Zoeken
 


Nederland is geen soevereine staat meer

Laatste wijziging: zondag 25 oktober 2009 om 13:18, 2306 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zondag 25 oktober 2009

Na de pleidooien voor de rechtbank in kortgeding in Zwolle op 22 oktober, kwam vast te staan dat het Nederlands Ministerie van Volksgezondheid en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen als Overheden de facto overbodig zijn geworden.

Kritische informatie die in het kader van openbaarheid van bestuur aan de burger zou moeten verstrekt worden, kan en mag niet openbaar omdat de soevereine staat aan de touwtjes hangt van wat officieel Europa heet, maar in realiteit, door corruptie en collusie, de farmaceutische industrie betekent.

Het pleidooi van de Nederlandse staat kwam in de rechtbank erop neer, dat Nederland in die materie niets kan en niets mag doen.

Dit is nu al de tweede keer in twee jaar tijd.

In 2008 beval de bestuursrechtbank dat de Stratterageheimen openbaar moesten gemaakt worden.

In deze zaak verdedigden het ministerie en ook CBG de belangen van de farmaceutische industrie om te blijven geheim houden dat Strattera als amfetaminedoping gevaarlijk is voor kinderen en eigenlijk omwille van het amfetaminepatroon onder een opiumwetgeving had moeten gebracht worden.

Op de zitting, dreigde een belaagde Nederlandse staat zelfs, dat een diplomatiek incident zou ontstaan met Engeland als de gegevens over Strattera toch zouden bekend raken.

Dat arrest van de rechtbank is nog steeds niet uitgevoerd en de Stratterageheimen blijven nog steeds geheim.
Een rechtstaat onwaardig.

Als soevereine staat kan Nederland zelfs niet met een ministerie van Volksgezondheid, zelfs niet met een college ter beoordeling van geneesmiddelen een wetgeving betreffende de openbaarheid van bestuur, laat staan, de openbare volksgezondheid organiseren.

Op 22 oktober 2009 pleitte de advocaat van het Ministerie en van CBG opnieuw in dezelfde zin.

Men vraagt om openbaarheid van gegevens betreffende een vaccinatie, waarvan elke burger met een gezond buikgevoel aanvoelt, dat veel te teveel wordt achterhouden om nog echt gezond te kunnen zijn.

En de Staat en CBG pleiten hier opnieuw om de belangen van de farmaceutische industrie te vrijwaren.
Zich verschuilend achter de instantie waarbij men de eigen soevereiniteit heeft verkwanseld.

Om niet te moeten bekennen dat de corruptie met die healthcare zodanige afmetingen heeft aangenomen, dat men zelfs in Europa zwicht voor de almacht van healthcare.
Politici in het wetgevend werk gaan gebukt onder de frustraties van de almacht van healthcare, maar weigeren iets te ondernemen tegen de corruptie en collusie van het eigen personeel.

Hoe verklaar je immers dat een Europese regel bepaalt dat de fluoxetine (Prozac) van Eli (reus) Lilly aan kinderen mag toegediend worden, terwijl dezelfde fluoxetine van andere bedrijven verboden is bij jongeren en adolescenten?

Europa danst hier naar de pijpen van Eli Lilly.

En iedereen zwijgt, iedereen luistert en de staten huiveren voor diplomatieke incidenten, zoals dat heet.
In België schreef Lilly zelfs  een deontologische regel voor beroepsjournalisten, waarbij ze hen voorhouden hoe men over geesteszieken en geestesziekten moet bericht geven.

Staten verkwanselen hun soevereiniteit waarmee ze als Pilatussen dat soort van corruptie in stand kunnen houden.

Betalen Nederlandse burgers nu teveel belastingen om een overbodig Ministerie van Volksgezondheid en een nutteloos College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in stand te houden?

Stel je voor dat CBG (begin dit jaar) stelt dat het weinig waarschijnlijk is dat psychotisch gedrag bij ADHD zou ontstaan door ADHD-medicatie, terwijl echte wetenschappelijke studies aantonen dat dit wel zo is.

http://www.zitstil.org/ADHDopPW/

CBG is daardoor niet alleen helemaal overbodig, maar bovendien zelfs een gevaar voor de gezondheid van een ganse natie.

Concreet gevolg van de vazaliteit aan healthcare, aan EMEA is dat wereldwijd medisch, onder de geheimhouding van de kennis erover, met mindcontrol wordt geëxperimenteerd (Prozac, Strattera, ADHD) en dat militaire biologische wapens op een wereldbevolking, in vivo, worden uitgetest, zonder dat de vereiste voorzieningen inzake veiligheid zouden mogen genomen worden.

Wie regeert Nederland eigenlijk?

Als democratie?

Als rechtstaat?

Ik zal wel geen antwoord krijgen van zij, die wel regeren.Bron: adhdfraude

Voeg toe aan: