Zoeken
 


Het geboorterecht van de ziel om zichzelf te zijn

Laatste wijziging: dinsdag 2 februari 2010 om 21:33, 2569 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 2 februari 2010

Leef jij een leven dat geleefd moet worden of een leven die jij graag wilt? Er is iets in ons aanwezig, een soort van innerlijke kompas die exact weet wanneer wij het echte leven leiden en wanneer ons leven op automatische piloot volgens de algemene code van het massa bewustzijn verloopt. Wij weten precies wanneer iets niet klopt in ons leven die uiterlijk een uitstekend werkende mechanisme van succes, perfecte baan, gezin en huis voorstelt.

Wij kunnen gefrustreerd, geïrriteerd, depressief en chronisch moe worden van de zelfgekozen stijl van ons leven. Het is wel begrijpelijk als wij heel erg gefrustreerd zijn geworden van het leven dat op een puinhoop lijkt, waar niks lukt en alles wat je wilt, buiten bereik is. Maar ook het leven waar alle wensen onmiddellijk in vervulling gaan, kan voor velen een enorme bron van innerlijk verdriet en teleurstelling worden. Er is iets in ons die zegt dat alleen het leven waar je 100% jezelf kan zijn, jezelf uiten, naar je hart kunnen leven een echt waardevolle leven is. Deze stem of gedachte komt vanuit onze intuïtie, innerlijke weten, innerlijke kind vandaan ofwel: je ziel.

Onze ziel is alwetend. Ze weet waar ze vandaan komt, waarom ze geïncarneerd is, wat haar doel hier op aarde is, wat ze nodig heeft om haar missie te vervullen en hoe haar unieke rol in de samenleving te spelen. De ziel bevindt zich op het onbewuste en bovenbewuste laag van ons bestaan. Onze uiterlijke bewustzijn, de persoonlijke "ik" is op het materiële vlak bezig het leven te ervaren. Met ons uiterlijke bewustzijn zitten wij binnen in het netwerk van de dagelijkse informatie afkomstig van media, reclame en het massa bewustzijn. Onze ziel haalt de informatie niet uit de kranten of TV, maar uit het Kosmische Christus bewustzijn, waar haar levensopdracht vandaan komt.


De ziel ervaart het leven vanuit haar innerlijke, binnenste kant van onze persoonlijkheid. De grootse droom van onze ziel is op het levenstoneel van de uiterlijke kant van onze persoonlijkheid te verschijnen en prominent aanwezig te kunnen zijn. De ziel heeft behoefte aan zelfexpressie. Ze wil gezien, gehoord en erkend worden door haar ongeremde creativiteit. Als de ziel zich geremd en gebonden voelt door het uiterlijke zelf, wordt dit deel van ons intens verdrietig en laat ze onze menselijke "ik" nooit met rust. Op dit moment voelen wij dat iets in ons leven niet helemaal klopt, want waar anders komt dat innerlijke verdriet en ontevredenheid vandaan?

"There is no predestination in this world! We determine ourselves the outcome of our fate every day by our free will choices of what we do with our circumstances."

Iedere ziel heeft een unieke identiteit, unieke talenten en een unieke persoonlijke missie(Goddelijk plan). De ziel is Goddelijk van oorsprong. Ze maakt een deel uit van de spirituele drie-eenheid: de Goddelijke zelf( de kern van onze spirituele zelf - IK BEN Aanwezigheid ,die het Goddelijke zaad van het licht bevat), de Hogere zelf( Hogere bewustzijn, persoonlijke Christuszelf/Boeddhazelf) en de ziel die als enige deel van de drie-eenheid de vrije wil kan uitoefenen. De Goddelijke zelf(atoom van het licht) en de Hogere zelf (onze persoonlijke Christusbewustzijn) verblijven voor altijd in de hogere dimensies van het Licht en hebben zich ondergeschikt aan de Goddelijk plan en de Goddelijke Wil. Alleen de ziel kan haar vrije wil tijdens de reïncarnaties gebruiken om een keuze te maken: compleet Goddelijk of compleet menselijk te worden. Tijdens de reïncarnaties blijft de ziel verbonden met haar hogere aspecten van het zijn. Ze krijgt een stroom van licht/energie toegediend vanuit de kern van haar Goddelijke zelf, die via de kristallen koord verloopt en zo wordt ze begeleid in haar leven door haar persoonlijke Christuszelf. Op het moment dat de ziel reïncarneert, heeft ze te maken met een tweestrijd tussen haar Goddelijke begeleider, de Hogere zelf en het "ego", de menselijke creatie van ons lagere zelf. De ziel moet uiteindelijk beslissen met welke aspect, Goddelijk of menselijk, ze zich gaat identificeren.


"Each one has to elect by himself to be or not to be the fullness of the abundance of God's Light!"


De ziel is sterfelijk tot het moment dat ze door het ritueel van Ascension (Hemelvaart) gaat en voor altijd in haar Goddelijke zelf wordt opgenomen. Als de ziel ervoor kiest om haar Goddelijke natuur te volgen, gaat ze voor onsterfelijkheid en zelfmeesterschap over materie. In het geval dat ze voor haar menselijke ego kiest verliest ze uiteindelijk de binding met haar Goddelijke vonk en wordt ze afgesneden van de Bron van het Licht. De ziel wordt dan een met haar menselijke lagere zelf, die tijdelijk en niet reëel van natuur is en kan de ziel geen bestaan bieden in de dimensies van het licht. De ziel heeft dus een levensbepalende beslissing voor de boeg. Kiest ze voor een onsterfelijk leven of een langzame dood? Het is niet voor niets dat in vele religies van de wereld dit drama centraal staat.


"Everybody is making the decision hour by hour to be or not to be in reality, in truth, in God."


Het is het Goddelijke plan dat de ziel haar Goddelijkheid opeist, maar de beslissing is aan ons, welke weg gaan we kiezen?

De ziel heeft bij haar geboorte het recht ontvangen om haar zuivere, creatieve natuur op een Goddelijke manier uit te laten stralen, maar het materiële bewustzijn en de lage vibraties van ons "ego" laten dat niet toe. Het is een enorme strijd voor onze ziel geworden om haar identiteit in de materiële wereld op te eisen en zich van het massa bewustzijn te bevrijden.


"Every soul knows deep inside that the path of growing and perfecting the self is her personal mission on Earth and that immortality is her goal."


Om haar weg naar onsterfelijkheid te volgen zal de ziel de volgende stappen moeten nemen:

Zuivering van haar energieveld, emoties, gedachten en reactiepatronen. Terug keren naar de oorspronkelijke staat van onschuldigheid.

Innerlijke zelfontwikkeling en zelfstudie, verdieping in de geestelijke wijsheid. De ziel is een innerlijk kind die voorbestemd is een volwassen spiritueel wezen te worden.

Herkennen van haar Goddelijke oorsprong, eigen Goddelijke zelf van dichtbij leren kennen en die Goddelijkheid in het dagelijkse leven kunnen manifesteren.Bron: novosite

Voeg toe aan: