Zoeken
 


Graancirkels wetenschappelijk nog steeds onverklaarbaar

Laatste wijziging: maandag 26 april 2010 om 11:59, 4546 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 26 april 2010

Wetenschappers die paranormale verschijnselen onderzoeken worden nog steeds niet helemaal serieus genomen. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoek naar het bizarre verschijnsel van graancirkels. Toch blijkt dat, hoewel er in het verleden door mensen inderdaad een aantal simpele graancirkels zijn nagemaakt, het leeuwendeel van de uit meestal uiterst complexe patronen bestaande cirkels gepaard gaat met nog steeds onverklaarbare verschijnselen, die onmogelijk een normale, natuurlijke oorsprong kunnen hebben.

De allereerste graancirkels werden al enkele eeuwen terug waargenomen. Het bekendste geval betreft de 'Maaiende Duivel' in 1678 in Hertfordshire, Engeland. Het verhaal gaat dat een mysterieus wezen de gewassen van een boer in een cirkel plat trapte. Dit gebeurde ver vóór de veel gehoorde verklaringen dat de cirkels slechts een publiciteitsstunt zijn.

Op bltresearch.com hebben diverse onderzoekers hun hele leven en talenten gewijd aan het proberen te beantwoorden van de vraag hoe deze cirkels ontstaan, en wie er eventueel voor verantwoordelijk zou kunnen zijn. Uit hun gegevens blijkt dat er wel degelijk iets heel vreemds aan de hand is met 'echte' graancirkels.
 
De verzamelde data wijzen erop dat een onbekende kracht van buitenaf reageert met de gewassen, die na afloop op bizarre wijze veranderd of aangetast zijn. Zo lijken in sommige gevallen de knoppen van de gewassen door korte salvo's microgolven uitgedreven te zijn. In veel andere gevallen zijn deze knoppen in de gewassen juist verlengd. Sommige planten die opnieuw gaan groeien dragen totaal geen zaden meer, terwijl anderen juist veel meer zaden gaan dragen dan gebruikelijk. Die zaden groeien dan ook nog eens tot vijf keer zo snel dan normaal, en zijn zó sterk geworden dat ze extreem goed tegen een gebrek aan water en/of licht kunnen zonder beschadigingen op te lopen.
 
Daarnaast worden er aan de buitenkanten van 'echte' graancirkels vaak kleine magnetische ijzerdeeltjes gevonden die afkomstig lijken te zijn van meteorieten uit de ruimte. De onderzoekers denken dat dit het gevolg is van een soort centrifugale kracht, die deze deeltjes uit de bovenste lagen van de atmosfeer naar beneden zuigt en het materiaal vervolgens over de graancirkel verspreidt. Tevens wordt de kristalstructuur van de grond onder de cirkel op zo'n manier veranderd, dat dit wetenschappelijk gezien alleen het gevolg kan zijn van een urenlange extreme verhitting tot 600 a 800 graden Celcius.
 
Eind 2009 werd er in Nederland een zeldzaam fenomeen waargenomen: een 'sneeuw cirkel':
 
 
De sneeuw was in cirkelvormen platgemaakt; toch werden er nergens menselijke voetstappen in de sneeuw aangetroffen. Bovendien bleken de gewassen onder de sneeuw, nadat deze gesmolten was, eveneens plat gemaakt. Het feit dat het gras ónder de sneeuw beschadigd was maar de sneeuw overduidelijk niet door mensen was platgetrapt, is nog steeds onverklaarbaar. (2)


 
In graancirkels die door mensen worden gemaakt worden al deze vreemde verschijnselen niet aangetroffen. Dus wat veroorzaakt nu precies deze graancirkels? Het vele wetenschappelijk onderzoek dat er tot nu toe naar gedaan is, heeft nog steeds geen antwoorden opgeleverd. (1)
 
Graancirkels en... Jeruzalem?
De Amerikaanse onderzoeker David Flynn legde in zijn in 2008 verschenen spraakmakende boek 'Temple at the Center of Time' een wel heel bizar verband tussen graancirkels en de hoofdstad van Israël: Jeruzalem - nauwkeuriger nog: het Tempelplein in de Oude Stad van Jeruzalem.
 
De eerste 'moderne' graancirkels verschenen in 1979 rondom een beroemd en eeuwenoud megalitisch bouwwerk, de Avebury Circle in Wiltshire, Engeland. De oorsprong van dit bouwwerk is nog steeds niet bekend. Uit Flynns onderzoek bleek onder andere dat de grenzen van Wiltshire zich op precies 1979 en 2012 nautische mijlen van het Tempelplein in Jeruzalem bevinden, onder een hoek van precies 33 graden (waarbij de afstand tussen de grenzen van Wiltshire 33,33 geominuten is).
 
Volgens Flynn betekent het feit dat zowel de afstand als het jaartal gelijk zijn -1979- het begin van de periode van het in de Bijbel voorzegde het 'laatste uur', de 'eindtijd', die zal eindigen in 2012*. Hij kwam mede tot die conclusie vanwege het grote profetische belang in de Bijbel van de getallen 33 en 2520. Dit laatste getal wordt in de Bijbel (Daniël) genoemd als de allerlaatste periode van het huidige wereldbestel, precies 7 bijbelse jaren lang*. Dit getal komt terug in de afmetingen van de Avebury Circle, die een exacte geometrische representatie blijken te zijn van de eveneens in het Bijbelboek Daniël voorkomende woorden 'mene, mene, tekel, ufarsim' (geteld, geteld, gewogen en te licht bevonden). Mene=1000 (x2), Tekel=20,Ufarsim=de helft van 1000, bij elkaar 2520.
 
(*2012 zou volgens Flynn ook het midden of juist het begin van de laatste 7 jarige periode kunnen zijn.)
 
Het feit dat de meeste, steeds complexer wordende graancirkels zich nog steeds in Wiltshire 'openbaren', heeft volgens Flynn alles te maken met het enorme, bovennatuurlijke belang van de Tempelberg in Jeruzalem. Het helige der heiligen in de voormalige Tempel van Salomo werd ooit bovenop een graandorsvloer gebouwd. De Ark van het Verbond was in het heilige der heiligen geplaatst. De graancirkels zouden dan ook een bovennatuurlijke verwijzing zijn naar het belang van de Tempel in Jeruzalem en met name de Ark van het Verbond.
 
Flynn ontdekte overigens nog meer bizarre verbanden tussen plaatsen, gebeurtenissen en tijden en de voormalige locatie van het heilige der heiligen op het Tempelplein in Jeruzalem. Zo blijkt de zwarte steen (Ka'aba) in Mekka, de meest heilige plaats voor Moslims, zich op de centimeter af 666 nautische mijlen van het heilige der heiligen te bevinden. Het getal '666' is in de Bijbel de aanduiding voor (het systeem van) de 'antichrist'. Frapant genoeg kreeg de profeet Daniël zijn visioenen over de eindtijd in de nu in Iran liggende plaats Susan, dat zich eveneens op precies 666 zeemijlen afstand bevindt. (3)


Voor nadere uitleg: zie (3) (excuses voor de foutieve spelling van Avebury)
 
In de redenering van Flynn maken graancirkels dus deel uit van een veel groter verband, en zijn het tekenen van het feit dat we ons niet alleen in de laatste fase van de eindtijd bevinden, maar zijn het tevens aanwijzingen dat de talloze Bijbelse profetiën over Jeruzalem, waar alle landen over de wereld over zullen struikelen, op het punt van uitkomen staan.


Xander


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: