Zoeken
 


Gecreëerde vogelgriep verspreid over 18 landen

Laatste wijziging: zondag 8 maart 2009 om 20:08, 2397 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zondag 8 maart 2009

 Ik heb een paar uur (tot nu bijna 24) gewacht met het schrijven over dit verhaal omdat het nog niet in de Nederlandse media was medegedeeld. Echter nu het stil blijft, en de berichtgeving uit het buitenland over dit onderwerp wel doorgaat en aangevuld wordt, in combinatie met de ernst van het onderwerp heeft mij besloten toch dit bericht te publiceren.

Het betreft griepvaccins van het bedrijf Baxter waarin het dodelijke vogelgriep virus is aangetroffen. Deze vaccins zijn verspreid naar 18 landen waaronder Nederland.

Twee quotes over dit voorval:

Quote één:
As health expert Mike Adams points out, “The shocking answer is that this couldn’t have been an accident. Why? Because Baxter International adheres to something called BSL3 (Biosafety Level 3) - a set of laboratory safety protocols that prevent the cross-contamination of materials.”

Vertaald: "Gezondheid expert Mike Adams wijst erop, "Het antwoord is schokkend dat dit niet het gevolg kon zijn geweest van een ongeval. Waarom? Omdat Baxter International zich aan een zogenaamde BSL3 (Biosafety Level 3) houdt - een set van de veiligheid in laboratoria protocollen die voorkomen dat de cross-contaminatie van materialen kan voorkomen. "

Quote twee:
"release of a mixture of live H5N1 and H3N2 viruses could have resulted in dire consequences. While H5N1 doesn't easily infect people, H3N2 viruses do. If someone exposed to a mixture of the two had been simultaneously infected with both strains, he or she could have served as an incubator for a hybrid virus able to transmit easily to and among people."

Vertaald: "introductie van een mengsel van levende H5N1 en H3N2 virussen kon hebben geleid tot ernstige gevolgen. Terwijl H5N1 niet gemakkelijk infecteert in mensen, H3N2 virussen doen dat met gemak. Als iemand wordt blootgesteld aan een mengsel van de twee gelijktijdig en was geïnfecteerd met beide stammen, kan hij of zij hebben gediend als een broedplaats voor een hybride-virus in staat om gemakkelijk aan en onder de mensen te worden verspreid."

Het verhaal is na buiten gekomen via de Tsjechische pers en nu in de Engelse en Arabische taal overgenomen. Er zijn 3 Tsjechische kranten websites welke het bericht hebben gebracht, Hier vind u de links: krant 1, krant 2, krant 3. Hier de kranten vertaald via Google vertalen naar het Nederlands: Krant 1, krant 2, krant 3.

Daarna is het overgenomen door de Torontosun uit Canada. En Alex Jones van PrisonPlanet. Als gevolg daarvan is het over vele websites verspreid. Echter in de Nederlandse taal is er niets over terug te vinden.

Alex Jones had gisteravond Dr. Carley in zijn programma over dit betreffende onderwerp. Om één of andere reden is de website van deze arts nu niet bereikbaar (druk of einde vrije internet?) Hij echter nog wel in "cashe" te bekijken.

Hier is het programma van gisteravond te bekijken.

Rebecca Carley,M.D. on Alex Jones Tv:Don't Vaccinate Me Bro!Bron: wacholland

Voeg toe aan: