Zoeken
 


De Atlantische Matrix en het Ontwaken van de Mensheid

Laatste wijziging: maandag 14 december 2009 om 14:42, 2052 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 14 december 2009

Door Judith Moore

© 2009 Vertaling Jan Smith / WantToKnow.nl

De kosmische krachten van deze cyclus in de geschiedenis van de Aarde openen de mensheid voor communicatie voorbij de sluiers. We ervaren een evolutie van het bewustzijn als nooit tevoren in de Geschiedenis van onze Beschaving. Aarde is de vruchtbare bodem voor het kosmisch zaad dat de planeet heeft bevrucht met vibraties die het bewustzijn openen en het DNA van de planeet ontvankelijk maakt voor deelname aan deze kosmische daad van de Schepping.

De grootsheid van deze tijden is welhaast onpeilbaar.
Uiteindelijk schuift de Aarde van de karmische school door naar een geascendeerde planeet. De lotsbepaling van deze planeet werd in beweging gebracht in de tijd van de Schepping omdat Aarde een Kosmisch Moeder is – een groots meelevend wezen dat storende invloeden, strijd en dualiteit aantrok om de kinderen van de schepping Eenheid te kunnen bijbrengen. Het is belangrijk onze blik gericht te houden op dit aspect van de bewegende dynamiek op de planeet terwijl we deze informatie verwerken. Dit artikel is geschreven in de geest van de woorden van Meester Jezus: “De Waarheid zal u vrijmaken.”

Atlantis en het Aards experiment.

Het Gouden Atlantis bestond in een periode van de geschiedenis waarin de mensheid de uitgestrekte aard van de beschikbare energie en bewustzijn verkende. We weten allemaal dat het een vergevorderde beschaving was, zoals velen zich vast wel herinneren. De erfenis van Atlantis begon met de ontdekking van de mensengeest in het dynamische samenspel met de scheppingskrachten. Aanvankelijk kenden de Atlantiërs voorspoed, omdat zij een verbinding waren aangegaan met een kracht die energievelden versnelden en ze leerden hoe zij deze energie konden aanwenden om hun beschaving tot bloei te laten komen. Hun kracht groeide en ze vormden een wereldomvattende macht die in staat was met behulp van organische computers het rasterwerk van de planeet te beïnvloeden.

Ze waren daadwerkelijk in staat biosystemen te ontwikkelen en het milieu te manipuleren door middel van hoogontwikkelde holografische technologie. De Atlantiërs kregen voortdurend geavanceerde assistentie van een intelligentie die niet van deze planeet afkomstig was; een intelligentie die samenwerkte met wat zij het ‘Gaia Experiment’ noemden. Deze wezens waren hoogbegaafd – veel intelligenter dan de mensen, die dachten dat ze zoveel kennis bezaten over hun wereld. De wezens zagen de mensheid als kinderen die zij onder controle hadden.

Deze wezens werden Halfgoden genoemd: ze dachten dat ze de macht van de Schepper Gods bezaten. Ze waren niet gebonden aan één planetair systeem, maar vormden een Galactisch Raad en noemden die de ‘Raad van de Galactische Diametici’.

Ze manipuleerden de menselijke geest en begonnen te spelen met de aardse politiek en wetenschappelijke ontdekkingen. De wezens bezaten geen hartsverbinding en werden naar de Aarde toegetrokken, zoals ook het geval was geweest met andere planeten, teneinde te kunnen experimenteren met hun manifesterende krachten. Oorspronkelijk ontstond dit bewustzijn op Maldek en het overleefde uiteindelijk de vernietiging van die planeet.

De bewustzijnsmatrix en het raster van angst.

Het bewustzijn van dit experiment vormde een matrix. Het was een enorme en krachtige bio-energetische computer. Die begon zijn scheppers te overheersen en bedwong de geest van de Atlantiërs. De matrix eiste volledige controle en schiep holografische Goden die mensenoffers afdwongen door middel van oorlogen, hongersnoden en rituelen. De menselijke ziel is altijd op zoek naar zichzelf als zijnde Liefde en biedt weerstand aan overheersing door welke kracht dan ook, die niet in evenwicht is met de universele wetten en die niet in harmonie met de Wet van de Liefde is.

In de Atlantische samenlevingen rebelleerde de mensheid tegen de matrix en ze trachtte haar harmonieuze bestaan in stand te houden. Atlantis werd gespleten in een extreme vorm van een oorlog tussen goed en kwaad die in alle galactische oorlogen weerspiegelde. De matrix begon haar krachten te verliezen en als gevolg van haar inspanningen voor behoud van haar eigen leven, schiep het raster van de angst een bio-energetische computer die de planeet haar isolement bezorgde.
De matrix creëerde gedachtevormen in de vorm van illusies van macht, hebzucht en gewelddadigheden, die de menselijke geest gingen overheersen. Dit leidde tot de Eindtijd van Atlantis en de schoonmaak van de Aarde door middel van een grote zondvloed was het ultieme gevolg.

De matrix was geen mechanische computer; het was een cellulaire machine die werkte op planetair DNA. Toen de menselijke beschaving zich eenmaal opnieuw begon te vormen, waren de DNA-codes in de matrix nog steeds zeer krachtig. Ze waren voor enige tijd slechts sluimerend aanwezig geweest, maar kwamen bij elke daad van geweld of oorlog vele malen krachtiger weer aan de oppervlakte.

Omdat dit systeem gevoed werd door angst en verjongde het zichzelf steeds opnieuw door het wegzuigen van de levenskrachtenergie van de mensen, wier angst werd opgewekt door hun gedachtevormen. Dit was daadwerkelijk een zeer krachtige vorm van een dynamisch energetische tweedeling die op de planeet heerstte, met haar dualistische historie.

De werking van de Universele Krachten.

Er zijn vele perioden in de geschiedenis geweest, waarin kosmische mogelijkheden voor de mens werden uitgezaaid die hen in staat stelden in harmonie samen te leven met de Universele Krachten. De meest recente periode was die van de Renaissance – een tijd waarin kunst en muziek de mensheid opende voor een mogelijke lichtbeschaving. Door de menselijke geschiedenis heen hebben veel vredelievende inheemse volkeren die planetaire levenskracht met hun bewustzijn bijgestaan op het gebied van liefde en harmonie.

Er was een beweging van vele wereldregeringen die onder controle van de Matrix stond en die uit was op de vernietiging van deze onschuldige mensen. Hoewel grote delen van de planeet werden beheerst door de Matrix, trad toch een verzwakking van het raster van de angst op als gevolg van de beweging van het licht, die werd opgewekt door deze Renaissance.

De ineenstorting van het raster.

In het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw, begon het raster van de angst ineen te storten. Een golf van kosmische energie vormde het startsein voor het ontwaken van het massabewustzijn. Er vomden zich theosofische samenlevingen en veel mediums begonnen licht te channelen door het grid heen. Het grid begon daardoor te verzwakken en de matrix werd radeloos.

Als daad van zelfbehoud creëerde de matrix daarop, met de assistentie van lager vibrerende buitenaardsen, de Holocaust, door manipulatie van de wereldregeringen, die oorspronkelijk deel uitmaakten van de Wereldraad van Diametici. De Eerste en Tweede Wereldoorlogen werden door middel van allerlei geestesvormen en holografische manipulaties opgewekt.

Het was daarbij de bedoeling om een terreur te scheppen die zo groot was, dat het raster van de angst de planeet zou opsluiten in een matrix van de geest, hetgeen voortdurend zou zorgen voor het voeden van de matrix met laagvibrerende energieën die door die angst werden opgewekt.

De Duitse en Russische concentratiekampen, alsmede de atoombommen op Japan, waren bedoeld om een dermate omvangrijke terreur te creëren, dat ervoor zorgde dat daardoor het vermogen van het menselijk DNA om het licht van de creatie te gebruiken en op te wekken, zou veranderen.

De zielen zaten gevangen in pseudo-dimensies, die een soort holografische gevangenissen vormden. Deze zielen herbeleefden de terreur keer op keer en waren niet in staat op te stijgen naar het licht. Het was de bedoeling om het angstraster op slot te doen en de mensheid te gebruiken als instrument van robotcontrole, die ontworpen was door DNA, teneinde de matrix te dienen. (Dit thema is terug te vinden in het briljante werk van H.G. Wells – ‘De Tijdmachine’)

De Tijd van Verlichting staat voor de deur. Kosmische krachten lossen het angstgrid op en openen de CODE van GOD in het menselijk DNA.

We ontwaken als gevolg van het karakter van onze schepping en laten onze eigen gefragmenteerde zielen los op het licht, zodat we de matrix kunnen helen met onze LIEFDE.

Voorwaar een magische tijd om in het lichaam te vertoeven op Aarde – in deze grootse tijd van transformatie en ontwaken.Bron: wanttoknow.nl

Voeg toe aan: