Zoeken
 


Corrupte wetenschapper die loog over vaccins en autisme is er vandoor met miljoenen

Laatste wijziging: donderdag 1 april 2010 om 14:26, 2168 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 1 april 2010

Door William Engdahl.

Een Deense psychiater (sic!) die een belangrijke rol heeft gespeeld om te proberen de rol van kwik conserverings middelen wit te wassen die in vaccins gebruikt worden en de explosieve stijging in autisme bij kinderen , heeft, naar blijkt, 2 miljoen dollar onderzoeksgeld gestolen en is tegelijkertijd verdwenen. Dit is opnieuw een zwarte vlek op het totaal corrupte gebouw achter de farmaceutische industrie en hun misbruik van vaccins.

Robert F. Kenny Jr.

Volgens een rapport van de Amerikaanse advocaat en autisme-aktivist Robert F. Kennedy, de zoon van de vermoorde senator met dezelfde naam, werden aan Dr. Poul Thorsen door het klaarblijkelijk even corrupte Centrum voor Ziekte Controle (CDC) van de Amerikaanse regering , miljoenen dollars gegeven om te proberen te bewijzen dat er geen verband bestaat tussen het inenten van kinderen en de explosieve groei van autisme bij kinderen. Kennedy, die voorzitter is van de Waterkeeper Alliance en een professor in de rechten aan de Pace Universiteit, is een prominent criticus van het gebruik van het op kwik gebaseerde Thimerosal als conserveringsmiddel in vaccins die aan kinderen worden gegeven.

Kennedy's prominente claims en onafhankelijke verklaringen van leidinggevende wetenschappers hebben er voor gezorgd dat kwik nu een verboden stof is in vaccins. Desondanks hebben het CDC en de vaccinindustrie geprobeerd om te claimen dat thimerosal onschadelijk is. Bij die inspanningen was Thorsen de sleutelfiguur.

Thorsen was het hoofd van een Deense researchgroep die verschillende sleutelstudies heeft geschreven, die de claims van het CDC ondersteunen dat het MMR, de kwikbevattende standaard vaccins tegen mazelen, bof-rode hond die gewoonlijk aan baby's in de in de eerste maanden van hun leven worden gegeven ,veilig zouden zijn voor kinderen. Thorsen publiceerde in 2003 een Deense studie die een twintigvoudige toename claimde van autisme in Denemarken nadat dit land op kwik gebaseerde conserveringsmiddelen had afgeschaft. Hij concludeerde dat kwik daarom niet de schuldige kon zijn van de autisme-epidemie.
Een onderzoek door de Univeriteit vanAarhuus en de CDC ontdekte echter dat Thorsen documenten had vervalst en , in schending van universiteitsvoorschriften, salarissen ontving van zowel de Deense Universiteit als van de Emory Universiteit in Atlanta, niet ver af van het CDC, waar hij leiding gaf aan de pogingen om de rol van vaccins te verdedigen bij de discussie over vaccins als oorzaak van autisme en andere hersenstoornissen. Thorsen heeft vanaf 2002 van de Amerikaanse overheidsinstelling CDC 1.6 miljoen dollar ontvangen. Onlangs werd ontdekt dat zijn medewerker, Kreesten Madsen had samengezworen met CDC officials om op frauduleuze wijze alleen gunstige gegevens te verzamelen om de veiligheid van de vaccins te ‘bewijzen'.

Onderzoek onthulde het bedrog van de veelvuldig geciteerde Thorsen studie naar de vermeende veiligheid van kwik in vaccins voor kinderen. Thorsen was zo sluw om geen melding te maken van het feit dat de 20-voudige toename in autisme in Denemarken slechts te wijten was aan een nieuwe wet die voor de eerste keer vereiste dat gevallen van autisme gerapporteerd moesten worden in het nationale registratiesysteem, iets dat eerder niet het geval was. Dat feit en de opening van een nationale kliniek voor autisme in Kopenhagen was volgens het onderzoek de enige oorzaak voor de stijging. Ondanks deze duidelijke chicanes bleef het CDC de studie citeren als het voornaamste bewijs dat vaccins die kwik bevatten veilig zijn voor zuigelingen en jonge kinderen. De mainstream media, in het bijzonder de New York Times, citeren de studie van Thorsen als de basis voor hun publiekelijke geruststellingen dat het veilig is om jonge kinderen met kwik- een potentieel neurotoxine - in te enten in concentraties honderden malen boven de Amerikaanse veiligheidslimieten.

Thorsen is een psychiater en geen onderzoekswetenschapper of toxicoloog, maar was er in geslaagd een langdurige relatie te creëren met het CDC. Hij bouwde een onderzoeksimperium op dat de Noord Atlantische Epidemiologisch Allianties (NANEA) wordt genoemd dat naar buiten bracht dat het een nauwe band had met het autismeteam van het CDC. De Deense politie doet nu onderzoek naar Thorsen op basis van een strafklacht wegens oplichting en zegt dat hij er van door is gegaan met 2 miljoen dollar Amerikaanse belastinggeld van het CDC.

Talloze onafhankelijke wetenschappers hebben het CDC er van beschuldigd het duidelijke verband tussen de dramatische toename in op kwik gebaseerde vaccinaties die begonnen zijn in 1989 en de autisme-epidemie, neurologische stoornissen en andere ziekten die vanaf dat moment ieder generatie van Amerikaanse kinderen hebben getroffen., te ontkennen. Vragen over Thorsens wetenschappelijke integriteit kunnen uiteindelijk het CDC dwingen om de vaccinprotocollen te herzien, aangezien de meeste van de andere pro vaccinatie studies die door het CDC worden geciteerd gebaseerd zijn op de bevindingen van Thorsens onderzoeksgroep, waaronder artikelen die gepubliceerd zijn door het Journal of the American Medical Association (JAMA), The American Journal of Preventitive Medicin, the American Academy of Pediatrics, the New England Journal of Medicine en andere tijdschriften. De betrouwbaarheid van al deze studies dient nu onderzocht te worden, aldus Professor Kennedy.

William F. Engdahl is auteur van Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order. Men kan contact met hem opnemen via zijn website www.engdahl.oilgeopolitics.net

 Bron: verontrustemoeders.nl (en vaders )

Voeg toe aan: