Zoeken
 


Een vector en de oneindigheid aan richtingen van tijd

Laatste wijziging: woensdag 9 juni 2010 om 14:18, 1793 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 9 juni 2010

"All truths are easy to understand once they are discovered; the point is to discover them."

Galileo Galilei

En daar had Galileo dus helemaal gelijk in, en het grappige is dat als u een iets levendigere voorstelling maakt van Madurodam en iets minder zoekt in wiskundige formules dat het eigenlijk redelijk eenvoudig is om te begrijpen waarom de wetenschap precies de verkeerde kant op kijkt.

Laten we eerst eens beginnen met een beter begrip te krijgen van tijd. Tijd is een dimensie ( een zichtbare) maar het blijkt dat enkel ik in staat ben om deze dimensie te zien.

Nu zullen er ongetewijfeld mensen zijn die denken dat ik een of andere dorpsgek ben, ik zou deze mensen dan wilen vragen om nu te stoppen met lezen en iets anders te gaan doen.

Voor de mensen die wel geïnteresseerd zijn zou ik willen vragen om zich open ter stellen voor een iets andere kijk op de realiteit dan die we gewend zijn. Zoals Einstein zelf ook zei:

Imagination is more important than knowledge.

Als je iemand zou vragen wat de richting van tijd zou zijn, dan zou het juiste antwoord daarop wellicht zijn dat de tijd altijd voorwaards gaat. Tenslotte wordt het altijd later, je zou dit als een voorwaardse richting kunnen zien. Binnen de wiskunde wordt deze voorwaardse richting een vector genoemd. Een vector is niets anders dan een pijlte die de richting aangeeft van punt A naar punt B.

Als we nu om te beginnen punt A in gedachte nemen dan kan de vector tussen A en de toekomstige B elke 3 dimensionale richting opgaan die we maar willen.

De vector A-B is in feite onbepaald totdat de positie A-B gemeten is.

Zolang A zich niet beweegt en blijft op het punt waar hij is spreken we van stilstand. Maar deze stilstand is relatief. Per seconde nemen de mogelijkheden en gevolgen waar A zich heen kan bewegen immers toe. Er onstaat als het ware een 3 dimensionale bol om punt A heen waarin er per seconde meer mogelijkheden bij komen.

Als je over de richting van tijd zou spreken, dan zou je eigenlijk moeten zeggen dat de tijd altijd vooruit gaat in alle richtingen tegelijk. Een vector is dan niets anders dan de mogelijkheid die je gebruikt binnen die oneindigheid aan richtingen.

Tijd gaat dus eigelijk alle kanten tegelijk op, net zoals fotonen dat ook doen t.o.v. ons.

Nu is er ook een link tussen tijdsverloop en de snelheid waarmee je beweegt. Als je achter fotonen aan zou reizen terwijl wij hier op aarde achterblijven dan zou je klok steeds trager gaan lopen. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat onze klok steeds sneller gaat lopen.

Bekijk het nu allemaal eens vanuit de vergelijking tussen ons en Madurodam, alles is daar op schaal van 1: 25 gemaakt. Dat wil zeggen dat het Paleis op de Dam 25 keer kleiner is dan det echte Paleis op de Dam. Wat we nu niet moeten vergeten is dat de tijd op Madurodamschaal ook 25 keer sneller zou moeten gaan.

Als je immers op kleine schaal 50 km wil afleggen, dan is die afstand nog maar 50/25 = 2 km. Op echte schaal zouden we daar dan ongeveer een uur over doen. Op Madurodamschaal zou je daar 60min/25 = 2,4 minuten over doen.

Wat ik u hier probeer duidelijk te maken is het idee dat als we alles op schaal zouden doen, dat afstanden kleiner worden en dat de tijd steeds sneller gaat.

Als we dit omdraaien, dan krijg je de vergelijking dat als alles steeds groter zou worden dat alles steeds trager zou gaan.

Als we de aarde dus 25 keer groter zouden voorstellen, dan ging de tijd 25 keer trager.

Dit zou ook enigzins kunnen verklaren waarom tijd in feite trager gaat naar mate een massa groter wordt.

Ik hoop dat u hiermee enigzins een idee krijgt van de dimensie tijd en zijn snelheid. De tijdsdimensie is als een enorme bol die zich met 300.000km/sec opblaast t.o.v. ons waarbij wij continue verder gaan in de tijd.

Misschien is het te vroeg om u uit te leggen dat het licht zelf eigenlijk niet beweegt maar dat wij eigenlijk steeds verder gaan. Maar een klein tipje van de sluier begint u nu wellicht te begrijpen.


Vriendelijke groet,

Rudolfhendriques

 Bron: vkblog.nl

Voeg toe aan: