Zoeken
 


Van het veld tot op uw bord: de Codex Alimentarius voorgeschoteld 2 (vervolg deel 1)

Laatste wijziging: maandag 20 juli 2009 om 18:42, 3300 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 20 juli 2009

9: Nog even een andere gerelateerde zijstap waarvan u mogelijk niet op de hoogte bent. Auteur Ine van Veen beschrijft in haar boek 'Alarm...U Wordt Vergiftigd' onder andere vele praktisch onzichtbare en misdadige vergiftigingen. Ze beschrijft dat onze overheid (in de vorm van multinationals als Shell, het bedrijfsleven en het grootkapitaal) mensen als Wim Kok en Wouter Bos in het zadel houdt via allerlei commissariaten.

In haar boek beschrijft ze hoe Ingenieur Ad van Rooij had besloten om Prof. Dr. Pim Fortuyn op de hoogte te stellen dat ons land vergiftigd werd met kankerverwekkende stoffen. "Dit alles met gebruik van grote bedragen aan gemeenschapsgeld (subsidies) onder de dekmantels als ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2 reductie, komo-keur, milieubeton, secunadaire brandstof, Rio de Janeiro Protocol en Kyoto Protocol." "Wat in Italie de maffia wordt genoemd heet in Nederland de politiek.", aldus de heer Van Rooij die Minister Pronk beschuldigt van chemische genocide (vergelijkbaar met wat Jane Bürgermeister nu doet op het gebied van vaccinaties!)

Welke chemische genocide is dan gaande? "Dit kabinet (Lubbers III) was, volgens ing. Van Rooij op de hoogte van de ernstige tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet die geen rekening hield met de niet werkzame chemische stoffen, en de milieu- en gezondheidsgevolgen van zowel de werkzame als wel de niet werkzame chemische stoffen, wanneer die in de afvalfase zijn beland.

Met deze tekortkomingen kan elk soort gevaarlijk afval worden omgezet tot het product 'bestrijdingsmiddel' om het vervolgens op een oncontroleerbare wijze in water, bodem en lucht te dumpen! Met deze wetenschap in het achterhoofd hebben de verantwoordelijke ministers contact gezocht met Billiton/Shell en Hickson. Ze hoefden er niet ver voor te lopen want het ministerie van VROM zat in hetzelfde gebouw als Billiton en dat heeft er toe geleid dat het zeer beruchte bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co van de firma Hickson Garantor B.V. zo maar werd toegelaten. Dit bestrijdingsmiddel wordt vervaardigd uit chroomtrioxide en arseenzuur en is zwaar giftig.

Dit gemene spul komt uit de metaalindustrie en de ertssmelterijen van Billiton en Shell. In internationaal verband is beslist dat deze gevaarlijke stoffen uit het milieu moeten worden geweerd...Het eeuwig (!) opslaan van dit gevaarlijke spul zou de firma's Billiton en Shell heel veel geld gaan kosten en dus werd er voor gekozen gebruik te maken van de tekortkomingen in de Bestrijdingswet en het hoogproblematische afval van Shell en Billiton om te zetten tot het onschuldig klinkende Superwolmanzout-Co.

Shell en Billiton hebben dus zeer giftig afval dat internationaal verboden is en geweerd moet worden uit het milieu 'omgezet' met hulp van de Overheid in een product ter bescherming (!) van de regenwouden en dat moet maximaal in het milieu worden gebracht!" "Om nog meer te kunnen dumpen van al dat zwaar giftige afval en nog meer geld te kunnen opstrijken, heeft de minister van VROM het 'KOMO'-Keurmerk bedacht voor geïmpregneerd hout."

Er kwamen zelfs subsidies (ja uw geld om te mogen vergiftigen terwijl de staat en de multinationals als Shell aan uw steun verdienen!) voor 'duurzaam bouwen'. Net zo 'duurzaam' als groene stroom volgens Ine Veen (en ze heeft gelijk en feitelijk zouden we al kunnen werken met zo goed als gratis nulpuntenergie en antizwaartekracht, het onderwerp van mijn volgende boek 'Science FAction'!): "Als u heeft gekozen voor groene stroom, dan krijgt u precies dezelfde stroom als uw buurman. ..Nederland is onderhand vol gepropt met geïmpregneerd hout.

Daar moeten we op een gegeven moment weer van af. Maar laten we 13 miljoen kuub giftig hout. Welnu, dat wordt verwerkt tot biomassa en vervolgens tot groene stroom. Zeer gevaarlijk verontreinigd afval wordt dus gebruikt voor het opwekken van 'milieuvriendelijke' maar in feite met zwaar giftige stoffen vervuilde groene stroom." Gaat er bij u al een lichtje branden (ik hoop bij mij binnenkort nog steeds in ieder geval)?

Ook interessant is de opmerking in het boek van Ine Veen dat viroloog Prof. Dr. Ab Osterhaus nauw betrokken is geweest bij de identificatie van het SARS virus. Osterhaus is op dit moment ook erg 'betrokken' bij vaccinaties, die hij goedkeurt (vreemd dat een viroloog niet op de hoogte is van de kankerverwekkende en neurotoxische ingrediënten van een vaccin, maar dat zou wel weer toeval zijn). Ook toevallig is het gegeven dat het SARS virus molecuul ongeveer dezelfde driedimensionale vorm blijkt te hebben als Tamiflu (de 'griepremmer' die gevaarlijker is dan het griepvirus zelf, net als de komende vaccinatie 'tegen varkensgriep'! Toeval is een eigenaardig iets...

Zouden multinationals als Shell en onze koningin (onze Koningin Beatrix is overigens niet alleen te vinden bij de zeer geheime Bilderberg conferenties, maar is ook grootaandeelhouder van Shell en voorzitter van het hoogste bestuursorgaan van Nederland, de Raad van State) dan toch meer invloed hebben op de politiek dan de meeste mensen durven dromen?

"Het was allemaal uitstekend voor de economie dat men zo creatief had nagedacht over het wegwerken van al dat gif van grote bedrijven als de Shell en het zal wel toeval zijn dat veel politici en kamerleden oud werknemers zijn van datzelfde bedrijf. Het is natuurlijk puur toeval dat veel ex-politici een commissariaat krijgen bij Shell. Puur toeval dus, gelukkig!

Net zo 'toevallig' is mogelijk het feit dat de staat zichzelf illegale vergunningen geeft, zoals ing. Van Rooij ontdekte. 'Kijk Ine, de Overheid is in 1986 een joint venture aangegaan met de Nederlandse petrochemische industrie. 'AVR Chemie BV', heet dat bedrijf, en de doelstelling luidt: 'het op verantwoorde wijze verwerken en verwijderen van chemische afvalstoffen'.

De deelnemers in deze Joint Venture zijn: zeven petrochemische bedrijven: AKZO, DSM, Dupont de Nemours, Hoechst, Hoogovens, Shell, Unilever, en Dow Chemical alsmede: de Staat der Nederlanden, in casu het ministerie van VROM (10%), en de gemeente Rotterdam (45%). De Overheid heeft, kortom, een meerderheidsbelang."

Zoals u ziet zijn dit ook bedrijven die zich bemoeien met ons voedsel en onze medicijnen. En misschien is het ook goed om te weten dat de Nederlandse Staat ook grootaandeelhouder is van KPN, die marktleider is op het gebied van telecommunicatie (misschien helpt dat als u zich afvraagt waarom de gemeentes die miljarden krijgen via KPN, maar niet die levensgevaarlijke zendmasten voor u willen verplaatsen.)

Ine Veen vervolgt: "Architect van deze constructie was destijds de minister voor milieu Pieter Winsemius. Hij is trouwens tegenwoordig als environmental advisor in dienst bij Dow Chemical. 'Beloning voor verleende diensten wellicht, of toeval'?, vraagt Van Rooij zich af. 'Dus net zoiets als o.a. het Shell-commissariaat van Wim Kok'? merkte ik op. Van Rooij knikte heftig van ja.

'Vast staat dat de petrochemische industrie zich jaarlijks moet ontdoen van vele tonnengiftig afval, waaronder dat hier veel genoemde arseenzuur en chroom VI. En dat afval hoefde na 1986 niet meer in kostbare depots te worden opgeslagen. Het mocht met winst worden doorverkocht aan de houtimpregneerindustrie. Het werd een melkkoe, in plaats van een kostenpost.

De Staat verleende dus eigenlijk illegaal vergunningen aan zichzelf" Misschien goed om te weten als u zich de volgende keer door alle bureaucratische vergunningsregels wringt wanneer u dat felbegeerde met geïmpregneerd hout geproduceerde duivenhokje of houten speelhuisje in uw tuin naast de houten schutting wilt plaatsen! Veel politici zoals Wouter Bos zouden volgens Ine Veer bij Shell hebben gewerkt, dus dat schept veel hoop voor de toekomst (het bedrijf moest in 2004 voor de rechter verschijnen omdat het teveel gevaarlijke procyclische aromatische koolwaterstoffen had geloosd.) En kijkt u ook even naar deze video over de extra 'activiteiten' van Shell? http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/shell-heeft-liever-niet-dat-je-deze-video-ziet/ BV Nederland en de leugen regeren inderdaad...

Misschien is het interessant om te onderzoeken hoe iemand eigenlijk een commissariaat functie krijgt binnen de Code Alimentarius? Als je op www.youtube.com (daar zijn ook enkele  filmpjes van ondergetekende te vinden overigens) gaat kijken naar de film 'Obama Deception' (http://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw ), dan valt op dat bijna alle politici die Obama een belangrijke rol heeft toebedeeld in zijn administratie, ook belangrijke functies vervullen bij dubieuze en machthebbende instellingen als The Trilateral Commission, Council of Foreign Affairs en de Bilderbergroep.

De Bilderberggroep is opgestart door ex-Nazi Prins Bernhard en ook koningin Beatrix maakt al lange tijd onderdeel uit van deze geheime groepering (volgens Jane Bürgermeister is het inzetten van het griepvirus als wapen tegen de wereldbevolking besproken tijdens de recente Bilderberg-vergadering in Griekenland van 14 tot 17 mei 2009!). Hetzelfde wordt overigens gesuggereerd over de politici die een belangrijke functie hebben bij de Verenigde Naties (UN) en Wereld Gezondheid Organisatie (WHO).

Vandaar dus ook de aanklacht van Jane Bürgermeister tegen de WHO en UN op dit moment (naast de aanklacht tegen farmaceut Baxter die 'per ongeluk'naar 16 laboratoria in 4 landen met vogelgriepvirus besmette vaccinaties heeft verstuurd en nu dus vooraanstaat om de 'varkensgriep'-er is geen besmet varken gevonden trouwens- vaccinatie voor ons te 'verzorgen'. Unicef is ook al een betrapt op het illegaal steriliseren van 300.000 Afrikaanse vrouwen (vast ook weer 'Indianenverhalen') en ook de farmaceutische industrie is betrapt op schandalen. We zien dus dat dezelfde situatie zich ook afspeelt in de Nederlandse politiek.

Is het daarom erg verwonderlijk dat de burger steeds meer zelf op zoek gaat naar gezonde voeding, zelfheling, ware immuniteit, vrije energie, vrijheid en onafhankelijkheid? Langzaamaan worden de mensen wakker en kiezen ze voor zelfbeschikking, zelfredzaamheid en het geboorterecht wat gezondheid heet.

Criminoloog Prof. Dr. F. Bovenkerk stelde volgens Ine Veen zelfs dat "hier duidelijk sprake was van een geval van georganiseerde criminaliteit (poisoning for profit!). Het was duidelijk een geval van 'collusie'waarmee wordt bedoeld het samengaan van de Overheid met zeer malafide bedrijven. In Amerika is dat al jaren aan de gang, vooral met behulp van 'geldoverbrengers aan politici' die men 'lobbyisten' noemt (tegenover elke politicus in het 'Witte Huis' staan twee lobbyisten!)

Maar ook in Nederland kunnen we dus spreken van een soort "Corporate Genocide'!  Genocide en georganiseerde misdaad...Overdreven? Misschien voor uw initiële beeldvorming die de waarheid niet direct onder ogen wil zien. Maar hoe zou u het willen noemen als er structureel en met medeweten van vele handlangers iets wordt georganiseerd om een strafbaar en kankerverwekkend feit te verzwijgen en te blijven uitvoeren, waarbij de gezondheid van het volk en het milieu ernstig worden geschaad?

Juist, georganiseerde misdaad en genocide...'Subsidie', 'milieuvriendelijkheid' en 'politieke verantwoordelijkheid' vormen op deze manier (zeker wanneer deze aangevuld wordt met 'vergelijkingen' in de vorm van slecht voedsel, onnatuurlijke straling, milieuvervuiling, chemtrails, vaccinaties en ander gif) een zeer giftige formule die aan de mensheid wordt aangeboden als een onzichtbare warme deken die ons allen in slaap sust.

Even voor alle duidelijkheid: deze Superwolmanzouten zitten in het geïmpregneerde hout waar onze tuinhuisjes, schuttingen, hekjes bij scholen en houten speeltoestellen voor kinderen van worden gemaakt... "Gewolmaniseerd hout is feitelijk een synoniem voor 'keteldruk geïmpregneerd hout'...De voor dit hout gebruikte impregneermiddelen zijn levensgevaarlijk en asbest is maar een bagatel vergeleken met deze stoffen." Schandalig? Ja. Misdadig? Ja.

Vergelijkbaar met de farmaceutische industrie, de voedingindustrie en vaccinatiebeleid? Ja! Hoe bedoel ik dat? Kankerverwekkende en neurotoxische stoffen worden nog steeds 'toegelaten' ter 'bescherming' van ons voedsel in de vorm van E-nummers (door de EU goedgekeurd), terwijl het ons aantoonbaar ziek kan maken...En chemische farmaceutische medicijnen 'dienen onze gezondheid en wensen' door ons een enorm scala aan medicijnen en 'bijwerkingen' te leveren die ons weer 'beschermen' door ons afhankelijk te maken van nieuwe medicijnen...En dan nog de zeer gevaarlijke en giftige vaccinaties die ons en onze kinderen moeten 'beschermen', terwijl ook deze ons in feite ziek maken.

Ziet u de overeenkomsten? Schade berokkenen onder het mom van 'bescherming', met het resultaat dat veel mensen weer hun heil zoeken in medicijnen en reguliere geneeskunde. En ondertussen blijven de mensen vertrouwen op 'goed voedsel'uit de supermarkt en 'bescherming' via vaccinaties en medicijnen terwijl dit hen juist vatbaar maakt voor allerlei infecties en ziekten!

En zo is de petrochemische/farmaceutische cirkel weer rond. En er is nog een opvallende overeenkomst. Besef goed dat subsidies, fondsen en ander gemeenschapsgeld en Euros voor de schatkist en wetenschappelijke studies, feitelijk door u als belastingbetaler worden betaald. Dus maak de cirkel die al rond was nog wat groter en u doorziet dat u feitelijk betaalt voor het in stand houden van uw ziekte!

En terwijl u dit doet ook aan de steeds groter wordende winst van deze multinationals die hun marketingstrategieën alleen al hierom niet snel zullen veranderen (of hun geweten laten spreken) als u hen blijft 'steunen' met uw 'stilzwijgende toestemming' (net zoals het digitale patiëntendossier, u bent in onze 'democratie' tegenwoordig al 'schuldig bevonden' aan stilzwijgend akkoord gaan zolang u niet tegenstemt.) Van omgekeerde psychologie ('vaccinaties zijn veilig en effectief' terwijl het precies andersom is!) naar omgekeerde politiek ('wij zullen u beschermen en uw gezondheid bewaken' terwijl we in een controlestaat leveren die ons alleen ziek lijkt te willen maken)...

In feite is de constructie die door machthebbers wordt gebruikt vanuit een crimineel oogpunt gezien geniaal: eerst geld 'stelen' van de slapende burger die zijn deuren van zijn huis wijd heeft openstaan (wij burgers als belastingbetalers), vervolgens afhankelijk maken van producten waarvan hij meent ze te 'wensen' onder de valse toezegging dat ze ook nog eens 'veilig zijn'.

Vervolgens ook nog eens de verantwoordelijkheid afnemen van de burger door hem 'valse bescherming' te bieden, zodat hij zich 'zorgen hoeft te maken'. De inmiddels nog meer ingedutte burger kun je dan vervolgens 'gezondheid' bieden in de vorm van te dure medicijnen en vaccinaties waar hij zelf de marketing en studie van betaalt. De torenhoge winsten investeer je vervolgens weer in andere 'innovatieve producten' die dezelfde schadelijke gang van criminele zaken weer opnieuw in gang zet, maar pas nadat je verzekerd bent dat je alle kostenposten omgezet hebt in commerciële melkkoeien.

Met ook nog eens de bijkomende garantie dat dit nog meer geld genereert omdat ook dit kankerverwekkende gevolgen heeft, waar 'gelukkig' wel medicijnen voor zijn aan te schaffen. Probleem - reactie - oplossing en winst in vele kwadraten. En nog steeds niet opgepakt en berecht (nog niet althans.) De Maffia doet het vele malen slechter. Briljant. Maar wel crimineel, schandalig en inderdaad neigend naar 'vertraagde genocide' (een kikker blijft zitten als je hem maar langzaam genoeg kookt in water)!

Het is dus duidelijk, het is tijd dat we massaal tegenstemmen (en tegelijk actief  'voor stemmen' voor liefde, gezondheid, goed voedsel en andere mooie dingen die onze gezondheid bevorderen, alleen 'aan de alarmbel' trekken maakt wel veel lawaai maar er mag ook 'een ander geluid klinken', ik hoop aan beide wat bij te dragen!) Gezondheid, ware immuniteit en kwalitatief hoogwaardig voedsel dienen hand in hand te gaan.

Maar het is ook hier weer een 'omgekeerde psychologie': wij (de overheid en industrie) 'leveren' wat u 'wenst' (het stilzwijgende volk wat niet volledig wordt geïnformeerd en niet goed op de hoogte is van wat er hen 'boven het hoofd hangt'). Jane Bürgermeister onderzoekt op dit moment de corruptie en de 'vaccinatie genocide', maar het wordt tijd dat dit ook gebeurt op het gebied van voeding (en vooral toevoegingen, kunstmatige zoetstoffen, smaakversterkers en genetisch gemanipuleerde ingrediënten), farmaceutische middelen en andere 'sluipmoordenaars' die ons inderdaad langzaamaan vergiftigen! Of zoals Ine Veen het stellig zegt: "Wij betalen onze eigen dood door vergiftiging."

10:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:183:0051:0057:NL:PDF

11: In: Russell L. Blaylock, M.D., 'Health And Nutrition Secrets That Can Save Your Life' (ik zal dit in een volgend artikel bespreken), Health Press, Albuqurque, New Mexico, 2006.

Zie ook zijn boek 'Excitotoxins, the taste that kills', Health Press, New Mexico, 1997 (over o.a. het uiterst gevaarlijke MSG en Aspartaam.)

12:
Drs. J. Consemulder, 'Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie', Uitgeverij Ankh-Hermes bv, Deventer, 2008, verkrijgbaar via www.healingsoundmovement.com

13:
http://www.lifescientists.de/ib0200e_.htm

http://www.lifescientists.de/ib1003e_.htm

http://www.rp-photonics.com/spotlight_2007_02_16.html 

en zie het hoofdstuk 'En er was licht' in mijn boek 'Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie'.

14:
http://www.egonmassink.nl/biosensor.pdf (voor het eerst gepresenteerd tijdens internationale 'Dag van de Parapsychologie' een paar jaar geleden, waar ik aanwezig was.)

Zie ook: http://www.lifescientists.de/publication/bibliography1-1.htm

15:
www.codexalimentarius.net/download/.../cxg_055e.pdf

16:
http://antimonsanto.come2me.nl/820269/Aspartaam

http://www.life-enthusiast.com/news/s_aspartame2.htm

http://www.authorstream.com/Presentation/newsamson29-118271-monsanto-know-aspartame-agent-orange-youtubemonsanto2-education-ppt-powerpoint/

http://worldthechanges.punt.nl/index.php?r=1&id=478997&tbl_archief=0

maar zie ook: Russell L. Blaylock, M.D., 'Health And Nutrition Secrets That Can Save Your Life' (ik zal dit boek ook in een volgend artikel bespreken), Health Press, Albuqurque, New Mexico, 2006.

Zie voor informatie over het gevaarlijke aspartaam blz. 10, 23, 33-34, 77, 118, 125, 185, 187, 189, 196, 201-211, 245, 268, 296, 339

Zie ook zijn boek 'Excitotoxins, the taste that kills', Health Press, New Mexico, 1997 (over o.a. het uiterst gevaarlijke MSG en Aspartaam.)

Ook in Carol Simontacchi, 'Crazy Makers', Penguin 2007, blz. 129, 190, 193-194.

Zie ook het Nederlandse boek van Ine Veen, 'Alarm...U wordt vergiftigd!', Uitgeverij Aspekt, 2008, blz. 291-296!

17:
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/25-januari-op-tv-de-wereld-volgens-monsanto/

http://www.wanttoknow.nl/overige/monsantos-onderzoeks-groenwas-machine/

http://www.nujij.nl/Default.lynkx?pageStart=21&tags=monsanto

18:
Corinne Gouget, Wat zit er in uw eten?, Uitgeverij Bouillion Bilthoven, 2008.

Zie ook 'Inside the FDA, The Business and Politics Behind The Drugs We Take And The Food We Eat' van Fran Hawthorne.

Zie ook het boek 'Excitotoxins, The Taste That Kills' van Russell L. Blaylock en de boeken 'Food Additives: A Shoppers Guide To What's Safe & What's Not!' Van Christine Hoza Farlow en 'Crazy Makers: How the Food Industry Is Destroying Our Brains and Harming Our Children' van Carol Simontacchi.

19:
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&s=M30&l=NL

http://www.eu-referendum.org/nederlands/press_releases/20080303_launch_campaign.html

http://www.winhs.org/news/news20080110.htm

20:
http://www.healthfreedomusa.org/?page_id=300

http://www.youtube.com/watch?v=8_0HxyQ2zEA

21:
http://www.rense.com/general7/onlysafe.htm (zie ook de andere quotes!)

http://www.whale.to/vaccines/safer.html

22:
Voor meer informatie over de farmaceutische industrie en vaccinaties, zie mijn artikel op mijn website en via www.wanttoknow.nl

www.niburu.nl

www.argusoog.punt.nl en elders.

Zie ook de boeken:

'Slikken, hoe ziek is de farmaceutische industrie' van Trouw journalist en onderzoeker Joop Bouma, maar ook de Engelstalige boeken 'Big Pharma: Exposing the Global Healthcare Agenda' van Jacky Law,

'The Truth About the Drug Companies' van John Hoey

'Selling Sickness' van Ray Moynihan & Alan Cassels

'On The Take: How Medicine's Complicity With Big Business Can Endanger Your Health' van Jerome P. Kassirer

'The Whistleblower, Confessions of A Healthcare Hitman' van Peter Rost

'Inside the FDA, The Business and Politics Behind The Drugs We Take And The Food We Eat' van Fran Hawthorne

'Medical Mafia, How Top Get Out Of It Alive And Take Back Our Health and Wealth'' van Guylaine Lanctot

 Voeg toe aan: