Zoeken
 


Europees Hof heeft de opslag van vingerafdrukken in het verleden verboden

Laatste wijziging: dinsdag 30 juni 2009 om 21:07, 1539 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 30 juni 2009


Inname en opslag voor onbepaalde tijd van het DNA en vingerafdrukken van mensen die niet zijn veroordeeld voor een delict zijn schendingen van de privacy-rechten. Dat blijkt uit een eerdere uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

"Taking and storing indefinitely the DNA and fingerprints of people who have not been convicted of any offence is a violation of privacy rights. A Grand Chamber of 17 judges of the European Court of Human Rights in Strasbourg on 5 December unanimously ruled that the U.K. violated privacy rights in the case of DNA and fingerprint storage of people with no conviction history.In the two cases brought before the court, DNA samples and fingerprints were taken and stored regardless of the fact that one suspect had been acquitted and the other case formally discontinued.

Both individuals involved requested their fingerprints, DNA samples and profiles to be destroyed while UK law authorizes data retention for an unlimited period of time.The Court''s unanimous judgement made by the Grand Chamber was that the UK violated privacy rights and does not admit the possibility for appeal."


Een grote kamer van 17 rechters van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 5 december 2008 in Straatsburg unaniem geoordeeld dat de Britse overheid de privacy rechten heeft geschonden in het geval van DNA en vingerafdrukken opslaan van mensen zonder veroordeling.

In de twee zaken die voor de rechtbank kwamen, werden DNA-monsters en vingerafdrukken afgenomen en opgeslagen, ongeacht het feit dat een verdachte werd vrijgesproken en het andere geval formeel werd beëindigd.

Beide betrokken personen hebben gevraagd of hun vingerafdrukken, DNA-monsters en profielen konden worden vernietigd, terwijl de Britse wetgeving toestaat dat de gegevens bewaard kunnen worden voor onbepaalde tijd. De rechters deden een unanieme uitspraak in de 'Grote Kamer', namelijk dat de Britse overheid privacyrechten heeft geschonden en niet de mogelijkheid tot hoger beroep heeft..

Het lijkt mij, met deze zaak in het achterhoofd, erg sterk dat de centrale opslag van de vingerafdrukken bij het nieuwe paspoortsysteem (welke dan beschikbaar is voor opsporingsdoeleinden) stand zal houden voor de Nederlandse en Europese rechtbank.

Zijn er in Nederland advocaten welke dit voor We Are Change Holland of voor enkele leden van We Are Change Holland zouden willen gaan toetsen in de rechtbank? Neem alstublieft contact met ons op want deze wetgeving moet zo snel mogelijk van tafel.Bron: wacholland

Voeg toe aan: