' heeft de door drugshandel steenrijk geworden dr. Jessegrim -zeg maar de voorvader van dr. No, de aartsschurk uit de vroege James Bond films- het boosaardige plan opgevat om de grote oliereserves onder de zeebodem van Mexico op te blazen en zich in de oceanen te laten lozen. Dat doet hij door eerst de verschillende oliereservoirs door middel van een enorme explosie met elkaar te verbinden. Na de laatste explosie is de ondergrondse druk zó groot geworden dat de zeebodem openbarst en honderden miljarden liters olie de Golf van Mexico instromen.
 
De olie wordt al snel door de Golfstroom meegenomen naar de Atlantische Oceaan en verspreidt zich vervolgens over de hele wereld. De kustgebieden van de Aarde worden door de stank onleefbaar en de bevolking vlucht massaal landinwaarts. Dr. Jessegrim berekent dat het 27 tot 29 weken zal duren voordat alle oceanen bedekt zijn met een glanzende laag bruinrode olie. Hierdoor verdampt er vrijwel geen zeewater meer waardoor wolken verdwijnen en het bijna nergens meer regent - en áls het al regent, is het olie. Het vreselijke gevolg is wereldwijde extreme droogte en daaraan gekoppelde hongersnood.
 
In Meyrinks occulte vrijmetselaarskringen speelde men met de gedachte dat het 'lek prikken' van een enorm ondergronds oliereservoir in de oceanen het begin zou kunnen zijn van de 'Apocalyps', waardoor vrijwel de hele Aarde vernietigd zou kunnen worden. Meyrink zette deze duistere ideeën op schrift in een kort verhaal dat hij publiceerde onder de titel 'Petroleum Petroleum', waarin de hoofdpersoon, dr. Jessegrim, de hele mensheid hartgrondig haat en deze wil vernietigingen door wat hij 'de wraak van God' noemt: een enorme olieramp.
 
In tegenstelling tot George Orwell ('1984') en Aldous Huxley ('Brave New World'), die hun verhalen over de toekomst duidelijk als fictie brachten, benadrukte Meyrink aan het begin van zijn boek dat het niet zomaar een verzinsel was, maar 'een profetie'. Met andere woorden: hij was ervan overtuigd dat een dergelijke olieramp ooit écht het einde van de wereld zou inluiden.
 
Gustav Meyrink (1868-1932) was lid van de zeer invloedrijke Hermetic Order of the Golden Dawn -ook wel de 'Tijdsoudsten'-, een Brits geheim genootschap dat onder andere de beruchte satanist en occultist Aleister Crowley als lid in zijn gelederen had. Crowley, tevens een hoge vrijmetselaar in de orde van de Schotse Rite, noemde zichzelf 'Het Grote Beest 666' uit het profetische Bijbelboek Openbaring. De kringen waarin Meyrink zich ophield waren dus geobsedeerd met de 'Apocalyps', en bedachten allerlei manieren waarop deze met opzet in gang zou kunnen worden gezet.

De Oostenrijkse schrijver was ook een frequent bezoeker van de 'Germania' loge, de belangrijkste afdeling van het Theosofische genootschap dat werd opgericht door Helena Petrovna Blavatsky, die het als haar levensdoel zag om het Christendom te vernietigen en de komst van 'Lucifer' als god op Aarde te bewerkstelligen.

Meyrink verwierf in 1915 bekendheid met zijn verhaal 'De Golem', waarin door middel van magie en kabbala een kleimonster tot leven wordt gewekt.


Xander
 


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: