Zoeken
 


De opkomst van Apollyon in 2012

Laatste wijziging: zondag 26 april 2009 om 11:57, 2596 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zondag 26 april 2009

In het binnenkort uit te komen nieuwe boek van Thomas Horn (Nephilim Stargates), getiteld 'De opkomst van Apollyon in 2012: Het laatste mysterie van Het Grote Zegel onthuld' worden ontstellende feiten gepresenteerd over het clandestine genootschap, dat mede achter de vorming van de Verenigde Staten zat, en in het Grote Zegel van Amerika een profetische, verborgen doctrine plaatste. 'Wat zelfs de beste onderzoekers van de Illuminati en verborgen genootschappen, zoals de Vrijmetselaars, nooit volledig wisten te ontcijferen, wordt in dit boek voor het eerst besproken.'

De krachten die achter belangrijke gebeurtenissen in de wereld zitten, en de reden waarom de huidige planetaire machten zich haasten naar een Nieuwe Orde, die moet ontstaan uit Chaos, worden ontmaskerd. Waarschuwing: Als u iemand bent, die nog heel tevreden is met uw huidige bestaan in uw eigen 'Matrix', vertroeteld door al die warme illusies om u heen, dan kunt u dit artikel beter terzijde leggen, en uw resterende dagen op deze planeet onwetend volmaken.

Maar als u bij de miljoenen hoort, die in de hele wereld inmiddels wakker zijn geworden en voelen dat er iets op onze planeet staat te gebeuren, dan is deze informatie voor u. Bereid u zich echter voorop het onverwachte, inclusief verbijsterende en vaak verontrustende informatie, die nog nooit eerder gepubliceerd is.

De klok tikt door, en de grote wijzer staat dichter bij middernacht dan de meesten van ons willen beseffen of begrijpen. Er komt iets boosaardigs onze kant op. Het eeuwenlange plan van occulte machten staat op het punt uitgevoerd te worden. Zodra u dit begrijpt, zult u weten wat te doen, om dit te kunnen overleven.
 
Het aanroepen van de Engel van de Wervelwind
 
'Sommige van de grootste mannen in de Verenigde Staten, werkzaam in de handel en produktie, zijn ergens bang voor. Ze weten dat er ergens een macht is, die zo georganiseerd, zo subtiel, zo oplettend, zo met alles verbonden, zo kompleet, zo doordringend is, dat ze maar beter kunnen fluisteren als ze er veroordelend over praten.' (President Woodrow Wilson)
 
'De werkelijke heersers in Washington zijn onzichtbaar en oefenen van achter de schermen hun macht uit.' (Felix Frankfurter, rechter aan het Amerikaanse Hooggerechtshof)
 
Op 20 januari 2001 refereerde president George W. Bush tijdens zijn eerste inaugurele toespraak, met zijn gezicht gericht naar de obelisk van het Washington Monument, twee keer aan de engel die 'rijdt op de wervelwind en deze storm bestuurt.' Daarmee verwees Bush naar de uit Virginia afkomstige staatsman John Page, die na het ondertekenen van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring aan president Thomas Jefferson schreef: 'Wij weten dat de race niet gaat tegen de snellen, noch het gevecht tegen de sterken. Denkt u ook niet dat een er een engel in de wervelwind rijdt, en deze storm bestuurt?'

Vijf weken na de inauguratie van Bush, stond het congreslid Major R. Owens uit New York, voor het Huis van Afgevaardigen, en bad tot de 'engel in de wervelwind'. Hij vroeg om spirituele kracht om 'de toekomst en het lot' van de Verenigde Staten te leiden.
 
28 weken later (van een totaal van 33 na de inauguratie - een uiterst belangrijk nummer in mystieke en occulte genootschappen), vielen -volgens de officiële verklaring- negentien islamitische terroristen de VS aan, kaapten vier passagiersvliegtuigen, en vlogen deze in de Twin Towers van het World Trade Center in New York en in het Pentagon. Het vierde vliegtuig, dat als doel Washington DC had, stortte neer bij Shanksville in Pennsylvania. De gevolgen: 3000 doden, en het begin van grote veranderingen in de bestaande wereldorde.
 
Het vuur onstoken
Toen Bush vier jaar later zijn tweede inaugurele toespraak hield, gaf hij opnieuw een cryptisch commentaar: 'Een halve eeuw lang verdedigde Amerika onze vrijheid door op wacht te staan bij verre grenzen. Na de schipbreuk van het communisme kwamen relatief rustige jaren, jaren om in bij te komen, 'sabbaticals' - en toen kwam de dag van vuur...' Een paar paragrafen verder, voegde Bush hier aan toe: 'Door onze inspanningen hebben wij eveneens een vuur onstoken - een vuur in de gedachten van de mensen. Het verwarmt degenen die de kracht er van voelen, het brandt degenen die zich er tegen verzetten. Op een dag zal dit ontembare vuur van de vrijheid de donkerste uithoeken van deze wereld bereiken.'
 
De frase 'een vuur in de gedachten van de mensen' komt uit Fyodor Dostoyevsky's 19e eeuwse boek 'De bezetenen' (De duivels), een roman die zich afspeelt in het pre-revolutionaire Rusland, waar nihilist Sergei Nechaev de voorvechter is van het ontsteken van een revolutie van zo'n vernietigende kracht, dat de hele maatschappij er totaal door verwoest wordt. Het feit dat een Amerikaanse president deze frase citeerde in een officiële toespraak, was volgens veel analisten verbazingwekkend. 'De bezetenen' gaat immers over de gewelddadige ondergang van de regering, door toedoen van dissidenten, die sociale onrust veroorzaken, en een revolutie die gekenmerkt wordt door publiek geweld.
 
'Vuur in de gedachten van de mensen' is eveneens de titel van het beroemde boek van historicus James H. Billington, dat gaat over de geschiedenis van revoluties, inclusief de oorsprong van de occulte Vrijmetselarij en diens invloed op de Amerikaanse Revolutie. Bush zelf verbond zijn inaugurele cryptische opmerkingen met de Masonische (=van de Vrijmetselarij) betrokkenheid bij de Amerikaanse Revolutie, door te zeggen: 'Toen onze Stichters een nieuwe orde der eeuwen verklaarden... handelden ze op grond van een oude hoop, die vervuld moest worden.' De frase 'een nieuwe orde der eeuwen' is afkomstig van het door Vrijmetselaars ontworpen Grote Zegel ('Novus Ordo Seclorum'), en Bush bevestigde verder dat de leden van de geheime genootschappen handeldenop grond van een 'oude' (lett. ancient = zeer oude, uit de oudheid) hoop, die 'vervuld moest worden'.

Bush zag zichzelf als onderdeel van 'goddelijk plan'
Voor de verlichte elite en een handvol historici en wetenschappers, zijn de inaugurele toespraken van Bush belangrijke edities in een rij zorgvuldig gemaakte speeches, waaruit na nauwkeurige zin-voor-zin analyse een gecodeerde geheimtaal naar voren lijkt te komen, die bedoeld was om met de regelmaat van de klokverborgen boodschappen aan een aantal selekte leden van zijn wereldpubliek over te brengen.
 
Uit zijn toespraken blijkt bijvoorbeeld, dat Bush dacht dat hij een speciale missie van God had gekregen. Nadat hij president was geworden, leek hij inderdaad iemand te zijn geworden, die geloofde dat hij door God uitgekozen was om een profetisch meesterplan uit te voeren. Het presidentsschap van Bush lijkt op een pad richting een Apocalyptische visie, geinspireerd door de in zijn inaugurele toespraak tot twee keer toe aangehaalde 'Engel van de Wervelwind'.
 
Of Bush nu volledig de gevolgen van zijn woorden en akties begreep of niet, het is duidelijk dat hij en anderen om hem heen 1) erkenden dat; en 2) baden tot; en 3) welkom heetten aan bovennatuurlijke vertegenwoordigers, die de toekomstige machine van de nationale soevereiniteit van de VS moesten gaan begeleiden en beïnvloeden, op een manier die opvallend overeenkomstig is met de eindtijdprofetieën en de eerder genoemde roman van Dostoyevsky.
 
De occultisten in en achter de Amerikaanse regering wisten precies waar ze mee bezig waren, ongeacht het feit of Bush zich nu wel of niet bewust was van wat hij zei en wat hij deed. Woorden werden hem in de mond gelegd, die in en door een mystieke harmonie en vaardigheid waren opgesteld. Het waren redes die in het verborgen getuigden van een andere wereld, die, zo geloofden de 'stemmen achter de stem', de mannen achter de president, de komst van een spiritueel 'Koninkrijk op Aarde' zouden inroepen, dat geleid zou gaan worden door de belichaming van een theocratische afgevaardigde - mits deze woorden op het juiste moment in de geschiedenis zouden worden uitgesproken, door God 'uitverkoren' mensen.
 
Volgens Christopher Findlay betekent de door Bush aangehaalde 'engel van de wervelwind' 'een verontrustende verwijzing naar de dag der wrake en des oordeels... een bijbetekenis die past in het apocalyptische beeld... gekoppeld aan de angst om uit dit aardse paradijs verbannen te worden, als de nieuwe samenleving faalt in het vervullen van het goddelijke plan.'
 
2009-2012 en Obama
Later, in 2006, toen bleek dat de Apocalyptische dromen van de regering Bush om een vitale rol te spelen bij het ontsteken van het 'Armageddon', behoorlijk ingeperkt moesten worden, bleven de machtigen achter de schermen vertrouwen houden in hun paranormale krachten. Ze zetten hun kaarten op een nieuw tijdschema: 2009 -2012, waarbij de wisselingen van de wacht in het Witte Huis en in het Congres, niet zouden uitmaken. Ze hadden tenslotte gekregen wat ze wilden: een door de leiders van de natie gedane officiële uitnodiging aan bovennatuurlijke krachten, en daarnaast voldoende tijd, alsmede de gelaten medewerking van de meerderheid van de onwetende Amerikanen.
 
De 'engels van de werveldwind' begon zijn krachtige vleugels te spreiden, en een nieuw tijdperk in de Amerikaanse geschiedenis werd ingeluid: een tijd, waarin de overheid van de VS doelbewust onder de invloed van duistere, occulte krachten werd gebracht. Vanaf 2001 begon de VS deze krachtige macht te volgen, die onder de Illuminati ook bekend is als de 'Overwinnende Wind van Moriah'. Deze duistere engel accepteerde de uitnodiging, zette zijn troon in de hoofdstad van de Verenigde Staten, en richtte zijn ogen op het oude huis van Bab-Illi, oftewel Babylon, waar de verborgen 'Poort van de Illi' zich opnieuw had geopend.
 
Was dat de werkelijke reden waarom Bush Irak binnenviel? Het land had tenslotte niets te maken met de gebeurtenissen van 9/11/01. Volgens de Britse pers gaf Bush tijdens een vergadering met de Palestijnse leiders in 2003 zijn echte motief prijs, toen hij toegaf dat hij de Verenigde Staten naar Babylon bracht omdat 'God mij vertelde dat ik Irak moest binnenvallen.'
 
Of Bush nu wel of niet een goddelijke stem hoorde, die hem beval om Irak / Babylon binnen te vallen - eeuwenoude profetieën spreken van een buitenlandse heersers, die het land zou gaan binnenvallen, waardoor er apocalyptische krachten zouden wordenlosgemaakt - krachten die door de Bijbelse profeten worden beschreven als de afstammelingen van de gevallen engelen. Toen de profeet Jeremiah profeteerde over de toekomst van Babylon, voorzag hij in het bijzonder de gebeurtenissen die zouden leiden tot de uiteindelijke vernietiging van Babylon, als de God van de engelenmachten (de HEER der Heerscharen) waarschuwt dat het 'kwaad' ('Ra') op de naties van de wereld zal worden losgelaten door 'een grote wervelwind', die opsteekt van de 'uithoeken (Engels: kusten) der aarde' (Jeremia 25:32), en de inwoners van onze planeet hopeloos en gebroken achterlaat.
 
De 'engel van de werveldwind' van de regering Bush was inderdaad profetisch, in die zin, dat het precies bewerkstelligde wat de occultisten wilden: een 'vuur, brandend in de gedachten van de mensen'. Een luidruchtige roep om nieuwe 'hoop', die gepaard ging met de welhaast messianische verkiezing van de huidige Amerikaanse president, Barack Obama. De wereldwijde economische chaos en toenemende wanhoop leidde ertoe dat de mensen overal smeekten om een inspirerende en politieke halfgod - een redder, een messias-, die de wereld zou binnenleiden in de door hem beloofde Nieuwe Wereld Orde.


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: