Zoeken
 


Leugens, halve waarheden en manipulaties

Laatste wijziging: maandag 17 augustus 2009 om 13:29, 3638 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 17 augustus 2009


Een bericht van de Hathors via Trom Kenyon

Wij wensen jullie te berichten over een gevaarlijke en verraderlijke passage waar jullie nu doorgaan. We hebben er in het vorige (april 2009)bericht melding van gemaakt toen we het hadden over Chaotische Knopen. Van ons uit gezien komen jullie dichter bij de manifestatie van die chaos.

Daar zijn diverse redenen voor, die wij willen belichten. Maar eerst willen wij jullie verzekeren van ons geloof in de soevereiniteit van het menselijke bewustzijn. Wij zijn ervan overtuigd dat jullie zowel individueel als collectief in staat zijn je bestemming te veranderen, ook als is het vijf voor twaalf.

Daarom is dit geen doembericht, maar een oproep om aanwezigheid en spiritueel meesterschap. (Met ‘aanwezigheid’ wordt bedoeld altijd Hier & NU te zijn). Volgens ons is het H1N1virus of varkensgriep genetisch bekokstoofd en gecreëerd. Het is geen natuurlijke mutatie. Het is een bewuste poging van de verborgen machten achter de regering om jullie te overheersen en manipuleren. Het is een sociaal experiment met ijzingwekkende gevolgen als het zou slagen.

De leugens, halve waarheden en manipulaties met betrekking tot dit virus zijn verdraaid kronkelig. Maar wat de uitkomst ook moge zijn, het is voor ons duidelijk dat dit werd geïnitieerd door menselijk bewustzijn. Het is ons ook duidelijk dat dit alleen ongedaan gemaakt kan worden door menselijk bewustzijn.

Overlevingsangst is een van de grootste tactieken waarmee gemanipuleerd wordt, en deze duistere krachten zullen alle middelen aangrijpen om zich er van te verzekeren dat angst in de komende maanden (zoniet jaren) als een kankergezwel groeit. Als spirituele meesters is het jullie taak deze collectieve mind controle te overstijgen, en je eigen weg te banen door de chaos die er op zal volgen. Er zijn geen specifieke richtlijnen om dit aan te pakken. Het is nu aan jullie en aan je onderscheidingsvermogen.

(Ik had deze week een cliënt die me vertelde hoe de kamer gezuiverd was met witte salie en andere spirituele methodes. De cliënt vroeg of er nog krachtiger middelen waren. Mijn antwoord was en is dat onze gedachten de krachtigste bescherming bieden… ArjunA)

Van ons perspectief uit lijkt het alsof er een scheur in het weefsel van jullie sociale bewustzijn is getrokken. Er zijn mensen die voor de angst kiezen en er op staan dat er radicale acties ondernomen moeten worden, inclusief, maar niet beperkt tot, vaccinaties.

Een ieder van jullie dient hieromtrent eigen keuzes te maken, want jullie leven in biologische lichamen, en jullie zullen daarom het meest aangetast worden. Wij zeggen jullie echter, vanuit ons standpunt dat die vaccinaties uiterst verdacht zijn. Ze zijn verontreinigd. Ze geven geen bescherming.

Ze zullen daarentegen de gezondheid van vele mensen beschadigen, en ze bevatten grove mind control instrumenten (vloeibare chips), voortkomend uit een wetenschap die nog in de kinderschoenen staat; nano-technologie.

En weer is het niet aan ons jullie te adviseren wat jullie wel of niet moeten doen in deze situatie. Jullie economische problemen zijn niet voorbij.

Bepaalde stukken van jullie economie zijn gestabiliseerd door heimelijke acties achter gesloten deuren van mensen die de economische macht in handen hebben. Maar het systeem is vergeven van tijdbommen, en de druk van toenemende economische tegenspoed zal aan de chaos bijdragen. Er zijn vele andere zaken die zullen escaleren terwijl jullie dichterbij dat wat wij als chaotische knopen geïdentificeerd hebben komen.

Uitweg.

Het belangrijkste doel van dit bericht is evenwel jullie een uitweg tonen door de verraderlijke en gevaarlijke overgang die jullie te wachten staat. Dit zijn geen tijden voor weekhartige mensen. Dit zijn tijden die een beroep doen op jullie grootste reserves aan moed, inzicht en intuïtie.

Onze woorden zijn gericht tot hen die de waarheid van het uur voelen. Als dat wat wij zeggen je boven de pet gaat, heeft het geen zin verder te lezen.

Onze woorden zijn bedoeld voor hen die weten dat het uur heeft geslagen, dat de nood aan waar meesterschap is gekomen, en ondanks dat er wellicht angst in je hart en door je denken dwaalt, jullie weten dat er innerlijke moed is als je het nodig hebt, want gans het leven hangt van jullie keuzes af!

Als de angst toeneemt door massale mind controle, is het van belang, ja zelfs verplicht dat jullie er boven blijven staan. Het heeft enorme prioriteit dat jullie de stromen misinformatie mijden, die op jullie geprojecteerd worden via de media, door sociale druk, en door mogelijke acties en tussenkomst van de regering.

We hebben het in vele vorige berichten over de diverse methoden gesproken om dit te volbrengen. Wij denken daarbij aan vorige berichten over: “Extase en het Hart,” de “Holon van Balans” van juli 2007, en in het bijzonder de “Holon van VerLichting” van februari 2009.

Dat zijn technieken, innerlijke technieken voor de geest. Zij kunnen en zullen jullie helpen de mind controle te overwinnen. Maar er zijn simpeler manieren die we nu te berde willen brengen. Het zijn aspecten van jullie eigen aard. Het geheim der geheimen is gewoon dat jullie schepper wezens zijn, zowel menselijk als goddelijk!

Deze kennis is, net zoals jullie aard, doelbewust voor jullie verborgen gehouden door jullie religiën en jullie filosofieën. Deze geheimen zijn natuurlijk verboden vruchten, want als jullie er in zouden participeren, dan zouden jullie weer kennis verkrijgen van je eigen goddelijkheid, ook al leven jullie in de stoffelijke wereld.

Jullie zouden weten dat jullie je eigen toekomst scheppen op dit geëigende moment, en op elk moment van je leven. Dat doen jullie middels je gedachten, je emoties en door hoe jullie over je zelf en anderen willen denken. Het geheim der geheimen bevrijdt jullie van alle menselijke beperkingen.Het bevrijdt jullie van de verplichtingen van jullie tijd/ruimte en omstandigheden.

Dat geschiedt door het openen van de poort van je eigen geest, waardoor het bevrijdt wordt van de gevangenis die op jullie geprojecteerd is door de krachten die de bestemming van de mens uit eigen belang wensen te beheersen en te manipuleren.

Het geheim der geheimen heeft 4 aspecten.

Het eerste is jullie vermogen om spirituele inzichten te verkrijgen, met andere woorden de leugens kunnen doorzien die op jullie geprojecteerd worden.

En aldus zien jullie zelfs in de diepste duisternis het ‘juiste’ pad. Het tweede geheim is jullie vermogen om te voelen. Dat is de kern van alle geheimen. Het is jullie grootste schat, hoewel het tevens jullie grootste dilemma vertegenwoordigt. Zij die jullie wensen te beheersen en manipuleren weten dat het terugbrengen van je vermogen om niets anders te voelen dan de lagere emoties hun doel zal dienen.

Het derde aspect is je vermogen om je eigen waarheid te spreken. De komende tijd zal van vele van jullie vergen dat jullie duidelijk je waarheid spreken ook al staat die haaks op je omgeving.

En het vierde aspect is je vermogen tot handelen. Deze vier aspecten zijn samen geworteld en vormen de bron van je vrijheid. In de aard van je hart ligt jullie vermogen om te voelen, en dat is het diepste geheim van alle. Want dat maakt dat jullie je frequentie kunnen veranderen en  dat is de sleutel om de collectieve mind controle te overstijgen.

Hoewel het belachelijk eenvoudig klinkt, is dat wat jullie vreugde, waardering en dankbaarheid noemen de wezenlijke waarheid van deze geheimen. Ontdek de dingen in je leven, de situaties, de mensen, je eigen gedachten en gevoelens, alles wat je vreugde, waardering en dankbaarheid oplevert.

Cultiveer deze waardevolle tuin temidden van giftig onkruid, want dan kan de tuin groeien en in jullie levensonderhoud voorzien. Paradoxaal op vele niveaus, niet alleen emotioneel en psychologisch, maar ook op spiritueel en fysiek niveau, is het zo dat als de kracht van vreugde, waardering en dankbaarheid een bepaalde sterkte of macht bereikt, kan het letterlijk manifestaties van stoffelijke werkelijkheid scheppen.

En aldus zullen, zelfs in de donkerste momenten, als jullie het spirituele meesterschap vasthouden om angst te overstijgen, vreugde, waardering en dankbaarheid te creëren, onverwachte gunstige momenten en situaties zich bij jullie melden.

En, tenslotte willen we duidelijk stellen dat deze duistere tijden jullie grootste uren kunnen zijn. Jullie koesteren het geheim der geheimen binnen in je. Benut ze. Ga door de Sluier naar de Nieuwe wereld die jullie wacht. En moge het pad dat jullie naar die nieuwe dimensie leidt bezaaid zijn met voorspoed en zegeningen.

De Hathors.Bron: assayya

Voeg toe aan: