Zoeken
 


Veelvuldig gebruik gentech in veevoer Nederland

Laatste wijziging: maandag 29 juni 2009 om 17:38, 2543 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 29 juni 2009

Hoewel er in Nederland op commerciële schaal anno 2009 geen gentechgewassen (ggo's) worden geteeld, komen ze via de achterdeur, als grondstof voor veevoer, al jaren massaal ons land binnen. Een lapje industrievlees in de supermarkt kan afkomstig zijn van een dier dat een volledig gentech-rantsoen heeft gehad.

Wereldwijd is intussen meer dan zestig procent van de soja en een groeiend aandeel van de maïs genetisch gemodificeerd. Zo neemt het aandeel ggo's in gangbaar veevoer steeds verder toe.

Ongewilde besmetting
Dit heeft ook gevolgen voor de biologische veevoederketen. De biologische sector wil haar producten 100% ggo-vrij houden. Producenten van biologisch veevoer hebben echter al dagelijks te maken met ongewilde besmetting door ggo's. De productie en verwerking van veevoer is een grootschalig industrieel proces. Onbedoelde vermenging met ggo's kan niet alleen tijdens de teelt optreden, ook tijdens de opslag of het vervoer. Biologische voederproducenten nemen hier maatregelen tegen, waarvoor ze de kosten zelf moeten dragen. Bio veevoer is daarom duurder dan gangbaar veevoer. Desondanks worden boeren soms de dupe van ongewilde besmetting.

Besmet
Biologisch melkveehouder Huib Bor heeft te maken gehad met besmet krachtvoer. Huib kan zich er nog kwaad om maken: `Ik wil het zelf niet eten en ik wil het mijn koeien ook niet voorzetten'. Na inspectie door de AID bleek dat op zijn bedrijf alles volgens de regels was gebeurd. Ook in het voortraject van productie en vervoer was de oorzaak van de vervuiling niet (meer) te achterhalen. Bor werkt biologisch-dynamisch, maar kan niet helemaal zonder krachtvoer. Hij hoopt dat in de toekomst wel te bereiken. Hij zegt: `Je zou de kringloop nog meer willen sluiten, om afstanden te verkleinen en traceerbaarheid te vergroten. Dat past beter binnen de biologische visie'.
 
Transparantie
Veevoeder fabrikanten nemen allemaal al jaren hun eigen maatregelen om ggo-besmetting te voorkomen. Veevoerproducent Arno van Gorp gaat hierin heel ver. Hij heeft geïnvesteerd in een aparte productielocatie en een transparante aanvoerlijn vanuit deelstaten van Brazilië die zich expliciet ggo-vrij hebben verklaard. Hij zegt: `Ik vind het belangrijk dat je elkaar kent. Dat past ook bij biologisch, dat je weet waar je product vandaan komt en naartoe gaat.'
 
Aansprakelijkheid
Toch, besmettingsgevaar blijft er altijd. Boeren en veevoeder-producenten maken zich hier zorgen over. Als een besmette partij wordt teruggeroepen, is dat heel kostbaar. De instelling van een schadefonds is daarom cruciaal. Biologica heeft hier de afgelopen jaren continu voor gelobbyt.

De huidige situatie is, samenvattend:

* Biologisch veevoer wordt gegarandeerd geteeld zonder GGO's.
* Biologisch veevoer kan in de keten onbedoeld besmet raken met sporen van GGO's.
* Bio producenten nemen al jaren maatregelen tegen insleep van GGO's en betalen deze zelf.
* Veevoer dat meer dan 0,9% GGO's bevat wordt door Skal afgekeurd.

Zie ook:

Gentechdebat actueler dan ooit: de wereld volgens Monsanto

Percy Schmeiser over gentech: jullie kunnen nog kiezen!

Albert Heijn laat kansen liggen door greenwash foute soja

Gentech informatiecentra door heel nederland

Canadese boer vecht sinds 1998 voor soevereiniteit over eigen zaden

Orginele bron: NieuwsbankBron: fairstyle.nl

Voeg toe aan: