Zoeken
 


Wings: De Ontmanteling van het Oude

Laatste wijziging: maandag 26 april 2010 om 12:31, 1805 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 26 april 2010

Welkom!

Terwijl we standvastig voortgaan met onze aankomst in een hoger vibrerende ruimte, schuiven we door "naar een hogere versnelling", zoals mijn sterrenvrienden het beschrijven...zoals een voertuig dat in zijn allerhoogste versnelling gaat, in zijn volledige capaciteit en die zich aan moet passen aan een nog sneller bewegende energie.

Aardbevingen, overal aardbevingen, vreemde en onvoorspelbare weerpatronen, ongewone gemoedstoestanden en gedragingen voor vele individuen en een vreemde leegheid, zijn maar een paar van de situaties, die deze enorme energie bewegingen creëren.

De kosmische tsunami van nieuwe en hoger vibrerende energie arriveert nu steeds krachtiger, terwijl op hetzelfde moment de aarde ook aan het bewegen en aan het aanpassen is, terwijl zij zichzelf voorbereidt om zich meer aan te passen aan deze nieuwe energieën van onze hele nieuwe ruimte.

De aarde verplaatste naar een nieuwe ruimte in de kosmos in de afgelopen paar maanden, zij is zichzelf aan het aanpassen en aan het uitlijnen en wij doen precies hetzelfde. Het begon met een paar aardbevingen hier een daar en het nam toe en er kwamen tegelijkertijd aardbevingen over de hele wereld en wij beginnen deze bewegingen nu ook te voelen.

Vulkanisch uitbarstingen, klimaatveranderingen en het continu schudden onder onze voeten zijn nu de norm geworden, of lijkt de norm geworden. Het is geen wonder, dat velen van ons nu een raar gevoel van schudden, ongemak en een algemeen gevoel van verandering ervaren.

Toen we verder gingen naar het punt waar vele aardbevingen plaatsvonden over de hele wereld (rond de eerste week van april), werden veel dingen losgekoppeld en uit zijn vorige plaats verwijderd. Eerst bewoog het duister naar boven en kwam eruit en dit kon gevoeld worden als angst, paniek, depressie of zelfs het gevoel hebben "achterna gezeten te worden". Daarna gingen de energieën door naar een volgend stadium, dat resulteerde in vele "beëindigingen" en vele veranderingen. Toen vele dingen naar boven kwamen en naar buiten kwamen en losgekoppeld werden uit hun oude groeven, resulteerden vele manifestaties in beëindigingen, verliezen en een grote leegte. We begonnen ook aan een nieuwe verblijfplaats op allerlei manieren, in een nieuwe staat van meer licht. Dus dit betekende, dat er dingen werden losgekoppeld, die niet langer meer bij ons hoorden, en het betekende ook, dat het licht bepaalde dingen naar buiten bracht en bepaalde dingen onthulde die eveneens niet meer bij ons hoorden. Aanvullend hierop zullen de dingen "ontmanteld" en apart gezet worden, om daarna weer in elkaar gezet te worden op nieuwe manieren op een later tijdstip.

Relaties die eindigden, het ontdekken van wat er nou echt precies gebeurde in vele relaties (daar het licht altijd zal onthullen wat er echt gebeurt), nog meer carrièrebreuken en veranderingen van geografische locaties, en het beëindigen van vele verbindingen zijn dingen, die plotseling de norm werden. In deze tijd werden er ook uitgangen gecreëerd voor zielen (mens en dier) om te vertrekken, daar dit ook een beëindiging is van een verbinding, of beter gezegd, een vertrek uit een oude ruimte, die niet langer meer past. En als er individuen zijn, die deze beëindigingen niet ervaren hebben, dan hadden ze toch op zijn minst een gevoel van niet meer weten waar ze horen, hadden ze toch minstens het gevoel van het niet meer willen doen wat ze gewoonlijk deden, of hadden ze zelfs een gevoel van "eruit zijn" zonder duidelijke reden. Dit zijn dingen, die ook leken te gebeuren. Niets om ons heen leek goed, normaal, zeker of juist of algemeen comfortabel te zijn.

Toen deze wrikkende energieën nog meer arriveerden, begonnen er meer ongelukken, lichamelijke ongemakken, lichaamspijnen en stijfheid voor te komen, door vastzittende energie die geraakt werd door al deze bewegingen, ziek zijn, borstpijn, misselijkheid en zelfs moeilijk kunnen ademen werden door velen ervaren.

Bijna de hele maand maart waren we in een staat van "druk bezig en voorbereidend", toen we ons aan het voorbereiden waren voor god weet wat. Op zielsniveau wisten dat er iets aan zat te komen en wisten we, dat we ergens klaar voor moesten zijn. Het "druk hebben" leek bijna oneindig voort te duren zonder einde in zicht. Vlak voordat de eerste nieuwe energieën de eerste dagen van april binnen kwamen, zouden we een gevoel kunnen hebben gehad van losgelaten worden, een gevoel dat deze "duw en trek energie" aan het wegzinken was, terwijl we nog meer dingen voelden bedaren en tot een halt zagen komen. Nu werd het tijd dat de kosmische tsunami zou gaan beginnen. Ook al hadden we nog niet alles afgerond wat we klaar wilden hebben, daar we nog in de "voorbereiding" staat waren, het maakte niet uit, want de energieën deden gewoon hun werk en programmeerden ons en stonden ons toe deel te nemen in wat het ook was, wat een ieder van ons voelde, dat hij moest doen, om klaar te kunnen zijn.

Toen al deze nieuwe energieën arriveerden, zouden de dingen niet zo glorieus kunnen hebben gevoeld als we ons voorgesteld hadden, dat deze nieuwe en hogere energie zou kunnen brengen. Maar dat is niks nieuws. Dit proces van vooruitgang is altijd uitdagend geweest, maar wat het misschien erger maakt, dan dat het hoort te zijn, is de afwezigheid van de hartenergie, of de afwezigheid van het ervaren van liefde en steun van onze broers en zussen.

In de hogere sferen gaat het allemaal over de hartenergie. Creating the New Reality spreekt veel over deze nieuwe energie die eraan komt en hoe je ermee kunt werken en hoe je je hieraan kunt aanpassen, daar dit echt is waar het allemaal om draait en waar alles zich nu in bevindt.

Al deze nieuwe uitlijningen, aanpassingen en al deze grote bewegingen zijn allemaal gerelateerd aan de hartenergie. We zullen nu ontdekken dat we allemaal aan het scheiden zijn, aan het apart aan het zetten zijn en dat we vertrekken van de dingen die geen hart energie bezitten (of dingen die niet passen bij waar wij nu zijn) en we zullen beginnen met het samenkomen en meer volledig verbinden met hen, die erg gemakkelijk de hartenergie belichamen. Op deze manier zullen er ook nieuwe dingen ontstaan en aanwezig zijn.

Ja, er zijn deuren die sluiten, dingen die eindigen, verliezen komen voor en scheidingen zijn aan de orde van de dag, terwijl op hetzelfde moment de dingen, die bij onze hartenergie passen de dingen zullen zijn, die blijven, of die opnieuw zullen manifesteren. Dit is hoe wij in de hogere sferen navigeren.....via onze harten. Het volgen van ons hart zal ons op een natuurlijke manier brengen naar onze nieuwe verblijfplaatsen en ruimten, terwijl het vertrekken van plaatsen die geen hart hebben, of waar ons hart niet langer meer hoort te zijn, voor zal komen, daar onze hartenergie nu het roer in handen heeft.

Het kan lijken alsof mensen nu alleen maar met zichzelf bezig zijn, schijnbaar niet bewust van het feit, dat we misschien juist samen moeten komen met een open hart om te kunnen overleven in de tijden die eraan gaan komen. De energievelden rondom vele individuen zou kunnen aangeven "deur gesloten", "vandaag niet aanwezig" of zelfs "ik hou mijn adem in totdat alles voorbij is" en "ik zie je niet" alsof zelfbescherming momenteel de norm is. Of zelfs "ik zorg voor mezelf en mijn ruimte, zodat ik al deze opschuddingen kan overleven en zodat ik stevig sta in de tijden, die eraan gaan komen. Ik heb nu geen tijd voor andere dingen" (Verderop meer hierover.)

Mijn vader bereidt zich momenteel in het ziekenhuis voor op zijn vertrek, daar hij nu alle behandelingen heeft geweigerd en hij heeft zich aan zijn proces overgegeven. Hij hield het met behulp van alle kunstmatige middelen niet meer vol, daar zijn lichaam hem niet meer zelfstandig kan ondersteunen. Vanaf het beginmoment van zijn diagnose, was het op onze zielsniveaus al duidelijk, dat hij mij niet in zijn omgeving wilde hebben rond deze tijd. Op menselijk niveau maakten we een afspraak en sinds dit moment ben ik weggebleven, zijn verzoek respecterend, terwijl ik mijn informatie over zijn gezondheid tweedehands via vervreemdde bekenden ontving. Alles ging in goddelijke en perfecte orde.

Maar ik moet zeggen, dat ik nooit had kunnen dromen, dat het zo moeilijk zou zijn om een ouder te verliezen. Mijn vader en ik waren erg verbonden tijdens ons hele leven met een sterke hartverbinding. Het lijkt wel of plotseling alles mij aan hem herinnert, en ik kan niet veel doen voordat de tranen al weer over mijn gezicht glijden. Ook al ben ik mij erg bewust van hoe en waarom de dingen plaats vinden op hogere niveaus, toch zit ik nog steeds in een menselijk lichaam en heb ik menselijke emoties, daar ik nog steeds in de fysieke realiteit leef. Het is moeilijk voor te stellen, dat de unieke energie die zijn bijzondere ziel belichaamde en de fysieke vorm die hij aannam, nooit meer op deze aarde zal rondlopen. Oh, de herinneringen aan de tijden die we samen doorbrachten, hoe hij bijdroeg aan wie ik vandaag de dag ben en de liefde, die hij me gaf terwijl hij hier was. Deze verliezen maken dat de tijd stil staat, laat ons een stap terug doen en laat ons misschien overdenken waar het leven echt om draait en wat er nou echt belangrijk is.

Terwijl ik laatst bij de bank was, vroeg een van de bankmedewerkers mij, hoe het met mij gaat en hoe het met mijn boek gaat (we kennen elkaar nu onderhand al behoorlijk goed). Terwijl ik moest slikken en huilen, vertelde ik hem van mijn vader. Hij schreef onmiddellijk zijn privénummer voor mij op en vroeg mij hem te bellen, als ik daar behoefte aan had. Anderen, die zich bewust zijn geworden van mijn bedroefdheid en verlies lijken zich te verschuilen achter een hoge muur, en dat is de meerderheid van de mensen waar ik nu mee omga. Ik ben mij gaan afvragen of de hartenergie een zeldzaam ding is, vanwege zoveel pijn, lijden en nutteloosheid die door zovelen op deze planeet in de afgelopen tijden is ervaren. Zijn de laatste dagen van de oude aarde voor sommigen misschien te veel geweest en heeft dit onze harten gesloten ? En hoe zit het met diegenen van wie de harten nog open staan, moeten wij doorgaan met het toestaan dat we uitgebuit worden, of afgestompt raken of uitgezogen worden ?

Terwijl we verder vooruit gaan, zullen we inderdaad leren hoe we moeten navigeren met onze hartenergie. We zullen deze toegankelijk laten voor andere hartenergie en we zullen deze gesloten houden voor hen, die niet klaar zijn en die ons niet zien.

Ook al lijkt het op dit moment een ogenschijnlijk zeldzame en uitgestorven energie, we zullen altijd weten wanneer er hartenergie aanwezig is, want we zullen dit immens voelen. Het is de golf en de lijm, die alles naar ons toe zal brengen en die ons toe zal staan bijna onmiddellijk te manifesteren. Het is datgene wat ons verbindt als we toestaan dat het al het andere overspoelt. We zullen elkaar ontmoeten en elkaar zien, van hart tot hart. En we zullen datgene aantrekken, waar we via onze harten ons mee verbinden.

Terwijl onze cirkel van verbindingen steeds kleiner lijkt te worden, zullen de verbindingen die blijven in de hogere sferen allemaal over het hart gaan. Ja, we zullen ons gaan verbinden met en we zullen samenkomen met diegenen, die deze energie delen. Net als een luchtbel onder water, die naar de oppervlakte drijft en daar blijft drijven en boven de dingen blijft hangen, die nu op de onderste treden van de ascentieladder plaatsvinden. Het geratel onder onze voeten, het verschuiven en het sorteren dat worden gecreëerd door de aanpassingen van de aarde, dit alles zal op een heel natuurlijke manier nieuwe verbindingen creëren, terwijl alle andere verbindingen zichzelf zullen herschikken en in nieuwe ruimten zullen bewegen waar energieën vibreren, die bij hen passen. Soms lijkt het wel, of dit proces van verschuiven en sorteren, dat we al zoveel jaren hebben ervaren, geen einde kent tijdens het verder gaan met het evolueren.

Veel zal er nu wegvallen, daar het niet langer meer kan bestaan in deze nieuwe en hogere vibraties. Terwijl de aarde veranderingen steeds verder gaan, zullen we meer en meer neerstortingen, beëindigingen en gesloten deuren gaan ervaren, daar het oude zich voorbereidt op zijn arriverende overlijden. Net als dominostenen van uitsterving, zullen de dingen erg snel gaan vallen in de tijd die eraan komt. Maar dit is iets, waarvan we al wisten dat het zou gaan gebeuren. Op een bepaald niveau wisten we, dat het proces zich op deze manier zou gaan ontvouwen. We ervaren nu het eindstadium van de "beëindigingen" zodat we opnieuw mogen starten. Dus terwijl we aan nieuwe kracht via onze nieuwe verbindingen met de aarde winnen, bereiden we ons voor om sterk te staan terwijl we klaar staan om het nieuwe te ontvangen... een hele nieuwe aarde, die de oude zal vervangen als de tijd rijp is.

In Crossing over, wordt een blauwdruk voorgesteld, die uitlegt hoe we onszelf kunnen onderhouden voordat we samenkomen als één geheel. Dus dit plan gaat over het in staat zijn om onszelf te kunnen ondersteunen, voordat we samenkomen met anderen. Wij moeten op juiste wijze sterke individuen zijn, voordat we samen een hoger vibrerend geheel kunnen vormen. Dit is dus hetgeen wat nu plaatsvindt, met betrekking tot het ontdekken, dat velen van ons nu bezig zijn te zorgen voor hun eigen ruimten en dat velen bezig zijn met het zich voor te bereiden, om sterk te zijn voor de tijden die gaan komen. Maar dit betekent niet, dat we nu stoppen met het hebben van hartverbindingen gedurende deze tijd. We kunnen zorgen voor onze ruimten en sterk en standvastig worden, terwijl we op hetzelfde moment ook met diepe liefde voor onze broers en zusters kunnen zorgen, wanneer zij onze hartenergie nodig hebben. Ik heb het hier niet over het redden van anderen, die ervoor kozen om niet vooruit te gaan en te groeien, maar ik heb het over het houden van elkaar en er voor elkaar zijn, tijdens de uitdagende tijden die nu pas gaan beginnen.

Vandaag besloot ik in de auto te stappen, kat in het mandje en richting mijn dochter en kleinkinderen te gaan rijden, aan de andere kant van de Verenigde Staten. Ik nam me voor om onderweg te stoppen in kleine en duistere stadjes zonder agenda of plan, een nieuwe en verbazingwekkende ervaring tegemoet gaand om te zien, of er nog ergens hart en ziel aanwezig is (want ik weet dat dit zich overal bevindt), ik verheug mij erop mijn vertrouwen in de mensheid te herstellen. Met synchrone en ongeplande ontmoetingen met anderen, daar de hartenergie op een zeer natuurlijke manier andere hartenergie naar zich toe trekt, kijk ik uit naar het wegvegen van de spinnenwebben, mijn energie te vernieuwen, het op een nieuwe manier verbinden met mijn vader na zijn overgang en ik hoop mijzelf te kunnen voorbereiden op mijn nieuwe begin wanneer ik weer thuis kom. (Voor diegenen van jullie, die regelmatig donaties overmaken, maak je geen zorgen, want ik zal doorgaan met het plaatsen van de WINGS berichten terwijl ik van huis ben, zoals ik altijd heb gedaan).

Dit is waar mijn hart mij nu mee naar toe neemt....naar de harten van vele anderen, die zich daarbuiten langs mijn weg bevinden. En niet alleen op een toevallige manier, het is ook op een juiste manier uitgelijnd met één van mijn nieuwe ondernemingen en aanbiedingen. Als we onze harten volgen, als we ons aantrokken voelen tot datgene, wat zich in de kern van ons wezen bevindt en als we aangetrokken worden naar iets, dat te maken heeft met wie we zijn en waar we voor staan en als we dat kruimelspoor volgen naar een ruimte, die vol is met onze harten en vol met datgene wat de harten van anderen ook zal activeren, dan kunnen we niet verkeerd gaan.

Velen van ons zijn voor deze tijd geboren....voor deze tijd van enorme veranderingen op aarde. En vanwege deze waarheid, zullen we gemakkelijk rechtop blijven staan en standvastig zijn voor de tijden die gaan komen, terwijl we onszelf leiden naar de hele nieuwe realiteit.

Met veel liefde en dankbaarheid,

Karen

 

Dit artikel is vertaald door: Linda (linda.postema@yahoo.com)

Het originele engelstalige artikel is te vinden op www.emergingearthangels.comBron: goto2012

Voeg toe aan: