Zoeken
 


Genezen door Elektromagnetische Golven?

Laatste wijziging: dinsdag 8 december 2009 om 13:51, 2438 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 8 december 2009

Kon Rife kanker succesvol behandelen?
Royal Rife, was een briljant wetenschapper, geboren in 1888 en gestorven in 1971.
Hij volgde o.a. een technologiestudie die tegenwoordig als norm geldt in de optiek, analytische chemie, elektronica, biochemie, ballistiek en luchtvaart. We kunnen zeggen dat Rife de Electro geneeskunde zelf ontwikkeld heeft. Hij ontving 14 prijzen en een eredoctoraat van de universiteit van Heidelberg. Rife werkte o.a. voor Zeiss Optics en voor de regering van de V.S. Tegenwoordig is er op internet veel informatie over Rife terug te vinden.

Omstreeks 1920 had Rife de eerste virusmicroscoop gebouwd die in staat was om microben 60.000x te vergroten. Hij was de eerste mens ter wereld die een virus in levende staat kon zien. In 1920 was Rife ook de eerste die het menselijke kankervirus identificeerde. Hij werkte samen met topwetenschappers en artsen. Hij werd echter nooit genoemd in hun rapporten en kreeg zelden erkenning voor zijn ontdekkingen. Rife concentreerde zich op het verfijnen van zijn methode om dodelijke virussen d.m.v. resonantie uit te schakelen. Hij verhoogde de resonantie van de virussen totdat ze vervormden en vanwege structurele spanningen uiteenvielen. In onze praktijk maken we gebruik van Rife apparatuur die dezelfde werking heeft.

Het kostte vele jaren onderzoekswerk voordat hij de frequenties ontdekte die specifieke virussen zoals herpes, polio, spinale meningitis, tetanus, griep en zeer veel andere ziektes konden vernietigen. In 1934 stelde de University of Southern California een speciaal medisch onderzoek in, door ongeneeslijk zieke kankerpatiënten van het Pasadena Country Hospital voor behandeling naar Rife's laboratorium en kliniek in San Diego te brengen. Het team van artsen en pathologen werd opgedragen de patiënten binnen 30 dagen te onderzoeken en te behandelen. Het onderzoekscomité constateerde dat 86,5% van de patiënten volkomen genas. Op basis van deze resultaten werd de behandeling verder aangepast en ook de overige patiënten genazen in minder dan vier weken. Het totale genezingspercentage werd daarmee 100%; nooit eerder werd een dergelijke hoog percentage in de geneeskunde bereikt!

Hij kon met zijn microscoop de biologische processen volgen. Een elektronenmicroscoop is hier niet toe in staat, omdat al het leven onder de elektronenmicroscoop direct dood gaat. Onder de microscoop zag hij dingen gebeuren die nooit eerder beschreven waren: Hij zag bacteriën die polymorf waren. Ze konden vier verschillende verschijningsvormen aannemen. Een van deze verschijningsvormen werd later door Wilhelm Reich (een student van Ferenzci , kan beschouwd worden als de grondlegger van de lichaamsgerichte psychotherapie) de T-baccilli genoemd. Deze T-baccilli kunnen gewone menselijke cellen doen transformeren naar kankercellen. U leest het goed: Bacteriën die kanker veroorzaken.
Ook werken wij met de frequenties van Hulda Clark, over wie de laatste jaren veel gepubliceerd is. Tevens zijn er over haar behandelingsmethode boeken verschenen.

ALS DE MENS ZEGT DAT DEZE OF GENE TOESTAND ONGENEESLIJK IS, SPREEKT HIJ VANUIT ZIJN EIGEN BEPERKTE KENNIS

Daarnaast, wat misschien nog belangrijker was, ontdekte Rife een manier om selectief virussen en bacteriën uit te roeien in een lichaam. Na veel onderzoek kwam hij erachter dat elk virus en elke bacterie een eigen levensfrequentie had. Deze frequenties heeft hij in kaart gebracht. Vervolgens heeft Rife een machine gemaakt die energie met deze frequentie het lichaam in stuurt. Het resultaat is dat de betreffende bacterie of virus gaat resoneren en net als een glas bij de juiste toonhoogte, uit elkaar knalt. Al zeer snel boekte hij succes met het bestrijden van de T-baccilli en ook met Antrax en andere gemene virussen en bacteriën werkte dit principe perfect.

Kanker genezing
Na een onderzoek, waarbij 16 terminale kankerpatiënten bestraald werden door de Rife machine op de frequentie van de kankerbacterie, de T-baccilli, bleek al gauw dat een 100%-succes ratio gehaald werd. Niet lang daarna werd een banket gehouden waar alle vooraanstaande artsen en onderzoekers uit de V.S. aanwezig waren. Ze toostten samen op het einde van alle ziekten. Echter, korte tijd daarna bleek ineens geen enkele arts of onderzoeker ooit van Rife gehoord te hebben. Dat terwijl er foto's waren gemaakt van het banket. Sindsdien zijn Rife's bevindingen weggeschoffeld en is Rife voor gek uitgemaakt. Rife kon zijn bevindingen wetenschappelijk bewijzen, maar er werd door de onderzoekers geweigerd om door zijn microscoop te kijken en het onvermijdelijke te zien. Hetzelfde gebeurde met Galileo die beweerde dat de zon het middelpunt van ons zonnestelsel was. Niemand wilde door zijn telescoop kijken om het onvermijdelijke te zien. Rife, de man met de meest belangrijke uitvinding van de 20e eeuw, is vele jaren later arm en verslagen gestorven.

Lichaamscellen kunnen worden geregenereerd - hersteld of vernieuwd - door een behandeling met elektromagnetische golven. Dit gaat soms verder dan genezen; immers regenereren is niet alleen het herstellen van de functies van lichaamscellen maar ook het vervangen van onherstelbaar beschadigde cellen of cellen die 'verloren' zijn gegaan worden door gelijkwaardige nieuwe vervangen. Door dit regeneratieproces kunnen lichaamsfuncties weer worden hersteld. Dit regenereren gebeurt op een volledig natuurlijke manier.


Historie en achtergrond van resonantietherapie.
Dit regeneratieproces wordt bewerkstelligd d.m.v. de resonantietherapie. Indien een orgaan of een deel van het lichaam wordt beschadigd, ontstoken raakt of ziek wordt, dan wordt de resonantie (trilling/ frequentie) van die cellen lager of sterven die cellen af. In het begin van de twintigste eeuw onderzocht een aantal wetenschappers onafhankelijk van elkaar verschillende facetten van dit fenomeen. Deze wetenschappers waren George Lakhovsky, Nikola Tesla en Royal Raymond Rife. Later hebben ook de onderzoeksresultaten van Wilhelm Reich en Hulda Clark belangrijke bijdragen geleverd aan de verdere ontwikkeling.

George Lakhovsky, een van oorsprong Russische wetenschapper, ging ervan uit dat iedere cel zijn eigen resonantiefrequentie heeft. Zijn gedachte was om een toestel te construeren dat in staat zou zijn om een veld aan frequenties te genereren in een heel breed spectrum, zodat wanneer men een ziek persoon en dus de aangetaste delen van het lichaam in dit frequentiespectrum zou plaatsen, die aangetaste cellen hun eigen frequentie zouden herkennen en daardoor weer in hun eigen frequentie zouden gaan trillen, zodat de ziekte zou verdwijnen.

Resonantietherapie succesvol en toch nog onbekend.
Veel mensen stellen de vraag "als het allemaal zo succesvol is, waarom is het dan niet meer bekend en wordt het niet wereldwijd toegepast?" Deze vraagstelling is zeer legitiem, echter deze kan ook gemakkelijk worden beantwoord. In producten die niet (meer) patenteerbaar zijn, zal geen enkel farmaceutisch of medisch bedrijf enig substantieel geldbedrag investeren". Als u weet dat in de marketing van een gepatenteerd geneesmiddel honderden miljoenen euro's wordt gestoken om bekendheid en om het voorschrijven door artsen te bereiken, dan is het eenvoudigweg te begrijpen dat de niet gepatenteerde technologie waarop resonantie- of frequentie berust, geen grote bekendheid heeft of "mag krijgen".

Indien u de tijd heeft en neemt om via internet wat te verdiepen in de materie, dan zult u ontdekken dat wetenschappers al vanaf de jaren '30 van de vorige eeuw onderzoek doen naar deze technologie. Velen zijn gefrustreerd in hun werk, of zelfs geëxcommuniceerd uit hun wetenschappelijke kring. Wij zijn er stellig van overtuigd, dat de toekomende tijd, deze technologie een grote rol zal gaan spelen in de moderne geneeskunde. Voor alle ongelovigen die nog niet overtuigd zijn van de heilzame werking van deze technologie, wil ik maar één ding zeggen. "Vel geen oordeel over deze technologie als je geen kennis van deze technologie genomen hebt en het ook niet zelf hebt ervaren'. Het leven biedt ons vele mogelijkheden om te genezen maar we moeten ze wel willen zien. Vergeet niet dat wij mensen geïndoctrineerd zijn door wat de media ons verteld (radio, kranten, tv), immers wat op tv komt is voor velen de waarheid, maar wie zegt dat dit inderdaad zo is. Wordt het niet tijd dat wij zelf op zoek gaan naar de waarheid?Bron: vivere-resonantietherapie

Voeg toe aan: