Zoeken
 


Van het veld tot op uw bord: de Codex Alimentarius voorgeschoteld (deel1)

Laatste wijziging: maandag 20 juli 2009 om 18:36, 2681 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 20 juli 2009

'Van het veld tot op uw bord: de Codex Alimentarius voorgeschoteld'

 

Drs J. Consemulder, neuropsycholoog, onderzoeker en auteur.

www.healingsoundmovement.com

Onlangs werd ik door een redacteur van een tijdschrift gevraagd om een kort artikel te schrijven over de Codex Alimentarius, met de positieve insteek dat ook supermarktketens als Albert Heijn BV (opgericht in 1887, onderdeel van 'Koninklijke Ahold', waartoe onder andere ook Gall & Gall en Etos behoren) nu ook met 'Puur en eerlijke' producten komen (1). Het artikel is langer geworden dan beoogd.

Ook is het artikel weliswaar positief te noemen voor natuurvoedingwinkels en onze gezondheid, maar mogelijk niet helemaal voor supermarktketens. Wist u trouwens dat als u uw bonuskaart inlevert bij de Albert Heijn u de kans loopt dat justitie en de veiligheidsdiensten over uw schouder meekijken bij de kassa? Albert Heijn schijnt zo nu en dan uw privacy gegevens door te geven aan deze instanties wanneer zij hier naar vragen (2). Fijne 'bonus', nietwaar? Ook steunen zij vaccinatie initiatieven aan moeders en kinderen (zie voor meer op -en aanmerkingen de informatie bij noot 1, onderaan dit artikel)! Ik hoop dat dit geen onderdeel is van de 'Puur en eerlijk' marketing, want dat belooft niet veel goeds voor de consument.

"Geen ruimte laten voor eerlijke initiatieven, iedereen uitspelen, iedereen uitknijpen en er zelf uitstekend van leven. Da's puur & eerlijk volgens de enige echte supermacht. Hoogste tijd dat meneer en mevrouw consument hun middelvinger in de lucht steken... AH is een uitstekend bedrijf dat uitstekend geleid wordt, zowel financieel als strategisch. Het probleem is dat het zo goed is, dat het te goed is geworden. Het bedrijf is er niet meer voor z'n klanten. De klanten zijn er voor het bedrijf. Het is ongelofelijk knap als je dat kunt bereiken. Het is ook ongelofelijk gevaarlijk.", aldus Dick Veerman over de nieuwe 'groene' initiatieven van Albert Heijn (3)

Maar nu even de Codex! Wat zegt U, U heeft nog nooit van het grote 'voedselnormenprogramma' Codex Alimentarius gehoord? Niet geheel verbazingwekkend, u bent in zeer goed gezelschap. De meeste mensen (en zelfs beleidsmakers en politici) zijn niet goed op de hoogte van het vage bestaan van de Codex Alimentarius. En toch zullen de 'richtlijnen' van de Codex Alimentarius voor een groot deel bepalen wat we wel en niet mogen eten (4).

Dit is geen specifiek artikel geworden over voeding (5) of de Codex Alimentarius in brede zin. Dit artikel gaat wel in op de vraag of de Codex Alimentarius ons werkelijk bescherming biedt tegen 'onveilige' voeding of ons juist beperkt in onze keuzevrijheid en zelfbeschikking met betrekking tot kwalitatief voedsel en gezondheid. Blijft biologisch voedsel tot de mogelijkheden behoren?

Dient alle voedsel eerst bestraald te worden om langer 'houdbaar' te blijven? Kunnen we nog steeds voedingsupplementen gebruiken? Moeten alle dieren worden behandeld met groeihormonen en antibiotica voordat ze mogen worden geconsumeerd? Worden zeer giftige stoffen ('Persistent Organic Pollutans' of POP's genoemd) die wereldwijd op de zwarte lijst staan weer grotendeels toegelaten en nog steeds in de handel toegelaten als residu op voeding?

Betekent 'harmonisering' van internationale normeringen en richtlijnen dat feitelijk wordt afgedwongen wat we en niet mogen eten? En dat bestaande markten worden weggereguleerd? Veel vragen en relatief weinig zekerheden bij de veelbesproken en controversiële Codex Alimentarius dus.

Kort gezegd gaat het om internationale richtlijnen met betrekking tot voedsel en de voedselveiligheid. Deze handelscommissie (let op: er staat géén gezondheidscommissie of keuzevrijheidcommissie, maar handelscommissie) is in 1962 opgericht door de Verenigde Naties, onder sancties van de Food and Agriculture Organization (FAO), samen met de World Health Organization Dezelfde WHO gaat nu zeer waarschijnlijk de 'varkensgriep' vaccinaties verplichten voor alle inwoners van haar 194 aangesloten landen, waaronder Nederland!

WHO "aanbevelingen" zijn bindend voor alle 194 lidstaten in het geval van een pandemie noodsituatie en wordt verklaard in het kader van de Internationale Gezondheid Verordeningen Akte en de WHO pandemie plan van april 2009. (6) De Codexnormen zijn door de World Trade Organisation (WTO) erkende handelsnormen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Genève, Zwitserland.

De volksgezondheid zou door deze normen worden beschermd en ook zouden problemen tussen landen in de handel van voedsel kunnen worden voorkomen. Het probleem is dat de regelgeving complex is en erg ondoorzichtig (en voor een leek of burger niet goed controleerbaar) is geformuleerd. De normen zouden geen bindend karakter hebben en niet zonder inspraak opgelegd worden. Maar is dat ook zo? Nee, in werkelijkheid heeft ook Nederland het WTO verdrag van 1994 ondertekend en daardoor krijgen de normen een bindend karakter! Het Tros programma Radar gaf in 2008 al (niet voldoende en mijn inziens teleurstellend) aandacht aan de Codex.

In een reactie van Wim van Eck (7) namens de Codex Alimentarius Commissie werd duidelijk naar buiten gebracht dat de normen van de Codex weliswaar vrijwillig zijn, maar via de hiervoor genoemde verdagen in feite bindend! Zo vrijblijvend als het op de officiële Codex site wordt vermeld is het dus zeker niet. Met de komst van de WTO worden de 'vrijwillige' normen en richtlijnen steeds meer gebruikt als maatstaf bij internationale handelsgeschillen.

Lidstaten van de WTO kunnen maar beter aansluiten, want het aannemen van de normen en richtlijnen biedt bescherming tegen een verlies bij arbitrage in een handelsgeschil. En de bescherming van de gezondheid van consumenten wordt ook niet altijd gewaarborgd, het gaat in toenemende mate om economische belangen. Ook is het bekend dat de internationale voedselhandel geen eerlijke handel is.

Op een themadag over de Codex (georganiseerd door de partij Mens & Spirit) was ik aanwezig toen ik hoorde dat de Nederlandse belastingbetalers (ja, U dus) een miljoenenboete moeten betalen om het recht te hebben om Amerikaans hormoonvlees te weigeren! U mag weigeren, het zijn maar normen, maar het gaat U veel geld kosten? Schandalig, maar waar. Dus omdat multinationals als Monsanto, Dupont, Dow Chemical en anderen geen miljoenen dollars per jaar willen mislopen door (terecht) geweigerd genetisch gemanipuleerd voedsel, betaalt Nederland (ja, U dus) al jaren een boete van miljoenen dollars per jaar. En het tonen van uw bonuskaart geeft hierop geen uitzondering of 'korting'.

Is dit waar de Codex Alimentarius voor staat? Boetes, sancties en machtsdruk? Codex Manipulaticus in plaats van Codex Humanicus! Een ondemocratisch en misdadig feit wat u niet wordt meegedeeld, maar waar u als belastingbetaler ondertussen wel aan betaalt. Een beetje vergelijkbaar met de praktijken van de farmaceutische industrie: u betaalt als belastingbetaler feitelijk zelf voor de publieke fondsen die wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken (farmaceuten doen bijna geen eigen studies, dit laten ze over het algemeen doen.)

De farmaceuten gebruiken deze (alleen de voor hen gunstig uitvallende) studies voor hun dure farmaceutische middelen. Deze middelen hoeven overigens helemaal niet zo duur te zijn als generieke middelen (waar geen patent op zit) zouden worden toegelaten en er door de farmaceuten juist geld zou worden gespendeerd aan echte Research & Development in plaats van torenhoge marketingkosten die u uiteindelijk weer betaalt in de prijs van uw verhoogde ziektekostenpremie.

U betaalt ook onwetend mee aan de 'bescherming' die de overheid de vaccinatie producenten (die op hun beurt zojuist weer de WHO hebben geadviseerd dat de levensgevaarlijke griepprik verplicht moet worden wereldwijd) (8) biedt, mochten er doden vallen of andere ernstige schade berokkend worden door de vaccinaties. Succes verzekerd, mede met uw geld. Wiens brood men eet...(zie ook noot 9!)

De speciale richtlijn 2002/46/EG die de Europese Unie heeft vastgesteld (10), zorgt ervoor dat voedingsupplementen die niet langer meer aan deze richtlijn voldoen, van de markt worden gehaald (hetzelfde geldt voor de vitaminen en mineralen in voedingsupplementen die niet op de 'positieve lijsten' staan.) Ook legt de Codex zware beperkingen op natuurlijke vormen van heling en 'alternatieve' gezondheidszorg, een groot en serieus probleem dus.

Ook moet worden opgemerkt dat de nationale wetgeving met betrekking tot voedingsupplementen eind 2009 wordt vervangen door een Europese verordening, die zal aansluiten op 'vrijwillige' aanbevelingen van de Codex. De cirkel van directe verbanden tussen de WTO, Codex Alimentarius en de EU sluit zich.

Waarom zijn deze voedselnormen zo belangrijk voor ons burgers? Niet alleen omdat wij recht hebben op kwalitatief goed en veilig voedsel. Vooral ook omdat meerdere studies een verband tonen tussen het virulent worden van virussen en voeding (11). Juist een tekort aan mineralen en vitaminen (lees: Codex!) kan leiden tot ernstige infecties en op zich relatief onschuldige virussen kunnen ineens virulent worden. Slechte voeding leidt dus tot ziekte. Deze relatie zal ik een volgend artikel uitvoeriger behandelen.

En dit geldt nu meer dan ooit omdat het duidelijk is dat de kwaliteit van ons voedsel sinds vele jaren drastisch is verlaagd. Betere conserveringstechnieken en 'stralend voedsel' betekent zeker niet dat dit voedsel gezond is.

Mogen wij de Codex ook beboeten als blijkt dat wij zieker worden door een verandering aan ons vitaminen en mineralen aanbod? Geldt de omgekeerde bewijslast ook voor degenen die ons moeten 'beschermen' en ons 'voedselveiligheid' moeten bieden? Combineer de niet 'veilig en effectieve' vaccinaties met slechtere kwaliteit voedsel en het beeld begint te ontstaan van een industrie die liever ziek maakt omdat daar meer aan te verdienen valt dan aan gezonde mensen (die nu dus ook het doel zijn geworden van de biochemische en farmaceutische industrie.)

En zolang claims op levensmiddelen aan banden worden gelegd door te eisen dat deze via de regulier wetenschappelijke methoden en technieken een bewezen heilzaam effect dienen te hebben, blijft de kans groot dat voedingsstoffen die feitelijk heilzaam zijn niet mogen worden gebruikt of tenminste niet als zodanig mogen worden benoemd en geëtiketteerd.

Niet in overeenstemming met 'wetenschappelijke adviezen' houdt niet altijd in dat het niet goed is voor de mens, alleen dat de voedingsstof niet door de 'algemeen aanvaarde' regulier wetenschappelijke (niet volledige en mogelijk onjuiste) testmethode is gekomen. Ware gezondheid en incompleet wetenschappelijk onderzoek zijn niet gelijk aan elkaar.

In mijn boek 'Blauwdruk' (12) toon ik aan dat alle biochemische acties in het lichaam -zoals veranderingen in de Ph waarde in water (ons lichaam bestaat voor 70 % uit water in en tussen cellen), neurotransmitters, hormonen, enzymen, etcetera - feitelijk fundamenteel voorafgegaan worden door bio-akoestische en bio-elektromagnetische veranderingen.

Geluid, licht en energetische velden zorgen dus voor bio-energetische overdracht van ziekteverwekkende of gezondheidsbevorderende coherente informatie! Dit houdt in dat onze huidig biomedische model niet juist is, of op zijn minst incompleet te noemen is. Medicijnen, pillen en spuiten zijn in dit model overbodig geworden omdat als het ware ook de 'elektromagnetische frequentie blauwdruk' van de werkzame stof zou kunnen worden gebruikt om gezondheid via resonantietechnieken tot stand te brengen.

Op deze manier kan dus ook de kwaliteit van voedsel gemeten worden door de lichtuitstraling van het product te meten, iets wat onder andere door Professor Dr. Fritz Popp al is aangetoond. (13) Als zelfs (zoals wetenschapper Eduard van wijk aantoonde in zijn onderzoek (14)) een eencellig organisme (zonder het 'gezond verstand' en brein wat wij mensen wel bezitten) in staat is om 'op te lichten' (endogeen licht in de vorm biofotonen-emissies van het lichaam, zoals dit ook bij mensen het geval is) wanneer een persoon de ruimte binnentreedt, en zelfs nog meer als 'getuige' bij een helingsessie in deze ruimte, dan moge duidelijk zijn dat biochemische metingen in feite slechts 'oppervlakkige' metingen te noemen zijn!

Maar lichtuitstraling van onze cellen is een natuurlijk verschijnsel, net als organische zaden dat zijn. Dit houdt in dat dit fenomeen niet te patenteren is en er dus geen enorme winsten mee te verwachten zijn. Maar willen wij ware gezondheid, ware immuniteit en kwalitatief voedsel of willen wij toestemming blijven verlenen aan een machtige industrie die liever werkt met genetisch gemodificeerd voedsel (wat dus wel gepatenteerd kan worden omdat het chemisch in een laboratorium is geproduceerd) waarvan duidelijk is het zeer schadelijke effecten kan hebben op onze gezondheid?

Een 'bewezen heilzaam nutritioneel of fysiologisch effect' betekent dus niet automatisch gezond. Andersom gesteld, kan voeding die niet een bewezen heilzaam nutritioneel of fysiologisch effect heeft dus heel goed gezond blijken te zijn, mits correct gemeten (niet de beperkte biochemische en toxicologische 'risico' benadering, maar elektromagnetische en bio-energetische gezondheidswinst studies, onder andere door gebruik te maken van de natuurlijke en dynamische biofotonen uitstraling principes.) Gezondheidswinst boven economische winst dus.

Het Codex Contact Point Nederland stelt dat de berichten die in de media circuleren dat de Codex Alimentarius per 31 december 2009 vitaminen en mineralen zou verbieden, onjuist zijn. Van een verbod zou geen sprake zijn. Maar is dat ook zo? De Codex vitaminen- en mineralenrichtlijn (CAC/GL 55-2005) (15) geeft aan dat een supplement een minimale hoeveelheid moet bevatten, maar ook worden er maximale adviesnormen voor vitaminen en mineralen vastgesteld.

En juist deze maximale adviesnormen zouden de effectiviteit van veel vitaminen en mineralen 'in de kiem kunnen smoren'. Dus weliswaar geen verbod, maar ook geen echte mogelijkheden voor het optimaliseren van ware immuniteit (geen valse immuniteit zoals bij vaccinaties, maar door vitaminen en mineralen versterkte ware immuniteit die het zelfherstellende vermogen van het lichaam activeert en bevordert) meer door 'vrijwillige richtlijnen'.

Mensen geven blijk geen knutselvoer te willen eten in de vorm van genetisch gemanipuleerde producten. Toch zijn multinationals als Monsanto (ook bekend van het gevaarlijke 'Agent Orange' tijdens de Vietnam oorlog en het eveneens zeer gevaarlijke Aspartaam, overgenomen van Donald Rumsfeld, destijds directeur van Searle Ltd) (16) alleen maar bezig om genetisch gemanipuleerde zaden te produceren. Genetisch gemanipuleerd betekent hier gefabriceerd en dus te patenteren zaden die elk jaar weer opnieuw dienen te worden aangekocht!

En hier ligt de kern van het probleem, maar ook van de oplossing! Als de mensen massaal ervoor zouden kiezen om geen fabrieksvoer maar biologisch voedsel te kiezen, dan zou het (door geld en macht bepaalde) aanbod van langer houdbaar maar ongezonde fabrieksvoer ernstig dalen. Kortom: u kunt een bijdrage leveren door uw portemonNEE te laten spreken!

Zo steunt u ook gelijk de duizenden boeren die zelfs zijn aangeklaagd door bedrijven als Monsanto (17), omdat door bestuiving enkele genetisch gemanipuleerde (en gepatenteerde) gewassen per ongeluk in het veld van de onschuldige boer (de 'concurrenten' van Monsanto) terecht zijn gekomen (feitelijk zou de boer een aanklacht in kunnen dienen voor besmetting van hun velden door genetisch gemanipuleerde gewassen.)

De voedselindustrie en de handelscommissie termen zeggen het al: het draait om geld, niet zozeer om gezondheid (zoals ik in mijn artikel 'Aan het licht brengen en onder ogen zien' ook al liet zien met betrekking tot de farmaceutische industrie en het vaccinatieprogramma.) Vele landbouwbedrijven worden steeds afhankelijker van deze gepatenteerde genetisch gemanipuleerde zaden en dus dient de Codex Alimentarius goed gevolgd te worden om ervoor zorg te dragen dat we daadwerkelijk door deze handelscommissie worden 'beschermd' (van wie of wat is dan maar de vraag).

Monsanto nam in de jaren tachtig G.D. Searle & Company over (de uitvinder van de neurotoxische en kankerverwekkend gebleken kunstmatige zoetstof Aspartaam- ook wel bekend als E951.) Dient het niet zo te zijn dat we de schadelijke lange termijneffecten van genetisch gemanipuleerd voedsel en 'toevoegingen' en 'smaakversterkers' (18) eerst moeten hebben doorgrond voordat het als 'voedsel' mag worden verkocht? Hetzelfde geldt uiteraard voor bestraald voedsel.

Dat het Codex Steunpunt Nederland suggereert dat er gekozen MAG worden en het dus geen verplichting is, betekent niet dat er in de praktijk veel voor wordt gekozen (een prima manier om de gezonde en het immuunsysteem ondersteunende vitaminen, mineralen en enzymen uit te schakelen zodat een product langer 'houdbaar' blijft, maar zeer gevaarlijk en ook niet erg voedzaam uiteindelijk.)

Het wordt tijd dat 'het Volk' opstaat om het geboorterecht wat gezondheid heet, op te eisen. Keuzevrijheid, zelfbeschikking, vrije wil patenteren dan maar? Consumenten zouden de voordelen van genetisch gemanipuleerd voedsel niet inzien en later hun menig wel bijstellen. Geloof het of niet, maar dit kreeg Paul Anthony Taylor (External Relations Director van de Dr. Rath Gezondheidsalliantie (19)) te horen van de voorzitter van de Codex Commissie voor voedingsmiddelen en voeding voor speciaal voedingskundig gebruik, de heer Dr. Rolf Grossklaus.

Vele vragen over veiligheidsonderzoek met betrekking tot genetisch gemodificeerd voedsel werden van de hand gewezen, terwijl erg weinig mensen daadwerkelijk bereid zijn om dit voedsel te eten. Ook de verklaring van de federatie die de consumentenbelangen wilde behartigen (waar blijft 'onze' Consumentenbond trouwens?) mocht niet worden opgenomen in het uiteindelijke verslag. Vreemd. Zeker als het om onze 'voedselveiligheid' gaat zou je denken. Wat ook vreemd is dat er wel 'wetenschappelijke' risicoanalyses worden gemaakt voor voeding, maar feitelijk zijn observationele studies en epidemiologisch onderzoek nog niet een klinische standaard en al zeker niet vergelijkbaar met gecontroleerd onderzoek met mensen.

En in plaats van de biochemische en genetische uniciteit van de mens na te streven, is het duidelijk dat de Codex Alimentarius commissie simpelweg naar een enkele referentiewaarde toe wil voor elk type vitamine en mineraal. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid kan op deze manier zorg dragen dat een perfect middel om ware immuniteit en gezondheid te bevorderen, tenietgedaan wordt door hoeveelheden te normeren die niet effectief zullen zijn.

Toen ik de heer Hans Verhagen (RIVM) op de door Mens en Spirit georganiseerde dag vroeg of er ook echt wetenschappelijke normeringen werden gebruikt op basis van experimenten met biofotonen (zwak, niet klassieke lichtuitstraling van de cellen van levende wezens, maar ook van voedsel, waardoor voedselkwaliteit en giftigheid kan worden vastgesteld door deze lichtuitstraling te meten!) studies bij voedsel, keek hij mij wat verbaasd aan.

Zijn antwoord was nee en als dit tot de reguliere wetenschappelijk methodes zou behoren zou hij er zeker van weten. Feit is dat de kwaliteit van voedsel perfect onderzocht kan worden met behulp van biofotonen uitstraling (zoals Prof. Dr. Popp, wiens werk ik ook behandel in mijn boek 'Blauwdruk', aantoont.) Een ander bijkomend effect zou zijn, dat vele voedingsmiddelen die nu als 'veilig' of zelfs 'gezond' worden beschouwd als rotte appelen door de 'handelsmand' zouden vallen. Alleen biologisch voedsel zou waarschijnlijk het 'lichtend voorbeeld' zijn van kwalitatief voedsel. Lekker puur en eerlijk!

De groeiende vraag naar biologisch voedsel is een feitelijke bedreiging voor de farmaceutische en chemische industrie: het bevordert de gezondheid en de vraag naar genetisch voedsel en pesticiden daalt (en dus de winst, het is niet voor niets dat biologische winkels en voedingssupplementen fabrieken door deze machtige industrie uitgekocht en overgenomen worden, op deze manier kan deze markt beheerst of om zeep geholpen worden, als het maar winst oplevert en te patenteren valt!)

Dus laat u niet misleiden door 'wetenschappelijk bewezen' voedselveiligheid, want daar schort het nogal aan. Een goed voorbeeld is de zogenaamde E-nummers (door de EU goedgekeurde toevoegingen in voedsel) en smaakversterkers (ook in babyvoedsel!) en aspartaam (niet alleen in uw blikje Cola en 'light' producten, ook in 'gezondheidsproducten' als Herbalife en Yakult!), waarvan sommigen bewezen kankerverwekkend en/of neurotoxisch zijn gebleken. En een door de fabrikant zelf bedachte en verantwoord lijkende leus als 'Ik kies Bewust' (geen officieel keurmerk dus wat dus geen garantie is voor gezond voedsel!) is net zoiets als een deodorant die 'dermatologisch getest' is (dat iets getest is op de huid, wil niet zeggen dat de onvermelde onderzoeksresultaten u zouden bevallen). Nogmaals: het gaat om handel, niet zozeer om gezondheid in het geval van de voedselindustrie (net zoals in de farmaceutische industrie)!

Ook Paul Anthony Taylor concludeert uiteindelijk dat (afgezien of de WGO en FAO zelf als onafhankelijke onpartijdige instanties gezien kunnen worden) het duidelijk werd dat gaande de discussie op de Codex Alimentarius bijeenkomst, de grote meerderheid van de commissie niet in de verte verste geïnteresseerd was in het inwinnen van onafhankelijk en onpartijdig advies op dit gebied. Net zoals ik mijn artikel over de farmaceutische industrie stel is, is blijkbaar ook de voedselindustrie in het algemeen en de Codex Alimentarius in het bijzonder niet 'VIT' (Verantwoordelijk, Integer en transparant) te noemen.

Wanneer wordt onze gezondheid nu echt gewaarborgd? En wanneer wordt het voorzorgsprincipe nu echt gehanteerd? Waarschijnlijk zouden we de langetermijneffecten minimaal 15-30 jaar moeten bestuderen, zeker als het om de mogelijke neurotoxische, kankerverwekkende en immuunsysteem verzwakkende effecten gaat. Kanker en autoimmuniteitsziekten zijn soms moeilijk te diagnosticeren in de eerste jaren en kunnen zich zeer langzaam ontwikkelen en zich vervolgens pas veel later manifesteren. Maar heeft de voedselindustrie 30 jaar om elke keer weer de resultaten af te wachten?

Sommige stoffen die in het verleden door de Codex commissie (en de voedsel industrie en farmaceutische industrie in het algemeen) oorspronkelijk waren goedgekeurd, zijn inmiddels kankerverwekkend en/of neurotoxisch gebleken. En volgens sommige onderzoekers is ook het omgekeerde waar (stoffen die op de zwarte lijst staan worden weer teruggeplaatst en mogen weer worden gebruikt.) (20) Als u niet proefkonijn wilt worden en ook geen 30 jaar de tijd heeft om zelf te testen, raad ik u aan om simpelweg NEE te zeggen tegen vaccinaties, genetisch gemanipuleerd voedsel, chemische additieven en ander geknutsel. Kwalitatief biologisch voedsel is voedsel van de natuur, voedsel wat uw immuunsysteem herkent en niet hoeft te 'bevechten' om te kunnen 'verteren'.

Of geldt hier hetzelfde als een vaccinatie-insider ooit opmerkte over de veiligheid van alle vaccinaties: "De enige veilige vaccinatie is de vaccinatie die niet is verstrekt'? (21) Alleen vaccinaties kunnen we - als we verstandig zijn en om onze gezondheid geven - weigeren (hier in Nederland nog wel, ook al lijken ze al net zo 'vrijwillig' als de Codex normeringen.) Vaccinaties hoeven we niet te pikken en schadelijke medicijnen niet te slikken.

Maar voeding? Dat is een ander verhaal, maar niet als u bewuste keuzes maakt en met u portemonNEE laat zien wat u niet wenst en vooral wat u wel wenst. De mensen willen geen 'handel in ziekte' maar relatief zorgeloos gezond voedsel tot zich nemen. En ook lijken de doelstellingen van de Codex Alimentarius deze doelen na te streven, in de praktijk blijkt eerder het omgekeerde. Ziekte stimuleren met behulp van winstgevende gepatenteerde producten en vervolgens de 'oplossing' (vast geen homeopatische) te bieden met behulp van farmacie. Dubbele winst op lange termijn gegarandeerd!

Wil Albert Heijn nu ook een 'verantwoord en groen' tintje geven aan hun voedselassortiment met het label 'Puur en Eerlijk'? Het klinkt als een goede marketing slogan, maar is het ook echt puur en eerlijk? Zoals ook het geval lijkt te zijn bij 'verantwoorde' soja (waarbij bedrijven als sojagigant Gruppo Maggi, supermarktconcern AHOLD, vevoerbedrijven en multinationals als Monsanto en Syngenta zich een groen imago kunnen aanmeten), zou het goed kunnen betekenen dat werkelijk biologische en kwalitatief hoogwaardige voeding ondermijnd worden, zeker als de supermarkt een lagere prijs gaat hanteren.

De 'verantwoorde' certificering gaat nog steeds voorbij aan de natuur en kleinschalige landbouw. Net zoals de farmaceutische industrie veel fabrieken en hele ondernemingen opkoopt (22), om ze zelf te kunnen exploiteren, zou Albert Heijn zo kunnen fungeren als middelmatige 'biologische supermarkt' om vooral geen marktverlies en inkomstenderving te hoeven ondervinden.

En welke boodschap wordt er eigenlijk 'uitgestraald' als u in uw plaatselijke supermarkt een klein hoekje vindt waar gezonde en 'puur en eerlijke' voeding op de plank ligt? Dat u in het overgrote deel van dezelfde supermarkt alleen ongezond en minder puur en eerlijk voedsel kunt aanschaffen? Misschien moeten de natuurvoedingswinkels ook maar een hoekje aanschaffen met 'regulier ongezond supermarktvoedsel' om het onderscheid duidelijk te maken, voor we echt gaan beseffen dat gezond voedsel de normaalste 'zaak van de wereld' zou moeten zijn.

Op het Internet zijn geluiden te horen dat biologisch voedsel straks ook bepaalde schadelijke toevoegingen mag bevatten en toch 'biologisch' genoemd mag worden. Ook zou zelf biologisch voedsel produceren in de eigen moestuin verboden worden. Ook is men bezig met de etikettering, zodat producenten van voedingsupplementen wordt belet om mensen te informeren over de levensreddende voordelen van (organische en biologische) voedingsupplementen (of andersom niet vermelden van het feit dat een product genetisch gemanipuleerd is?).

Maar ook op dit moment wordt de consument in feite belazerd. Vaak valt er op een gezond lijkend product te lezen dat het geen conserveer,-smaak,-of kleurstoffen zou bevatten. Wat dan niet vermeld wordt (onafhankelijk van de hoeveelheid toegevoegde suikers of aspartaam) zijn de toegevoegde smaakversterkers (zoals het zeer neurotoxische en kankerverwekkende MSG, ook wel E621, gistextract of maltodextrine of aroma genoemd.)

Consumenten worden dus misleid en de voedselindustrie doet er alles aan om toch te zorgen dat u de producten blijft kopen, juist nu mensen bewustere keuzes beginnen te maken met betrekking tot hun voedselaankopen. Dus blijft u vooral bewust, puur en eerlijk naar uw eigen gezondheid kijken en kies met uw portemonNEE. Gezond voedsel is te vinden als u echt wilt en er zijn organische (biologische) voedselsupplementen te koop die uw immuunsysteem kunnen versterken (net als humor, geluk, wat beweging en rust, liefde en je lekker in je vel voelen dit overigens doen.) De beste immuniteit tegen griep, infecties en ziekten is nog altijd dat woord wat de tijdens deze 'pandemie' veel gebruikt zal gaan worden wanneer iemand niest: gezondheid!

Dus proost, gezondheid en smakelijk eten!

Drs. John Consemulder is afgestudeerd neuropsycholoog, onafhankelijk onderzoeker van bewustzijn en gezondheid, spreker, auteur, soundhealer en internationaal muziekproducent van eigentijdse helende muziek. Hij geeft internationale lezingen en workshops over: de blauwdruk van geluid, licht en energie, vaccinaties, ware immuniteit en ons zelhelende vermogen, gezondheid, voeding, heilige geometrie, graancirkels, soundhealing, cymatics, non-lokaal bewustzijn, , natuurlijk en onnatuurlijk gebruik van elektromagnetisme, antizwaartekracht en vrij energie (het onderwerp van zijn nieuwe boek 'Science Faction'). Voor meer informatie over zijn muziek, video's, artikelen en boeken, ga naar: www.healingsoundmovement.com

Noten (niet gemodificeerd):

1:

Op http://www.crreport2008.ahold.com/documents/pdf/ar_report_dutch_2008.pdf valt te lezen dat Albert Heijn de Amerikaanse voedselbanken heeft gesteund. Maar ook dat Albert Heijn's strategie gericht is op "duurzame en winstgevende groei". Het valt te bezien hoezeer het winstgevende aspect het duurzame zal overschaduwen. Duurzaamheid is namelijk een populair zakelijk concept, maar staat vaak op gespannen voet met winstprincipes.

"Maatschappelijk verantwoord ondernemen" zou in een industrie die zich met levensmiddelen bezighoudt moeten richten op de hoogste kwaliteit voedsel, iets wat grotendeels ontbreekt bij een Albert Heijn (vanwege gen-tech voedsel, bestraling, schadelijke toevoegingen, neurotoxisch en kankerverwekkende Aspartaam en E621 smaakversterkers in veel producten).

Ook zou Albert Heijn "kinderen helpen gezonde keuzes te maken". Misschien heb ik me vergist met de constatering dat al die schappen met snoep en ander ongezonds extra laag zijn geplaatst voor de kinderen en ook terug te vinden zijn bij de kassa? De managers van Albert Heijn melden in dit rapport dat zij beseffen dat hun activiteiten elke dag invloed hebben op de levens van miljoenen mensen. Zouden zij niet genoeg geïnformeerd zijn over de schadelijke ingrediënten in (en productiemethoden van) de producten die zij aanbieden aan diezelfde groep mensen? Is dat wat Albert Heijn bedoelt met het "creëren van verantwoorde winst"?

Het assortiment bevat dan wel "gezonde keuzes" maar wie maakt die voor de consument? En Albert Heijn biedt dan wel "productinformatie die ene gezond voedingspatroon en een gezonde levensstijl aanmoedigen", maar waar vinden we de ware informatie over de zeer schadelijke toevoegingen (zoals het eerder genoemde MSG, Aspartaam en vele E-nummers die zeer ernstige gezondheidsschade kunnen berokkenen)?

Dat de EU een toevoeging heeft goedgekeurd betekent in de praktijk niet dat deze toevoeging veilig is, is gebleken. En waar vinden we informatie over de productiemethoden, bestraling, toegevoegde hormonen en dergelijke? Een gezond EN 'verantwoord' en 'duurzaam' ingrediënt weegt niet op tegen een kankerverwekkend en neurotoxische toevoeging in hetzelfde 'levensmiddel'! "De veiligheid van onze producten voor de klanten staat bij ons voorop", alsdus deze folder van Albert Heijn. De vraag is hoe veiligheid wordt gemeten en onderzocht bij Albert Heijn. Albert "helpt Afrikaanse gemeenschappen" maar vergeet de kwaliteitscontrole van 'lokale boodschappen'? Sterker nog: "Albert/Hypernova werkt samen in Slowakije om kinderen en moeders te vaccineren"! Net zoals Bono van U2 in Afrika dit 'ondersteunt', maar dat terzijde.

Wordt het niet tijd dat Ahold eens naar de zeer gevaarlijke inhoud van vaccinaties gaat kijken? Of moeten wij aannemen dat zij dit al hebben gedaan? En wat zit er eigenlijk in de voedselpakketten die Albert naar de lokale voedselbanken stuurt? 'Puur en eerlijk' producten of het overige deel van het assortiment? Honger bestrijden is een prachtig initiatief, maar graag wel met kwalitatief en gezond voedsel.

Zie ook http://www.crreport2008.ahold.com/home/our_business/brands/albert_heijn Volgens CEO en directeur Dick Boer ontwikkelt Albert Heijn producten die mensen willen (zoals de wens van kleine onwetende kinderen om zelf bij snoep te kunnen?). We zullen dus duidelijker moeten zijn met onze wensen als we onbewerkt en onbestraald kwalitatief voedsel willen zonder schadelijke toevoegingen.

Wel zo puur en eerlijk. Alleen echt gezond en onschadelijk voedsel en niets anders. De slogan 'Gewoon bij Albert Heijn' zou dan misschien veranderd kunnen worden in '(Bio-)logisch bij Albert Heijn'. 'Gezondheidsinformatie' leveren maar schadelijke productiemethoden, conserveermiddelen en toevoegingen niet behandelen is in feite de consument misleiden.

 "Wij bieden producten die veilig zijn en die op een verantwoorde manier worden geproduceerd" is hiermee in feite een misleidende en onjuiste constatering aan de kant van Albert Heijn. Het leveren van gezonde en biologische producten is een goed initiatief, maar wel met deze kantekeningen. Alle producten van een supermarkt dienen kwalitatief 'Puur en eerlijk' te zijn, niet alleen een deel vanwege de marktwaarde.

Zie ook: http://www.ah.nl/puureneerlijk/ ("Samenwerking met keurmerkinstanties. De producten van AH puur&eerlijk hebben altijd ofwel een onafhankelijk keurmerk zoals het EKO-keurmerk voor biologische producten, ofwel een kenmerk van een onafhankelijke maatschappelijk gerespecteerde organisatie zoals het 'Beter Leven-Kenmerk' van de Dierenbescherming.

Door de goede samenwerking tussen deze instanties en Albert Heijn, kan Albert Heijn waarborgen dat AH puur&eerlijk ook daadwerkelijk een verantwoorde keuze is. De keurmerkinstanties garanderen namelijk dat AH puur&eerlijk zich houdt aan de gestelde eisen van extra zorg voor mens, dier, natuur of milieu.") Dus zonder deze instanties kan Albert Heijn niet "waarborgen dat AH puur&eerlijk ook daadwerkelijk een verantwoorde keuze is"? Dat houdt in dat de overige producten dus inderdaad mogelijk niet verantwoord zijn. Alles dus maar biologisch of toch maar gewoon naar de natuurvoedingwinkels? Zie ook: http://www.mdweekly.nl/914078/albert-heijn-puur-eerlijk-moet-prijzenslag-zien-te-vermijden

http://www.foodlog.nl/vandaag/bericht/ah_puur_eerlijk_over_de_ethiek_van_de_markleider/ (beknibbeling op dierwelzijn en AH gaat Volwaard dwingen om onder eigen huismerk te verkopen?)

http://www.foodlog.nl/cafe/bericht/fairfood_feliciteert_albert_heijn/

http://www.agd.nl/1076849/Nieuws/Artikel/AH-komt-met-Scharrelvlees.htm

http://wellness.datzitzo.com/weblog/2009/06/ah-puur-en-eerlijk-producten.html

http://www.degroentenenfruit.nl/Weblog/Arend-Zeelenberg/AH-Puur-Eerlijk.htm

http://www.slowfoodrijnzoet.nl/sf.mcgi?5315

http://www.agd.nl/1076921/Nieuws/Artikel/Plukon-wil-Volwaard-naast-Puur-en-Eerlijk-handhaven.htm

http://www.nufoto.nl/fotos/99084/fairfood-international-positief-over-albert-heijn.html

http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2771006.ece/Help_mij__o_grote_Dick_.html

 

Meer informatie:

http://www.gezondheidsnet.nl/voeding/nieuws/2221/supermarkt-werkt-ongezond-eten-in-de-hand

http://www.afslankacademie.nl/page/3012/omega-3-melk-vetzuren.html

http://www.volkskrant.nl/economie/article547522.ece/Nog_steeds_veel_zeurkassa_s_en_ongezond_eten_in_supers

http://www.nujij.nl/www.nujij.nl/ongezond-eten-wordt-duur.3238213.lynkx?tab=stemmers (verzekeraar op de hoogte van uw aankoopgedrag via bonuskaart dus?)

http://www.dieetnieuws.nl/voeding/gezonde-voeding-lastig-te-vinden.html

http://www.clm.nl/artikelen/stichting_170904.html ("Vorig jaar zag Albert Heijn zich zelfs genoodzaakt biologische varkenshouders te helpen terug te schakelen naar gangbare productie"?)

http://www.communicatieonline.nl/nieuws/bericht/albert-heijn-geeft-les-over-gezond-eten/ (met TNS Nipo van het huidige "80 % Nederlanders wil griepprik" onderzoek?)

http://www.ah.nl/artikel?trg=albertheijn/article.omv.gezondheid

http://jouweb.windesheim.nl/portal/page?_pageid=533,1594480&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_news_item_id=32780

http://www.consumentenbond.nl/actueel/persberichten/Persberichten_Overzicht_2007/AH_klavertje-regels (magnetronmaaltijden?)

http://www.distrifood.nl/web/Reportages/Foto-artikel-pagina/Supers-worden-postkantoren.htm (post via bonuskaart?)

http://www.ah.nl/albertheijn/persberichten/article.jsp?id=557146 (Gezonde Weken bij Albert Heijn)

http://www.veiligengezondwerken.nl/nieuws/medewerkers-albert-heijn-distributie-ongerust-over-onveiligheid

2:
http://www.mosterdnademedia.nl/index.php/AH-deelt-bonuskaart-gegevens-met-justitie.html

3:
http://www.foodlog.nl/vandaag/bericht/ah_puur_eerlijk_over_de_ethiek_van_de_markleider/

4:
www.codexalimentarius.net

http://diamental.nl/magazine/literatuur/rubrieken/verslagen/mensenspirit-ca.htm

5:
Als u wel alvast wilt weten wat gezond voedsel is en wat er speelt in de voedselindustrie, lees dan:

Russell L. Blaylock, M.D., 'Health And Nutrition Secrets That Can Save Your Life' (ik zal dit in een volgend artikel bespreken), Health Press, Albuqurque, New Mexico, 2006.

Zie ook zijn boek 'Excitotoxins, the taste that kills', Health Press, New Mexico, 1997 (over o.a. het uiterst gevaarlijke MSG en Aspartaam.)

Carol Simontacchi, 'The Crazy Makers. How the Food Industry is destroying our brains and harming our children', Jeremy P. Tarcher/Penguin, New York, 2007.

Paul Roberts, 'The End Of Food', Hoghton Mifflin Company, New York, 2008.

Ine Veen, 'Alarm...U wordt vergiftigd!', Uitgeverij Aspekt, 2008

Michael Pollan, 'In Defense Of Food', Penguin Books, 2008.

Zie ook het belangrijke boek 'Onzichtbare risico's in het draadloze tijdperk' van Karel en Caroline van Huffelen, ook het eerste hoofdstuk over de zeer kankerverwekkende effecten van de magnetron en het hoofdstuk over voeding aan het einde van het boek. 

6:
Zie onder andere www.birdflu666.wordpress.com of tik 'Jane Burgermeister' (of 'Alex Jones') in op www.youtube.com voor meer informatie.

Zie ook http://rattube.com/2009/07/13/dr-rebecca-carley-patrick-jordan-jane-burgermeister-and-dr-patricia-jordan-on-who-flu-07112009/

http://birdflu666.wordpress.com/2009/07/15/who-moves-forward-in-secrecy-to-accomplish-population-agenda

http://www.torontosun.com/news/canada/2009/02/27/8560781.html

http://www.prisonplanet.com/canadian-doctor-h1n1-vaccination-a-eugenics-weapon-for-mass-extermination.html

http://www.naturalnews.com/026526_health_influenza_vaccines.html (MF59 'toevoegingen' en verplichte vaccinaties?)

http://republicbroadcasting.org/?p=3192

http://republicbroadcasting.org/?p=3179

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241580410_eng.pdf

http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/h1n1_vaccine_20090713/en/index.html

http://www.who.int/immunization/sage/wg_H1N1_apr09/en/index.html (WHO studiegroep met Ab Osterhaus)

http://republicbroadcasting.org/?p=3190 

http://www.naturalnews.com/026503_pandemic_swine_flu_bioterrorism.html

http://www.reuters.com/article/internal_ReutersNewsRoom_ExclusivesAndWins_MOLT/idUSTRE55B5O620090612 voor informatie over Baxter, die nu de griepvaccins produceert!

Voor Nederlandse artikelen zie:
 http://www.wanttoknow.nl/overige/who-memos-1972-spreken-over-3-fase-vaccinatie-killers/

http://www.wanttoknow.nl/overige/bio-genocide-door-overheden-dan-ben-jij-het-doel/ 

http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/het-vaccin-kan-veel-gevaarlijker-zijn-dan-de-varkensgriep/

 http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/varkensgriepvaccins-worden-door-de-veiligheidskeuring-gejaagd/

 http://www.wanttoknow.nl/overige/pandemie-betekent-dat-jouw-recht-op-je-eigen-lijf-vervalt/

http://www.eo.nl/programma/knevelenvandenbrink/2008-2009/page/-/mediaplayer/index.esp?aflid=10681751 (socioloog Minister Klink laat zichzelf niet vaccineren?)

7:
http://diamental.nl/magazine/literatuur/rubrieken/verslagen/mensenspirit-ca.htm

http://www.mensenspirit.nl/(S(gxiiym555npvoz551smupn3k))/Artikel.o3x?newsitem=63

8:
http://birdflu666.wordpress.com/

zie ook http://www.opednews.com/populum/linkframe.php?linkid=93661Voeg toe aan: